Звіт про методичну роботу в Професійно-технічному училищі №79 за 2017/2018 н рСкачати 39,67 Kb.
Дата конвертації12.04.2019
Розмір39,67 Kb.
ТипЗвіт
Звіт

про методичну роботу в Професійно-технічному училищі № 79

за 2017/2018 н.р.
За 2017-2018 навчальний рік методичний кабінет ПТУ № 79 (далі – училище) разом з педагогічними працівниками продовжував працювати над методичною проблемою «Засоби та методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів».

У своїй діяльності методичний кабінет ПТУ № 79 спрямовував свою роботу на виконання завдань головних законодавчих актів в освіті: Національної доктрини розвитку освіти України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТУ № 79, чинного законодавства України, що регламентує та регулює освітній процес.

Здійснюється методична робота у закладі згідно з планом роботи училища, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методичних та методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу училища.

Основним змістом методичної роботи в училищі є:

- організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального закладу;

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників через різноманітні форми методичної роботи;

- забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів;

- впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій;

- пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та виховання учнівської молоді;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази;

- залучення педагогів до експериментально-дослідницької роботи;

- атестація педагогічних працівників.

Основною метою методичної роботи у навчальному закладі є забезпечення умов систематичної колективної, групової та індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх фахового та методичного рівнів та на психолого-педагогічну підготовку педагогів.

Училище постійно оновлює зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію навчально-виховного процесу.

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради, науково-методичної ради та через діяльність методичних комісій.

Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені терміни. Розглядаються всі заплановані питання та приймаються рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. Педагогічна рада училища визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи.

Згідно планів роботи щомісяця проводяться інструктивно-методичні наради, на яких вивчаються та обговорюються нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, гурткова робота, конкурси професійної майстерності, олімпіади.

В училищі працюють наступні методичні комісії:


 • методична комісія природничо-математичних дисциплін;

 • методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін;

 • методична комісія з професії «Кухар, офіціант»;

 • методична комісія з професії «Художник розмалювання по дереву»;

 • методична комісія з професії «Тракторист-машиніст сільського сподар-ського виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів».

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності.

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку загальноосвітньої, загально-професійної та професійної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних (творчих) робіт, детальні програми практики, а також членами методичних комісій проводяться відкриті уроки. На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи, аналіз проведення виховних заходів.

Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та щомісячні звіти про навчально-виховну діяльність.

Значна увага у навчальному закладі приділяється розвитку та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою організовано школи педагогічної майстерності та школу молодого педагога. У школі молодого педагога навчаються молоді викладачі і майстри виробничого навчання, які прийшли після закінчення навчальних закладів та ще не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На заняттях школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації.

Запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити перехід від традиційного до особистісного орієнтованого й компетентнісного підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем.

Педагоги проводять відкриті уроки, позаурочні заходи, презентують свою методичну діяльність за навчальний рік, проходять конкурси педагогічної майстерності, де учні показують свої творчі роботи, виставки методичних розробок, посібників, кращих зразків комплексного методичного забезпечення предметів, проходять навчальні семінари.

В училищі працює 31 педагогічний працівник, з них 1 викладач з педагогічним званням «Старший вчитель», 4 – з вищою категорією, 5 – першою, 4 - другою та 4 – з категорією «спеціаліст», 13 майстрів виробничого навчання, 1 майстер має педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Після закінчення вищих навчальних закладів наш випускник повернувся і працює на посаді майстра виробничого навчання з професії «Кухар, офіціант».

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації у навчальному закладі складено перспективний план курсової перепідготовки викладачів на 2017-2022 роки. На його основі на кожен навчальний рік складається план курсової перепідготовки. Потреба педагогів у безперервній освіті з питань підвищення кваліфікації здійснюється шляхом курсової перепідготовки, самоосвіти, участі у роботі училищних та обласних методичних комісій, інших методичних заходах навчального закладу та області, науково-практичних конференціях.

З метою визначення відповідності педагогічних працівників займаній посаді, рівня їх кваліфікації, наказом директора була створена атестаційна комісія (наказ від 18.09.2017 р.№ 86 –к/тр).

Атестація педпрацівників проводилася в установлені терміни згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Так у цьому навчальному році атестацію пройшло 6 викладачів.

Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації на базі:


 • Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти – 2 особи.

 • Дніпровської академії неперервної освіти – 3 особи.

Щорічно учні училища беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика серед учнів ПТНЗ області, Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, олімпіадах із загальноосвітніх предметів, науково-практичних конференціях, семінарах, проводяться предметні тижні.

Педагогічні працівники протягом 2017-2018 навчального року приймали участь у наступних заходах: • у вересні 2017 року на 10–му ювілейному фестивалі «Петриківський дивоцвіт» був виготовлений найдовший рушник, розписаний петриківським розписом – 50 метрів 46 сантиметрів. В розписі рушника взяли участь майстри виробничого навчання та випускники нашого училища • відкритий урок з предмету «Рисунок» на тему «Малюнок рослин і квітів», викладач спец предметів

- участь у жовтні 2017 року ПТУ № 79 у Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» та Шостій міжнародній виставці за кордоном «World Edu», де конкурсна робота «Система навчання учнів петриківського розпису в його історично-культурному середовищі» викладача спец предметів з професії «Художник розмалювання по дереву» була нагороджена Дипломом 2-го ступеня- участь учнів ПТУ № 79 з професії «Кухар, офіціант» (викладач спец дисциплін та майстри виробничого навчання у кулінарному шеф-батлі разом з Петриківським ОЗО І-ІІІ ступенів)

- участь у січні 2018 року майстрів виробничого навчання ПТУ № 79, викладача історії, учнів групи Х-17-1, професія «Художник розмалювання по дереву», термін навчання 1 рік, у проекті «Петриківський розпис на стінах Зашківської школи», провели безліч майстер-класів з петриківського розпису по оздобленню Зашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; • участь учня групи К-15, професія «Кухар, офіціант», термін навчання 3 роки, та учня групи Х-17-1, професія «Художник розмалювання по дереву», термін навчання 1 рік, у лютому 2018 року в ІІІ Всеукраїнській олімпіаді з графічної підготовки на базі Національного педагогічного університету ім.. М.П.Драгоманова, як результат – ІІІ зайняте місце
 • конкурс фахової майстерності з професії «Художник розмалювання по дереву» у березні 2018 року. Переможцями конкурсу визнали:

 • диплом I ступеня – Вікторія Гракова, Дар’я Максимчук;

 • диплом II ступеня - Інна Геймур, Наталія Горобець, Азат Манташян;

 • диплом III ступеня – Вероніка Бардиш, Бойко Інна, Валентина Катирєва
 • участь класного керівника учнів групи Т-15, професія «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів» у майстер-класі “Шляхи удосконалення компетентнісно зорієнтованої системи роботи куратора групи”, який було проведено у березні 2018 року на базі державної установи «НМЦ ІАЗД ВНЗ «Агроосвіта»»

 • участь у березні 2018 року в Дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»  та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» в номінації «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань   випускників» викладачів де нагородою творчих педагогічних досягнень училища стала срібна медаль та диплом другого ступеню • участь учнів ПТУ № 79 у номінації «Найкраща мальована писанка» серед молоді від 16 до 30 років. І місце -  Інна Геймур (група Х-17-1 професія «Художник розмалювання по дереву»);
  ІІ місце - Дар’я Максимчук (група Х-17-1, професія «Художник розмалювання по дереву»);
  ІІІ місце - Наташа Горобець (група Х-16, професія «Художник розмалювання по дереву»); • у квітні 2018 року на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури, викладач ПТУ № 79, провела презентацію та майстер-клас з Петриківського розпису для різновікової аудиторії з художньої підготовки; • майстер-клас з Петриківського розпису пройшов Луцькому інституті мистецтв в рамках тижня факультету  мистецтв Східноєвропейського Національного Університету імені Лесі УкраїнкиПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка