Звіт про роботу комунальної установи «Березнегуватський районний методичний кабінет» Інноваційний характер здійснюваних в освіті змін вимагає нових підходів до організації методичної роботиСкачати 141,61 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.01.2020
Розмір141,61 Kb.
ТипЗвіт
1   2
Пріоритетним напрямом діяльності КУ «Березнегуватський районний методичний кабінет» протягом 2018-2019 навчального року став особистісно спрямований підхід до формування професійної компетентності педагогічних працівників, до удосконалення їх фахової майстерності, до розвитку творчої ініціативи, яка характеризується експериментуванням та застосуванням інновацій в освітньому процесі.

Робота районного методичного кабінету упродовж звітного періоду здійснювалася на основі річного, місячного планів роботи і була спрямована на реалізацію проблемного питання «Формування конкурентоспроможного вчителя-фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні».

Основні напрямки роботи методичного кабінету з педагогічними працівниками і керівниками навчальних закладів були визначені та спрямовані на вирішення цієї методичної проблеми та реалізовувалися через:

- аналітико-прогностичну діяльність;

- впровадження освітніх інноваційних, інформаційних технологій;

- створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

-виявлення, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

- психолого-педагогічне та науково-методичне консультування;

- роботу постійно діючих семінарів-практикумів керівників ЗНЗ;

- залучення учителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності.

Практичні заходи районного методичного кабінету були спрямовані на підвищення професійної майстерності працівників освіти, зростання рівня професійної культури педагогів як високоосві­чених, компетентних, мобільних особистостей, здатних до роботи в умо­вах конкуренції, підприємництва і ринкових відносин.

Виконані протягом навчального року завдання: розроблена цілісна система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, розвиток творчого потенціалу, здійснення інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності; забезпечили динамічний професійний розвиток педагогічних працівників у межах взаємодіючої структури: самоосвіта – навчально-методична робота загальноосвітнього навчального закладу – науково-методична робота районного методичного кабінету – Миколаївський ОІППО.

Одним із головних напрямів діяльності РМК є підвищення фахового рівня кожного працівника. Ця мета реалізується через залучення усіх педагогічних працівників до різних форм методичної роботи.

Протягом року різними формами методичної роботи було охоплено 285 педагогічних працівників. Організовано та проведено на базі загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів 65 заходів. Зокрема 8 семінарів-практикумів для директорів шкіл, заступників директорів шкіл з навчально-виховної та виховної роботи, 20 семінарів-практикумів для вчителів-предметників, 19 засідань районних методичних об’єднань, 7 засідань школи передового педагогічного досвіду вчителів української мови та літератури, біології, математики, 4 заняття Школи молодого педагога, 3 заняття школи підвищення фахової майстерності новопризначених заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, новопризначених практичних психологів та соціальних педагогів, 4 заняття творчих лабораторій.

Велику увагу приділяємо методичній допомозі вчителеві в його самоосвітній діяльності. У методичному кабінеті зібрано такі матеріалифахові науково-методичні журнали, методичні розробки з проблем використання новітніх технологій, матеріали районних семінарів, авторські доробки вчителів району.

Результатом упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес є участь загальноосвітніх навчальних закладів у різноманітних проектах, конкурсах, акціях. Педагогічні працівники закладів активно використовують ІКТ у професійній діяльності та є активними учасниками семінарів, вебінарів, конкурсів із використання ІКТ у навчально-виховному процесі та виховній роботі.

Про інформаційну компетентність учителів свідчать і численні приклади яскравих і змістовних електронних презентацій під час представницьких заходів.

За словами колишнього Міністра освіти і науки Лілії Гриневич  «Нова українська школа не може відбутися без учителя, який володіє сучасними методами викладання».

Враховуючи зазначене вище зусилля методичної служби як районного, так і шкільного рівнів були спрямовані на забезпечення науково-методичного супроводу реалізації змісту Державних стандартів, навчальних програм, упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій, підвищення професійної компетентності педагогів.

Відповідно до плану проведення методичних заходів («Методичний сервіс») у 2018, 2019 році методистами РМК організовано дев’ять навчальних семінарів-практикумів для директорів шкіл, заступників директорів із навчально-виховної роботи та заступників директорів із виховної роботи. На заняттях були розглянуті підготовлені методистами РМК актуальні питання сучасної освіти в умовах реалізації Концепції Нової української школи:

- компетентнісний підхід до розвитку особистості шляхом залучення до різних видів діяльності (для директорів шкіл, на базі Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- формування інноваційного освітнього простору закладу на засадах компетентнісного підходу як одна із умов підвищення якості освіти (для заступників директорів шкіл, на базі Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- організація методичної роботи з класними керівниками як засіб формування професійної мобільності (для заступників директорів шкіл з навчально-виховної та виховної роботи, на базі Новоочаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

- інноваційне середовище навчального закладу у форматі «Нова українська школа» (для директорів шкіл, на базі районного методичного кабінету);

- діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи щодо розвитку та творчої реалізації результатів інноваційного пошуку педагогів навчального закладу; (для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, на базі районного методичного кабінету);

- національно-патріотичне виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління (для заступників директорів шкіл з виховної роботи, на базі Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів);

- науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів. Педагогіка партнерства – новий формат педагогічної діяльності вчителя Нової української школи. Нові ролі педагога в контексті реалізації Концепції нової української школи (на базі Лепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

У практичній частині семінарів, яка проводилася у формах: «методичний діалог», майстер-клас, тренінг, фасилітаційна сесія, квест,   керівники ЗНЗ та їх заступники обмінювалися досвідом роботи щодо впровадження реформаторських ідей Міністерства освіти і науки України, організувати роботу над розв’язанням  низки проблем, а саме: як перетворити традиційне навчання у процес розвитку особистості дитини; як перейти від формату відтворювання отриманої інформації до опанування компетентностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті; як навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, адаптуватися до змін, співпрацювати в команді, успішно вирішувати життєві проблеми.

Результатом семінарів-практикумів є ознайомлення керівників ЗНЗ із новими нормативними документами про інноваційну  діяльність,розгляд проблем і перспектив впровадження нового стандарту в закладах освіти району на основі компетентнісного підходу, практичне впровадження елементів педагогіки партнерства, формування конкурентноздатної шкільної команди в умовах створення нової української школи, моделювання особистості директора школи та педагога в контексті вимог сучасного суспільства. Окрім того було наголошено на тому, що змістові напрями діяльності та пріоритетні завдання методичної роботи у школа в умовах реформування, залежать від безперервної освіти педагога за індивідуальною освітньою траєкторією на основі сучасних форм, моделей та практик, а особливо – від  ролі самоосвіти в професійному розвитку вчителя.

Головними пріоритетами у методичній роботі з керівними та педагогічними кадрами були: забезпечення цілеспрямованого, безперервного, особистісно-орієнтованого підвищення професійної компетентності учителя;методичний супровід освоєння ефективних форм, методів, технологій освіти, активізація інноваційного потенціалу педагогічних колективів. Всі форми методичної роботи спрямовані на ознайомлення з положеннями нового Державного стандарту початкової загальної освіти, методологічну переорієнтацію навчання.

Девіз методичної служби сьогодні «Традиції + інновації», намагаємось вміло поєднувати  поновлені традиційні форми методичного впливу, а також абсолютно нові форми і методи роботи.

Методична робота з керівниками шкіл (як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів) характеризується актуальністю змісту організаційних форм та оптимальністю досягнення результатів у розвитку ініціативи і творчості керівників. Вона проводиться лише в активних формах групової роботи. Так, під час проведення інструктивно-методичних нарад (з вивчення та обговорення нормативних документів, аналізу стану різних аспектів навчально-виховної діяльності, виконання закладами освіти району нормативних документів), науково-практичних семінарів директорів шкіл у ЗОШ І-ІІІ ст. науково-практичних семінарів заступників директорів з НВР у ЗОШ І-ІІІ ст. занять школи молодого керівника було, крім уроків, проведено тренінги, майстер-класи, під час яких було опрацьовано питання використання інноваційних технологій у НВП, особливості впровадження Державних стандартів, аналізу та самоаналізу уроку та ін. Для керівників ЗНЗ та методичних об`єднань проведено науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності вчителів у контексті реалізації Державного стандарту початкової, базової та середньої школи».

Для керівників ЗНЗ, заступників директорів шкіл з навчально-виховної та виховної роботи проведено науково-практичну конференцію «Ідеї В. О. Сухомлинського в контексті Нової української школи».

Результатом такої співпраці з керівниками шкіл є формування їхнього інноваційного мислення, що спонукає до творчої роботи на науковому підґрунті, а отже, забезпечує розвиток не тільки управлінських компетенцій, а й освіти в цілому.

Сучасна методична робота має багато різноманітних форм. Одна з них науково-методичний семінар. В ході семінару заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи були розглянуті питання про особливості роботи закладу освіти над науково-методичною проблемою, вдосконалення професійної компетентності педагогів шляхом впровадження інноваційних форм методичної роботи. Під час методичного практикуму учасники семінару обмінялися досвідом роботи з вивчення передового педагогічного досвіду та його творчого використання.

Набуває популярності у методичній роботі з педагогічними кадрами проведення бінарних семінарів. У 2018 році проведено бінарний семінар заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи (Новоочаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів), семінар-практикум вчителів фізичної культури та основ здоров’я з проблеми формування здорового способу життя шляхом підвищення оздоровчої рухової активності та впровадження сучасних педагогічних технологій на уроках  фізичної культури та основ здоров’я (Лепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та семінар-практикум вчителів художньо-естетичного напрямку з питання формування художньо-практичної компетентності учнів на уроках образотворчого мистецтва, музичного мистецтва та СХК.

Семінар-практикум для учителів зарубіжної літератури « Формування компетентного читача Нової української школи: від моделі до стратегії». Учасники семінару переглянули презентаційні матеріали щодо кризи читання як сучасної проблеми світового рівня, під час мозкового штурму визначили причини через, які діти не читають, ознайомилися з результатами опитування школярів району « Чи любиш ти читати?» Педагоги поділилися своїм досвідом , щодо традиційних прийомів залучення учнів до читання художніх творів та креативно підійшли до ідеї ознайомлення колег з сучасними інформаційними технологіями формування творчого читача: «хмара слів», кроссенс . Вчитель Висунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Семенова О.П. познайомила учасників з креалізованими текстами та детально зупинилася на бук трейлері- сучасному засобі активізації діяльності учнів у ході вивчення літературного твору. Новікова О.С. , вчитель Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів№1 , запропонувала фрагмент уроку з практичним показом застосування методу «Квітка Блума» . Вчителі мали змогу повправлятися в складанні креалізованих текстів : постер на літературну тему , скрапбукінг та кардмекінг. Психолог Тисовська Т.М. дала поради щодо можливих спроб створення сприятливої психологічної атмосфери в класі.

Національно – патріотичне  виховання  у загальноосвітніх закладах району традиційно здійснюється  у  формі  лекцій,  бесід,  розповідей,  екскурсій  до  музеїв ,  зустрічей  із  учасниками АТО,   пошукової  роботи та  ін. Разом з тим набувають популярності нові напрями роботи з патріотичного виховання молоді: козак-квест, квест UA, зустрічі поколінь, паради вишиванок, флеш-моби.

У листопаді 2018 року на базі районного методичного кабінету відбувся районний семінар заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів на тему «Патріотизм як суспільна та особиста цінність». До уваги присутніх представників шкіл району був представлений міні-тренінг «З Україною в серці».

На базі Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний семінар педагогів – організаторів та заступників директорів з виховної роботи « Квест UA «З Україною в серці», де до уваги присутніх було представлено медіа – студію « Ми прагнемо миру», інформаційний дайджест. Кульмінацією заходу стало створення спільної медіа – мапи з використанням арт-терапії «Україна єдина!».

"Нова українська школа: на шляху до здійснення” – проблемне питання,у роботі над яким об’єдналися учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти району. Педагоги протягом року активно опрацьовували питання теорії та практики впровадження Концепції „Нова українська школа”

«Практичне упровадження сучасних технологій навчання молодших школярів на засадах ідей та положень Нової української школи у 2018 році»- тема семінару-практикуму, який проведено у квітні 2018 року, метою якого було: сприяючи інформаційній і методичній підготовці вчителів до втілення реформаторських ідей Міністерства освіти і науки України, організувати роботу над розв’язанням  низки проблем, а саме: як перетворити традиційне навчання у процес розвитку особистості дитини; як перейти від формату відтворювання отриманої інформації до опанування компетентностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті; як навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, адаптуватися до змін, співпрацювати в команді, успішно вирішувати життєві проблеми.

В першій частині семінару тренер проекту «Гра по-новому, навчання по-іншому з LEGO» Галина Азаровська ознайомила учасників з сучасними підходами до ігрової діяльності, зокрема зLEGO. Вчителі практично опрацювали методику компетентнісного навчання «Шість цеглинок».

Друга частина семінару була присвячена стратегіям критичного мислення та інтегрованому навчанню. Майстер-класи провели вчителі Лепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Учасники працювали в групах, створювали ментальні карти, складали історії методом сторітеллінгу, розвивали критичне мислення за допомогою методів «Шість капелюхів», «Фішбоун» тощо.

  З метою поширення перспективного педагогічного досвіду у 2018 році під керівництвом методистів РМК проведено Школи підвищення фахової педагогічної майстерності , які об’єднують учителів з високим рівнем професійної компетентності, творчої активності   та високими результатами своєї практичної діяльності. Діяльність таких шкіл  у 2018 році була спрямована на вдосконалення фахового рівня кожного її учасника. Учителі-майстри презентували творчі знахідки, інноваційні ідеї, креативні задуми і знову доводили, що творчу людину може виховати лише творчий педагог.

Метою занять Школи молодого педагога є допомога молодим фахівцям у їхньому професійному становленні, розв'язанні конкретних проблем методики викладання предмета; сприяння розвитку їх творчого та професійного потенціалу, ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання,ППД і, на цій основі, — виробленню власного педагогічного стилю роботи.

Тема засідань районної школи підвищення фахової майстерності вчителів початкових класів «Організація освітнього процесу в перших класах в умовах компетентнісної освіти. Робота вчителя в НУШ».

На базі Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №2 відбулось І засідання.

Директор школи Галина Тацька та заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна Юхименко ознайомили учасників з організацією роботи початкової ланки школи «Кроки впровадження концепції НУШ в Березнегуватській ЗОШ І-ІІ ступенів №2».

Лариса Юрченко, вчитель першого класу, провела майстер-клас «Особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

«Формувальне оцінювання учнів першого класу як мотивація розвитку особистості» розглянуто в ході проведення круглого столу з учасниками творчої лабораторії.

Школа підвищення фахової майстерності вчителів української мови та літератури . Тема «Розвиток творчих здібностей учнів, формування критичного мислення та культури мовлення через компетентнісний підхід». Педагоги відвідали та проаналізували урок української мови (вчитель Семенова О.П.) та стали учасниками майстер-класу «Есе. Бачимо… Розуміємо… Творимо» (написання есе), який провела Троян О.П., вчитель Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Заключним акордом стали « Літературно-мовні посиденьки», виховний захід до Дня української писемності і мови.

Крім основних завдань щодо науково-методичного супроводу педагогічних працівників у міжкурсовий період працівники методичного кабінету виконували доручення начальника відділу освіти райдержадміністрації щодо підготовки інформацій на розпорядження голови райдержадміністрації та голови облдержадміністрації, узагальнення районних програм, підготовка статистичних звітів та виконання разових доручень.

Методична робота з педагогічними працівниками у 2019 році спрямована на вирішення за­в­да­нь щодо реалізації Концепції «Нова українська школа»:

- продовження впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної зага­ль­­ної середньої освіти; створення належних умов для успішної адап­тації уч­нів до систематичного шкільного життя;
    - модернізація організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з педа­го­гіч­ни­ми та керівними кадрами, проведення моніторингу якості науково-мето­дич­ної ро­­бо­ти, удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, ви­явлення та пі­д­т­ри­­мки творчо працюючих учителів і підготовка їх до участі у фахових кон­кур­сах.

 - переорієнтація вчителя на компетентнісне навчання, педагогіку партнерства, індивідуальний підхід;

- упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів та в систему науково-методичної роботи з педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів;

- удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формування їх активної громадянської позиції через широке впровадження соціально-освітніх проектів краєзнавчого, патріотичного спрямування;

- активізація роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду, зокрема, з актуальних науково-методичних проблем в контексті сучасних освітніх реформ;

- сприяння організації та проведенню зовнішнього оцінювання, об’єктивному, науково-обґрунтованому моніторингу навчально-виховного процесу, використання його результатів у науково-методичній роботі з керівними та педагогічними кадрами.


Директор КУ «Березнегуватський

районний методичний кабінет» Н.ЮХИМЕНКО


Каталог: store -> files
files -> З досвіду роботи класного керівника Кравчук Інни Миколаївни
files -> Основні напрямки політики держави у 2013 році
files -> Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – «International Day for Protection of Children» ‒ прекрасне свято радості та надії
files -> З а к о н у к р а ї н и про позашкільну освіту ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 46, ст. 393 ) { Додатково див. Закон
files -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку, державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян
files -> Електронна пошта
files -> Закон УкраЇни Про ринок земель
files -> Розпорядження голови Веселинівської райдержадміністрації від


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка