Звіт про діяльність лисичанської загальноосвітньої школи і ііі ступенів №6 за 2017-2018 Н. РСторінка2/20
Дата конвертації27.03.2020
Розмір78,9 Kb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
1. Управлінська діяльність
Протягом навчального року адміністрація школи вивчала питання стану викладання предметів, які виносяться на ЗНО, перевірялись ведення щоденників, зошитів (робочих та контрольних) класні журнали, ведення особових справ учнів, здійснювався класно-узагальнюючий контроль у 1, 5, 9, 10, 11 класах, персональний контроль за роботою вчителів, які атестувалися.

У результаті перевірок відзначено, що в школі забезпечується дотримання законодавчих та нормативних вимог щодо перерахованих вище питань контролю. У наявності – інноваційні зміни в системі управління школою, викладання предметів, дотримання норм Дежстандарту, з питань, які перевірялися, та в цілому у навчально-виховній роботі.

Результативною була діяльність педагогічної ради школи. На засіданнях педради розглядались питання методичної, управлінської, аналітичної діяльності педколективу:

— про стратегію змін в освіті України – Нову українську школу;

— про формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу через сучасні інформаційно-комунікаційні технології;


 • про дорожню карту розвитку школи на навчальний рік;

 • про взаємодію школи і сім’ї у вихованні особистості;

 • про місце і значення домашніх завдань у навчальній роботі школяра;

Було відзначено, що учителі школи ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у практику інноваційні технології, оскільки наш навчальний заклад є експериментальним закладом регіонального рівня щодо використання веб – сайтів в освітній діяльності. Лисичанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6 виконує замовлення суспільства щодо виховання конкурентоспроможної особистості в умовах ринкової економіки, яка вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. Педагогічний колектив будує постійно працює над вдосконаленням повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

Протягом 2017/2018 н.р. робота педколективу була спрямована на реалізацію основних завдань, затверджених на стартовій педраді: 1. Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 2. Продовжити роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів та компетентнісного підходу до навчання.

 3. Створити умови для успішної реалізації завдань, визначених Концепцією Нової української школи, Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025 років, Візією нової української школи.

 4. Продовжити роботу над проблемною темою «Формування основних компетентностей учнів і професійної компетентності вчителя в умовах оновлення змісту освіти».

 5. Удосконалювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу шляхом:

 • забезпечення кожному з учнів рівного доступу до якісної освіти;

 • здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

 • зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації;

 • забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

 • виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

 • забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.

 1. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний та професійний рівень.

 2. Сприяти упровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

 3. Продовжити роботу в умовах реалізації дослідницько-експериментального проекту «Використання веб-сайтів в освітній діяльності».

 4. Продовжити формувати високу професійну компетентність педагогів через створення умов для підвищення рівня професійної компетентності, поширення продуктивних освітніх технологій, використання мнемотехніки, стимулювання творчого, інтелектуального духовного розвитку педагогів.

 5. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності навчального закладу.

 6. Формувати бережне ставлення до книги, навички самостійної роботи з книгою, інтерес до знань.

 7. Уживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення економного споживання енергоресурсів, електроенергії, води.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка