Звіт про діяльність керівника днз №86


Розділ Назва розділівСторінка5/27
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Розділ

Назва розділів
1

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу №86 компенсуючого типу для дітей з вадами зору за 2015-2016н.р.та завдання на новий навчальний рік

3-7

2

Методична робота з кадрами

8

2.1

Підвищення професійної компетентності працівників

9-14

2.2

Удосконалення професійної творчості

15

2.3

Самоосвіта

16

2.4

Педагогічні ради

17-18

2.5

Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі міста та області

19

2.6

Діагностика, моніторингові дослідження

20

3

Робота методичного кабінету

21

4

Організаційно – педагогічна робота

29

4.1

Робота з батьками, наради за участю завідувача, план роб. з пом.вихователя

22-24

4.2

Загальні заходи для дітей

25

4.3

Співпраця зі школою

26

4.4

Взаємодія закладу з установами, організаціями

27

5

Адміністративно – господарська робота

27-30

5.1

Створення розвивального життєвого простору дитини

31

5.2

Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, виробничі наради

32-35

5.3

Інструктажі

36-38

6

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

39-40

Додатки до річного плану

1

План роботи дошкільного навчального закладу на оздоровчий період.

42

2

План-графік свят та розваг у дошкільному навчаль­ному закладі.

43

3

Плани роботи гуртків.

44,45,46

4

План спільної роботи дошкільного навчального за­кладу № 86 та початкової школи «Світанок» (затвер­джений директором школи та завідувачкою ДНЗ).

47

5

Річний план практичного психолога дошкільного на­вчального закладу.

48

6

Медико-профілактичні заходи дошкільного навчаль­ного закладу.


49-52

7

План заходів дошкільного навчального закладу № 86 щодо "Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей".

53-57

8

План заходів дошкільного навчального закладу № 86 щодо "Охорони дитинства".

58-59

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу № 86 компенсуючого типу для дітей з вадами зору

за період 2014 – 2015 н.р.

Державний комунальний дошкільний навчальний заклад освіти компенсуючого типу для дітей з вадами зору №86 перебуває у віданні відділу освіти Залізничної райдержадміністрації за адресою : вул.. Садова 20, тел.2920684.

Приміщення ДНЗ типове, розраховане на 60 місць, що становить 4 групи, з яких 1-ясельна , 3 – садкові. Ясельна група – 9 год., молодша гр.- 10.5 год., середня гр..-10.5 год. , старша гр.. –12 год. Групи укомплектовано дітьми за віком. Мовний режим роботи – український.

В ДНЗ створені необхідні умови для здійснення повноцінного навчально-виховного та корекційно-відновлювального процесу впродовж навчального року У ясельній групі навчально – виховний процес проводили вихователі: Дець О.М., няня-санітарка Ковалик М.В.; у молодшій гр.- вихователі Сеник Л.С. Тарнопольська Г.Г., пом.вих. Рибалт О.Є..; у середній гр.- вихователі: Дідик І.М., Шліян І.В., пом.вих. Шалавило Н.С.; у старшій гр.- вихователі: Лопатинська Л.І., Садовська О.Д.,пом.вих.Іваш Л.С. ; у музичному залі- муз.кер. Мартинів С.Р.; у логопедичному кабінеті - вч.-логопед Ядловська І.В.; у психологічному кабінеті -практичний психолог Кузьма І.С.

Упродовж 2014-2015 н.р. педагогічний колектив працював над такими річними завданнями:

1. Продовження роботи над впровадженням нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

2.Розширення діапазону впровадження здоров’язбережувальних технологій з метою зміцнення фізичного, психічного, соціального здоров’я дошкільнят з вадами зору в тісній співпраці з батьками шляхом впровадження новітніх методик навчання та виховання.

3. Формування у дітей з вадами зору життєвої компетентності в пізнавальній, ігровій, комунікативній та образотворчій діяльності.

4. Забезпечення системного підходу у використанні комп’ютерних корекційно-розвивальних, освітньо-виховних програм у корекційно-відновлювальному процесі закладу.

Основною в річному плані минулого навчального року була тема охорони життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників. Випадків дитячого та дорослого травматизму під час навчально-виховного процесу не виявлено.

Для реалізації завдань цієї проблеми створені необхідні умови:

- зібрано нормативну базу;

- обладнано тематичні куточки згідно вимог Базової програми;

- дібрано дидактичний та корекційний матеріал;

- напрацьовані конспекти занять з усіх розділів програми.

Дані річні завдання виконано задовільно в повному обсязі. В цьому навчальному році педагогічний колектив продовжував навчально-виховну роботу за тематичним плануванням згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми «Впевнений старт», Програми для дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей з вадами зору та згідно рекомендацій районного відділу освіти.

Слід відзначити великий обсяг роботи, яку виконав педагогічний колектив для рішення 1-го завдання. Для підвищення професійного рівня педагогів в ДНЗ проводились консультації, семінари-практикуми «Організація єдиного корекційно-освітнього процесу у ДНЗ» (вч.логопед Ядловська І.В,), «Лялька власноруч» (вихователь Лопатинська Л.І.), «Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльності» (муз.керівник Мартинів С.Р.), проводились ділові ігри, вікторини, конкурси, тренінги з вихователями, колективні перегляди. Творча група ДНЗ в цьому н.р. продовжувала працювати над вивченням та впровадженням Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програми «Впевнений старт»/це група вихователів ДНЗ/

Також з метою реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти, формування особистості дитини, набуття нею соціального досвіду творчою групою складено Програму Проекту розвитку ДНЗ на 2012-2016 рр. , в якій є чіткий перелік напрямів та заходів щодо удосконалення якості дошкільної освіти, інтеграції навчально-виховного процесу, пріоритетні напрямки роботи з дітьми, роботи з кадрами, роботи з батьками та громадськістю.

Впродовж навчального року педагоги систематично працювали над підвищенням своєї професійної майстерності: проходження курсів підвищення кваліфікації при ЛОІППО, відвідування методичних об’єднань для вихователів, завідувачів організованих районним відділом освіти, участь у конкурсах-оглядах , методичній роботі ДНЗ та шляхом самоосвіти.

Зокрема, в лютому проводився районний конкурс «Створення розвивального середовища для дітей раннього віку», а 27.04.2015р. у ДНЗ було проведено районний конкурс для дітей старшої групи «Бджілка трудівниця» з метою визначення рівня формування у дітей навичок самообслуговування, елементарних трудових дій, ручної і господарської праці. У конкурсі приймало участь 5 дітей старшої групи та вихователь Садовська О.Д. За результатами оцінювання трудових навичок наша команда зайняла перше місце. Також проведено моніторинг «Сформованості художньо-естетичних навичок» у молодшій, середній, старшій групах /результати бланків подано у відділ освіти Залізничного району/

В цьому навчальному році пройшли атестацію 3 педагоги, а саме: вихователь Шліян І.В.(встановлено ІІ кв.категорію), вчитель-логопед Ядловська І.В.(присвоєно кв.категорію «спеціаліст вищої категорії»), вихователь Дідик І.М. (підтверджено 9 тарифний розряд).

Адміністрацією ДНЗ здійснюється систематичний контроль за освітньо-виховним процесом (згідно річного плану). У методичному кабінеті зібрані та систематизовані матеріали роботи вихователів, музичного керівника та напрацювання творчої групи. Консультації для педагогів проведено згідно річного плану і матеріали знаходяться в методичному кабінеті. Методична робота сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу. Методичні заходи, проведені у ДНЗ сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Навчально-виховний процес в ДНЗ передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Результативність знань, умінь та навичок дітей проаналізовано згідно з проведеним діагностуванням у травні 2015р.та моніторингом якості знань дітей. Проведено моніторинг навченості дітей в усіх вікових групах з таких розділів програми: «Фізичний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Креативний розвиток».

Для перевірки знань дітей в усіх вікових групах були проведені підсумкові заняття з усіх розділів програми. Це дало змогу визначити рівень знань дітей за освітніми лініями. (Результати проведення моніторингу знань та вмінь дітей додаються).

Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяли вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування. Для виконання Закону України «Про мову» в ДНЗ було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації. У групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки. Питання , пов’язані із вирішенням основних річних завдань навчально-виховного характеру розглядались на педагогічних радах та радах трудового колективу у ДНЗ.

Для ефективного вирішення річних завдань було організовано колективні перегляди занять в усіх вікових групах, а саме: «Всім у дружбі треба жити» /ст..гр., вих..Садовська О.Д.), / «Знайомство з лісовою школою»» ЛопатинськаЛ.І. /ст...гр./, «У гості до золотокосої» /бінарне заняття/ Шліян І.В./середня гр./, інтегроване заняття «Дружна сім*я – гарний і я» Дець О.М./яс.гр./, комплексне заняття «Портрет сніговита для друзів» (вихователь молодшої гр. Сеник Л.С.), інтегроване заняття «У картинній галереї» Дідик І.М. Практ.психолог Кузьма І.С. провела тренінг з дітьми «Давайте жити дружно», муз. кер.Мартинів С.Р. провела музичне заняття морально-етичного змісту «Хай звуки музики лунають чарівні», вч.-логопед Ядловська І.В.провела відкриті заняття з розвитку фонематичних процесів «В гостях в Остапа та Оксанки», «Світ звуків» з використанням слухомовного тренажеру, а також провела районне методичне об’єднання для вчителів-логопедів «Запровадження державних освітніх стандартів у корекційно-освітнє навчання».

Проведено тематичне і вибіркове вивчення стану фізичного розвитку, корекційно-відновлювальної роботи, безпеки життєдіяльності, «Формування національної самосвідомості та творчої активності під час освітнього процесу», «Образотворча діяльність як основа формування творчої особистості», Організація самостійної пізнавальної діяльності дітей у ДНЗ, організація харчування дітей, формування культурно-гігієнічних навиків у дітей, проведення логоритмічних занять. Практичним психологом Кузьмою І.С. проведений психологічний тренінг «Розвиток творчого потенціалу педагогів» /лютий/. З педагогами психолог провела такі консультації: «Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти» /вересень/, «Індивідуальні особливості адаптації дітей до умов ДНЗ»/впродовж року, за запитом /, «Спільна робота ДНЗ та сім*ї» /жовтень/, «Ключ до інтерпретації дитячих малюнків» /січень/, «Гіперактивні діти» / лютий/. Планомірно проводилась гурткова робота, спрямована щодо розвитку творчих здібностей та обдарованості дошкільників – гурток «Вишиванка»/кер.Лопатинська Л.І./ драматичний гурток /кер. Мартинів С.Р./. Також в цьому н.р. практ. психолог продовжувала гурткову роботу «Клуб розумних та кмітливих» діяльність якого була спрямована на підготовку дітей до навчання в школі. (Звіти гурткової роботи додаються).

З метою охоплення навчанням дітей 5-річного віку у закладі було створено банк даних про п’ятирічних дітей мікрорайону. За результатами складено графік проведення занять з батьками дітей, що не відвідують дошкільний заклад, організовано роботу консультативного пункту з психологом, вчителем-логопедом, медсестрою, вихователем-методистом.

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження травматизму. З метою вироблення у дітей умінь та навичок захисту свого здоров’я і життя під час надзвичайних ситуацій в ДНЗ проводили місячник «Увага! Діти – на дорозі», «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень пожежної безпеки», «Тиждень України», «Всеукраїнський тиждень охорони праці», «Тиждень правових знань». Відповідно до кожного тематичного тижня виготовлені фотоколажі. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах трудового колективу. Моніторинг з основ безпеки /»Особиста безпека», «Дитина на вулицях міста», «Пожежна безпека», «Небезпечні предмети в руках дитини» показав, що діти засвоїли матеріал задовільно, знання, уміння та навики дітей є недостатні.

Річний план за минулий навчальний рік виконано.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Основними питаннями, що треба вирішити у наступному навчальному році є:  • Проблемним питанням в роботі ДНЗ залишається фізичне виховання та корекційно-відновлювальна робота з дітьми з вадами зору.

  • Не в повному обсязі в навчально-виховній роботі використовуються корекційні засоби та реабілітаційне обладнання для дітей з вадами зору;

  • Потребує постійного вдосконалення мовленнєвий розвиток дітей.

Зважаючи на аналіз освітньої роботи у 2014 - 2015 н.р., педагогічний колектив ДНЗ № 86 компенсуючого типу для дітей з вадами зору визначає такий пріоритетний напрям у роботі на новий навчальний рік:

Формування морально зрілої, психічно й фізично розвиненої особистості в процесі створення для кожної дитини сприятливих умов для оволодіння важливою наукою — мистецтвом життя.

Задля якісного розв'язання проблеми визначено такі основні завдання:

- Виконувати вимоги програми розвитку дитини «Українське дошкілля», програми для дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей з вадами зору та створювати умови для цілісного розвитку дитини через опанування нею основних ліній розвитку.

- Продовжувати роботу щодо корекції та розвитку мовлення, логоритміки, соціально-побутового орієнтування та самообслуговування дітей з вадами зору у відповідності до психофізіологічних можливостей кожного вихованця;

- Продовжувати впроваджувати новітні методики навчання, виховання та формування гармонійної особистості як педагогів, так і дітей з високим рівнем творчого, морального та фізичного розвитку у відповідності до типу закладу.Колектив ДНЗ №86 у 2015-2016 н.р. працюватиме над формуванням різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

Основні завдання на 2015-2016 навчальний рік :


1.Продовжувати роботу педагогічного колективу над формуванням у вихованців здоров’язбері-гаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності з метою зміцнення та збереження фізичного, соціального і психічного здоров’я кожної дитини.

2.Удосконалю-вати форми роботи з дітьми щодо патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку шляхом вивчення історії, звичаїв та традицій рідного краю.

3. Формувати у вихованців роботу мовленнєву компетентність, соціально-побутове орієнтування та самообслуговування у відповідності до психофізіологічних можливостей кожного вихованця та вимог програми.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка