Звіт про діяльність керівника днз №86Сторінка3/27
Дата конвертації27.12.2018
Розмір2,21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
"Використання інноваційних технологій для корекції звуковимови дітей з вадами зору" (заняття, старший дошкільний вік, вихователь Сеник Л.С.);

 • "Мовленнєвий конструктор" (заняття з мовлення дитини, середній дошкільний вік, вихователь Лопатинська Л.І. );

 • "Продовж розповідь…" (заняття з мовлення дитини, старший дошкільний вік, виховательТарнопольська Г.Г. ).

  Варто відмітити, що патріотичне виховання було одним із пріоритетних завдань реалізація річного плану. Цьому надала підтвердження виставка матеріалів педагогів: "Моя країна - Україна". Заслуговують уваги матеріали вихователів, а саме: Сеник Л.С., Шліян І.В., Садовської О.Д.,Дідик І.М., Ядловської І.В.

  Упродовж 2015-2016 навчального року робота психологічної служби ДНЗ проводилася за такими напрямками:  1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

  2. Діагностична робота

  3. Розвивально-корекційна робота з дітьми.

  4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.

  5. Індивідуальне та групове консультування батьків.

  Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ допомагала практичний психолог Кузьма І.С. яка проводила психогімнастику для покращення нервово-емоційного стану у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на соціалізацію дитини в умовах ДНЗ. Соціально - психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину пільгової категорії заведено індивідуальну карту, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються всі результати спостережень.

  Узагальнюючи результати роботи соціально - психологічної служби ДНЗ можна зробити висновок, що соціально - психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного стану дітей.

  Відповідно до Базової програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Українське довкілля», Базового компоненту на підставі інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році», в ДНЗ особливої уваги набуло питання забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Для ефективного його розв’язання педагоги тісно взаємодіяли з батьками. Просвітницька робота з сім'ями вихованців проводилась у різних формах співпраці: батьківські збори, семінари, бесіди, "дні відкритих дверей", перегляд фрагментів освітньої роботи, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, "скриньки запитань та звернень", які передбачали ознайомлення батьків із віковими особливостями психолого-фізіологічного розвитку дітей раннього віку та специфікою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. З метою уникнення труднощів у перші тижні адаптаційного періоду педагоги належну увагу приділяли створенню комфортних, наближених до звичних для дитини умов життя. Вони терпляче ставилися до її потреб та інтересів, підтримували у неї позитивний, емоційний стан, прагнення до самостійності, раділи її успіхам. Особливого значення у цей період набула зміна стилю спілкування дорослого з дитиною від ситуативно-особистісного, коли домінують емоції, використовуються пестливі слова, звертання, до ситуативно-ділового, більш стриманого, коли дорослий стає співучасником предметної діяльності дитини.

  Вихователями усіх вікових груп належна увага приділялась створенню предметно-ігрового розвивального середовища. Вони за допомогою батьків поповнили групи ігровим обладнанням, яке відповідає педагогічним, естетичних та санітарно-гігієнічним вимогам. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователі створили розвивальний життєвий простір з усіх освітній ліній життєдіяльності дошкільника. Ігрові матеріали поєднуються з навчально-розвивальними. Це різноманітні куточки: сенсорний, ігровий, книги, трудовий, конструктивно-будівельний, музичний, фізкультурний, першокласника (у старших групах), природознавчий (пошуково-дослідницької діяльності).

  Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості в ДНЗ здійснювалось виховання у дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей. Це досягалося активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни. Також було проведено тиждень "Моя країна – Україна: єдина, нероздільна", який свідчить, що діти виявляють активну патріотичну позицію. Батьки не були осторонь свята "Щасти, тобі, Україно" та патріотичного виховання малят.

  Вихователі усіх вікових груп поповнили осередок театралізації. У кожній віковій групі є ширма, декорація, маски, костюми для ігор-драматизації, різні види театрів за вимогами програми. Заслуговують на увагу різновиди театрів старшої групи, ляльковий театр середньої групи, театр-іграшок І мол .гр., які виготовлені власноруч.

  Належне місце у дитячому бутті було відведено спільній з дорослими праці, в якій дитина має нагоду відчути себе нарівні зі старшими, продемонструвати власну ділову спроможність, соціальну значущість, "дорослість".

  . Слід відзначити, що на відповідному рівні велася робота з питання наступності ДНЗ і ПШ. Згідно плану, робота в основному виконана. До перших класів пішло 13 випускників ДНЗ, які мають відповідно до своїх вікових і індивідуальних здібностей знання, сформовані уміння і навички на достатньому рівні отримані в дошкільному закладі. Старші дошкільники здійснили екскурсії до ПШ «Світанок» із ознайомленням території, до бібліотеки, спортивного залу.

  Заслуговує на увагу створення умов для роботи по організації безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в різних сферах діяльності: на заняттях, на прогулянці, поводження та дотримання правил техніки безпеки в різних ситуаціях.2 рази на рік проводився "Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності" (листопад, травень), який вплинув на міцність знань дітей із безпеки життєдіяльності.

  У ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:  • система загартування: ранкова гімнастика, повітряні ванни, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;

  • контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

  • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

  • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога.

  • розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, на нарадах при завідувачу.

  Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, сестра медична старша, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

  Вихованці дошкільного закладу приймали участь у районному конкурсі, який був організований протягом року та досягли значних результатів з художньо-естетичного розвитку - «Веселі нотки» (муз керівник Мартинів С.Р.)

  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

  Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

  На високому рівні пройшли батьківські збори, звіт керівника, досить плідно працювала Батьківська Рада закладу (голова Цимбала М.), приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ.

  Сучасне оформлення демонстраційних стендів дало можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються рубрики в батьківських куточках: «Для вас, батьки», «Що ми вміємо», «Ростемо творчими», «Радить психолог», «Поради логопеда» тощо. Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ. Спільно з батьками був облаштований «Куточок творчості», батьки взяли участь у благоустрої квітників на території ДНЗ.

  Значна увага в закладі з року в рік приділяється зміцненню та збереженню здоров’я дітей. Аналіз захворюваності проводиться сестрою медичною старшою щомісячно та щоквартально. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між вихователем-методистом, сестрою медичною старшою щодо контролю за фізичним розвитком дітей.

  Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:  • контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

  • контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

  • оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

  • нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

  Аналіз медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно.

  Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно наказу МОН і МОЗ України від 17.04.06 р. №298/227 «Інструкція щодо організації харчування дітей у ДНЗ», Закону України «Про дитяче харчування» №142-V від 14.09.06р., наказу МОН і МОЗ України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних і оздоровчих закладах» від 01.06.06р. №242/329. В організації харчування беруть участь сестра медична , комірник та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік. За результатами аналізу порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей на виявлено.

  Постійно на контролі перебувають питання якості харчування, дотримання норм харчування, їх закладки, кулінарної обробки, технології приготування страв, правильності їх зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться сестрою медичною, комірником, кухарями відповідно до встановлених вимог систематично, вчасно. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ №86 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується. Результатом щоденної чіткої роботи є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

  Медичною службою організовуються різні форми співпраці з батьками щодо забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітей, пропагування здорового способу життя, здійснюється контроль за режимом та культурою харчування дітей, за формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят.

  Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування одного дня за ІІІ квартал 2015р. становить 23.10 грн.- І мол. група, 31.77 грн. – садкові групи, ІУ квартал- 21.64грн. та 30.10грн. Вартість харчування одного дня за І квартал 2017 року складає 22.40грн.-І мол.група та 30.97 грн.садкові групи. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводився аналіз виконання натуральних норм харчування.


  На постійному контролі стоїть питання відвідування.
  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка