Звіт завідувача про свою діяльність за період з липня 2016 по червень 2017 року Про звіт керівника з питань статутної діяльності закладу за 2016/2017 навчальний рікСкачати 106,87 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.04.2019
Розмір106,87 Kb.
ТипЗвіт
  1   2
Звіт

завідувача про свою діяльність

за період з липня 2016 по червень 2017 року

Про звіт керівника з питань статутної діяльності закладу

за 2016/2017 навчальний рік

Передерій Г.І., завідувач
Шановні батьки!
Щорічно в червні місяці ми традиційно збираємося для підбиття підсумків та визначення пріоритетних завдань на новий навчальний рік.

У 2017/2018 навчальному році ми продовжимо реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти. А зараз зупинюсь на конкретних досягненнях і проблемах.

Робота дошкільного закладу регламентувалась основними нормативно-правовими документами: законами: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про засади державної мовної політики», «Кодексу цивільного захисту України», «Концепцією громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності»; Базовим компонентом дошкільної освіти; освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний навчальний заклад працює з 0700 до 1900:

з 9-годинним перебуванням дітей дошкільні групи (№№  3, 5, 6, 8, 10,11,12), ясла (№ 1,4);

з 12-годинним перебуванням групи: № 2 для дітей раннього віку та № 7 для дітей дошкільного віку.

Режим дня складено з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків та затверджено завідувачем дошкільного навчального закладу, погоджено начальником Управління освіти Московського району Харківської міської ради та Управлінням Держпродспоживслужби в м. Харкові. Він включав в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та відпочинку.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»: упродовж року, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідемічне оточення, направлення Управління освіти. Запис дітей до дошкільного навчального закладу здійснювався через мережу Інтернет шляхом електронної реєстрації. Переведення дітей з однієї групи в другу або їх відрахування проводилось відповідно до нормативних вимог.

Аналіз кількісного складу дітей показав стабільність наповнюваності дошкільного закладу, що свідчить про професіоналізм колективу закладу та максимально можливе задоволення потреб населення району.

Динаміка змін за останні роки
Рік

Кількість груп

Кількість дітей

2013/2014

11

288

2014/2015

11

300

2015/2016

11

304

2016/2017

11

298

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

Наш колектив – це колектив однодумців. Всього у дошкільному закладі працює 19 педагогів, з них: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 14 вихователів, 2 музичних керівника, 1 практичний психолог,1 керівник гуртка. У порівнянні з останніми роками кваліфікаційний рівень педагогічних працівників змінився: збільшилась кількість працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст І категорії» та «спеціаліст ІІ категорії».

Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію таких основних завдань:

1. Формування моральних якостей дитини, а саме ощадливості, як основи економічної освіти в процесі занять з пізнавального розвитку та за змістом художніх творів

2. Активізація роботи педагогів щодо формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими людьми шляхом ігрової діяльності (дидактичні, сюжетно-рольові, розвивальні ігри, театралізація, драматизація.

3. Продовження роботи з формування у дітей почуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та народознавства.

З метою вирішення визначених річних завдань у 2016/2017 навчальному році реалізація освітньо-виховних завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні здійснювалася на засадах особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу з використанням блочно-тематичного планування.

Дошкільний навчальний заклад працював з україномовним режимом.

Мова ведення документації відповідала вимогам мовного законодавства.

В методичному кабінеті дошкільного навчального закладу зібрано нормативно-правові документи з питань національно-патріотичного виховання, програми, навчальні посібники з українського народознавства, науково-методична та художня література, методичні розробки («Живи Україно, живи для краси», «Школа маленьких патріотів» (старший вік), «Перше слово – мати, друге - Україна» (ранній вік), конспекти занять, сценарії свят та розваг; демонстраційно-ілюстративний, довідковий матеріал, ІКТ презентаціями «Державні символи України», «Україна – від краю до краю», «Єдина Україна, що сприяло підвищенню фахової майстерності вихователів та підвищенню рівня освітньої роботи з дошкільниками.

Доцільно відзначити позитивний досвід роботи вихователів Холод Л.К. (старша група №6), Загній А.М. (молодша група №7), Вовнянко Т.В. (середня група №12), які використовують в освітній діяльності елементи етнопедагогіки та сучасні форми роботи, а саме ІКТ, презентації тощо.

Для формування у дітей національної свідомості в усіх групах дошкільного навчального закладу обладнано куточки національно-патріотичного спрямування. Експозиції куточків в групах №4 (вихователь Чернецова О.р.), №6 (вихователь Темнохуд Н.С.), №10 (вихователь Гречко О.О.), №5 (вихователь Красуська К.І.) містять незмінні та змінні елементи, періодичні експозиції та дидактичні матеріали.

Встановлено, що під час занять по ознайомлення дітей із соціумом разом з іншими завданнями вихователі реалізували і завдання патріотичного виховання дошкільників, у тому числі засобами народознавства. З цією метою заняття з народознавчої тематики проводились в усіх вікових групах: у групах для дітей раннього та молодшого дошкільного віку – один раз на місяць, у групах середнього дошкільного віку – двічі на місяць, у групах старшого дошкільного віку – тричі на місяць.

Над вирішенням питання виховання патріотизму і толерантності до людей різних національностей через позитивне ставлення до світу, ознайомлення з природою рідного краю, прилученням дітей до народознавства, виховання любові до Батьківщини колектив дошкільного закладу працював протягом навчального року.

В освітній діяльності дошкільного навчального закладу, відповідно до завдань освітніх ліній передбачено достатньо часу для виховання у дітей патріотичних почуттів.

На якість роботи педагогів позитивно вплинули методичні заходи відповідної тематики: проведення свята до Дня Захисника Вітчизни «Ми роду козацького діти» (вихователь Головацька С.В., музичний керівник Кловацька Н.Ю.), народознавчих свят «Ярмарок кличе», «Зима прийшла – Миколая привела» (вихователь Темнохуд Н.С., музичний керівник Кловацька Н.Ю.), «Великодній передзвін» (вихователь Красуська К.І. музичний керівник Тютюнник В.В.). Проведення цих заходів підвищило ефективність освітньої роботи вихователів з патріотичного виховання, що сприяло вихованню у дітей почуття національної свідомості, вшанування традицій.

Проведення тематичного заняття в старших групах (Холод Л.К., Головацька С.В.) «Ви - перемогли, ми - пам’ятаємо» мало неабияке значення для виховання свідомого громадянина, прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про героїв, які загинули, захищаючи Вітчизну.

Вихователями (Павлюченко Н.М., Шевченко Н.П., Бурда Л.Ф.,) проводилась планомірна робота з батьками, а саме: просвітницька робота щодо розкриття проблеми виховання патріотичних почуттів дітей у сім’ї, що сприяло підвищенню рівня партнерської взаємодії батьків з педагогами в організації життєдіяльності дітей.

Підвищенню науково-практичної компетенції педагогів з формування основ економічної освіти сприяло проведення педагогічної ради «Первинний економічний досвід – необхідна умова й результат економічної соціалізації та виховання дітей дошкільного віку» та семінару-практикуму «Формування основ споживчих знань як складової економічної освіти для дітей дошкільного віку».

Вихователями Головацька С.В., Красуська К.І., Вовнянко Т.В., Чернецова О.Р., проводилась планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з формування у дошкільнят первинного економічного досвіду. Вони створили в групах відповідне розвивальне предметно-ігрове середовище для формування у дітей дошкільного віку основ споживчих знань.

Вихователі Головацька С.В., Красуська К.І., Вовнянко Т.В. підібрали, розробили та систематизували дидактичні ігри, художню літературу з економічного виховання, виготовили рекомендації щодо їх використання. Всі ці матеріали презентовані під час педагогічного калейдоскопу для педагогів «Формування первинного економічного досвіду у дітей дошкільного віку».

Творчою групою розроблено перспективне тематичне планування спеціальних занять з формування первинного економічного досвіду за блоками «Потреби і можливості», «Гроші, ціна, вартість», «Виробники і ресурси», «Корисні навички та звички в побуті».

Результати тематичного вивчення «Форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку щодо формуванню у них економічної свідомості» показали, що робота з даного напрямку у дошкільному навчальному закладі проводилася на належному рівні. Найкраще ця робота проводилася у групі

№ 4 (вихователь Чернецова О.Р.), групі №7 (вихователь Загній А.М.), групі №6 (вихователь Темнохуд Н.С.).

Поліпшення результатів освітньої роботи з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими людьми було обумовлено впровадженням в роботу парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 років «Вчимося жити разом». Завдяки комплексу проведених занять з морально-етичного, мовленнєвого та пізнавального розвитку «Дружні діти – мов квіти» (середня група №10, вихователь Гречко О.О.), «Міст миру», «Всім допомагати – вірних друзів мати» (група №8 Холод Л.К., №7 Загній А.М., проведенню бесід з дітьми на теми: «Три головних слова про себе», «Як приймати гостей?», «Яка людина – така і вдача», «Кого я люблю всім серцем», «Де живе добро?», «Коли мені було добре?» позитивні результати визначаються у формуванні уявлень дітей про важливість дружнього ставлення до оточуючих, толерантної взаємодії один з одним.

Як свідчать результати моніторингових досліджень, діти володіють культурою спілкування, вміють об’єктивно оцінювати свої вчинки і вчинки інших людей, здатні взаємодіяти з людьми, які їх оточують. Найефективніше ця робота проводилася у групах № 8, вихователь Холод Л.К., №12, вихователь Вовнянко Т.В..

Майстер-клас «Обличчям до батьків» вказав на принципи педагогічного спілкування з дітьми та батьками.

Аналіз виконання програмових вимог мовленнєвої лінії розвитку показав, що здійснення освітньо-виховних завдань проходило у контексті особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання дітей.

Значну увагу розвитку мовленнєвої активності дітей приділяли вихователі груп №5 (Красуська К.І.), №8 (Холод Л.К.), № 11 (Головацька С.В.), які добре володіють українською мовою та прищеплюють любов до неї своїм вихованцям. Вони постійно спрямовують свою роботу на виховання успішної в різних життєвих ситуаціях людини, що насамперед залежить від її мовленнєвої компетентності. Діти всіх вікових груп знають багато художніх творів, віршів, загадок, пісень. Діти старших груп обізнані з історії країни, рідного краю, міста Харкова. Аналізуючи роботу по розвитку мовлення та мовленнєвої творчості, можемо впевнено заявити, що вона результативна: у наших вихованців багатий словниковий запас, мовлення зв’язне, чітке, послідовне, хороший фонематичний слух. Найважливішим, вважають наші педагоги, що діти усвідомлюють себе творцем, особистістю, автором, відчувають повагу до власного «Я», поважають оточуючих, радіють їх успіхам і творчим знахідкам, вміють слухати і висловлювати свою думку, обґрунтовувати її, доказувати свою правоту, розуміти логіку іншої людини. І що дуже важливе – наші діти добрі і розумні люди.

Вихователі всіх вікових груп приділяли достатньо уваги формуванню у дошкільників уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу. Педагоги Холод Л.К., Красуська К.І., Темнохуд Н.С., використовували інноваційні технології на заняттях з логіко-математичного розвитку дітей, що сприяло кращому засвоєнню початкових математичних уявлень.

Як показали контрольні заняття, програма дітьми дошкільних груп з математичного аспекту засвоєна. При цьому логічний аспект виходить за межі математичного й охоплює весь життєвий досвід дитини у різних сферах її життєдіяльності.

Зважаючи на те, що ігрова діяльність - це провідна діяльність дитини дошкільного віку, в якій діти задовольняють свої пізнавальні та соціальні потреби, вихователі сприяли їх реалізації, створивши в кожній групі відповідно до вікових можливостей предметно-ігрове середовище. Облаштування простору кожної групової кімнати дало можливість вихованцям діяти, як невеличкими підгрупами так і індивідуально. Особливої уваги заслуговує предметно-ігрове середовище групи №4 (вихователь Чернецова О.Р., групи №3 (вихователь Бурда Л.Ф.), №10 (вихователь Гречко О.О.), №7 (вихователь Загній А.М.), №1 (вихователь Павлюченко Н.М.), в яких особливе місце відведено дидактичним, розвивальним, сюжетним іграм.

В нашому закладі створені умови для фізичного розвитку та загартування дітей: у спортивному залі в наявності сухий басейн, фізкультурне обладнання, доріжки «Здоров’я», фізкультурні осередки по групах. Педагоги планували консультації та бесіди з батьками з даного напрямку, залучали батьків до спільних заходів (фізкультурні розваги «Тато, мама і я – спортивна сім´я», змагання «Перші кроки»).Завдяки використанню нетрадиційних методик («СА-Фі-данс: танцювально-ігрова гімнастика», «Казкова фізкультура» М.М. Єфименко) удосконалена система організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі. Кращих результатів у проведенні занять з фізкультури, спортивних розваг показали вихователі Павлюченко Н.М. (група №1 ранній вік), Головацька С.В. (група №11, старший вік), Красуська К.І. (група №5, молодший вік), Темнохуд Н.С.(група №6, середній вік).

Кожного місяця проходив День здоров´я. Вихователі Головацька С.В., Холод Л.К., Красуська К.І., Темнохуд Н.С. разом з музичними керівниками Кловацька Н.Ю., Тютюнник В.В. проводили фізкультурні свята і розваги: «Здоров’я дитини – майбутнє родини», «Рух - життя», «Веселі козацькі забави». Проведення заходів постійно висвітлювалось на сайті дошкільного закладу. Останнім часом все більше вас, батьків вихованців, приймали участь у проведенні естафет, спортивних ігор та вправ разом з дітьми.

Чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров´я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців сприяє вдосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі. Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в дошкільному закладі здійснювалась відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів .

У 2017 році зменшилась кількість дітей з І та ІІ групою здоров’я. Кількість дітей ІІІ групи здоров’я збільшилась на 6 дітей.

Хочу відмітити, що у дітей дошкільного віку сформований інтерес до здорового способу життя. Вони усвідомлюють, що ставлення до гігієнічних вимог – це не лише добре відношення до свого здоров’я, а й свідоцтво поваги до людей. Заслуговує на увагу цілеспрямована робота в цьому напрямку вихователів № 4 (Чернецова О.Р.), групи № 7 (Загній А.М.), Групи №5 (Красуська К.І), групи №8 (Холод Л.К.), які впродовж року формували у дітей усвідомлення пріоритету здорового способу життя. Впродовж року вихователі усіх вікових груп послідовно поповнювали матеріали з валеології: поповнили наочний посібник «Школа Айболитя», виготовили нові дидактичні ігри: «Смачне - не смачне, корисне – не корисне», «Бачу, чую, відчуваю».

Основною умовою забезпечення пізнавальної активності, а згодом здібностей і обдарованості, є здоров´я і природна активність. Педагоги добре розуміють, що з дошкільного віку дітям необхідно прищеплювати любов до навколишнього середовища, навчити оберігати «зелених друзів», знайомити з елементарними відомостями про взаємозв’язки живої природи, значенням її в житті людини. Прогулянки в природу, екскурсії, праця в куточку природи, на городі, спостереження сприяли засвоєнню дітьми програми з ознайомлення з природою. У всіх групах упорядковані куточки природи, в яких діти мають змогу проявити максимальну активність щодо проведення довготривалих спостережень за рослинами, догляду за ними та проведення дослідів.

Вихователі надавали дітям реальну можливість досліджувати, експериментувати, порівнювати, аналізувати, робити висновки, проявляти творчу ініціативу. А головне – вони підтримували та схвалювали щонайменші прояви творчості дитини, надавали пріоритет не стільки тому, що зробила дитина, скільки тому, як саме досягла мети, була самостійною, винахідливою, конструктивною у пошуках та досягненнях кінцевого результату. Добре зарекомендували такі форми роботи природничо-екологічної спрямованості як уроки милування; екологічні стежини тощо.

У реалізації вирішення завдань трудового виховання педагоги залучали дітей до таких видів праці, як самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна праця; знайомили дітей з працею дорослих, продовжували формувати у дітей навички самообслуговування. При цьому наповнювали дитяче буття традиційними формами організації праці: доручення, чергування, колективна праця. В кожній групі вихователями створено центри самореалізації з куточками чергових та куточками праці. Це дало змогу виховати у дітей позитивне ставлення до праці, вміння ставити мету, планувати й організовувати хід роботи. Виробнича нарада, на якій детально розглядались вимоги програми щодо виховання працелюбності у дітей різних вікових періодів, сприяла покращенню роботи з даного питання, про що свідчать практичні вміння та навички дітей. Варто відмітити роботу вихователів груп раннього віку Павлюченко Н.М., Шевченко Н.П. щодо формування у дітей елементарних трудових навичок, ознайомлення з працею дорослих, виконанню трудових доручень, самообслуговування. В 2016/2017 навчальному році були зроблені добірки матеріалів у батьківський куточок з даної тематики, організовані виставки «Ми разом творимо дива» та «Я радію миру та весні», що сприяло росту обізнаності та зацікавленості батьків.

Завдання художньо – естетичного розвитку дошкільнят здійснювалися засобами музики та образотворчого мистецтва. Педагоги дошкільного закладу працювали над розвитком креативних здібностей дошкільнят. Найбільш творчо до даного питання підходять вихователі Павлюченко Н.М., Холод Л.К., Головацька С.В. Щоквартальний аналіз дитячих робіт, відвідування занять з образотворчого мистецтва показав, що рівень навичок та вмінь дітей щодо володіння навичками техніки зображення, вирізання, складання композиції виріс у порівнянні з початком навчального року в усіх вікових групах.

Організація в дошкільному навчальному закладі музичної діяльності здійснювалась відповідно інструктивно-методичним рекомендаціям «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах». Створена належна матеріально-технічна база для реалізації завдань розділу програми «Дитина» «Музичний калейдоскоп».З метою ефективного вирішення завдань розвитку творчої особистості у нашому закладі проведено тематичний день «Сузір’я талановитих дітлахів», відкритий перегляд музичного тематичного заняття в середній групі «Великодній передзвін» (музичний керівник Кловацька Н.Ю.), «Весняна прогулянка з музичними інструментами», музичний керівник тютюнник В.В. (молодша група), що сприяло поліпшенню формування у дітей життєвої мистецької активності, естетичного ставлення до театралізації, музичного сприймання. Вас, батьків наших вихованців, ми постійно запрошували на вечори танцю, тематичні свята (осінні, новорічні, 8 березня, весняні), лялькові вистави, які розкрили творчий потенціал дітей. Урочисто пройшов святковий концерт до Дня Перемоги «Ви перемогли, ми - пам’ятаємо» з запрошенням ветеранів війни.

Музичні керівники Кловацька Н.Ю., Тютюнник В.В. створили атмосферу поваги та любові до кожної дитини, що знайшло відображення в святах, музичних розвагах, які несли справжнє естетичне задоволення дітям та батькам, надали змогу продемонструвати індивідуальні музичні здібності дітей. В дошкільному закладі проводились народознавчі розваги, свята, дні відкритих дверей, виставки робіт дітей, вихователів та батьків, що надало змогу формувати у дітей почуття краси в різних проявах, розвивати творчі здібності.

Хочу зупинитись на питанні підготовки дітей до школи. На виконання завдання щодо забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання дітям старшого дошкільного віку проводилася робота з організації співпраці дошкільного закладу зі школою. Старші дошкільники разом з першокласниками брали участь у спільних святах, розвагах, виставках дитячої творчості. Вихователі, співпрацюючи з вчителями, планували підготовчі заняття за тематичними блоками, закріплюючи навчальний матеріал, що забезпечило достатній рівень проходження адаптації дітей до шкільного життя та якісне засвоєння програмового матеріалу.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів школи №103 та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання «Круглого столу» за темою «Скоро нас чекає школа», на якому вихователі ДНЗ, батьки, вчителі та медичні працівники ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи, шляхами підготовки до шкільного навчання. Як свідчать відгуки учасників «Круглого столу» така форма роботи була доцільною та результативною.

Педагогами дошкільного закладу і школи були розроблені вправи, які сприятимуть розвитку пізнавальних процесів дошкільнят. Вони пропонуються батькам для успішної підготовки дитини до школи.

Цікавою спільною діяльністю педагогічних колективів школи та дошкільного закладу стало розроблення спільних творчих педагогічних проектів.

На якість роботи із співпраці школи і дитячого садка позитивно впливає взаємовідвідування занять і уроків. Такі заходи сприяють поліпшенню організації освітньої роботи у дошкільному закладі та початковій школі.

Взаємодія педагогів початкової школи та дитячого садка передбачала проведення різних спільних заходів: • екскурсія до школи №103;

 • виставки дитячих робіт «Моя рідна Україна», «Ми – майбутнє нашої держави»;

 • конкурси «Сузір’я талановитих дітлахів» - серед школярів та дошкільтників;

 • діти старшого дошкільного віку разом з вихователями беруть участь у святковій лінійці 1 вересня, святі «Прощання з Букварем» та інших заходах у загальноосвітньому навчальному закладі;

 • зустрічі вчителів початкової школи з батьками вихованців старших дошкільних груп;

 • батьківські збори на яких обговорюються методи виховання дітей та програмові вимоги щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;

 • працював розділ сайту дошкільного закладу «Готуємо дитину до школи»;

 • проведено анкетування батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до школи;

 • «Педагогічна вітальня» для батьків вихованців старшого дошкільного віку з питань підготовки дітей до школи;

 • дні відкритих дверей для батьків у навчальних закладах;

Наприкінці навчального року вихователі разом з вчителями початкової школи провели моніторинг основних компетенцій дітей дошкільного віку, отримані результати зафіксовані у зведеному протоколі. Практичний психолог разом з вихователями проаналізували відповідність результатів вивчення готовності випускників до навчання у школі фактичній успішності їх навчання у першому класі.

Проведення моніторингу освітньої роботи в старших групах №4, №7, №10 (вихователі Чернецова О.Р., Загній А.М., Гречко О.О.) виявило, що показники засвоєння програмового матеріалу у порівнянні з минулим навчальним роком, значно підвищилися. Майже відсутній низький рівень. За останні 2 роки намітилась позитивна динаміка в оволодінні дітьми таким складним психологічним процесом, як мовленнєвий розвиток, про що свідчить рівень мовленнєвого розвитку дітей шести років.

Контрольно-аналітична діяльність здійснювалась у рамках оперативного, вибіркового, попереджувального та інших видів контролю, що забезпечувало отримання цілеспрямованої інформації про організацію освітньо-виховного процесу, вивчення стану і тенденцій розвитку, виявлення необхідності корегування з метою підвищення результату якості навчально-виховної роботи.

Я, завідувач, та вихователь-методист Терещенко Н.М. під час перевірок намагались об’єктивно оцінити роботу вихователів, визначити шляхи надання їм оперативної і тривалої методичної допомоги. Результатами узагальнювались в діловому щоденнику та в картках аналізу занять та режимних моментів.

Протягом навчального року я відвідала –88 навчальних занять, 70 режимних моментів.

Вихователь-методист Терещенко Н.М. відвідала – 148 навчальних занять, 166 режимних моментів.

Організація виховної роботи в дошкільному навчальному закладі знаходилась на достатньому рівні. Перегляд занять, режимних процесів, дитячих ранків, спортивних розваг дали змогу виявити позитивні результати та виявити недоліки.

Спільна та чітка робота із батьківським комітетом дошкільного закладу, груповими батьківськими комітетами дала можливість поліпшити умови для перебування дітей в дошкільному закладі.

Більшість батьків вихованців відзначає, що діти із задоволенням відвідують дошкільний навчальний заклад, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, умови створені для розвитку, виховання та навчання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою дошкільного навчального закладі його педагогічним колективом мають 93% опитаних батьків, середній рівень – 7%.

Результати аналізу свідчать, що рівень роботи з батьками поступово підвищується.

Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

Здоров’я дитини – це не тільки індивідуальна цінність окремої особистості, це багатство держави, запорука її успіху та процвітання. В нашому навчальному закладі розроблені та реалізуються програми з охорони здоров’я дітей, які включають в себе: освітній, духовний, спортивно-оздоровчий, лікувально-профілактичний компонент.

Щорічно проводяться медичні огляди вихованців старших груп, аналіз результатів яких, за п’ять років показав, що намітилась невелика, але позитивна тенденція до зменшення кількості хворих дітей.

Разом з лікарем та медичною сестрою були розроблені заходи по зниженню захворюваності та загартуванню дитячого організму з урахуванням температурного режиму в різні пори року.

Колектив брав участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

З метою формування основних моделей безпечної поведінки під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми проводились різні форми роботи, а саме: тематичні заняття, міні-заняття, бесіди, розваги, тренінги, екскурсії, виставки дитячих робіт.

Робота з питань запобігання всім видам дитячого травматизму закладу знаходиться під посиленою увагою адміністрації дошкільного навчального закладу.

Відповідно до вимог нормативних документів оформлена та ведеться документація, в наявності тематична добірка нормативно-правових документів.

Педагогічним колективом дошкільного навчального закладу організовано роботу щодо запобігання травматизму та загибелі дітей.

Навчання дітей із питань безпеки життєдіяльності передбачалось педагогами в планах навчально-виховної роботи відповідної тематики парціальної програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати». Цілеспрямована педагогічна робота щодо виховання у дітей почуття особистої безпеки, формування елементарних навичок самозахисту в навколишньому середовищі здійснювалась за напрямами: • ознайомлення з джерелами небезпеки в довкіллі (у природі, поміж людей, серед предметів);

 • з причинами виникнення небезпечних ситуацій;

 • зі шляхами запобігання їм; з негативними наслідками нехтування правилами безпеки.

З метою профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведено «Тижні безпеки дитини» та "Тижні безпеки дорожнього руху" (в жовтні-листопаді 2016 року та у травні 2017 року).

В методичному кабінеті закладу накопичено навчально-методичні матеріали з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, а саме: «З вогнем не жартуй», «З безпекою дорожнього руху дружи – здоров’я своє бережи!», «Безпечний дивосвіт», «Дитина серед людей», «Валеологічна безпека», відео матеріали (мультфільми, відео інформація МНС про правила поведінки в різних надзвичайних ситуаціях, роботу рятувальників) та методична інформація для організації відповідної роботи з батьками (в електронному вигляді пам'ятки на різноманітну тематику).

В кожній віковій групі поповнено тематичні центри щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, безпечної поведінки в природі та інші, які були поповнені цікавим дидактичним матеріалом, сучасними наочними посібниками, дитячою художньою літературою, яка змінювалась з урахуванням пори року.

З метою формування основних моделей безпечної поведінки під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми проводились різні форми роботи, а саме: тематичні заняття, міні-заняття, бесіди, розваги, тренінги, екскурсії, виставки дитячих робіт.

Особлива увага приділялась вивченню правил поводження з вибухонебезпечними предметами як дітьми, так і батьками. З цією метою було проведено консультацію «Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами», інформаційну годину «Абетка безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами», організовано виставку плакатів «Небезпечні предмети (знахідки) та дії в разі виявлення», «Небезпечний камуфляж», ознайомлено з пам’яткою «Обережно! Вибухонебезпечні предмети». В групах виготовлені папки-пересувки для батьків «Абетка безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами».

За період роботи дошкільного закладу нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи та робітниками на робочому місці не відбувалося.

Хочу детальніше зупинитися на дуже важливому питанні - харчування дітей.

Харчоблок дошкільного закладу укомплектований кваліфікованими кадрами. Всі кухарі мають спеціальну освіту. Для підвищення професійної майстерності кухарів Держпродспоживслужбою м. Харкова, адміністрацією дошкільного закладу проводились семінари-практикуми, консультації, бесіди з санітарного мінімуму, а також тестування та анкетування працівників з метою дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація.

З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання технології приготування їжі, санітарно-гігієнічного режиму у закладі, на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухарів.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом, все промарковане, використовується за призначенням та замінюється при забрудненні.

Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та інструкції їх застосуванню.

Режим харчування у дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи вікових груп і затверджений завідувачем.

В нашому закладі організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснювалось згідно з двотижневим меню по сезонах, яке узгоджено з Держпродспоживслужбою м. Харкова. Щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складалось меню – розкладка окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хвилин до роздачі їжі медичний працівник оцінював якість її приготування, в його присутності кухар відбирає добові норми.

Видача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Для дітей організовано 3-х разове харчування, дотримуються інтервали між прийомами їжі. Влітку введено додатковий сніданок у вигляді соків та фруктів.

Діти забезпечені водою гарантованої якості «Роганська», вода зберігається в спеціальній ємкості, змінюється щотижнево, перед використанням кип’ятиться. В групах зберігається в спеціальному посуді, діти вживають воду за потребою. Вода «Роганська» використовується і для приготування перших і третіх страв.

Сестра медична старша контролювала виконання меню, якість страв, дотримання питного режиму, проводила санітарно – просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування.

Під час перевірки Держпродспоживслужбою м. Харкова порушень в організації харчування не виявлено. Нарікань з боку батьків щодо організації харчування дітей не зафіксовано. Анкета-опитування дітей "Мої улюблені страви" показала, що дітям смакують страви, які готують кухарі. Ви, батьки, теж звертались до шеф-кухаря з проханням розповісти про технологію приготування певної страви, особливо це стосувалось овочевих страв та страв до святкового столу. Сестра медична старша Зварич В.І.у травні-червні 2017 року поповнила картотеку страв першими та м´ясними стравами, соусами.

Хочу подякувати за своєчасно сплату за харчування дітей у закладі, протягом року трапилось 3 випадки сплати за харчування із запізненням, що недопустимо, тому звертаюсь до Вас із нагадуванням про необхідність до 15 числа кожного місяця оплатити квитанцію та надати її вихователю.

Натуральні норми харчування виконані на 75%. Невиконання натуральних норм харчування пов’язано з недостатнім фінансуванням та підвищенням цін на продукти протягом 2016/2017 навчального року та невідповідність грошових норм.

Завідувачем, сестрою медичною старшою, вихователями груп дошкільного закладу проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей вдома. Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня вивішується меню. Також питання харчування дітей постійно висвітлюються на сайті закладу.

Вихователі та помічники вихователів дотримуються принципів наступності при організації харчування, особливу увагу приділяють вихованню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Групи забезпечені посудом для отримання їжі з харчоблоку та столовим посудом, який промаркований та використовується за призначенням.


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
downloadcenter -> Назва кафедри
downloadcenter -> Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
downloadcenter -> Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
downloadcenter -> Тема. Культурні цінності родини і їх значення для життя дитини. (1 слайд)
downloadcenter -> Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Програм а гуртка виготовлення сувенірів
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> Наказ №33 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі Гришівської зош і-ііі ступенів у 2013/2014 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка