Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»Сторінка1/20
Дата конвертації03.04.2019
Розмір0,5 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«УКРАЇНА»
Для службового користування

Прим.№_________

ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

У 2013/2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

І ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


ВСТУП
Колектив Університету «Україна» у 2013/2014 навчальному році в складних, напружених умовах розбудови незалежної Української держави вирішував нові відповідальні завдання, пов'язані з необхідністю подальшого вдосконалення системи підготовки і перепідготовки спеціалістів. Майбутні фахівці повинні відзначатись насамперед державницьким мисленням, патріотизмом і високим рівнем національної свідомості, творчим підходом, величезною відповідальністю за справу, глибокими професійними знаннями. Досягти такого можна високою організацією навчально-виховного процесу, залученням до його здійснення найталановитіших учених, відповідно стимулювавши їх сподвижницьку працю, позбавивши зайвої, а чаcом і некомпетентної опіки. Саме на вирішення цих питань спрямовувались зусилля колективних органів управління університетом. Своєчасно були підготовлені, затверджені і здійснені в повному обсязі плани роботи Вченої ради та виробничих нарад за участю керівників територіально відокремлених структурних підрозділів.

Відповідно до плану роботи у минулому навчальному році проведено конференцію трудового колективу, 5 вчених рад, 5 виробничих нарад за участю керівників територіально відокремлених структурних підрозділів та 22 ректорати, 2 наради-семінари на базі територіально відокремлених структурних підрозділів. На цих зібраннях обговорювались нагальні питання подальшого розвитку університету та його ТВСП, удосконалення навчально-виховного процесу та наукової роботи, впровадження новітніх технологій навчання і виховання студентів, ліцензування нових спеціальностей та напрямів підготовки, зокрема іноземних студентів.

Постійно в центрі уваги у 2013/2014 навчальному році були питання формування контингенту студентів, удосконалення структури та штатного розкладу, формування науково-педагогічного ядра кафедр, зміцнення навчально-матеріальної бази тощо.

В минулому навчальному році у нашому вищому навчальному закладі IV рівня акредитації за 84-ма конкурентоспроможними на сучасному ринку праці спеціальностями навчалось біля 23 тисяч студентів. У базовій структурі університету «Україна» діє шість інститутів (Інститут економіки та менеджменту, Інженерно-технологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут філології та масових комунікацій, Інститут права та суспільних відносин, Інститут комп’ютерних технологій), факультет біомедичних технологій і Коледж «Освіта». Регіональна мережа університету, складається із 32-х територіально відокремлених підрозділів: 13-ти інститутів, 3-х філій і 16-ти коледжів. За чисельністю студентів, що навчаються в базовій та регіональних структурах, Університет «Україна» посідає 3 місце в Україні.

У них молодь отримує класичну інженерну, філологічну, економічну, правову, психологічну вищу освіту за традиційними спеціальностями, також маєте змогу опанувати новітні спеціальності: еколога, мікробіолога, імунолога, нанотехнолога, менеджера туризму, дизайнера, фахівця з фізреабілітації тощо.

У 2013/2014 навчальному році університет підготовив і випустив 7728 фахівців, у тому числі магістрів 964 (12,5 %), спеціалістів 1664 (21,5 %), бакалаврів 3640 (47,1 %), молодших спеціалістів 1458 (18,9 %).

В університеті розвивається сучасна наука, яка поєднується з навчальним процесом. Науковцями одержані напрацювання світового рівня, пов’язані з екологією, водоочищенням, нанотехнологіями та захистом інформації.

Розширювалось міжнародне співробітництво. Плідно продовжувалась співпраця з Шауляйським університетом (Литва). Університет відвідали делегації з США, Швеції, Японії, Кореї. Проведено І-шу Міжнародну наукову конференцію «Україна - Єгипет».

Упродовж 2013/2014 навчального року маркетингова діяльність Університету «Україна» здійснювалася згідно із загальноуніверситетською «Комплексною програмою «Абітурієнт-2014», що передбачає планування, реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів.

Проводилась помірна рекламно-інформаційна діяльність, спрямована на залучення споживачів освітніх послуг Університету «Україна». Належна увага була приділена створенню позитивного іміджу університету та профорієнтаційній роботі, а також здійснювалося відслідковування інформаційної присутності університету у засобах масової інформації, коментарів та відгуків про університет на освітніх Інтернет-порталах зі своєчасною реакцією на них – спростування негативної інформації, відповіді на питання, консультування тощо.

Постійно здійснювалося оновлення та наповнення офіційного сайту Університету «Україна» (vmurol.com.ua) та його англомовної версії інформаційними, фото- та відео-матеріалами, які висвітлювали усі напрями діяльності та найважливіші досягнення колективу університету в цілому та його структурних підрозділів зокрема. Щотижнево здійснювався моніторинг нових статей в мережі Інтернет, які після коригування помилок розміщувалися на офіційному сайті університету у відповідних тематичних розділах. Була проведена активна робота по усуненню (або ж компенсуванню позитивною інформацією) матеріалів, що могли завдати шкоди іміджу університету. Також була здійснена інформаційна підтримка святкування 15-річчя Університету «Україна»: знятий іміджевий відеоролик «Вірні собі», опубліковані матеріали з нагоди святкування 15-річчя у різноманітних українських друкованих та Інтернет-ЗМІ.

Посилена увага приділялася зміцненню іміджу територіально відокремлених підрозділів університету шляхом виготовлення і розміщення інформаційних матеріалів на сайтах навчально-виховних підрозділів базової структури та ТВСП. Зокрема, був здійснений інформаційний супровід реорганізації Луцького інституту розвитку людини: написані матеріали про переїзд інституту, підготовлені інтерв’ю з новим керівником тощо.

Постійно здійснюється підтримка інформаційних сторінок про університет на спеціалізованих сайтах для абітурієнтів і студентів та низка заходів щодо просування (оптимізації) університетського сайту для пошукових систем в мережі Інтернет. Зокрема протягом звітного періоду було здійснене:

- пріоритетне (Vip) розміщення інформації на найпопулярніших освітянських сайтах Osvita.ua, а також Jobs.ua та Parta.com.ua;

- періодичне розміщення банеру та новин щодо курсів доуніверситетської підготовки, Дня відкритих дверей тощо на сайті Osvita.com.ua;

- розміщення загальноуніверситетської банерної та контекстної реклами на сайтах Jobs.ua та Parta.com.ua;

- розміщення іміджевих статей та банерної реклами на молодіжному порталі Xvatit.com.

Активно функціонує офіційна група університету «Вконтакті», де анонсуються події студентського самоврядування, ведеться незаангажоване обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, досвідом, фото- та відеоматеріалами з життя університету як серед студентів, так і серед потенційних абітурієнтів. Протягом звітного періоду в офіційній групі були розміщені посилання на іміджеві матеріали про університет зі сторонніх ресурсів, а також систематично надавалися консультації абітурієнтам і студентам з усіх актуальних питань.

У більшості територіально відокремлених структурних підрозділів університету здійснюється планова діяльність стосовно регулярного та ефективного висвітлення їхніх здобутків у власних газетних виданнях. Центральний інформаційний орган – газета Університет «Україна» – за звітний період вийшов 6 разів загальним накладом 9 тисяч примірників, подаючи інформацію про цікаві події як у базовій структурі, так і у ТВСП. Також було випущено 7 тематичних спецвипусків газети для абітурієнтів (5 номерів, присвячених спеціальностям інститутів і факультету, один номер по дистанційній формі навчання і один – по коледжу «Освіта»). Загальний наклад спецвипусків становить 4900 примірників.

Рекламна діяльність мережі ТВСП університету забезпечувалась інформаційними матеріалами та іміджевою продукцією, здійснювалось централізоване розміщення реклами про ТВСП у національних ЗМІ і в освітянських довідниках, а також базова структура представлялася на регіональних виставках.

У спеціалізованих освітянських довідниках було розміщено:

- кольоровий рекламний блок на обкладинці та чорно-біла інформація на 5 сторінках в довіднику «Навчальні заклади України 2014/2015» та «Довіднику навчальних закладів Києва та Київщини»;

- інформація на сторінку в «Довіднику абітурієнта України», «Довіднику для вступника до ВНЗ»;

- «Літопису звершень киян».

Постійно розміщується рекламно-іміджевий блок університету у каталогах «Освіта для кожного» та «Курси Києва» накладом по 10 тис., які безкоштовно поширюються серед представників цільової аудиторії (на спеціалізованих освітянських виставках та профорієнтаційних заходах, у школах та інстанціях, яким вони підпорядковані, у метрополітені).

Здійснюється публікація рекламного блоку та рекламно-іміджевих статей відповідно до тематики номеру у спеціалізованому освітянському журналі «Сучасна освіта» (щомісяця).

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Університету «Україна» є ефективним інструментом рекламної діяльності та формування іміджу. Протягом звітного періоду під час проведення кожного іспиту ЗНО на базі університету серед батьків, а після його завершення серед абітурієнтів проводилася профорієнтаційна робота – поширення загальноуніверситетських буклетів та флаєрів зі спеціальностей.

У 2013/2014 н. р. базова структура університету взяла участь у 3 міжнародних освітянських виставках, серед яких: «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасні заклади освіти», «Освіта та кар’єра». Інформація про університет була розміщена у офіційних каталогах цих виставок. В результаті участі університет нагороджено медалями і дипломами. Представники університету взяли участь у 8 ярмарках професій та вакансій, що проводяться районними центрами зайнятості.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено 19 800 тис. примірників повноколірних буклетів та флаєрів різних найменувань і 25 тис. чорно-білих буклетів і листівок; здійснена публікація іміджевого видання з нагоди 15-річчя університету на трьох мовах (українська, російська та англійська). Для проведення університетських заходів відділом виховної роботи розроблено і виготовлено достатню кількість сувенірної продукції, оголошень, плакатів, запрошень.

Для підтримання іміджу університету серед різних цільових груп та з нагоди святкування його 15-річчя Імідж-центром у співпраці з провідними творчими викладачами університету, талановитими студентами та їхніми батьками було зроблено низку заходів.

Студентським Медіа-центром Університету «Україна» (СМЦ), до складу якого нині входить 13 осіб, у тому числі 6 осіб з інвалідністю, опубліковано близько 100 інтерв'ю, заміток, відео- та фоторепортажів про Університет «Україна».

Найактивніші автори: Світлана Патра, Костянтин Зозуля, Таня Літвінова, Валерія Черняєва, Олена Мачульська, Вадим Рего, Наталя Строкань, Вікторія Скрипник.

До Дня заснування університету проведено Конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій у номінаціях текст, фото, буктрейлер, відеореклама (87 учасників). Видано третю збірку робіт учасників конкурсу, до якої увійшли 57 праць.

Другий рік в університеті працює літературна студія «Горлиця» (керівник - поет, письменник, член Національної спілки письменників України (НСПУ), Національної спілки журналістів України (НСЖУ), лауреат літературних премій, випускник Університету «Україна» Геннадій Горовий). За підсумками занять творчого угруповання видано альманах «Горлиця», де опубліковано вірші й малу прозу 18 авторів - студентів і випускників університету, у тому числі - 9 з інвалідністю.

У березні 2013 року Імідж-центр заснував відео канал університету «Україна» на YouTube. Нині тут розміщено більше 115 відеороликів про різні аспекти діяльності університету. Зокрема, плей-лист (14 відео) для абітурієнтів про спеціальності, які можна здобути в інститутах, на факультеті та в коледжі університету, про дистанційне навчання тощо.

За участю наших студентів і випускників різними телеканалами України відзнято декілька телепроектів: «Місто добра» (ТРК «Київ», Світлана Патра, Юлія Козлюк); «Правдиво-Шоу» (Київська державна регіональна телерадіокомпанія, Світлана Патра, Олена Чинка); «Говорить Україна» (Телеканал «Україна», Світлана Патра, Юлія Батенкова-Бауман) та ін.

Авторські проекти на регіональних ТК ведуть випускники університету Геннадій Горовий (м. Обухів), Оксана Радушинська (м. Хмельницький).

Підготовлено текст «агітки» для Приймальної комісії (видрукувано 1000 екз.)

За дорученням Президента університету П.М. Таланчука, у співпраці зі створеною 28 березня 2014 року Редакційною радою сайту (голова В.І. Олефір) та кафедрою дизайну (завідувач А.І. Ломовський) підготовлено дизайн-проект корпоративного сайту університету із застосуванням проекту нового логотипу університету; За підсумками 3-річної діяльності Імідж-центру Університету «Україна», а також на підставі більше 100 публікацій у ЗМІ про університет, про навчання осіб з інвалідністю та про новітні явища сучасної культури директора Імідж- центру Головченко Н.І. прийняли до НСЖУ. В університеті створено первинну організацію НСЖУ, головою обрано Головченко Н.І.


Каталог: upload -> universitet
universitet -> Анотація до роботи
universitet -> Абрамова Валентина Михайлівна
universitet -> Духовна освіта в Україні х-хvііі ст
universitet -> Кінця xvi першої половии xvii ст
universitet -> Самохін Микола Кузьмич. Технологічна підготовка учнів 5-9 класів у процесі вивчення обробки конструкційних матеріалів: Дис канд наук
universitet -> Гамрецький Іван Степанович. Формування культури публіцистичного мовлення в учнів загальноосвітньої школи: дис канд пед наук
universitet -> В умовах посилення боротьби з тероризмом
universitet -> Лебедик Тетяна Миколаївна
universitet -> М. П. Драгоманова курняк лариса миколаївна формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній україні


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка