Звіт про роботу методичного об‘єднання вчителів суспільно-природничих та фізико-математичних дисциплін за 2017 2018 навчальний рік та напрямки роботи на 2018 2019 навчальний рікСкачати 73,61 Kb.
Дата конвертації11.08.2020
Розмір73,61 Kb.
ТипЗвіт

Звіт про роботу методичного об‘єднання

вчителів суспільно-природничих та

фізико-математичних дисциплін за 2017 – 2018 навчальний рік та напрямки роботи на 2018 – 2019 навчальний рік.

Методичне об`єднання вчителів суспільно-природничих та фізико-математичних дисциплін в 2016-2017 навчальному році працювали над проблемним питанням: «Підвищення ефективності та якості освіти шляхом впровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів». «Підвищення професійного та кваліфікаційного рівня вчителів з урахуванням сучасних вимог уроку».

Робота вчителів суспільно-природничих та фізико-математичних дисциплін будувалася на таких основних завданнях, як розвиток професійної компетентності вчителів, їх навчальна, пошуково-інформаційна робота, робота по практичному пристосуванню дітей до життя, їх трудова та соціально-побутова орієнтація у майбутньому.

Головною метою методичної  роботи вчителів суспільно-природничих та

фізико-математичних дисциплін   є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.

   Система освіти методичного об’єднання вчителів суспільно-природничих та фізико-математичних дисциплін  спирається на такі головні напрями:

- підвищення рівня самопідготовки та самоосвіти вчителів;

- постійного удосконалення професійно - педагогічних вмінь та навиків;

- ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу;

- організація позакласної роботи з предметів;

- відвідування шкільних, районних, міських семінарів, нарад, а також планових заходів РУО, ГУОН.

План роботи методичного об'єднання  на 2017-2018 навчальний рік виконаний.

Протягом року було проведено 5 засідань, на яких було розглянуті питання застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики, біології, географії, трудового навчання, а також питання використання комп’ютера на уроках.

       На засіданнях методичного об’єднання актуальними були теми:

Адаптація та вербальне оцінювання учнів 5 класу.

Розкриття та розвиток здібностей учнів.

Вплив образотворчої діяльності на розвиток творчості дітей.

Робота з обдарованими дітьми. Методи й прийоми навчальної мотивації учнів.

Впровадження сучасних освітніх технологій як шлях підвищення ефективності навчання математики .

Проблемне навчання та хімічний експеримент як засіб розвитку творчих здібностей учнів.

Шляхи підвищення результативності роботи вчителя.

Роль навчальних проектів у викладанні навчальних дисциплін математично – природничого циклу.

Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій.

    Кожен вчитель брав участь у роботі методичного об’єднання : готували доповіді, проводили виховні заходи, які обговорювали та аналізували на засіданнях методичного об’єднання.

     У своїй педагогічній та навчальній діяльності члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичних циклу особливу увагу звертають на нові підходи до організації навчання та зростання інтелектуального рівня дітей, розвитку логічного мислення, формування і розвитку учня в тісному і постійному взаємозв'язку з природним і соціальним середовищем. На уроках біології, географії, фізики, хімії, математики, нформатики, історії, використовуються ефективні методи, прийоми та організаційні форми, що орієнтовані на особистість учня, на створення максимально сприятливих умов для розвитку здібностей і реалізації інтересів та прагнень кожного учня. Вчителі кожен по своєму організовують та проводять уроки, будують навчально-виховний процес, практикуючи як „традиційні” , так і „новаторські” форми навчання. У кожного вчителя свій стиль роботи, темп і ритм ведення уроків, власні методи і прийоми, певні психолого-педагогічні здобутки. На уроках усі вчителі нашого циклу не тільки подавали новий матеріал, а й заслуховували додаткові матеріали по темах, які готували учні самостійно за допомогою інформаційних джерел.

     Стало доброю традицією проводити предметні декади у нашій школі. Ця форма роботи формує в учнів інтерес до здобуття нових знань з різних навчальних дисциплін. Це, дійсно, корисно, вносить різноманітність у шкільне життя.

З 04.12. 2017 по 08.12.2017 року було проведено Всеукраїнський  тиждень права в школі. Для  учнів 5-9 класів Вчителем історії та правознавства Господарук І.П. було проведено Всеукраїнський урок на тему: «Права людини». Для учнів 8-9 класів проведено дискусію « Світ професій. Право на освіту та отримання професії». Цікавими та корисними  були години спілкування на теми: «Хуліганство. Кримінальна відповідальність за хуліганство». «Підліток та закон». Була організована тематична  виставка «Знай та поважай свої права».

З 09.04.2018 по 23.04.2018 року, згідно річного плану роботи школи, було проведено декаду суспільно-природничих та фізико-математичних дисциплін.


 Цікавою та різноманітною була програма декади, яка була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.
 Протягом предметної декади було проведено вікторини, ігри, різноманітні конкурси з предметів, пройшли веселі перерви, на яких учні розв’язували ребуси, цікаві математичні задачі, знайомилися з видатними математиками, фізиками, інформатиками, географами, біологами та їх відкриттями.

Ексклюзивна фото-виставка творчих робіт учнів 5-9 класів «Мій Київ» викликала зацікавленість та позитивні емоції всіх відвідувачів.

Учні 6, 7 класів відвідали ботанічний сад та зоологічний музей.  Учні 9 класу представили проектні роботи, проморолики, соціальну реклпму з екології, в яких піднімали питання вирубування лісів, атмосферне забруднення планети Земля, виснаження озонового шару тощо .

Проведена декада показала, що учні мають прекрасну ерудицію, посприяла розвитку логічного мислення, розширення наукового світогляду, переконала учнів, що ці «сухі» предмети можуть бути цікавими і потрібними.

       Результатом роботи методичного об’єднання стало те, що протягом 2017-2018 навчального року 7 учнів брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з різних предметів. Учень 9 класу, Симонов Данило, брав участь у ІІ (районному) турі Всеукраїнської олімпіаді з біології та посів ІІ місце, та ІІІ (міському) турі Всеукраїнської олімпіаді з біології та посів ІІІ місце. 

 У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9  класу, за результатами якої  учні підтвердили свої річні оцінки.

Але необхідно зазначити, що рівень успішності учнів з предметів суспільно-природничих та фізико-математичних дисциплін  залишається недостатньо високим. Це питання потребує більшої уваги. Слабким місцем роботи залишається підготовка до олімпіад, участі в МАН. Це – результат недостатньої роботи з обдарованими учнями. Тому учителям-предметникам рекомендовано підвищити рівень підготовки учнів до олімпіад, залучати їх до виконання творчих, дослідницьких робіт, в МАН.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що  вчителі забезпечують реалізацію вимог  навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи.

     Навчальну програму з предметів природничо-математичного циклу та практичну частину програми з хімії, фізики, географії, біології, інформатики та трудового навчання виконано.

      Вчителі поліпшують матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів, виготовляють роздатковий та дидактичний матеріал, електронні презентації.

Ознайомлення з сучасною навчальною та методичною літературою, систематичний огляд педагогічної преси сприяють здійсненню умов для вивчення  предметів природничого циклу.

        Аналіз роботи МО суспільно-природничих та  фізико-математичних дисциплін дає змогу зробити висновок, що завдання, які були визначені для роботи у цьому навчальному році,  що випливають з науково-методичної проблеми МО, в основному виконані, результативність роботи вчителів МО на  достатньому рівні.

Завдання вчителів суспільно-природничих та  фізико-математичних дисциплін у новому навчальному році та проблемні питання, над якими працюватимуть вчителі :

1.Формувати в учнів сучасний екологічний світогляд та цілісну картину природничо-математичних знань.

2. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання природничо – математичних дисциплін.

3.Врахування вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів на уроках, а особливо при адаптації учнів 5-го класу.

4.Удосконалити роботу з обдарованими учнями, підвищити рівень підготовки учнів до олімпіад, участі в МАН.

5. Систематичне вивчення стану навчальних досягнень учнів.

6. Організація самоосвіти вчителів.

7. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою:

·розробки методів самостійної пошукової і дослідницької роботи учнів;

- навчання учнів методами колективного вирішення проблеми;

- поєднання методів загально класної, групової роботи учнів і вчителів;

- організація спільної роботи вчителів різних предметів при інтегруванні навчальних дисциплін;

- підготовка вчителів до роботи з новими методами й організаційними формами навчання, до інтенсивного використання засобів обчислювальної у навчальному процесі;

8.Розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничо-математичного циклу;9. Продовжити роботу над спрямованістю кожного предмету природничо-математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій у дітей на уроках.
Керівник МО                                                                    Т.Козаченко

 


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка