Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культуриДата конвертації06.04.2019
Розмір1,35 Mb.
ТипЗвіт
Звіт

про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
Автор пропозиції

Частина нормативного документа, до якої надалися пропозиції та зауваження

Зміст пропозицій та зауважень

Відмітка про врахування з відповідним обґрунтування (враховано, частково, не враховано)

КЗ Харківський вищий коледж мистецтв

Литвин С. М. та іншіДо пункту 4 проекту наказу

Пункт 4 Наказу перенести на місце п.8. Таким чином пп.5-8 вважати пп.4-7.

Наказ викладено в іншій редакції.

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До пункту 5 проекту наказу

Абзац другий викласти в такій редакції:

«педагогічні працівники, які підлягають атестації в 2018/2019 навчальному році, проходять атестацію в строки, передбачені розділом ІV цього положення у 2019 році;»Не враховано.

Призведе до невиправданого пропуску чергової атестації.Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До пункту 5 проекту наказу

Яким чином педагогічним працівникам сфери культури виконувати абзаци шостий – десятий, якщо пропускна можливість інститутів післядипломної освіти України не дозволяє пройти курси підвищення кваліфікації всім працівникам мистецьких закладів хоча б один раз на 5 років??? Крім того, відповідно до нового ЗУ «Про освіту» держава, засновники повинні фінансувати проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками якій фінансовий ресурс потягнуть зазначені витрати , та чи можливі вони взагалі в окремих громадах чи місцях?

1. Норма відповідає вимогам статті 59 Закону України «Про освіту».

2. Вимоги абзаців сьомого-десятого пункту 5 проекту наказу передбачають скорочення кількості заходів з підвищення кваліфікації для педпрацівників, які потрапляють в перехідний період для захисту їх прав.Є.В. Гринь, директор ШМ м.Бахмута

До проекту наказу

Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури, Умов та критерії для визначення відповідності посаді, присвоєння (підтвердження) педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічних звань, в цілому підтримую.

Враховано.

Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

Ленатр Л.Д


До проекту наказу

Залишити Положення про атестацію № 75 та доповнити його окремими виправленнями.Не враховано.

Відповідно до Прикінцевих положень до Закону України «Про освіту» центральні органи виконавчої влади зобов’язані привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону протягом одного року з дня набуття ним чинностіПавлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

До проекту наказу

Не внесено вчителів, що не мають вищої освіти

Передбачено абзацом третім пункту 5 проекту наказу.

Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

До проекту наказу

Коли попередня атестація втратить силу, а нова в 2019 році ще не вступить в силу (перехідний період, про який нічого не сказано).

Визначено пунктами 3, 4 та 5 проекту наказу.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо назви документу

Положення про атестацію працівників закладів освіти та методичних, навчально-методичних, науково-методичних установ сфери культури

Не враховано.

Призведе до обтяження назви документуЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо назви додатку 2 до проекту наказу

Назву додатку 2 викласти в такій редакції:

«Умови та критерії для визначення відповідності посаді, присвоєння (підтвердження) педагогічним працівникам закладів освіти та методичних, навчально-методичних, науково-методичних установ сфери культури тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічних звань»Не враховано.

Не відповідає назві ПоложенняКолегіум мистецтв Опішня

До Положення

Не потрібно відміняти п.1.14 Положення № 75

Норма передбачена абзацом третім п. 5 проекту наказу

Колегіум мистецтв Опішня

До Положення

Збереження контингенту груп чи класу повинно впливати на присвоєння категорії викладачу, але не так категорично, як це зазначено в проекті. Принаймні, не потрібно враховувати у відсоток учнів, відрахованих із закладу до завершення повного курсу навчання, які вибули по причині тривалого лікування, зміни місця проживання, за умови підтвердження таких причин відповідними документами (довідками, лікарняними листами

Критерій викладено в іншій редакції

ЛЕНАРТ Л.Д.

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.До проекту Положення

Повернути як обов’язкову при призначенні керівних кадрів (директорів та їх заступників) норму про атестацію керівних кадрів перед призначенням.

У Законах України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту» відсутні норми щодо атестації керівників закладів позашкільної освіти перед призначенням.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До розділу І проекту Положення

Внести вимоги до атестації на відповідність посаді керівників мистецьких шкіл та їх заступників.

Не враховано.

Відсутня законодавча норма.Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До проекту положення

Доопрацювати проект, взявши за основу діюче положення

«Затвердити проект «Положення про атестацію…» не раніше» 01.01.2019 року та ввести в дію з 01.09.2019 року.Не враховано.

Чинне положення не відповідає вимогам нового Закону. Відповідно до вимог Прикінцевих положень Закону України «Про освіту» Мінкультури зобов’язане привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти.Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

До проекту положення

Зовсім не сказано про присвоєння кваліфікаційної категорії без проходження підвищення кваліфікації тим вчителям, які закінчили ВНЗ не пізніше як за 5 років до атестації.

Визначено пунктом 4 розділу І проекту Положення

Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6 Профспілка працівників культури України

Пункту 2 розділу І Положення

Викласти у редакції:

«Атестація викладача – механізм, який спрямовує педагогічного працівника, формує як творчу особистість та направлений на повернення викладачу його цінності в процесі навчання на засадах Концепції мистецької освіти».

«Атестація педагогічних працівників закладів освіти сфери культури (далі – атестація) – процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня. Атестація є складовою забезпечення якості культурно-мистецької освіти та її методичного забезпечення».


Не враховано.

Визначення терміну атестації в проекті положення надано відповідно до частини першої статті 50 Закону України «Про освіту»Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До п. 2 розділу І Положення

Не визначено поняття якості культурно-мистецької освіти

Не враховано.

Не є предметом регулювання цим ПоложеннямЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

Центральний комітет профспілки працівників культури Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 3 розділу І Положення

Міжатестаційним періодом є період роботи педагогічного працівника між датою проходження атестації та датою проходження наступної чергової або позачергову атестації. Міжатестаційний період між проходженням чергових атестацій, складає п’ять років.

Не враховано.

Суперечить порядку роботи атестаційних комісій, визначеного цим Положенням. Відповідно до положення атестаційна комісія може планувати проведення кількох засідань, тому дата подання документів має бути фіксованою. Кінцева дата подання документів – 10 або 15 жовтня.

Досягнення педпрацівника, здобуті під час проходження атестації будуть враховані під час наступної атестації.


Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ
До пункту 4 розділу І Положення

Підвищення кваліфікації викладачам, що навчаються у ВНЗ, не потрібно, тому що навчання у таких закладах може прирівнюватися до підвищення кваліфікації.

Передбачено пунктом 4 розділу І проекту Положення.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 4 розділу І Положення

Визначити конкретний термін, на який розповсюджує свою дію підвищення кваліфікації у разі одержання нового ступеня вищої освіти

Передбачено пунктом 4 розділу І проекту Положення – у міжатестаційний період.

Тронь О., директор Криворізька ДМШ№ 2

До пункту 5 розділу І Положення

Абзац четвертий викласти в такій редакції:

« завідувача відділення (відділу) або педагогічної ради закладу – у разі виявлення в результаті моніторингу якості освіти зниження керівником або заступником керівника закладу (установи) у частині виконання ними педагогічної, викладацької та/або концертмейстерської роботи, якості педагогічної або методичної роботи.»
Враховано.Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 5 розділу І Положення

Додати слово «(підтверджується)»

Враховано редакційно

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М. Профспілка працівників культури УкраїниДо пункту 6 розділу І Положення

Виключити

Не враховано.

Відповідає нормі частини четвертої статті 50 Закону України «Про освіту»Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ
До пункту 7 розділу І Положення

Виключити атестацію керівників та заступників керівників. Відповідно до ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про освіту» та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про позашкільну освіту» керівника закладу позашкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. Атестація претендентів на посади керівників та заступників керівників мистецьких шкіл, а також атестація вже призначених керівників та заступників керівників мистецьких шкіл не передбачена законами України.

Не враховано.

Пунктом 7 проекту Положення передбачена атестація керівників та заступників керівників виключно в частині виконання ними безпосередньої педагогічної роботи як вкладачів або концертмейстерів. Атестація керівників шкіл на відповідність їх посадам керівників відповідно до Закону цим проектом не передбачається.Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До п. 8 розділу І Положення

Яким чином та ким підбиваються результати атестації, що визнаються за всіма місцями роботи (п.8)

Визначено абзацом третім пункту 5 розділу IV Положення

Єфіменко В.І., Київська дитяча художня школа №7


До пункту 8 розділу І Положення


Якщо перший раз атестувати сумісника за місцем сумісництва, то враховувати його стаж за основним місцем роботи, чи за сумісництвом? Атестуватися в обох закладах він повинен одного року, чи можливо в різні?


Пункт 8 не визначає вимог до педагогічного стажу.

Проходження атестації відбувається з дотриманням строків, визначених Положенням, за кожним місцем роботи
Профспілка працівників культури України

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.


До пункту 8 розділу І Положення

після слів «на загальних підставах» слова «за кожним місцем роботи» вилучити.

Не враховано. Робота педагогічного працівника має бути якісною та оцінюватися за кожним місцем роботи, враховуючи інтереси кожного здобувача освіти, не залежно від характеру працевлаштування педагогічного працівника.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 8 розділу І Положення

Викласти в редакції:

«Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій на загальних підставах за основним місцем роботи, за умови проведення в закладі атестації згідно цього Положення. Якщо педагогічні працівники за основним місцем роботи працюють в закладах, що не проводять атестацію згідно цього Положення, вони проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій на загальних підставах за кожним місцем роботи за сумясництвом. Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань один раз, незалежно від місця роботи. Результати такої атестації визнаються за всіма місцями роботи, де працює педагогічний працівник»Не враховано.

Робота педагогічного працівника має бути якісною та оцінюватися за кожним місцем роботи, враховуючи інтереси кожного здобувача освіти, не залежно від характеру працевлаштування педагогічного працівника.Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ
До пункту 8 розділу І Положення

Викласти в редакції:

«Сумісники, які працюють в установах сфери культури, мають атестуватися за одним місцем роботи».
Не враховано.

Робота педагогічного працівника має бути якісною та оцінюватися за кожним місцем роботи, враховуючи інтереси кожного здобувача освіти, не залежно від характеру працевлаштування педагогічного працівника.Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ


Атестаційна комісія І рівня, де працює 10 вчителів, не повинна створюватися.

Передбачено пунктом 3 розділу ІІІ

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

Данилова Є.В.


викладач ДМШ №1, м. Харків

До пункту 8 розділу І Положення

Викласти в редакції:

8.Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій на загальних підставах за основним місцем роботи, за умови проведення в закладі атестації згідно цього Положення. Якщо педагогічні працівники за основним місцем роботи працюють в закладах, що не проводять атестацію згідно цього Положення, вони проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій на загальних підставах за кожним місцем роботи за сумісництвом. Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань один раз, незалежно від місця роботи. Результати такої атестації визнаються за всіма місцями роботи, де працює педагогічний працівник.Не враховано.

Робота педагогічного працівника має бути якісною та оцінюватися за кожним місцем роботи, враховуючи інтереси кожного здобувача освіти, не залежно від характеру працевлаштування педагогічного працівника.Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До пункту 8 розділу І Положення

Враховувати роботу педагога за сумісництвом, наприклад, роботу викладачем (концертмейстером) у ДМШ, ДШМ та іншим навчальним закладам культури і мистецтв та їх досягнення.

Не враховано.

Робота педагогічного працівника має бути якісною та оцінюватися за кожним місцем роботи, враховуючи інтереси кожного здобувача освіти, не залежно від характеру працевлаштування педагогічного працівника.Кацарська І.В., Миргородська дитяча музична школа

До пункту 8 розділу І Положення

Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань за одним із місць роботи.

Враховано редакційно.

ЛЕНАРТ Л.Д.

Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»До пункту 8 розділу І Положення

Рівень професійності викладача достатньо визначати за основним місцем роботи

Рівень професійності викладача видно відразу і його достатньо визначити за основним місцем роботи.Норма встановлена з метою забезпечення рівного права здобувачів на отримання якісних освітніх послуг незалежно від форми працевлаштування педагогічного працівника.

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До пункту 8 розділу І Пложення

Викласти в редакції:

«Педагогічні працівники-сумісники які працюють за основним місцем роботи у навчальних закладах освіти сфери культури, атестуються за основним місцем роботи.Не враховано.

Робота педагогічного працівника має бути якісною та оцінюватися за кожним місцем роботи, враховуючи інтереси кожного здобувача освіти, не залежно від характеру працевлаштування педагогічного працівника.Ховзун Б.П., директор Львівської музичної школи № 6 імені Ю.-Б.Янівського

До пункту 8 розділу І Положення

Пункт викласти в такій редакції:

Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій на загальних підставах за кожним місцем роботи. Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань один раз лише за основним місцем роботи. Результати такої атестації визнаються за всіма місцями роботи, де працює педагогічний працівник.Враховано редакційно.

Єфіменко В.І., Київська дитяча художня школа №7


До пункту 8 розділу І Положення


Якщо перший раз атестувати сумісника за місцем сумісництва, то враховувати його стаж за основним місцем роботи, чи за сумісництвом? Атестуватися в обох закладах він повинен одного року, чи можливо в різні?


Пункт 8 не визначає вимог до педагогічного стажу.

Проходження атестації відбувається з дотриманням строків, визначених Положенням, за кожним місцем роботи
Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М. Профспілка працівників культури України

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 10 розділу І Положення

Замінити «2-х» на «3-х»

Не враховано.

Норма спрямована на підтримку молодих фахівців, які демонструють високу якість своєї педагогічної роботи і синхронізована з терміном проходження позачергової атестації.Тронь О., директор Криворізька ДМШ№ 2

До пункту 12 розділу І Положення

Викласти в редакції:

«Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва та/або на умовах погодинної оплати праці,, проходять атестацію на присвоєння (підтвердження):

тарифних розрядів та/або кваліфікаційних категорій за кожним місцем роботи у порядку, визначеному цим Положенням;

педагогічних звань один раз, як правило за основним місцем роботи. Присвоєння педагогічного звання визнається за всіма місцями роботи, де працює педагогічний працівник.»Враховано редакційно.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 13 розділу І Положення

Збільшити термін – через 2 роки

Не враховано.

Строки атестації встановлені цим пунктом з метою дотримання стандартного п’ятирічного міжатестаційного періодуОлександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 14 розділу І Положення

Вилучити

Не враховано.

Норма передбачена ст. 58 Закону України «Про освіту»Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШДо пункту 15 розділу І Положення

Викладачі, що здобувають вищу освіту, мають атестуватися за бажанням.

Не враховано.

Порушення рівності прав педагогічних працівників та права педагогічного працівника, який здобуває освіту, на атестаціюЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо розділу І Положення

Ввести пункти до розділу 1:

1.«Атестація педагогічних працівників є обов’язковою»
Передбачено абзацом сьомим пункту 17 розділом ІІІ та пунктом 6 розділу І проекту Положення.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо розділу І Положення

2.«Атестація педагогічних працівників за строками проведення поділяється на чергову та позачергову»

Передбачено пунктом 1 розділу ІІ проекту Положення

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівПункт 3 розділу ІІ Положення

З метою присвоєння/скасування тарифного розряду або кваліфікаційної категорії – не раніше, ніж через один рік після присвоєння/скасування попереднього тарифного розряду або кваліфікаційної категорії.

Не враховано.

Нівелює стабільність результатів педагогічної роботи педагогічного працівника та сталість і систематичність його педагогічних досягненьХовзун Б.П., директор Львівської музичної школи № 6 імені Ю.-Б.Янівського

До пункту 3 розділу ІІ Положення

Доповнити реченням: «В разі скасування кваліфікаційної категорії, яка дає підстави отримувати/підтверджувати педагогічні звання, таке скасовується одночасно із скасуванням кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

Враховано редакційно.


ГО «Асоціація закладів мистецької освіти» та керівників, заступників керівників мистецьких шкіл м. Луцька та окремих шкіл Волинської області, членів трудового колективу Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена

До пункту 3 розділу ІІ Положення

Абзац: «Позачергова атестація щодо скасування педагогічного звання не проводиться» виключити оскільки пониження категорії (з вищої чи першої на нижчу) автоматично тягне скасування педагогічного звання.

Враховано по суті.

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона


До п. 4 розділу ІІ Положення

Чим вимірюватиметься якість педагогічної або методичної роботи (п.4), якщо один викладач працює традиційно, другий інноваційно, третій має авторську концепцію? Хто може проводити такий моніторинг? Яким чином він відбуватиметься? Чи враховуватимуться соціальні досягнення (концертна діяльність, лекції для населення, участь у громадських організаціях культурологічного спрямування тощо), а не лише педагогічні та методичні?

Визначено Умовами та критеріями для визначення відповідності посаді та присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

Пунктом 8 проекту наказу «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури» передбачено розроблення ДНМЦЗКМО показників та методики оцінювання результатів роботи педагогічного працівникаСамоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

ГО «Асоціація закладів мистецької освіти»

Керівники, заступники керівників мистецьких шкіл м. Луцька та окремих шкіл Волинської області, членів трудового колективу Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена

До пункту 4 розділу ІІ Положення

Абзац четвертий вилучити

Не враховано.

З метою забезпечення рівності прав педагогічних працівників. Керівник не може сам на себе подавати пропозицію на проходження позачергової атестації з мотивів зниження результатів діяльностіОлександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 7 розділу ІІ Положення

Додати «відповідного рівня»

Враховано по суті

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 8 розділу ІІ Положення

Атестація педагогічного працівника, який має педагогічне навантаження з двох і більше навчальних предметів, проводиться за результатами його педагогічної роботи. За наслідками атестації такого педагогічного працівника приймається одне рішення про відповідність вимогам до тарифного розряду, кваліфікаційної категорії за посадою.

Враховано редакційно.


Данилова Є.В.
викладач ДМШ №1, м. Харків

До пункту 8 Розділу ІІ Положення

Абзац перший Викласти в такій редакції:

Атестація педагогічного працівника, який має педагогічне навантаження з двох і більше навчальних дисциплін, проводиться з урахуванням результатів педагогічної роботи та педагогічних досягнень за всіма навчальними дисциплінами, які він викладає. За наслідками атестації такого педагогічного працівника приймається одне рішення про відповідність вимогам до тарифного розряду, кваліфікаційної категорії за поадою.Не враховано.

Робота педагогічного працівника має бути якісною та оцінюватися за кожною навчальною дисципліною, передбаченою навчальним планом. Відсутність якісних результатів викладання будь-якої навчальної дисципліни, передбаченої програмою навчання є порушенням права здобувачів освіти на здобуття якісної початкової мистецької освіти.ГО «Асоціація закладів мистецької освіти» та керівників, заступників керівників мистецьких шкіл м. Луцька та окремих шкіл Волинської області, членів трудового колективу Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена

До пункту 11 розділу ІІ Положення

З метою уникнення різночитання щодо різних складів атестаційних комісій для проведення атестації педагогічних працівників різних закладів освіти і установ

Враховано редакційно.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 1 розділу ІІІ Положення

Додати:

атестаційні комісії при відділах (управліннях) культури районних, міських та районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях;
Не враховано.

Призведе до ускладнення атестаційних процедур для педагогічних працівників, а також з огляду на процеси децентралізації та переходу закладів освіти сфери культури в підпорядкування

ОТГ.


Кузьменко О.О. м. Херсон

До пункту 1 розділу ІІІ Положення

Додати «атестаційні комісії у відділах (управліннях) міських та районних адміністрацій» - бо саме вони найкраще знають роботу працівників підпорядкованих ним закладах

Не враховано.


ГО «Асоціація закладів мистецької освіти» та керівників, заступників керівників мистецьких шкіл м. Луцька та окремих шкіл Волинської області, членів трудового колективу Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена

До пункту 1 розділу ІІІ Положення

Додати абзац: «Протягом усього строку роботи атестаційних комісій керівником створюються умови (умови зберігання атестаційних матеріалів, технічні засоби, канцелярські товари, тощо)».


Враховано редакційно.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 2 розділу ІІІ Положення

Замінити число «10» та число «20»

Не враховано.

Призведе до невиправданого скорочення строків проведення атестації, та тривалостя подання атестаційних документів, що призведе до порушення прав педагогічних працівниківЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 3 розділу ІІІ Положення

Атестаційна комісія створюється в закладі, чисельність педагогічних працівників якого становить 15 і більше осіб.

Не враховано.

Збільшить кількість закладів, де не створюватиметься атестаційна комісія.Призведе до ускладнення атестаційної процедури для педагогічних працівників таких закладівХовзун Б.П., директор Львівської музичної школи № 6 імені Ю.-Б.Янівського

До пункту 4 розділу ІІІ Положення

викласти у такій редакції: «оформлює атестаційні листи педагогічних працівників, які проходять атестацію в частині рішення атестаційної комісії;»

Не враховано.

Відсутня пропозиція щодо оформлення самого атестаційного листаКацарська І. В.

До пункту 6 розділу ІІІ Положення

Перед «філій закладу» додати «керівники (директори)»

Враховано редакційно.

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

До пункту 6 розділу ІІІ Положення

Чи не краще надати можливість засновнику або його представнику бути присутнім на комісії із правом оцінювання у межах своєї компетенції роботи того, хто атестується, проте без права голосування?

Не враховано.

Пунктом 6 передбачена можливість (не обов’язковість) включення до складу атестаційної комісії представника засновника.Профспілка працівників культури України

До пункту 6 розділу ІІІ Положення

Після слів «філій закладу (за наявності)» доповнити словами «представник первинної профспілкової організації».

Враховано.

Профспілка працівників культури України

До пункту 7 розділу ІІІ Положення

Голова атестаційної комісії закладу вибирається з числа членів комісії

Не враховано.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 7 розділу ІІІ Положення

Вилучити слова «окрім випадків, передбачених п. 9 розділу ІІІ»

Не враховано.

Пунктом 9 передбачений виняток щодо визначення голови атестаційної комісії.Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 8 розділу ІІІ Положення

Викласти в такій редакції:

«заступник голови та секретар атестаційної комісії закладу затверджуються наказом керівника навчального закладу під час формування її складу» далі – текст вилучити до кінця пункту.Не враховано.

Змінені функції секретаря. Норма спрямована на більш гнучкий механізм розподілу функцій між членами комісії.ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 8 розділу ІІІ Положення

Пункт 8 розділу ІІІ видалити з тексту документу тому, що виникає невідповідність з пунктом 5 розділу ІІІ.

Не враховано.

Жодної невідповідності немає.

Пункт 5 розділу ІІІ містить перелік членів атестаційної комісії.

Пункт 8 розділу ІІІ містить вимогу до порядку обрання окремих відповідальних осіб з числа членів атестаційної комісії.
ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 9 розділу ІІІ Положення

Не прописана процедура атестації керівника (заступника керівника), у частині здійснення ним безпосередньої викладацької та/або концертмейстерської діяльності.


Процедура атестації керівника та заступника керівника у частині здійснення ним безпосередньої викладацької та/або концертмейстерської діяльності та сама, що й процедура атестації будь-якого іншого педагогічного працівника, який виконує відповідні функції.

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

До пункту 9 розділу ІІІ Положення

Тобто, якщо у керівника є викладацьке та концертмейстерське навантаження, то йому ніколи не бути головою комісії? Це, може, й добре стосовно керівника, проте погано стосовно інших працівників. Чи не краще залишити керівника головою та лишити його права голосу при підбитті підсумків? Уявіть ситуацію, коли керівник не є головою комісії багато років. Чи може він взагалі нести відповідальність за очолюваний заклад?

пунктом 9 передбачено, що керівник закладу не може очолювати атестаційну комісію тільки в випадку своєї атестації, разово. При цьому керівник закладу не складає своїх повноважень керівника і продовжує виконувати ці функції незалежно від засідань атестаційної комісії.

У всіх інших випадках керівник закладу є головою атестаційної комісії.ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

КАРАВАНСЬКИЙ О.І. Кацарська І.В.


До пункту 9 розділу ІІІ Положення

Що означає «повноваження якого поширюються на роботу атестаційної комісії разово».

Викласти в редакції:

«Під час атестації керівника в частині здійснення ним безпосередньої викладацької та/або концертмейстерської діяльності в межах, визначених законодавством, повноваження голови атестаційної комісії разово переходять до заступника голови атестаційної комісії»


Враховано редакційно.

Позицію уточнено.Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 9 розділу ІІІ Положення

Виключити

Не враховано.

Норма спрямована на демократизацію процесу атестації педагогічних працівниківСамоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

Профспілка працівників культури УкраїниДо пунктів 9,10 розділу ІІІ Положення

Пункти 9 ,10 об'єднати та викласти у такій редакції:

9. Під час атестації члена атестаційної комісії у частині здійснення ним безпосередньої викладацької та/або концертмейстерської діяльності в межах, визначених законодавством, член (голова або заступник) атестаційної комісії не бере участі в голосуванні при прийнятті рішення комісією щодо його атестації.
Не враховано.

Процедура заміни голови комісії на момент атестації педагогічного працівника сприятиме демократизації атестаційних процедур.Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 10 розділу ІІІ Положення

Включити діяльність комісій ІІ рівня, так як вони є розпорядниками коштів.

Не враховано.

Права засновників захищені шляхом введення їх представників од складу атестаційних комісій закладуПрофспілка працівників культури України

До пункту 11 розділу ІІІ Положення

Абзац 2 ВИКЛЮЧИТИ

Не раховано. Викладено в іншій редакції

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

До пункту 11 розділу ІІІ Положення

Другий абзац. А якщо представник мистецької школи є доктором філософії? Цим абзацом відсікається методичний, науковий та керівний потенціал, що працює у мистецьких закладах не «з боку», а безпосередньо (бо є практиками) знає як здійснювати педагогічну, методичну, наукову (дисертації пишуться на основі експерименту у навчальному закладі), соціальну роботу, як має здійснюватися керівництво. До того ж втрачається голос «знизу», що має «тримати руку на пульсі» стосовно роботи свого керівництва.

Як резюме: має входити за вищезгаданих умов (успішні викладачі, концертмейстери, керівники, особи з науковим ступенем мистецького профілю), але без права голосування.Не враховано.

Педагогічні працівники закладів нижчого рівня не можуть оцінювати роботу педагогічних працівників закладу вищого рівняКузьменко О.О. м. Херсон

До пункту 11 розділу ІІІ Положення

Другий абзац п.11 вступає в протиріччя з першим, бо представники мистецьких шкіл не задіяні в роботі комісії при органах управління. Але представників закладів вищої та фахової передвищої освіти, методичних кабінетів атестують саме їх керівники або колеги.

Не враховано.

Керівники шкіл не можуть атестувати педагогічних працівників закладів вищої освітиФЛОРОВ Д.Д., директор КПНЗ «Дитячамузична школа № 11 м. Одеси»


До пункту 11 розділу ІІІ Положення.

До складу комісій при управліннях культури мають обов’язково входити керівники мистецьких шкіл або передбачити створення двох комісій


Орган управління може створювати окремі комісії для атестації педагогічних працівників мистецьких шкіл та культурно-мистецьких коледжів

Ховзун Б.П., директор Львівської музичної школи № 6 імені Ю.-Б.Янівського

До пункту 11 розділу ІІІ Положення

Вилучити другий абзац

Не враховано. Викладено в іншій редакції.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 11 розділу ІІІ Положення

Додати «можуть включатися провідні керівники мистецьких шкіл»

Враховано редакційно

Профспілка працівників культури України

До пункту 12 розділу ІІІ Положення

До атестаційних комісій закладів, атестаційних комісій при органах управління та атестаційної комісії при Міністерстві культури також включатися представник профспілки, яка є репрезентативною на відновному рівні згідно із ЗУ «Про соціальний діалог в Україні».

Для забезпечення юридичного супроводу процедури атестації до роботи атестаційних комісій з дорадчим голосом можуть залучатися спеціалісти з юридичних питань органів управління або закладів.Враховано редакційно

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 14 розділу ІІІ положення

Додати пункт (14а) про обов’язки заступника голови атестаційної комісії.

Враховано редакційно.

КАРАВАНСЬКИЙ О.


До абзацу четвертого пункту 14 розділу ІІІ Положення

Викласти в редакції:

«приймає участь у голосуванні при прийнятті рішень атестаційної комісії, окрім випадків, визначених пунктом 9 цього розділу»Враховано.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 14 розділу ІІІ Положення

Вилучити слова «підписує повідомлення педагогічному працівнику про необхідність присутності на засіданні атестаційної комісії»

Не враховано.

Норма забезпечує процедуру повідомлення педагогічного працівника про необхідність прибути на засідання атестаційної комісіїОлександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 15 розділу ІІІ Положення

Слова «у тому числі заяви, надані в електронній формі» та абзац шостий вилучити

Не враховано.

Норма забезпечує право педагогічних працівників подаваи атестаційні документи в електронній формі.Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М. Профспілка працівників культури УкраїниДо пункту 16 розділу ІІІ Положення

Подання заяв та інших документів, що підтверджують педагогічні та методичні досягнення в роботі педагогічних працівників мають бути представлені у паперовому вигляді для атестаційних комісій І, ІІ та ІІІ рівнів

Не враховано.

Призведе до ускладнення процедури подання документів.Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 17 розділу ІІІ Положення

Додати «якщо це не суперечить даному Положенню»

Враховано по суті.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

Харківська профспілка


До пункту 17 розділу ІІІ положення

Педагогічний працівник, який підлягає атестації відповідно до наказу керівника, зобов’язаний подати атестаційні документи на атестацію. Педагогічний працівник, який без поважних причин не надав атестаційні документи у визначений цим положенням строк, вважається таким, який не пройшов атестацію на відповідність посаді.

Враховано редакційно.

КАРАВАНСЬКИЙ О.


До пункту п.18 розділу ІІІ Положення

Додати підпункт 4 такого змісту:

«приймає вмотивоване рішення щодо підтвердження кваліфікації «спеціаліст вищої категорії»;
Не враховано.

Повноваження щодо підтвердження категорії може бути тільки в повноваженнях органу, який її присвоює.Профспілка працівників культури України Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 18 розділу ІІІ Положення

доповнити абзацом 6 такого змісту «за результатами вивчення атестаційних документів, поданих педагогічним працівником для подальшого присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист» порушує клопотання перед атестаційною комісією при органі управління».

Не враховано.

Повноваження щодо визначення відповідності вищій кваліфікаційній категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109 належить виключно атестаційній комісії органу управління. Перебирання цих повноважень атестаційною комісією закладу є перевищенням нею своїх повноважень і порушення права педагогічного працівника на розгляд його атестаційних документів на відповідному рівні.КАРАВАНСЬКИЙ О.


До пункту 19 розділу ІІІ Положення

Викласти в такій редакції:

«19.У разі прийняття рішення про відмову в присвоєнні (підтвердженні) педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» чи не підтвердженні кваліфікації «спеціаліст вищої категорії», атестаційна комісія закладу атестує педагогічного працівника на ту кваліфікаційну категорію, якій відповідають його педагогічні досягнення.»
Не враховано.

КАРАВАНСЬКИЙ О.


До абзацу четвертого пункту 20 Розділу ІІІ Положення

Викласти в такій редакції:

«атестує педагогічних працівників та приймає вмотивоване рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», встановлення (підтвердження) педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист», або про відмову в такому присвоєнні;»Не враховано.

Профспілка працівників культури України

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної радиДо пункту 20 розділу ІІІ Положення

До 2 абзацу доповнити словами: «за клопотанням атестаційної комісії закладу».

Не враховано.

Суперечить пункту9 розділу ІV Положення

.


Кацарська І. В.

До пункту 20 розділу III Положення

Загальне зауваження:

Розділити та прописати окремими пунктами повноваження атестаційних комісій при органі управління та при Міністерстві культури.Враховано.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 21 розділу ІІІ положення

У разі прийняття рішення про відмову педагогічному працівнику в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» атестаційна комісія при органі управління атестує педагогічного працівника на присвоєння кваліфікаційної категорії, якій відповідають його педагогічні досягнення.

Не враховано.

Повноваження щодо присвоєння кваліфікаційних категорій, окрім вищої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 23.12.2015 р. № 1109 належить до виключної компетенції атестаційній комісії закладу. Перебирання цих повноважень атестаційною комісією органу управління є перевищенням нею своїх повноважень.
КАРАВАНСЬКИЙ О.


До пункту 21 розділу ІІІ положення

Викласти в такій редакції:
«21.У разі прийняття рішення про відмову педагогічному працівнику в присвоєнні кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» атестаційна комісія при органі управління атестує такого педагогічного працівника на присвоєння кваліфікаційної категорії, що відповідає його педагогічним досягненням.;»

Не враховано.

Повноваження щодо присвоєння кваліфікаційних категорій, окрім вищої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 23.12.2015 р. № 1109 належить до виключної компетенції атестаційній комісії закладу. Перебирання цих повноважень атестаційною комісією органу управління є перевищенням нею своїх повноважень.
Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 21 розділу ІІІ Положення

Викласти в редакції «У разі прийняття рішення про відмову педагогічному працівнику в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» атестаційна комісія при органі управління самостійно приймає рішення, яке відповідає рівню його педагогічних досягнень…»

Не враховано.

Повноваження щодо присвоєння кваліфікаційних категорій, окрім вищої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 23.12.2015 р. № 1109 належить до виключної компетенції атестаційній комісії закладу. Перебирання цих повноважень атестаційною комісією органу управління є перевищенням нею своїх повноважень.
Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До розділу ІV Положення

Викласти в редакції: «Щороку до 20 вересня керівники органів управління сфери культури та керівники навчальних закладів видають накази про проведення атестації педагогічних працівників, створення атестаційних комісій та затвердження їх складу. Керівники навчальних закладів видають накази щодо затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації; До 10 жовтня атестаційна комісія 1-го рівня приймає:заяви від педагогічних працівників щодо проходження чергової (позачергової) атестації; До 20 жовтня атестаційна комісія 1-го рівня на першому засіданні:розглядає заяви від педагогічних працівників щодо проходження чергової (позачергової) атестації;розглядає подання керівника закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників, рівень навчально-виховної та методичної роботи яких не відповідає встановленим за результатами попередньої атестації кваліфікаційній категорії та (або) педагогічному званню;затверджує графік проведення атестації і доводить його під підпис до відома педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

Не враховано.

Призведе до затягування процедури атестації, скорочення строків підготовки атестаційних документів, строків для апеляцій, що погіршує права педагогічних працівників.Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів


До розділу ІV проекту Положення

Не змінювати терміни проведення атестації

Не враховано.

Строки проведення атестації оптимізовані і спрямовані на підвищення якості культурно-мистецької освіти, захисту та забезпечення рівності прав педагогічних працівників на оплату праці.Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ
До розділу IV Положення

Оптимальним періодом для проведення атестації, її заключного етапу є грудень поточного навчального року

Не враховано.

Строки проведення процедур атестації встановлені з метою забезпечення права усіх педагогічних працівників на можливі апеляції, що потребуватиме додаткового часу.

Також це сприятиме якісному формуванню кошторисів на оплату праці педагогічних працівників з 1 січня наступного року з урахуванням встановлених категорій та/або педагогічних звань.


Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 2 розділу ІV проекту Положення

Число і слово «10 вересня» замінити числом і словом «20 вересня»

Не враховано.

Призведе до невиправданого скорочення строків проведення атестації, та тривалостя подання атестаційних документів, що призведе до порушення прав педагогічних працівниківОлександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 3 розділу ІV проекту Положення

Число і слова «до 10 вересня» замінити числом і словом «20 жовтня»

Не враховано.

Суперечить строку подання документів для проходження атестації – 10 жовтняОлександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 4 розділу ІV проекту Положення

Викласти в редакції:

«Заяви педагогічних працівників про атестацію приймаються разом з іншими атестаційними документами зберігаються у голови атестаційної комісії до розгляду на засіданнях атестаційної комісіїНе враховано.

Робота з прийомом документів є обов’язком секретаря атестаційної комісіїКАРАВАНСЬКИЙ О.


До абзацу першого пункту 4 Розділу IV Положення

Викласти в редакції:

«4.Педагогічні працівники, які підлягають черговій атестації, або виявили бажання пройти позачергову атестацію, подають заяву про проходження атестації на ім’я голови атестаційної комісії (додаток 1 до положення) та інші атестаційні документи не пізніше 10 жовтня»Не враховано.

Враховуючи абзаци третій і четвертий пенкту 4 розділу ІІ проетку ПоложенняСамоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 5 розділу ІV Положення

Слово «або» замінити на слово «та»

Не враховано.

Педагогічні досягнення враховуються для визначення відповідності кваліфікаційним категоріям та званню «старший викладач», а методичні – званню «викладач-методист», які оцінюються окремо.ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 5 розділу ІV Положення

Невірно вказано посилання на додаток 2 до Положення.

Лист самоаналізу – додаток № 2 до Положення про атестацію…

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 6 розділу ІV проекту Положення

змінити термін – до 31 березня

Не враховано.

Строки атестації встановлені цим пунктом з метою забезпечення рівності прав педагогічних працівників на оплату праціЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів


Згідно з якими нормами чинного законодавства оплата праці з урахуванням результатів атестації здійснюється з 01 січня календарного (фінансового року), а не з дати прийняття рішення атестаційною комісією про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику, методисту.


Передбачено пунктом 24 розділу IV Положення

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 7 розділу ІV проекту Положення

вилучити слова: Письмове запрошення підписується головою атестаційної комісії …до кінця пункту

Не враховано.

Норма забезпечує процедуру повідомлення педагогічного працівника про необхідність прибути на засідання атестаційної комісіїТронь О., директор Криворізька ДМШ№ 2

До пункту 7 розділу ІV Положення

У разі виникнення в атестаційної комісії сумнівів щодо достовірності атестаційних документів або інших питань до педагогічного працівника, пов’язаних з його атестаційними документами, атестаційна комісія запрошує такого педагогічного працівника для надання пояснень. Письмове запрошення підписується головою атестаційної комісії та вручається секретарем атестаційної комісії закладу такому педагогічному працівнику пiд особистий пiдпис, а секретарем атестаційної комісії при органі управління надсилається або вручається педагогічному працівнику та/або керівнику закладу де працює педагогічний працівник не пізніше, ніж за три робочі дні до проведення засідання, на яке запрошений педагогічний працівник.


Враховано редакційно.

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

До пункту 8 розділу ІV Положення

п.8 (кінець) виписати «…педагогічні, наукові або методичні досягнення»

Не враховано.

Наукова діяльність педагогічного працівника не входить до обов’язкових видів діяльності педагогічного працівника
Профспілка працівників культури України

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.


До пункту 8 розділу ІV проекту Положення

«Атестація педагогічного працівника з метою присвоєння (підтвердження) йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» проводиться атестаційною комісією ІІ рівня (район, місто, ОТГ), присвоєння (підтвердження) педагогічного звання «старший викладач», педагогічного звання «викладач-методист» проводиться атестаційною комісією ІІІ рівня (область) на підставі поданого Головою атестаційної комісії закладу Атестаційного листа та атестаційних документів, що підтверджують педагогічні та методичні досягнення педагогічного працівника, клопотання керівника навчального закладу».

Не враховано.

Призведе до затягування атестаційної процедури, збільшення кількість атестаційних комісійКараванський О. І.

Положення. Розділ IV п.8

Викласти в редакції:

«Атестація педагогічного працівника з метою присвоєння йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», встановлення (підтвердження) педагогічного звання «старший викладач» або «викладач-методист» проводиться атестаційною комісією при органі управління на підставі поданих педагогічним працівником заяви та атестаційних документів, що підтверджують його педагогічні або методичні досягнення»

Не враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пунктів 8, 9 розділу ІV Положення

8. Атестація педагогічного працівника з метою присвоєння (пiдтвердження) йому кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «старший викладач», педагогічного звання «викладач-методист» проводиться атестаційною комісією при органі управління на підставі поданих педагогічним працівником заяви, клопотання атестаційної комісії закладу та атестаційних документів, що підтверджують його педагогічні або методичні досягнення.

9. Педагогічні працівники мають подати свої атестаційні документи, клопотання атестаційної комісії закладу для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист» до атестаційної комісії при органі управління до 15 жовтня. Атестаційна комісія розглядає зазначені документи та приймає рішення до 20 листопада.

Не враховано.

Повноваження щодо визначення вдповідності вищій кваліфікаційній категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109 належить виключно атестаційній комісії органу упавління. Перебирання цих повноважень атестаційною комісією закладу є перевищенням нею своїх повноважень і порушення права педагогічного працівника на розгляд його атестаційних документів на відповідному рівні.
КЗ Харківський вищий коледж мистецтв

Литвин С. М. та іншіДо пунктів 8 та 9 розділу ІV Положення

Залишити процедуру розгляду встановлення та підтвердження вищої категорії та педагогічних звань на рівні попереднього положення. (Атестаційні комісії закладів освіти розглядають подання заявників та звертаються із клопотанням до атестаційних комісій вищого рівня щодо встановлення або підтвердження вищої категорії та педагогічних звань своїх викладачів).

Не враховано.

Призведе до порушення права педагогічного працівника на атестацію комісією вищого рівня та права комісії при органі управління прийняти відповідне рішення в межах своєї компетенціїОлександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М. Профспілка працівників культури УкраїниДо пункту 9 розділу ІV проекту Положення

Змінити терміни та викласти його у такій редакції: Атестаційні комісії І рівня (навчальних закладів) порушують клопотання, надають Атестаційні листи та атестаційні документи педагогічних працівників для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» до атестаційних комісій при органі управлінні ІІ рівня (район, місто,ОТГ) до 10 квітня, а для присвоєння (підтвердження) педагогічних звань «старший викладач», «викладач – методист» до атестаційних комісій до органів управління ІІІ рівня (область) до 25 квітня

Не враховано.

Строки атестації встановлені цим пунктом з метою забезпечення рівності прав педагогічних працівників на оплату праці та скорочення тривалостя атестаційних процедурКараванський О. І.

Положення. Розділ IV п.9

Викласти в редакції:

«Педагогічні працівники мають подати свої атестаційні документи для присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», встановлення (підтвердження) педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист» до атестаційної комісії при органі управління до 15 жовтня. Атестаційна комісія розглядає зазначені документи та приймає рішення до 20 листопада»Не враховано.

Ховзун Б.П., директор Львівської музичної школи № 6 імені Ю.-Б.Янівського

До пункту 9 розділу IV Положення

Викласти у такій редакції: «9. Педагогічні працівники мають подати свої атестаційні документи для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист» до атестаційної комісії при органі управління, Міністерства культури до 15 жовтня. Атестаційна комісія розглядає зазначені документи та приймає рішення до 20 листопада.»

Враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

Профспілка працівників культури УкраїниДо пункту 11 розділу ІV Положення

11. Рішення атестаційної комісії приймається шляхом відкритого або таємного голосування (за визначенням атестаційної комісії) та оформлюється протоколом засідання (додаток 3 до Положення) та вводиться в дію наказом керівника закладу (установи).


Враховано редакційно.

Караванський О. І.

До пункту 12. розділу IV Положення

Викласти в редакції:

«Секретар атестаційної комісії на підставі рішення атестаційної комісії, що зазначається в протоколі засідання, оформлює атестаційний лист (Умови та критерії 4 до Положення) у двох примірниках, до яких вноситься результат атестації – рішення атестаційної комісії, зазначене в протоколі засідання атестаційної комісії. Примірники атестаційного листа підписуються головою (чи заступником голови в разі головування на засіданні) атестаційної комісії, секретарем та педагогічним працівником, після чого перший примірник атестаційного листа видається працівнику під час ознайомлення його з наказом про результати атестації, а другий додається до його особової справи»
Не враховано.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 14 розділу ІV проекту Положення

Змінити – шляхом надсилання витягу з протоколу засідання атестаційної комісії на шляхом надсилання наказу керівника органу управління;


Не враховано.

Видання наказу органом управління не передбачене проектом Положення
Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 14 розділу ІV Положення

Викласти в редакції:

«Рішення атестаційної комісії при органі управління та атестаційної комісії при Міністерстві культури доводиться до відома педагогічного працівника та керівника закладу (установи) протягом семи робочих днів після проведення останнього засідання атестаційної комісії з проведення атестації шляхом надсилання поштовим відправленням витягу з протоколу засідання атестаційної комісії (виключити слова: в якому зазначене рішення за результатами атестації, тому що це зазначено на початку речення) та атестаційних листів. Рішення атестаційних комісій при органах управління та атестаційної комісії при Міністерстві культури вводиться в дію наказом керівника закладу (установи), видати який керівник зобов’язаний протягом трьох робочих днів після отримання відповідних документів. Після видання наказу керівник ознайомлює з ним кожного педагогічного працівника, якого він стосується, під підпис.


Педагогічний працівник має право особисто отримати один примірник атестаційного листа з рішенням атестаційної комісії за результатами його атестації у секретаря атестаційної комісії при органі управління або при Міністерстві культури під особистий підпис»

Враховано

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 16 розділу ІV проекту Положення

Змінити другий абзац та викласти його у такій редакції: «Після проведення атестації педагогічних працівників накази з рішенням атестаційних комісій органів управління, Атестаційні листи та атестаційні документи педагогічних працівників, які атестувалися, передаються керівникам навчальних закладів»

Пункт викладено в іншій редакції.


Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 17 розділу ІV Положення

Слова «копії документів, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації» виключити

Враховано редакційно.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 17 розділу ІV проекту Положення

Змінити другий абзац та викласти його у такій редакції: «Заяви про атестацію, лист самоаналізу педагогічного працівника, наказ органу управління з рішенням атестаційної комісії за результатами атестації та копії документів, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації зберігаються в особовій справі педагогічного працівника до наступної атестації»

Враховано редакційно

ГО «Асоціація закладів мистецької освіти» та керівників, заступників керівників мистецьких шкіл м. Луцька та окремих шкіл Волинської області, членів трудового колективу Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена

До пункту 17 розділу VI Положення

вилучити слова «в архіві закладу».

Враховано редакційно.

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

До пункту 19 розділу ІV Положення

п.19 А якщо безпосередньо у колективі комісія не вважає того, хто атестується гідним вищої категорії (звання) з моральних, антипедагогічних норм? Вважаю за потрібне або погодження на рівні комісії закладу, або обов’язкова присутність на комісії вищого рівня 2-х представників закладу: від керівництва та профспілки.

Не враховано.

Повноваження щодо визначення відповідності вищій кваліфікаційній категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109 належить виключно атестаційній комісії органу управління. Перебирання цих повноважень атестаційною комісією закладу є перевищенням нею своїх повноважень і порушення права педагогічного працівника на розгляд його атестаційних документів на відповідному рівні.

У разі незгоди керівника з присвоєною атестаційною комісією органу управління категорією або педагогічним званням він може подати апеляцію на це рішення до атестаційної комісії при Міністерстві культури, що передбачено пунктом 23 розділу ІV Положення.

Окрім того, пунктом 16 цього розділу передбачена можливість представництва директором педагогічного працівника за його дорученням в інших комісіях.Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 22 розділу ІV Положення

Абзац другий викласти в редакції «Витяг з протоколу щодо розгляду апеляцій (додаток 6 до Положення) протягом семи робочих днів надсилається керівнику за місцем роботи педагогічного працівника.»

Враховано

КАРАВАНСЬКИЙ О.


До абзацу другого пункту 23 Розділу IV Положення

Викласти в редакції:

Педагогічний працівник, щодо результатів атестації якого подана апеляція надає свої атестаційні документи на вимогу атестаційної комісії, до якої надійшла така апеляція.Враховано.

Кацарська І. В.

До пункту 23 розділу ІV Положення

Прописати поступовість подання апеляції і для керівника закладу

Не враховано, пропозиція не конкретизована

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 24 розділу ІV проекту Положення

Змінити терміни та викласти пункт у такій редакції: «Оплата праці з урахуванням результатів атестації педагогічних працівників здійснюється від дня прийняття рішення атестаційної комісії відповідного рівня.»

Не враховано з метою захисту права педагогічного працівника на апеляцію та забезпечення рівних прав щодо оплати праці.

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До пункту 24розділу ІV Положення

Викласти в редакції:

«Керівник органу управління сфери культури, навчального закладу, навчально-методичної установи на підставі рішення атестаційної комісії видає наказ.

Наказ керівника органу управління сфери культури навчального закладу, навчально-методичної установи у тижневий строк доводиться до відома атестованого педагогічного працівника, колективу та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати. Заробітна плата за тарифними ставками, встановленими (підтвердженими) за результатами атестації, нараховується з дня прийняття рішення атестаційною комісією відповідного рівня.

На підставі наказу керівника органу управління сфери культури, закладу, навчально-методичної установи до трудової книжки педагогічного працівника у розділ «відомості про роботу» вноситься запис про встановлення тарифної ставки, присвоєння кваліфікаційної категорії (з посиланням на відповідний розряд), присвоєння педагогічного звання.Не враховано.

1. Порядок видання наказів за результатами атестації передбачений пунктами 13 та 14 розділу ІV Положення.

2. Не враховано з метою захисту права педгогічного працівника на апеляцію та забезпечення рівних прав щодо оплати праці.

3. Суперечить Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 N 58 (із змінами)
Кацарська І. В.

До пункту 24 розділу ІV Положення

У разі зниження тарифного розряду, категорії оплату праці за зниженими тарифними ставками проводити з дня проходження атестації

Не враховано з метою захисту права педагогічного працівника на апеляцію та забезпечення рівних прав щодо оплати праці.

Кацарська І.В.

До пункту 24 розділу ІV Положення

Доповнити пункт абзацом:

«Після атестації керівник закладу вносить запис у трудову книгу працівника».
Не враховано з огляду на інструкцію ведення трудових книжок.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо додатку 2 до Положення

Критерію чого?

Що являється показником?

За якою шкалою?


Урегульовано пунктом 8 проекту Наказу

Мокрецова Т., Олександрійський коледж культури і мистецтв

До пункту 16 Положення

Атестаційні документи, які подаються на атестаційні комісії при департаментах (управліннях) культури, являють собою досить об’ємні папки і перетворити їх у електронний вигляд досить довга процедура. Розглядати і вивчати електронні документи комісією під час засідання з комп’ютера буде не зручно. Якщо немає можливості привезти разом документи всіх працівників, що атестуються, до атестаційної комісії, то краще і зручніше буде переслати їх «Новою поштою», або кур’єром.

Не враховано.

Подання документів у електронній формі спрощує процес подання документів, робить його дешевшим длч педагогічного працівника. Окрім того, це можливість, а не обов’язок. Якщо педагогічний працівник має бажання подати такі документи особисто, він має можливість це зробити.Колегіум мистецтв Опішня

Умови та критерії

Додати:

1. Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої мистецької чи педагогічної освіти та працюють на посадах майстра виробничого навчання, завідуючого навчально-виробничою майстернею, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди, які прирівнюються до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, але не вище «спеціаліста І кваліфікаційної категорії».

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

2. За результатами атестації майстрам виробничого навчання та завідуючим навчально-виробничих майстерень присвоюються кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії».

2.1. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, завідуючим навчально-виробничих майстерень з неповною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм з мистецьких дисциплін; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з фахового предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів; високою результативністю педагогічної діяльності; вмінням вирішувати педагогічні проблеми, установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

Випускникам навчальних закладів, які мають неповну вищу мистецьку чи педагогічну освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

2.2. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, завідуючим навчально-виробничих майстерень з неповною вищою освітою, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють методикою практичного навчання, сучасними освітніми та мистецькими технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у освітньому просторі; мають високу результативністю педагогічної діяльності; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

2.3. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, завідуючим навчально-виробничих майстерень з неповною вищою освітою, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють методикою практичного навчання, технологіями творчої, педагогічної та мистецької діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом; мають високу результативністю педагогічної діяльності.

3. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, завідуючим навчально-виробничих майстерень з неповною вищою освітою, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

5.6. Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» може присвоюватися майстрам виробничого навчання, завідуючим навчально-виробничих майстерень з неповною вищою освітою, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 5 років і яким встановлено найвищий тарифний розрядВраховано редакційно

Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До Умов та Критеріїв

Вчитель, який займається творчою діяльністю

Відповідно до ст. 60 ч. 1 Закону України «Про освіту» робочий час педагогічного працівника передбачає час виконання ним навчально, виховної, методичної та організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного працівника встановлюється трудовим договором відповідно до законодавства.

Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ
До умов та критеріїв

Критерії оцінки, що забезпечує досягнення результатів навчання, мають визначатися рівнем «достатній-високий»

Не враховано.

Концепцією сучасної мистецької школи, затвердженою наказом Міністерства культури України від 20 грудня 2017 року № 1433 передбачено, що головною метою оновленого Положення про атестацію педагогічних працівників є об’єктивні та вимірювані критерії оцінювання якості їх роботи.

Поняття «достатній-високий» не є вимірюваними


Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училищеДо Умов та критеріїв.

Не треба вимагати при атестації: друкувати тільки у державних видавництвах методичні праці, хрестоматії, твори, аранжування, обробки, інструментування, перекладання і т. д. Учбові посібники, навчально-методичні матеріали, збірки творів, етюдів, вправ, хрестоматії можливо їх створювати для початкової. профільної та фахової передвищої культурно-мистецької освіти. Для ДМШ, ДШМ, педагогічної практики так і для музичного училища.

Не є предметом регулювання цим Положенням

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училищеДо Умов та критеріїв.Доповнити пунктом :

«Педагогічні звання «старший викладач» і «викладач-методист» присвоюються безстроково».
Не враховано.

Законом України «Про освіту» передбачено проведення атестації не менше, ніж один раз на 5 років.Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училищеДо Умов та критеріїв.Доповнити пунктом :

«При апеляції в атестаційну комісію вищого рівня не можуть входити ті члени, рішення яких оскаржується. Заявник апеляції має право подати відвід таким членам атестаційних комісій з приводу недовіри»Враховано.

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Доповнити пунктом :

«Використовувати твори українських авторів (не менш 30%) на концертах, академконцертах, екзаменах, державних екзаменах, фестивалях, конкурсах та ін»
Не враховано.

Не є предметом регулювання цим ПоложеннямЖульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Доповнити пунктом :

«Виконання авторських творів, аранжувань, обробок, перекладань, інструментувань в концертах, конкурсах, фестивалях Всеукраїнського рівня враховувати як творчий доробок та розширення національного (українського) репертуару.
Враховано у додаткових критеріях.

Зазначена діяльність є творчою діяльністю, яка передбачена для присвоєння професійним митцям почесних звань.Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Доповнити пунктом :

Створення навчальних посібників, хрестоматій, підручників для ДМШ, ДШМ, педагогічної практики повинно бути зараховано так, як і створення посібників для інших вищих навчальних закладів мистецтва (при атестації в музичному училищі.)

Враховано по суті

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Враховувати участь викладача: у підготовці абітурієнтів, а також участь у творчих професійних та аматорських об’єднаннях (композиторів, аранжувальників, творчих колективах, оркестрах, ансамблях, хорах) і т. д. 12. Враховувати диригування творчим колективам (оркестром, хором, ансамблем) у концертах, конкурсах, фестивалях як виконавську діяльність.

Враховано по суті.

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.При атестації ввести систему балів, тобто рахувати роботу викладача за кількістю балів за кожний вид роботи

Не є предметом регулювання цим Положенням.

буде враховано в методиці оцінювання педагогічних досягнень відповідно до пункту 8 проекту наказу.Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Працівник письмово повідомляється щодо претензій до нього, якщо вони є, за десять днів до атестації (під підпис).

Пропозиція не конкретизована

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Доповнити словами:

«В закладах культури (мистецтв) працівник, який проводить майстер-класи, лекції для курсів підвищення кваліфікації, або має власні підручники, хрестоматії, методичні посібники, збірки, або твори, обробки, перекладання, інструментування, аранжування, або розробки, програми з дисциплін, або видання (незалежно від типів і форм власності видавця) - все це треба враховувати для надання (підтвердження) звання «викладач - методист».Враховано редакційно.

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.


При атестації обов’язково враховувати письмове рішення профкому (за потреби і всієї профорганізації), а не голови чи представника профорганізації, членом якої він (вона) є. Письмове рішення профкому надається працівнику за десять днів до атестації (під підпис). Результати атестації подаються в Міністерство культури України та публікуються на сайті Міністерства культури.

Не враховано.

Ускладнення процедури атестації. Профспілкова організація не вповноважена оцінювати професійні досягнення педагогічних працівників.

Міністерство культури не вповноважене оприлюднювати результати атестації педагогічних працівників закладів, які не перебувають у його підпорядкуванні.


Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Атестація проводиться публічно: весь час атестації працівника на засіданні атестаційної комісії: від входу працівника на засідання до оголошення результатів включно, ведеться безперервно відео запис. За бажанням працівника надається йому копія відео запису атестації не пізніше трьох днів після атестації (під підпис).

Не враховано.

Введення вимірюваних і чітких критеріїв оцінювання та система самооцінювання викладачем своєї роботи знівелює суб’єктивізм під час оцінювання його атстаційною комісією.Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв

Треба внести: «Вимоги при атестації не повинні бути більш, ніж вказані в «УМОВАХ ТА КРИТЕРІЯХ...» .

Враховано редакційно.

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До Умов та критеріїв.Педагогічна практика вищих мистецьких закладів повинна враховуватися при атестації. Твори, обробки, перекладення, аранжування, інструментування українських авторів повинно використовуватися не менш 30% всього репертуару з спеціальності, хору, оркестру, ансамблю.


Не є предметом регулювання цим Положенням

ЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»


До Умов та критеріїв

Пропонуємо також ввести у «Критерії….» наступне «За результатами атестації педагогічним працівникам, які мають неповну або базову вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України «Про освіту» – неповну вищу або середню спеціальну освіту), прийняті на роботу до 1996 року (набрання чинності Законом України «Про освіту» в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР) та до набрання чинності цим Положенням атестувалися із присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, визначається відповідність займаній посаді та присвоюється (підтверджується) кваліфікаційна категорія, педагогічне звання».

Не є критерієм.

Передбачено абзацом третім пункту 5 проекту наказу


Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6До Умов та Критеріїв

Вчитель, який займається науковою роботою

Не враховано.

Наукова діяльність не є основною діяльністю педагогічного працівникаМокрецова Т., Олександрійський коледж культури і мистецтв

До Умов та критеріїв

Пропонуємо окремо прописати критерії до кваліфікаційних категорій для педагогічних працівників коледжів, без зносок і більш конкретно ніж у проекті.

Не враховано.

Передбачено проектом Умов та критеріїв

Пропозиція не конкретизована.


Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До Умов та Критеріїв

Вчитель, який готовий до змагань і веде своїх учнів до змагань різного рівня, приймають участь у мистецько-культурних заходів різного рівня

Передбачено пп. 5.6. та 6.6. Умов та критеріїв

Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До Умов та Критеріїв

Лист самоконтролю вчителя – кожен рік

Не враховано.

Питання не є предметом регулювання цим положеннямКутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До Умов та Критеріїв

«текучість» учнів – 50 % (поважність і причина контролюється адміністрацією школи)

Пунктом 8 проекту наказу «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури» передбачено розроблення ДНМЦЗКМО показників та методики оцінювання результатів роботи педагогічного працівника.


Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До Умов та Критеріїв

Вчитель активно готує учнів до продовження навчання в середніх та вищих навчальних закладах

Передбачено п. 4 розділу IV Умов та критеріїв

Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До Умов та Критеріїв

Освіта вчителя не повинна бути критерієм оцінки вчителя, але його сумлінна праця, творчий розвиток, досягнення учнів

Відповідно до статті имоги до освіти є базовим критерієм відповідності посаді педагогічного працівника

Кутняхов М., директор Київської дитячої школи мистецтв №6

До Умов та Критеріїв

Конкурси, які не регламентовані Міністерством культури вважати культурно-мистецькими заходами і враховувати при атестації як активність вчителя

Пункт викладено в іншій редакції

СИДОРОВА Н.В. Чернігівський музичний коледж


До Умов та критеріїв.

Доповнити підпунктом:

Творча та громадська діяльність викладачаВраховано по суті

СИДОРОВА Н.В.

Чернігівський музичний коледжДо Умов та критеріїв

Треба розглянути окремі випадки: наприклад, учень провчився у школі мистецтв 8 років, далі вступів в більш вищий музичний заклад, провчився там 4 роки та вступив до Національної музичної академії за фахом. При цьому до педагогічних досягнень викладача школи мистецтв це не враховується, що не є справедливим, так як первинні основи майбутньої професійної діяльності учня закладаються вже на початковому етапі навчання в дитячий музичній школі. Тому пропоную зараховувати роботу з такими учнями, не тільки викладачам музичних коледжів , а й викладачам музичних шкіл (шкіл мистецтв).

Передбачено пунктом 3 розділу VІ.

ПАНКОВ Д.О.

До умов та критеріїв

Не знайшов у отриманих документах системи виставлення балів згідно розділу IV, пункту 5 "Положень про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури"

Не є предметом регулювання цим положенням. Відповідно до п. 8 проекту наказу методика оцінювання (застосування критеріїв) буде затверджуватися окремим наказом.

ЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»


До проекту Умов та критеріїв

«позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні». Тому, просимо привести у відповідність до діючого законодавства «Умови та критерії для визначення відповідності посаді, присвоєння (підтвердження) педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури тарифних розрядів кваліфікаційних категорій, педагогічних звань»

Усі критерії, визначені проектом, спрямовані на захист інтересів здобувачів освіти щодо розвитку їх здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Прудивус І.О.,

Купянська ДМШ №1
Умови та критерії . Розділ І.

Включити абзац:

До умов та критеріїв для визначення відповідності посаді, присвоення (підтвердження) педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань передбачити участь і перемоги викладачів у виконавських конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.Враховано редакційно

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 1 до розділу І умов та критеріїв

Пункт викласти в такій редакції:

«Має освіту належного рівня за спеціальністю, що відповідає навчальній дисципліні (навчальним дисциплінам), яку (які) викладає або напряму методичної роботи, та, як правило, відповідну займаній посаді професійну (споріднену або за видами діяльності та змістом, пов’язаних з його роботою) кваліфікацію (далі – відповідна фахова освіта) або має достатній практичний досвід з координації методичної роботи з мистецькими навчальними закладами.Враховано редакційно відповідно до вимог Закону України «Про освіту»

ЛЕНАРТ Л.Д.

До пункту 1 розділу І Умов та критеріїв

Згідно з чинними нормативно-правовими актами неправильно використано термін «навчальна дисципліна (навчальні дисципліни)». Згідно Типових навчальних планів має вживатися термін «навчальні предмети».

Враховано редакційно.

Кацарська І.В., Миргородська ДМШ

До пункту 1 розділу І Умов та критеріїв

1. Зробити більш точним формулювання рівня освіти.

2. Скасувати вимогу щодо обов’язковості освіти за спеціальністю, що відповідає навчальній дисципліні, яку викладає.1. Враховано по суті.

2. Не враховано. Пункт відповідає нормам Закону України «Про освіту (ст. 58)» та спрямований на підвищення якості педагогічних кадрів у майбутньомуСамоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 1.2.3 розділу І Умов та критеріїв

Замінити «50 %» на «40 %»

Не враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 1.2.4 розділу І Умов та критеріїв

1.2.4. кількість учнів, які відраховані із закладу до завершення повного курсу навчання з неповажних причин не перевищує 40% від загальної кількості учнів класу (групи);

Підпункт викладений в іншій редакції.

Кузьменко О.О. м. Херсон

До підпунктів 2.1, 2.2, 2.3., 2.4 пункту 1 розділу І Умов та критеріїв

Це питання трудової дисципліни, а не атестації. Невиконання «Правил» несе за собою дисциплінарне стягнення, а не обговорюється на атестації (КЗпП України, ст. 139, 140, 147.. ).

Не враховано. Норма існує в нині діючому положенні.

Профспілка працівників культури України

До підпункту 2.2 розділу І Умов та критеріїв

слова «відповідно до закону» замінити словами «відповідно до чинного законодавства»

Враховано по суті

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До пункту 2розділу І Умов та критеріїв

Всі перелічені пункти стосуються трудової дисципліни, моральних аспектів, які викладені у ЗУ «Про освіту» у повній мірі, та дублюються у Посадової інструкції педагогічного працівника та Правилах трудового внутрішнього розпорядку.

Пункт конкретизує норми частини другої статті 54 та частини третьої статті 50 Закону України «Про освіту», що є предметом регулювання цим документом

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 2.2.1. розділу І Умов та критеріїв

2.2.1. має вищу??(фахову передвищу) освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра або бакалавра та виконує умови, визначені в пункті 1 розділу V Положення і відповідає посаді, яку займає;

Викладено в іншій редакції.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 2.2.3 розділу І Умов та критеріїв

Замінити «60 %» на «50 %»

Не враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 2.2.4. розділу І Умов та критеріїв

2.2.4. кількість учнів, які відраховані із закладу до завершення повного курсу навчання, з неповажних причин не перевищує 30% від загальної кількості учнів класу (групи);

Викладено в іншій редакції.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 2.2. розділу І Умов та критеріїв

2.2. Веде заняття (спілкується на заняттях/уроках (або краще - використовує в освітньому процесі), під час виконання професійних обов’язків) та веде навчальну та/або службову документацію державною мовою відповідно до чинного законодавства ; /тому, що в школах -урок, в училищах — заняття/

Враховано редакційно.

ЛЕНАРТ Л.Д.

Терміни проведення атестації є не прийнятними для директорів-практиків, оскільки період початку навчального року вкрай напружений та відповідальний.

Нові строки проведення атестації встановлені з метою забезпечення рівних прав педагогічних працівників на оплату праці відповідно до своїх досягнень, підтверджених під час їх атестації.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо пункту 2 розділу І Умов та критеріїв

Хто і як визначає «повну міру» виконання посадових обов'язків?

Повнота міри виконання посадових обов’язків визначається виконанням вимог до результатів роботи педагогічного працівника, визначених підпунктами 2.1. – 2.5. пункту 2 Умов та критеріїв.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо підпункту 2.1. пункту 2 розділу І Умов та критеріїв

Правила внутрішнього трудового розпорядку та Посадова інструкція – це два різних документи

Передбачено пунктом 2 розділу І Умов та критеріїв

Кацарська І. В.

До підпункту 2.2. розд. І Умов та критеріїв

Слово «заняття» замінити словом «урок»

Враховано редакційно

ЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»


До пункту 2.2 розділу І Умов та критеріїв

Викласти в редакції :

«Веде заняття (спілкується на заняттях, під час виконання професійних обов’язків), веде навчальну та/або службову документацію державною мовою відповідно до ст. 7 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII».

Слова «веде заняття» замінити на «використовує в освітньому процесі».


Враховано по суті.

ЛЕНАРТ Л.Д.

До підпункту 2.3 розділу І Умов та критеріїв

До підпункту 2.4 розділу І Умов та критеріївЦе не може вважатися критеріями щодо відповідності займаній посаді.

Не враховано.

Обґрунтування відсутнє, пропозиція не конкретизованаЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо підпункту 2.3 пункту 2 розділу І Умов та критеріїв


Відвідує засідання педагогічної ради закладу, засідання відділу (відділення, предметно-циклової комісії), в структурі якого працює, або бере участь у засіданнях методичної ради установи (структурного підрозділу за видом діяльності)

Враховано редакційно

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів
До підпункту 2.5 пункту 2 розділу І Умов та критеріїв


Веде навчальну та/або службову документацію відповідно до вимог оформлення документів

Не враховано.

Педагогічний працівник на звітний період повинен мати відповідну документацію. Термін «веде» є дієсловом

незавершеного виду.


Кацарська


До підпункту 2.5 розділу І Умов та критеріїв

Викласти в редакції:

«Має оформлену навчальну документацію відповідно до вимог…» (вказати яких і де вони прописані)
Не враховано. Пропозиція не конкретизована

ЛЕНАРТ Л.Д.


До підпункту 3.1. розділу І Умов та критеріїв


Методичні об’єднання не можуть залежати від будь-яких категорій.

Не враховано.

Обґрунтування відсутнє, пропозиція не конкретизована
Профспілка працівників культури України

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної радиДо підпункту 3.1. розділу І Умов та критеріїв

доповнити реченням такого змісту: «Результати можуть бути доповнені участю у методичних заходах (як слухач та/або як доповідач) районного, міського, обласного, всеукраїнського рівнів (залежно від категорії)».

Враховано редакційно

Кузьменко О.О. м. Херсон

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

Профспілка працівників культури України


До підпункту 3.2. пункту 1 розділу І Умов та критеріїв

Доповнити підпункт таким реченням:

«Участь за весь міжатестаційний період не менше як у п’яти заходах підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін, що викладає, або за напрямками методичної роботи, у тому числі зі спеціальностей або за видами діяльності, пов’язаних з його роботою (з них 1 захід за весь міжатестаційний період обсягом не менше 60 навчальних годин). Результати можуть бути доповнені проходженням підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін, предметів на пряму не пов'язаними з викладання, (педагогіка, психологія, інформаційно-комп’ютерні технології, управління часом тощо).
Враховано редакційно

ЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»


До підпунктів 3.1; 5.1; 6.1 розділу І Умов та критеріїв

вимагають чіткого роз’яснення та визначення вузів, адже вищі заклади культури і музично-педагогічні заклади вказують у дипломах спеціальність, яка не завжди відповідає «навчальній дисципліні (навчальним дисциплінам), яку (які) викладає та відповідну займаній посаді професійну кваліфікацію» , таким чином випускники цих закладів –викладачі дитячих мистецьких закладів не будуть мати право на категорії.

Не враховано.

Суперечить вимогам статті 58 Закону України «Про освіту»ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладівДо підпункту 3.2. пункту 3 розділу І Умов та критеріїв

Поняття кредиту ЄКТС використовується тільки в системі вищої освіти. Доцільніше використовувати поняття «академічні години» замість кредитів ЄКТС.

Враховано редакційно.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 4 розділу І Умов та критеріїв

Доповнити підпунктом 4.5 такого змісту:

«4.5.забезпечує спільно з викладачем досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 70% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну;»Враховано по суті

Профспілка працівників культури України

До пункту 4 розділу І Умов та критеріїв

Відповідно до реальних досягнень педагогічного працівника присвоєння тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій відбувається, як правило, послідовно, однак, якщо педагогічний працівник має педагогічні досягнення вищі, ніж передбачено вимогами до чергової категорії, він може атестуватися на категорію вищу від чергової, якщо його міжатестаційний період склав п’ять років, на підставі щорічного внутрішнього моніторингу якості освіти та самостійного аналізу роботи педагогічного працівника.

Враховано по суті

СИДОРОВА Н.В.

Чернігівський музичний коледж
До підпункту 6.6. розділу І Умов та критеріїв

- добавити до участі у конкурсах – участь у фестивалях-конкурсах, огляд-конкурсах;

- враховувати не тільки лауреатство в конкурсах, а також безпосередньо участь в них (особливо для шкіл , де у класі навчаються до 10 учнів, наприклад 2 лауреати і 1 учасник, це особливо важливо для сільської місцевості).Передбачено підпунктом 6.6.

ЛЕНАРТ Л.Д.

Темченко Ю. С.До підпункту 1.1. розділу ІІ Умов та критеріїв

Цей критерій призведе до масового пониження заробітної плати педагогічних працівників, які мають неповну або базову вищу освіту, тобто музичне училище.

Понять «неповна» або «базова» стосовно вищої освіти Закон не містить.

Нині діюча норма. Атестація педагогічних працівників, які не мають освіти магістра чи спеціаліста з присвоєнням кваліфікаційних категорії суперечить постанові КМУ від 23.12.2015 № 1109.Кузьменко О.О. м. Херсон

До підпункту 1.2.2 пункту 1 розділу ІІ Умов та критеріїв

2. Відповідно до ст.21 ЗУ «Про освіту» «Заклади спеціалізованої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.»

В розділі ХІІ « Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про освіту», зміни до ЗУ «Про позашкільну освіту» написано:

« Заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.»

Тобто вибір «типової» або «нетипової» освітньої програми не є компетенцією викладача і не може розглядатися як підстава для атестації.У підпункті йдеться про програми навчальних дисциплін (предметів), у законі – про освітні програми – програми навчання

Кузьменко О.О. м. Херсон

До підпункту 1.2.3 пункту 1 розділу ІІ Умов та критеріїв

Викладач повинен забезпечити 100 % опанування дисципліни

Йдеться про результати навчання учнів. Градація введена у зв’язку з відсутністю навчальних програм, адаптованих до здібностей кожного здобувача освіти

Профспілка працівників культури України

До підпункту 1.2.4 пункту 1 розділу ІІ Умов та критеріїв

ВИКЛЮЧИТИ

Не враховано.

Кузьменко О.О. м. Херсон

До підпункту 1.2.4 пункту 1 розділу ІІ Умов та критеріїв

1.Викладач не може нести відповідальність

за пропуски учнями занять. За це несуть відповідальність батьки.

2. Учень може залишити навчання в класі викладача достроково через:

- погіршення здоров’я;

- переїзд на нове місце проживання;

- перехід на іншу музичну спеціальність (законодавство гарантує здобувачу освіти вільний вибір);

- фінансові складнощі у батьків та ін.

Тобто кількість відрахованих учнів не є показником якості роботи викладача.Пункт викладено в іншій редакції.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До підпунктів 1.2.3, 2.2.3, 4.4, 5.4, 6.4 розділу ІІ Умов та критеріїв

Вилучити як недоцільні.

Не враховано.

Не обґрунтовано.

Відсутня пропозиція


ЛЕНАРТ Л.Д.

До підпункту 1.2.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

суперечить правовим нормам. - Бажання учня продовжувати чи закінчити навчання раніше встановленого терміну не може бути критерієм, за яким буде оцінюватися результати педагогічної діяльності викладача, оскільки підставою для дострокового закінчення навчання можуть бути різні обставини, на які викладач не може і не має права впливати.

Пункт викладено в іншій редакції.

Кузьменко О.О. м. Херсон

До підпункту 1.2.5 пункту 1 розділу ІІ Умов та критеріїв

Контрольний захід теж є заходом шкільного рівня. Кількість таких заходів значно більша одного та унормована в "Програмах для початкових спеціалізованих навчальних закладах", затверджених ДМЦНЗКіМ.

Контрольний захід – захід, передбачений для оцінювання навчальних досягнень учнів, який проводиться в присутності комісії. Публічний виступ – це формування однієї з основоположних компетентностей здобувача в системі мистецької освіти, на якому не відбувається оцінювання здобувача.

ЛЕНАРТ Л.Д.

До підпункту 1.2.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

Тут відбувається змішування понять «посада викладача» і «посада артиста». Викладач НЕ ПОВИНЕН виступати сольно, або в складі учнівського колективу. Він – викладач, а не артист.

Не міститься в документі. Підпунктом 1.2.5 передбачено щорічні виступи здобувачів, а не педагогічних працівників

Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

До підпунктів 1.2.4, 2.2.4, 3.2.4, 4.4, 5.4., 6.4 розділу ІІ Умов та критеріїв

Не завжди у всіх номерах потрібні концертмейстери. Тому недоцільно оцінювати роботу концертмейстерів на публічних виступах у процентному співвідношенні.

Враховано частково.

ЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»


До підпунктів 1.2.5; 2.2.5; п. 3.2.5; п. 4.6; п.5.6; п.6.6

Викликає занепокоєння, адже порушуються права учнів, що в силу певних причин (релігійних переконань, психологічного стану, стану здоров’я, тощо) не можуть брати участь в публічних виступах

Пропозиція відсутня.

Формування компетентності публічного виступу є однією з ключових компетентностей для формування в здобувача мистецької освіти.Єфіменко В.І., Київська дитяча художня школа №7


До підпункту 1,2.4, 2,2.4, 3,2.4 і 4.5, та 5.5, і 6.5 розділу ІІ Умов та критеріїв

Велику стурбованість викликає спроба оцінювати роботу викладача кількістю відрахованих учнів. В першу чергу потрібно враховувати, що заклади позашкільної освіти не є обов'язковими для учнів і їхніх батьків. Учні в 7-8 років не зобов'язані робити остаточний вибір свого фаху. Вони мають право отримати цю послугу, але ні в якому разі не мусять отримувати її насильно.

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту» викладач має забезпечувати повне опанування здобувачем програми навчання

Кацарська І. В.

До підпунктів 1.2.2.,2.2.2 Розділу ІІ Умов та критеріїв

Слова «Застосовує типову програму» замінити на «Застосовує типові навчальні плани»


Пункти викладені в новій редакції.

Скрябіна Н. та викладачі відділу народних інструментів ДМШ 37:

До підпунктів 1.2.4. 2.2.4. 3.2.4. 4.5. 5.5. 6.5. розділу ІІ Умов та критеріїв .Виключити

Не враховано.

Підпункти викладені в іншій редакціїЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»


До підпунктів 1.2.3; п. 2.2.3; п. 3.2.3; п.4.4; п. 5.4; п.6.4 розділу ІІ Умов та критеріїв

Пропонуємо замінити на: «При встановленні тарифних ставок на рівні відповідних розрядів, присвоєнні кваліфікаційних категорій, присвоєнні педагогічних звань атестаційні комісії мають враховувати виключно педагогічні та творчі досягнення педагогічних працівників, а також отримані ними державні нагороди, відзнаки, премії, почесні, вчені звання та наукові ступені».

Не враховано.

Критерій не чіткий, не вимірюваний, не конкретний і такий, що призведе до суб’єктивного оцінювання педагогічних досягнень викладачів.Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До підпунктів 1.2.4, 2.2.4, 3.2.4, 4.4, 5.4, 6.4 розділу ІІ Умов та критеріїв

За яким принципом вираховувати відсотки, та яким чином цю інформацію повинен надати педагогічній працівник в листі самоаналізу? Крім того, викладач повинен працювати на умовах повного виконання програм, репертуарних вимог, методичних рекомендацій, тобто на 100%, інакше він не виконує норму ст..54 ЗУ «Про освіту» : «2. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані: виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;»

Пропозиція відсутня.

ПАНКОВ Д.О.

До підпунктів 1.2.4.,2.2.4, 3.2.4 Розділу ІІ Умов та критеріїв.

Викладач похилого віку може не мати здоров'я виступати публічно, але при цьому його учні можуть показувати гарні результати


Критерієм не передбачається виступи викладача

Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. ХарківДо підпункту 1.2.5 розділу ІІ Умов та критеріїв

1.2.5. забезпечує не менше одного разу на рік публічний виступ здобувачів освіти (сольний або в складі учнівського колективу) або демонстрування творів кожного здобувача освіти на заходах шкільного рівня


Враховано.

Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. ХарківДо підпункту 1.2.4 розділу ІІ Умов та критеріїв

1.2.4. кількість учнів, відрахованих із закладу з безповажних причин до завершення повного курсу навчання, (для викладачів теоретичних, факультативних дисциплін та колективного музикування – кількість учнів, які пропустили 50 % і більше занять з таких навчальних дисциплін) не перевищує 40% від загальної кількості учнів класу (групи);Пункт викладено в новій редакції

ПАНКОВ Д.О.

До підпунктів 1.2.4.,2.2.4, 3.2.4 Розділу ІІ Умов та критеріїв.

Встановлюється залежність між відрахованими учнями та тарифним розрядом викладача. При цьому ні як не враховуються причини відрахування, які можуть бути різними:

1) Переїзд учня до іншої країни/міста.

2) В батьків немає грошей на оплату.

3) Немає кому водити дитину на заняття.

4) Учень отримує негативні оцінки по сольфеджіо / музичної літературі.

5) Учень проявив зацікавленість та має успіхи з іншого музичного інструменту.

6) Батьки переоцінюють можливості учня та вважають, що вчитель "не так" вчить та дає "не ті" твори.

7) Учень вступає до середнього мистецького навчального закладу.

8) Учень не хоче займатись та показує поганий результат

Список випадків, коли учень не проходить повний курс навчання в музичній школі можна продовжити, якість роботи викладача при цьому ніяк не впливає на ситуацію.Підпункт викладений в іншій редакції

Профспілка працівників культури України

До підпункту 2.2.1 розділу ІІ Умов та критеріїв

має вищу (фахову передвищу) освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра або бакалавра та виконує умови, визначені в пункті 1 розділу V Положення і відповідає посаді, яку займає;

Враховано по суті

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До підпункту 2.2.4 розділу ІІ Умов та критеріїв

Зазначена позиція не є критерієм професійності

Пропозиція відсутня.

Профспілка працівників культури України

До підпункту 2.2.4 розділу ІІ Умов та критеріїв

ВИКЛЮЧИТИ

Не враховано

Браунер О. Ф.

До підпункту 2.2.3. роздіру ІІ Умов та критеріїв

«Забезпечує досягнення результатів 60%..»

Це % якості 60? Чи як оцінити ці результати у 60%? Уточніть, будь ласкаПідпункт викладений в іншій редакції

Є.В. Гринь, директор ШМ м.Бахмута

До підпункту 2.2.3. роздіру ІІ Умов та критеріїв

відраховані із закладу до повного курсу навчання, прописане в 2.2.4, 3.2.4, 4.5, 5.5, 6.5.

30% - це 3 з 10 учнів. За 5 років, чи кожного року?. У нас у Донецькій області в зоні АТО, нажаль, населення рухається – то від’їжджають, то приїжджають і з цим ні чого не можна зробити. Так, ми їх відраховуємо і буває, приймаємо назад. Тому я пропоную цей відсоток зробити у 25%, в пунктах 2.2.4, 3.2.4, 4.5, 5.5, 6.5. пропорційно зменшити.


Передбачено враховувати кількість здобувачів, які повністю досягають навчальних результатів, передбачених навчальною програмою

Браунер О. Ф.

До підпункту2.2.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

2.2.4. Кількість учнів, відрахованих із закладу до завершення повного курсу навчання без поважних причин не перевищує 30% від загальної кількості учнів класу/групи (поважні причини: зміна учнем місця проживання, довготривала хвороба, тощо). Для викладачів теоретичних дисциплін, колективного музикування та предметів за вибором цей показник визначається кількістю учнів, які пропустили 50% і більше занять з цих навчальних предметів.Підпункт викладений в іншій редакції

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 2 розділу ІІ Умов та критеріїв

Вилучити число «14»

Не враховано.

Йде посилання на винятокЄфіменко В.І., Київська дитяча художня школа №7


До підпункту 2.2. розділу ІІ Умов та критеріїв

Колектив підтримав ведення занять та документації державною мовою.


Враховано.

Єфіменко В.І., Київська дитяча художня школа №7


До підпункту 3.2. розділу ІІ Умов та критеріїв

Незрозуміло, що саме входить у заходи підвищення кваліфікації. Необхідно перерахувати всі заходи, які до цього належать, щоб виключити можливість маніпуляції. Чи “1 захід за весь міжатестаційний період обсягом не менше 2 кредитів ЄКТС” (60 академічних годин) – це курси підвищення кваліфікації?

Пропозиція відсутня.

Буде врегульовано в методиці оцінювання результатів роботи педагогічного працівника, розроблення якої передбачено пунктом 8 проекту наказу «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників закладів».Профспілка працівників культури України

До підпункту 3.2.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

ВИКЛЮЧИТИ

Не враховано. Викладено в новій редакції.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 3.2.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

3.2.4. Кількість учнів, які відраховані із закладу до завершення повного курсу навчання, з неповажних причин становить не більше 40% від загальної кількості учнів класу (групи) /застосовується тільки для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів/;

Викладено в новій редакції.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 3.2.6. розділу ІІ Умов та критеріїв

3.2.6. забезпечує участь як мінімум 20 % студентів, що опановують відповідну дисципліну, у культурологічних заходах, проектах, у тому числі, наукових, науково-практичних конференціях /застосовується тільки для викладачів культурологічних спеціальностей коледжів/.


Враховано

Кацарська І. В.

До підпункту 3.2.2 Розділу ІІ Умов та критеріїв

Слова: «застосовує традиційну методику викладання» замінити на «загальноприйняті методики викладання»


Пункт викладений у новій редакції.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 3.2.3. розділу ІІ Умов та критеріїв

3.2.3.забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 60% відсотками від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну — застосовується тільки для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів;


Викладено в новій редакції

Браунер О. Ф.

До підпункту 3.2.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

3.2.4. Кількість учнів, відрахованих із закладу до завершення повного курсу навчання без поважних причин не перевищує 40% від загальної кількості учнів класу/групи (поважні причини: зміна учнем місця проживання, довготривала хвороба, тощо). Для викладачів теоретичних дисциплін, колективного музикування та предметів за вибором цей показник визначається кількістю учнів, які пропустили 50% і більше занять з цих навчальних предметів.


Підпункт викладений в іншій редакції

Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ
До п. 3 розділу ІІ Умов та критеріїв

В проекті не зрозумілим є окремо зазначена кваліфікаційна категорія «спеціаліст», як в попередньому положенні про атестацію від 2011 року (із змінами 2014 року) була ототожнена з 9 розрядом (тепер це мав би бути 11 тарифний розряд). Якому тарифному розряду має відповідати ця кваліфікаційна категорія зараз?

Зазначу, що вимоги до присвоєння цієї категорії та вимоги для присвоєння 11 тарифного розряду у даному проекті відрізняються, як і відрізняються вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня.Встановлення відповідності кваліфікаційної категорії «спеціаліст» тарифікаційному розряду не є предметом регулювання Положення про атестацію, а є предметом регулювання наказу МОН від 26.09.2005  № 557.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.До пункту 4 розділу ІІ Умов та критеріїв

Вилучити четвертий та п’ятий абзаци

Не враховано.

Не обґрунтовано.
Профспілка працівників культури України

До підпунктів 4.5., Розділу ІІ Умов та критеріїв

4.5. ВИЛУЧИТИ
Кацарська І. В.

До підпунктів 4.3., 5.3. Розділу ІІ Умов та критеріїв

Викласти це визначення в іншій редакції, наприклад «загальноприйняті методики викладання»


Пункти викладені в іншій редакції

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 4.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

4.4. Забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 60% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну /застосовується тільки для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів/;

Враховано

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 4.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

4.5. Кількість учнів, які відраховані із закладу до завершення повного курсу навчання, з неповажних причин не перевищує 30% від загальної кількості учнів класу (групи) /застосовується тільки для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів/.

Викладено в новій редакції.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 4.6. розділу ІІ Умов та критеріїв

4.7.Забезпечує участь як мінімум 30 % студентів, що опановують відповідну дисципліну, у культурологічних заходах, проектах, у тому числі, наукових, науково-практичних конференціях –застосовується тільки для викладачів культурологічних спеціальностей коледжів.

Враховано

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

Профспілка працівників культури УкраїниДо підпункту 5.3. розділу ІІ Умов та критеріїв

Удосконалює традиційну методику викладання шляхом уведення елементів інших методик (методи, прийоми, засоби, елементи навчального репертуару) до типової навчальної програми (типових навчальних програм) з дисципліни (дисциплін), що викладає та/або застосовує в освітньому процесі інформаційні комп’ютерні технології та/або сучасні технічні засоби – від 10 % аудиторних навчальних занять, передбачених навчальним планом, застосовує поряд з традиційними формами інші форми навчальних занять, у тому числі, забезпечує відвідування здобувачами освіти культурно-мистецьких заходів, інших мистецьких акцій (концертів, вистав, виставок тощо), пов’язаних зі змістом мистецької освіти, передбаченим програмою навчання

Пункт викладений в новій редакції

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 5.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

5.4. Забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 70% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну - /застосовується тільки для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів. Результати можуть бути доповнені наявністю випускників з числа учнів викладача, які вступили до закладів фахової передвищої або вищої мистецької освіти/.

Враховано

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 5.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

Кількість учнів, які відраховані до завершення повного курсу навчання, з неповажних причин не перевищує 10% від загальної кількості учнів класу (групи) /застосовується тільки для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів/.

Підпункт викладено в новій редакції

Профспілка працівників культури України

До підпункту 5.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

ВИЛУЧИТИ

Не враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради


До підпункту 5.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

5.6. Забезпечує не менше одного разу на рік публічний виступ (сольний або в складі учнівського колективу) або демонстрування творів кожного здобувача освіти на заходах шкільного та/або місцевого (районного в містах, міського, селищного, сільського) рівня, а також підготував за міжатестаційний період мінімум двох переможців (лауреатів, дипломантів) учнівських або студентських виконавських обласних, обласних відкритих або учасників всеукраїнських конкурсів, що відповідають вимогам, визначеним Міністерством культури;Враховано частково.

Профспілка працівників культури України

До підпункту 5.6. розділу ІІ Умов та критеріїв

Забезпечує не менше одного разу на рік публічний виступ (сольний або в складі учнівського колективу) або демонстрування творів кожного здобувача освіти на заходах шкільного та/або місцевого (районного в містах, міського, селищного, сільського) рівня, а також підготував за міжатестаційний період мінімум двох переможців (лауреатів, дипломантів) учнівських або студентських виконавських обласних, обласних відкритих або учасників всеукраїнських конкурсів, що відповідають вимогам, визначеним Міністерством культури;

Викладено в іншій редакції

КЗ Харківський вищий коледж мистецтв

Литвин С. М. та іншіДо підпунктів 5.8. та 6.8. розділу ІІ Умов та критеріїв

Вилучити як такі, що суперечать Законам України «Про освіту» та «Про вищу освіту», за якими інститут працевлаштування випускників ВИШів не передбачено

Не враховано.

Відповідно до підпункту 10 частини першої статті 26 Закону України «Про вищу освіту» одним із завдань ЗВО є сприяння працевлаштуванню випускників, оскільки випускникам коледжів присвоюється професійна кваліфікація. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти є одним з критеріїв якості вищої освіти.

Критерій мотиваційний і спрямований підтримувати викладачів, які готують своїх студентів до практичної діяльності


Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

До підпунктів 5.8., 6.8 розділу ІІ Умов та критеріїв

Чи повинен викладач училища (коледжу) чи консерваторії нести відповідальність за працевлаштування студента? Адже це прерогатива держави. Вчитель навчає, а держава працевлаштовує.

Не враховано.

Норма поширюється на педагогічних працівників коледжів, які присвоюють професійну кваліфікацію своїм випускникам. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти є одним з критеріїв якості вищої освіти.

Критерій мотиваційний і спрямований підтримувати викладачів, які готують своїх студентів до практичної діяльності.


ЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»


До підпунктів 5.6. та 6.6. розділу ІІ Умов та критеріїв

В даному випадку має місце помилка із визначенням термінології.

Відповідно до визначення, даного у «Словнику української мови» Лауреат – звання, яке надається за видатні досягнення в галузі науки, мистецтва і т. ін., а також особа, удостоєна цього звання. (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970-1980. – Т. 4. – С. 455.)

«Лауреат та лавреат (від лат. laureatus – увінчаний лаврами) – особа, якій присуджена державна чи міжнародна премія за видатні заслуги, досягнення в літературі, техніці, науці тощо, а також переможець конкурсів (переважно творчих)» (Святослав Караванський. Практичний слованик синонімів української мови. – К.: кобза, 1993. – 469 с.)

Є.В. Гринь, директор ШМ м.Бахмута

До підпунктів 5.6., 6.6. розділу ІІ Умов та критеріїв

На мою думку чітке визначення у вимогах до «спеціаліст першої категорії» двох лауреатів, а «спеціаліст вищої категорії» трьох лауреатів теж потребує уточнення. В класі одного викладача 15 учнів, а у іншого 3. Як бути в цій ситуації?

Я думаю краще визначити у відсотках до кількості здобувачів освіти які навчаються в класі.

Підпункти викладені в іншій редакції.

Зміна місця проживання здобувачем є поважною причиною відрахування.Єфіменко В.І., Київська дитяча художня школа №7


До підпункту 5.6, 6.6. розділу ІІ Умов та критеріїв

Пункт 5.6 і 6.6. Потрібно визначитися в термінології. Незрозуміло, кого називають лауреатами конкурсів. І потрібно оприлюднити вимоги Міністерства культури до конкурсів.Критерій викладено в іншій редакції.

Єфіменко В.І., Київська дитяча художня школа №7


Умови та критерії. Розділ ІІ. пп. 5.8, 6.8


Лякає вимога слідкувати за своїми випускниками і відстежувати, хто де і як довго працює. Виявляти, які з них «працевлаштувалися за отриманою професією і пропрацювали за спеціальністю після випуску 3 і більше років» - це абсурдна вимога.


Не враховано.

Норма поширюється на педагогічних працівників коледжів, які присвоюють професійну кваліфікацію своїм випускникам. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти є одним з критеріїв якості вищої освіти.

Критерій мотиваційний і спрямований підтримувати викладачів, які готують своїх студентів до практичної діяльності.


КАРАВАНСЬКИЙ О.

до пунктів 5.8 і п.6.8 розділу ІІ Умов та критеріїв

Пропоную таку редакцію:

5.8.випускники з числа студентів якого були працевлаштовані після закінчення за отриманою спеціальністю чи вступили до закладів вищої мистецької освіти.

6.8.випускники з числа студентів якого були працевлаштовані після закінчення за отриманою спеціальністю чи вступили до закладів вищої мистецької освіти.


Враховано у пункті 4 розділу VI

ЛЕНАРТ Л.Д.

До підпункту 5.8 розділу ІІ Умов та критеріїв

Це ніяк не впливає на результат педагогічної діяльності викладача. Більше того, це не може взагалі бути внесеним в Положення про атестацію, бо є в принципі неправомірним - праця студентів після випуску має регламентуватися спеціальними нормативно-правовими актами.

Не враховано.

Норма поширюється на педагогічних працівників коледжів, які присвоюють професійну кваліфікацію своїм випускникам. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти є одним з критеріїв якості вищої освіти.

Критерій мотиваційний і спрямований підтримувати викладачів, які готують своїх студентів до практичної діяльності.


Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 5.8. розділу ІІ Умов та критеріїв

5.8. випускники з числа студентів якого були працевлаштовані після закінчення за отриманою професією і пропрацювали за спеціальністю після випуску 3 і більше років.. Результати можуть бути доповнені наявністю випускників з числа студентів викладача, які вступили до закладів спеціалізованої вищої мистецької освіти.

Враховано.

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

Умови та критерії. Розділ ІІ. п.6.3

Додати слова « є доктором філософії або доктором наук відповідного мистецького спрямування»

Не враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 6.3. розділу ІІ Умов та критеріїв

6.3. Розробив власний метод (прийом, засіб) у викладанні навчальної дисципліни, спрямований на підвищення якості культурно-мистецької освіти та результативності освітнього процесу /не застосовується для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів)

Враховано

Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. ХарківДо підпункту 6.3 розділу ІІ Умов та критеріїв

6.3. Розробив власний метод (прийом, засіб) у викладанні навчальної дисципліни, спрямований на підвищення якості культурно-мистецької освіти та результативності освітнього процесу та використовує його

Враховано редакційно.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 6.4. розділу ІІ Умов та критеріїв

6.4. Забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 80% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну /не застосовується для викладачів мистецьких коледжів/. Результати можуть бути доповнені наявністю випускників з числа учнів викладача, які вступили до закладів фахової передвищої або вищої мистецької освіти ;

Враховано

Профспілка працівників культури України

До підпункту 6.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

6.5.ВИЛУЧИТИ

Не враховано

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 6.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

6.5.Кількість учнів, які відраховані із закладу до завершення повного курсу навчання з неповажних причин не перевищує 5% від загальної кількості учнів класу (групи) /не застосовується для викладачів мистецьких коледжів/.;

Підпункт викладено в новій редакції

Браунер О. Ф.

До підпункту 6.5. розділу ІІ Умов та критеріїв

6.5. кількість учнів, відрахованих із закладу до завершення повного курсу навчання без поважних причин не перевищує 5% від загальної кількості учнів класу/групи (поважні причини: зміна учнем місця проживання, довготривала хвороба, тощо). Для викладачів теоретичних дисциплін, колективного музикування та предметів за вибором цей показник визначається кількістю учнів, які пропустили 50% і більше занять з цих навчальних предметів.

Підпункт викладений в іншій редакції

ЛЕНАРТ Л.Д.

До підпункту 6.6 розділу ІІ Умов та критеріїв

Потрібно конкретизувати, яких саме конкурсів?

Пункт викладено в іншій редакції.

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До підпункту 6.6 розділу ІІ Умов та критеріїв

Відповідно до Наказу МКУ «Про затвердження Примірного порядку організації міжнародних і всеукраїнських професійних, студентських та учнівських мистецьких конкурсів» № 395 від 04.05.2018 року атестаційній комісії закладу буде неможливо перевірити установчі документи організаторів, некомерційний характер заходу (відсутність мети одержання прибутку); наявність технічних умов для проведення Конкурсу (майданчик, репетиційна та матеріально-технічна бази); як визначати відповідність конкурсу, якщо внесок благодійний або добровільний, оскільки в тексті Наказу говориться про вступний внесок: «2) фінансові умови участі:розмір вступного (реєстраційного) внеску (за наявності);» і т.д

Пропозиція відсутня.

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище
До підпункту 6.6. розділу ІІ Умов та критеріїв.Доповнити:

«Забезпечує не менше одного разу на рік публічний виступ (сольний або як диригент, або в складі учнівського колективу) або демонстрування творів кожного здобувача освіти на заходах шкільного та/або місцевого (районного в містах, міського, селищного, сільського, обласного) рівня, а також підгтував за міжатестаційний період мінімум трьох лауреатів (на 10-12 учнів, студентів в класі), двох лауреатів (на 6-9 учнів, студентів класу), одного лауреата (на 3-5 учнів, студентів класу) учнівських або студентських обласних відкритих, всеукраїнських та/або міжнародних виконавських конкурсів, які відповідають вимогам, визначеним Міністерством культури.

Враховано редакційно.

Кацарська

До розділу ІІ Умов та критеріїв

Додати слово «обов`язково» для усіх пунктів, у яких є ця вимога:

«…кількість учнів, відрахованих із закладу до завершення повного курсу навчання, (для викладачів теоретичних, факультативних дисциплін та колективного музикування – кількість учнів, які пропустили ___ % і більше занять з таких навчальних дисциплін) не перевищує ___ % від загальної кількості учнів класу (групи)Пункти викладені в новій редакції.

Кацарська І. В.

До відповідних пунктів розділу ІІ. Умови та критерії .

Викласти в редакції :

«Забезпечує неменше одного разу на рік публічний виступ не менше 50 % класу або забезпечує виступи учнів класу у будь-яких колективах школи.» (для усіх пунктах, у яких є ця вимога)»Пункти викладені в новій редакції.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До розділу ІІ Умов та критеріїв

Доповнити розділ:

Додатково зараховується участь викладачів у культурно-просвітницьких заходах різного рівня соло або у складі творчого колективу.
Враховано редакційно.

Савраюк Ю.В.,

Нововолинська ДМШ
До розділу ІІІ Умов та критеріїв

Оцінювати роботу концертмейстера у концертах та різних публічних виступах у процентному співвідношенні для отримання кваліфікаційної категорії потрібно, так як ця робота і є показником професіоналізму концертмейстера.

Передбачено розділом 1.2.4, 2.2.4, 3.2.4, 4.4 розділу ІІІ проекту

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради


До пункту 1 розділу ІІІ Умов та критеріїв

Доповнити підпунктом 1.2.5 такого змісту:

«1.2.5.забезпечує спільно з викладачем досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 40% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну;»Враховано по суті

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 1.1. пункту 1 розділу ІІІ Умов та критеріїв

Чому вказана тільки одна спеціальність?

Кваліфікацію концертмейстера присвоюють здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Музичне мистецтво».

ЛЕНАРТ Л.Д.

До підпункту 1.2.2. розділу ІІІ Умов та критеріїв

Що вкладено у поняття «завжди готовий»

Пропозиція відсутня.


Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. Харків

До підпункту 1.2.2 розділу ІІІ Умов та критеріїв

1.2.2. володіє навчальним репертуаром на відповідному рівні, завжди готовий до уроку/репетиції (володіє навиками музичної імпровізації – для навчальних дисциплін джазового або естрадного виконавства);

Підпункт викладений в новій редакції.

ЛЕНАРТ Л.Д.

До підпункту 1.2.3. розділу ІІІ Умов та критеріїв

Концертмейстер повинен не «демонструвати загальне розуміння специфіки», а повинен «забезпечувати якісний рівень супроводу виконання», «знати специфіку роботи (індивідуальної та з колективами) з учнями, студентами інструментальних, вокальних, хореографічних, театральних і циркових спеціалізацій»

Враховано по суті.

Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. Харків

До підпункту 1.2.4 розділу ІІІ Умов та критеріїв

1.2.4. забезпечив супровід не менше 50 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі) з тих, хто навчається в класі, крім хореографічних, театральних, естрадних відділів та відділень.

Враховано.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 2.2.3

пункту 2 розділу ІІІ Умов та критеріївЩо означає «достатній рівень застосування прийомів ансамблевої взаємодії»?

Пропозиція відсутня

КАРАВАНСЬКИЙ О.

До підпункту 2.2.4 розділу ІІІ:

Умов та критеріїв.Пропоную таку редакцію:

«2.2.4.забезпечив супровід не менше 65 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі) з тих, хто навчається в класі (групі).»Не враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 2 розділу ІІІ Умов та критеріїв

Доповнити підпунктом 2.2.5 такого змісту:

«2.2.5.забезпечує спільно з викладачем досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 50% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну;»Враховано по суті

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До пункту 3 розділу ІІІ Умов та критеріїв

Доповнити підпунктом 3.2.5 такого змісту:

«3.2.5.забезпечує спільно з викладачем досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 40% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну;»Враховано по суті

КАРАВАНСЬКИЙ О.

До підпункту 3.2.4 розділу ІІІ:

Умов та критеріїв.Пропоную таку редакцію:

«3.2.4.забезпечив супровід не менше 50 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі) з тих, хто навчається в класі, в тому числі в заходах місцевого рівня»Враховано.

Олександрійська дитяча музична школа

Кравченко І.М.

До пункту 4 розділу ІІІ Умов та критеріїв

Додати «або атестаційній комісії вищого органу управління»

Враховано редакційно.


ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 4.3

пункту 4 розділу ІІІ Умов та критеріївЩо мається на увазі під вимогою «різними прийомами супроводу сольного (колективного) виконавства відповідно до фаху»?

Пропозиція відсутня

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 4.4. розділу ІІІ Умов та критеріїв

4.4. забезпечив супровід не менше 70 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі), у заходах районного в містах, міського, селищного, сільського рівня.

Враховано.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 5.4 розділу ІІІ Умов та критеріїв

5.4. забезпечив супровід не менше 70 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі) у заходах районного в містах, міського, селищного, сільського, обласного рівня, а також супровід мінімум двох здобувачів освіти, які стали переможцями (лауреатами, дипломантами) учнівських (студентських) обласних, обласних відкритих та/або учасниками всеукраїнських виконавських конкурсів, що відповідають вимогам, визначеним Міністерством культури;.

Враховано редакційно.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 5.4 розділу ІІІ Умов та критеріїв

6.5. забезпечив супровід не менше 90 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі) у заходах районного в містах, міського, селищного, сільського, обласного рівня, а також супровід мінімум трьох здобувачів освіти, які стали переможцями (лауреатами, дипломантами) учнівських (студентських) обласних відкритих, всеукраїнських та/або переможцями/учасниками міжнародних виконавських конкурсів, що відповідають вимогам, визначеним Міністерством культури;

Враховано редакційно.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 6 розділу ІІІ Умов та критеріїв

6.5. Забезпечує спільно з викладачем досягнення результатів навчання, передбачених навчальною програмою, не менше як 80% від загальної кількості здобувачів початкової мистецької освіти, які опановують відповідну навчальну дисципліну /застосовується тільки для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів/.


Враховано по суті.

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

Умови та критерії . Розділ ІV

Викласти у редакції:

«Умови та критерії оцінювання роботи методиста для визначення відповідності кваліфікаційним категоріям».
Враховано редакційно

ПОЛЄВІКОВ І., директор ДМШ № 3 м. Херсона

Умови та критерії . Розділ ІV Примітка 21

При прийнятті на посаду методиста закладів культурно-мистецької освіти, методичної, навчально-методичної або науково-методичної установи особи, яка раніше атестувалася як педагогічний працівник, результати її атестації визнаються для встановлення такій особі кваліфікаційної категорії при прийомі на роботу

Враховано редакційно

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 1.1. пункту 1 розділу ІV Умов та критеріїв

Має вищу освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, як правило, за спеціальністю, що відповідає напряму його методичної роботи (споріднену за видами діяльності та змістом), або має достатній практичний досвід з координації методичної роботи з мистецькими навчальними закладами та стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

Не враховано.

Вимоги до освіти педагогічних працівників визначено Законом України «Про освіту»Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

До підпункту 1.1.розділу ІV Умов та критеріїв

Викласти у редакціії:

Має вищу освіту ступеню магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю, що відповідає напряму його методичної роботи, професійну кваліфікацію викладача відповідних дисциплін (предметів) та стаж педагогічної роботи на посаді викладача не менше трьох років.


Враховано редакційно.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 1.1 пункту 1 розділу IV

Як мають атестуватися методисти, які мають кваліфікацію за дипломом «Музикознавець», «Артист балету», «Концертмейстер філармонії», «Вчитель музики» і т.ін.

Пропозиція відсутня.

Особливості атестації педагогічних працівників, які вже працюють в закладах освіти і методичних установах визначені абзацом четвертим пункту 5 проекту наказу.Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

До підпункту 1.2.розділу ІV Умов та критеріїв

Видалити

Не враховано.


Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

До підпункту 1.3.розділу ІV Умов та критеріїв

Викласти в ракій редакції:

«Здійснює координацію методичної діяльності у закладі культурно-мистецької освіти та/або закладів мистецької освіти відповідно до напряму методичної роботи»Враховано редакційно

Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії .Розділ ІV п.1.4

Викласти у редакціії:

Здійснює моніторинг навчально-методичного забезпечення закладу/закладів культурно-мистецької освіти, планує та організовує роботу методичних комісій, робочих груп із розроблення освітніх та навчальних програм.
Враховано редакційно.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів


До підпункту 1.3. пункту 1 розділу ІV Умов та критеріїв

Здійснював координацію методичної діяльності закладів мистецької освіти відповідно до напряму методичної роботи, або аналогічної за складністю методичної роботи;

Не враховано.

Немає визначення «аналогічної за складністю методичної роботи»ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 1.4. пункту 1 розділу ІV Умов та критеріїв

Здійснював моніторинг навчально-методичного забезпечення закладів культурно-мистецької освіти, планував та сприяв організації роботи методичних комісій,…

Не враховано. До функцій методичних установ входить узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, розроблення змісту освіти, тому організація роботи і проведення робочих груп та методичних комісій з розроблення навчальних програм є основним видом діяльності методистів методичних установ, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії .Розділ ІV п.1.5

Додати:

Надає практичну допомогу суб’єктам мистецько-освітньої діяльності за відповідними спеціальностями щодо планування, організації та провадження методичної діяльностіПередбачено підпунктом 4.3.

ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До пунктів 2, 3, 4 розділу ІV Умов та критеріїв

Якщо посада методиста методичного центру має назву: «Методист вищої (І, ІІ) категорії» як атестується методист – на «відповідність посаді» чи «з присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії»?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 23.12.2015 р. № 1109 методистам присвоюються кваліфікаційні категорії

Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. Харків

До пункту 2 розділу ІV Умов та критеріїв

Узяв участь у методичних заходах (як слухач та/або як доповідач):

шкільного рівня;

районного рівня;

міського рівня;

обласного рівня;

всеукраїнського рівняПункт викладено в іншій редакції

Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії .Розділ ІV. п.3.2., 3.3, 3.4

Слова «взяв особисту участь » замінити на «бере участь у розробці»»

Не враховано.

Вимірюється кількість розроблених документів, тому дієслово має буди довершеного виду.Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії .Розділ ІV. п.4.1

Викласти у редакції:

Виконує умови, визначені в пунктах 1,2,3 цього розділу.
Викладено в іншій редакції

Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії .Розділ ІV

п.4. 2.


Викласти у редакції:

Вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий педагогічний досвід, аналізує результативність і ефективність професійної діяльності викладачів, готує рекомендації щодо його впровадження в закладах культурно-мистецької освіти відповідного рівняНе враховано.

Оцінювання ефективності професійної діяльності викладачів не належить до компетентності методистівЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 4.2.

пункту 4 розділу ІV Умов та критеріївСамостійно узагальнював передовий педагогічний досвід викладання навчальних дисциплін, як правило, за напрямом педагогічної роботи або спорідненої за видами діяльності та змістом, розробляв методичні рекомендації щодо його впровадження в закладах…

Не враховано.

Пропозиція не конкретизована, що суперечить об’єктивності та вивітрюваності критеріївДержавний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії Розділ ІV

п.4. 3.


Видалити

Не враховано.

Вивчення міжнародного досвіду організації освітнього процесу є одним з ключових обов’язків роботи методиста з метою поширення передового досвіду в цій сферіЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 4.3.

пункту 4 розділу ІV Умов та критеріївВивчав та узагальнював зарубіжний досвід у організації освітнього процесу закладів еквівалентного рівня, розробляв методичні рекомендації щодо його застосування;

Не враховано.

Слово «розробляв» є дієсловом незавершеного видуДержавний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії .Розділ ІV

п.4.4.


Викласти у редакції:

Надає практичну допомогу суб’єктам мистецько-освітньої діяльності за відповідними спеціальностями щодо планування, організації та провадження методичної діяльності

Загальне зауваження:

Перенести цей пункт у п. 1.5Не враховано.


Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти

Умови та критерії .Розділ ІV

п.4.5


Викласти у редакції:

Організовує і бере участь у проведенні, підготовці за міжатестаційний період не менше трьох методичних та/або навчально-методичних заходів за напрямом методичної роботи (відповідно до рівня методичної установи).
Не враховано.

Однією з функцій методиста є самостійна організація методичних заходів за напрямком методичної роботи.
ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До підпункту 4.5.

пункту 4 розділу ІV Умов та критеріївІніціював, взяв участь в організації і проведенні за міжатестаційний період не менше трьох методичних та/або навчально-методичних заходів за напрямом методичної роботи або спорідненої за видами діяльності та змістом.

Не враховано.

Не враховує індивідуального внеску методиста в організацію методичних заходів, що є однією з функцій такого працівника.Чернігівський музичний коледж

До пункту 4 розділу ІV Умов та критеріїв

Враховувати вступи учнів до музичних коледжів та інших закладів мистецької освіти не лише за фахом, а й на інші музичні відділення. ( Наприклад учень-бандурист може вступити до музичного коледжу по трьох напрямках: диригентсько-хоровий відділ, теоретичний відділ та безпосередньо по фаху).

Не є предметом регулювання цим положенням. Буде враховано в методиці оцінювання педагогічних досягнень відповідно до пункту 8 проекту наказу.

Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. Харків

До пункту 5 розділу ІV Умов та критеріїв

5. Наявність випускників з числа здобувачів освіти викладача, які працевлаштувалися за отриманою спеціальністю і пропрацювали за спеціальністю після випуску 3 і більше років.

Враховано редакційно.

Кравчук О.В., Директор

Дитячої школи мистецтв № 5 ім. І.О.Дунаєвського м. Харків

До пункту 5 розділу ІV Умов та критеріїв

8. Узяв участь як доповідач у наукових конференціях з тематики, пов’язаної з навчальними дисциплінами, які викладає

Враховано.

Балабан О.Г.

Анастасьєва Н.А

До пункту 1 розділу V Умов та критеріїв

Можна зробити припущення, що розробники «Умов та критеріїв…» мали на увазі, що педагогічне звання може присвоюватись викладачу, ставка якого встановлена на рівні 11-го тарифного розряду, при умові, що такий викладач не має вищу освіту ступеню магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Тільки з таким уточненням можна говорити про певну логіку у викладенні вимоги.Не враховано.

Норма поширюється на педагогічних працівників коледжів, які присвоюють професійну кваліфікацію своїм випускникам. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти є одним з критеріїв якості вищої освіти.Критерій мотиваційний і спрямований підтримувати викладачів, які готують своїх студентів до практичної діяльності.

Профспілка працівників культури України

До пункту 1.1. розділу V Умов та критеріїв

1.1. Надає практичну допомогу викладачам за місцем роботи в рамках інституту наставництва. Для педпрацівників мистецьких коледжів цей пункт може бути доповнений або замінений на наявність випускників з числа студентів викладача, які працевлаштувалися за отриманою професією і пропрацювали за спеціальністю після випуску 3 і більше років.
ЛУКІНА Т.

Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»

До пункту 1 розділу V Умов та критеріїв

Необхідно чітко роз’яснити, що педагогічне звання може присвоюватись викладачу, ставка якого встановлена на рівні 11-го тарифного розряду, при умові, що такий викладач не має вищу освіту ступеню магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Передбачено підпунктом 2.1. розділу ІІ та пунктом 1 розділу V Умов та критеріїв

Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

До пункту 1 розділу V Умов та критеріїв

Несправедливо те, що звання «Старший викладач» можна буде отримати тільки тим, хто є «спеціалістом І категорії» та «спеціалістом вищої категорії»

Пунктом 1 розділу ІV Умов та критеріїв передбачено присвоєння педагогічного звання «старший викладач» педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст І категорії», «спеціаліст ІІ категорії», а також особам без відповідної вищої освіти, яким присвоєно 11 тарифний розряд. Норма відповідає нині діючій.

КЗ Харківський вищий коледж мистецтв

Литвин С. М. та інші

До пункту 1.1. розділу V Умов та критеріїв

Після слова «наставництва» додати «тьюторства»

Підпункт викладено в іншій редакції

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 1.2 розділу V Умов та критеріїв

Бере активну участь у проведенні та організації в міжатестаційний період не менше п’яти методичних заходів, що ввійшли до плану роботи методичного об’єднання міського (районного) або обласного рівня.

Враховано редакційно.

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До підпункту 1.2 розділу V Умов та критеріїв

Саме організовують адміністрація/ завідуючи відділами, які за це отримують заробітну плату/ надбавку за завідування відділами.

Пропозиція відсутня.

СИДОРОВА Н.В. Чернігівський музичний коледж

До підпункту 2.1. розділу V Умов та критеріїв

- де повинна бути надрукована ця робота (вказати реквізити). Пропоную узаконити відання не тільки Міністерства культури України а й обласних Департаментів культури;

- де підтверджувати авторство (перевірку на плагіат) (також вказати реквізити, необхідність власної присутності або можливість пересилки електронною поштою) . Пропоную це підтвердження також узаконити на обласному рівні.Не враховано.

Не є предметом регулювання цим положеннямСамоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів

До пункту 2 розділу V Умов та критеріїв

2. Педагогічне звання «викладач-методист» присвоюється викладачу, якому попередньо присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», а також який:

2.1. Зробив особистий (авторський) творчий внесок до розвитку методики викладання навчальної дисципліни у частині вдосконалення або створення власного педагогічного прийому / засобу / методу викладання, спрямованого на вирішення окремого педагогічного завдання або комплексного упорядкування навчального репертуару з дисципліни/предмету, що викладає;

2.3. Впроваджує та ефективно застосовує власний метод у своїй педагогічній практиці;

2.4. Підтвердив авторство (пройшов перевірку на плагіат) та ефективність методу шляхом отримання незалежного фахового висновку (експертизи) відповідної методичної установи, має не менше двох зовнішніх (незалежних) експертних висновків;

2.5.Поширив авторську методику та провів не менше трьох заходів, спрямованих на розповсюдження досягнутих результатів у професійному середовищі за межами закладу на районному, міському, обласному або всеукраїнському рівні.


Враховано редакційно.

Темченко Ю. С., директор Черкаської ДМШ № 1 ім. М.В.

До підпункту 2.1 розділу V Умов та критеріїв

Такий підхід до присвоєння педагогічного звання «Викладач – методист» з часом призведе до того, що звання будуть мати одиниці педагогічних працівників по країні, в той час як у кожному закладі, на кожному відділі-відділенні повинен працювати педагогічний працівник-методист, оскільки не в кожному районному центрі, місті, області в наш час залишилися методичні кабінети, центри.

Пропозиція відсутня.

Самоварова Т., обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів Харківської обласної ради

До підпункту 6 розділу V Умов та критеріїв

Підпункт викласти в редакції:

«Надає практичну допомогу викладачам за місцем роботи в рамках інституту наставництва. Для педпрацівників мистецьких коледжів цей пункт може бути доповнений або замінений на наявність випускників з числа студентів викладача, які працевлаштувалися за отриманою професією і пропрацювали за спеціальністю після випуску 3 і більше років.»Не враховано. Доповнення враховується для присвоєння першої та вищої кваліфікаційних категорій

СИДОРОВА Н.В. Чернігівський музичний коледж

До пункту 2 розділу VІ Умов та критеріїв

Враховуючи те, посада штатного психолога в дитячих музичних школах не передбачена, а питання психологічної підготовки учня набувають все більш важливого значення, вважаю проходження курсів психологічної підготовки зі здачею заліків та отриманням відповідних сертифікатів необхідною умовою при присвоєнні (підтверджені) кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

Передбачено пунктом 3 розділу VІ.

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище

До пункту 3 розділу VІ Умов та критеріїв.

Викласти в редакції:

«Пройшов підвищення кваліфікації за спеціальностями не за дисципліною викладання, але що пов'язані з дисциплінами викладання (педагогіка, психологія, інформаційно- комп'ютерні технології, управління часом тощо). Самостійно, за ініціативою адміністрації чи нові форми - самостійно вибрати які слухати лекції (педагогіки, психології, пройти приватно комп'ютерні технології), відвідати заняття з спеціальності, диригування, оркестрового, хорового, ансамблевого класів інших викладачів та навчальних мистецьких закладів і т. д.»Не враховано.

Право на вільний вибір форм і закладів освіти для проходження підвищення кваліфікації визначено Законом Укаїни «Про освіту».КЗ Харківський вищий коледж мистецтв

Литвин С. М. та інші

До пункту 5 розділу VІ Умов та критеріїв

Вилучити як такий, що не передбачений Законодавством

Не враховано.

Відповідно до підпункту 10 частини першої статті 26 Закону України «Про вищу освіту» одним із завдань ЗВО є сприяння працевлаштуванню випускників,КАРАВАНСЬКИЙ О.

До пункту 5 розділу VI

Умов та критеріїв.Пропоную таку редакцію п.5 розділу:
5.Наявність випускників з числа студентів викладача, які працевлаштувалися за отриманою спеціальністю

Не враховано.

Жульєва Л.В.,

Жульєв А.П. Запорізьке музичне училище

До пункту 7 розділу VІ Умов та критеріїв.

Слова «Викладав, проводив майстер-класи на міжнародних заходах в Україні та за кордоном, на запрошення іноземних закладів освіти» замінити на: «Використання авторських навчальних збірок, хрестоматій, творів, аранжувань, обробок, перекладань, інструментувань на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях та міжнародних заходах в Україні та за кордоном».

Не враховано.

Передбачено додатковими критеріями.ЧУНІХІНА І.

Директор Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів

До пункту 7 розділу VІ Умов та критеріїв

Викладав, проводив майстер-класи, тренінги, семінари на всеукраїнських та/або міжнародних заходах в Україні…

Враховано редакційно

Викладачі Великолюбінської ДШМ
Нам не зрозуміла подальша доля викладачів, які прийняті на роботу до 1996 р.

Визначено абзацом третім пункту 5 проекту наказу, пунктом 7 розділу І проекту Положення та проектом Умов та критеріїв

Викладачі Великолюбінської ДШМ
Можливість атестуватися працівникам без вищої освіти з присвоєнням категорій та звань взагалі упущена. Хіба закон може мати зворотну дію? Це позбавляє викладачів мотивації для професійного росту.

Нині діюча норма. Атестація педагогічних працівників, які не мають освіти магістра чи спеціаліста з присвоєнням кваліфікаційних категорії суперечить постанові КМУ від 23.12.2015 № 1109

Викладачі Великолюбінської ДШМ
Якщо викладач має 5-6 дітей, а саме таке навантаження мають більшість викладачів народників та духовиків, то 3 лауреати звідки візьмуться + 2 вступники у вищі навчальні заклади для вищої категорії? Може варто розмежувати музичні школи, спецшколи, коледжі. У спецшколах та коледжах учні та студенти вже про орієнтовані.

Враховано частково. Позиція викладена в іншій редакції.

Вимоги щодо обов’язкової наявності вступників до інших закладів освіти для викладачів мистецьких шкіл немає, це додатковий критерій для викладачів, які працюють за професійно-орієнтованими програмамиВикладачі Великолюбінської ДШМ
Ми не погоджуємося із відсотковим оцінюванням публічних виступів концертмейстерів, так як концертмейстери на хореографічному відділі це суто класна робота , а виступають під фонограму, та й концертмейстери по хор. класу не всі пісні супроводжують, бо вони виконуються без супроводу.

Враховано по суті.

Балабан О.Г.

Анастасьєва Н.А.

Лукіна Т. В. Громадська палата України»

«Громадська палата Хмельницької області»
Доцільніше використовувати поняття «академічні години» замість «кредитів ЄКТС».

Враховано по суті.

Балабан О.Г.

Анастасьєва Н.А
1. Необхідно зазначити, що причини відрахування учня можуть бути різними. Основні з них:

• зміна життєвих пріоритетів учня;

• виїзд до іншого місця проживання;

• травмування;

• неможливість батьками оплачувати навчання;

• вступ до вищих навчальних закладів (як музичних так і не музичних) і т. д.Враховано частково.

Балабан О.Г.

Анастасьєва Н.А
В пункті йдеться про те, що «випускники з числа студентів якого були працевлаштовані після закінчення за отриманою професією і пропрацювали за спеціальністю після випуску 3 і більше років.

Хотілось би в котре підкреслити, що будь-який тиск на людину, а також обмеження її в свободі вибору професії, пересуванні, тощо є порушенням її конституційних прав.Підпункт викладений в іншій редакції

Павлик І.М., директор КЗ «Луцька музична школа №2»

До строків проведення атестації

Чи варто проводити атестацію на початку навчального року, коли є й так безліч організаційних моментів, включаючи тарифікацію та інше. Думаю, це недоречно.

Не враховано.

Строки проведення процедур атестації встановлені з метою забезпечення права усіх педагогічних працівників на можливі апеляції, що потребуватиме додаткового часу.

Також це сприятиме якісному формуванню кошторисів на оплату праці педагогічних працівників з 1 січня наступного року з урахуванням встановлених категорій та/або педагогічних звань.


Державний науково-методичного центр змісту культурно-мистецької освіти


До Примітки 21

Викласти в такій редакції:

«При прийнятті на посаду методиста закладів культурно-мистецької освіти, методичної, навчально-методичної або науково-методичної установи особи, яка раніше атестувалася як педагогічний працівник, результати її атестації визнаються для встановлення такій особі кваліфікаційної категорії при прийомі на роботу»Враховано в положенні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка