Звіт директора Тячівського професійного ліцею Закарпатської області Бокоча П. МСкачати 404,61 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.03.2020
Розмір404,61 Kb.
  1   2
Тячівський професійний ліцей Закарпатської області

 

 

Звіт директора Тячівського професійного ліцею  

Закарпатської області Бокоча П.М. 

 про роботу у 2012-2013 навчальному році 

 

Шановні колеги! 

Завтрашнім врученням документів про освіту нашим випускникам завершується 

2012-2013  навчальний  рік  і  ми  маємо  можливість  підвести  підсумки  роботи  за  цей 

період всього нашого колективу і моєї як директора зокрема. 

Основним і головним завданням яке нами реалізувалось  – це передусім надання 

нашим  учням  якісної  повної  середньої  та  первинної  професійної  освіти  за  шістьма 

ліцензованими  професіями  за  якими  ведеться  підготовка  в  нашому  навчальному 

закладі. 

При  цьому  вживалися  заходи  спрямовані  на  збільшення  освітніх  послуг  на 

комерційній основі, кадровому забезпеченню, зміцненню матеріально-технічної бази, 

вивченню  та  прогнозуванню  потреб  у  робітничих  кадрах  для  економіки  району, 

налагодження добрих стосунків із соціальними партнерами-роботодавцями, службою 

зайнятості, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 Протягом  усього  звітного  періоду  навчальний  заклад  працював  ритмічно, 

забезпечувався  належний  рівень  навчально-виробничого  та  виховного  процесу, 

виконувались  навчальні  плани  та  програми  із  загальноосвітньої  та  професійної 

підготовки. 

Стійким  є  також  і  фінансовий  стан  закладу.  Своєчасно  і  повному  обсязі 

виконуються всі фінансові зобов’язання із заробітної плати, стипендії, за енергоносії, 

комунальні послуги та послуги зв’язку. 

Державне  замовлення  на  прийом  учнів  у  2012  році  150  чоловік,  яке  було  на  60 

осіб меншим ніж за всі попередні роки, виконано на 100 відсотків. 

План  випуску  у  2013  році  167  учнів,  всі  вони  склали  державну  кваліфікаційну 

атестацію, отримали направлення на роботу, отже, йде процес їх працевлаштування. 
Учнівський  контингент  на  1  вересня  2012  року  складав  441  чоловік:  із  них  –  8 

діти-сироти  які  залишились  без  батьківського  піклування,  21  –  напівсироти,  5  –  із 

різними  вадами  здоров’я,  83  із  багатодітних  сімей,  44  постійно  проживають  у 

населених пунктах, які мають статус гірських. 

Всі  учні  отримують  стипендію,  а  діти  –  сироти,  що  навчаються  в  м.  Тячів 

забезпечуються гарячим харчуванням, а такі ж учні цієї категорії які навчаються у  

філії  отримують  грошову  компенсацію  через  відсутність  можливості  забезпечити  їх 

харчуванням у селищі Тересві.  

Всі  належні  виплати  і  компенсації  цим  учням  виплачуються  вчасно.  Цьогорічні 

випускники  із  числа  дітей-сиріт  Доктор  А.Ю.,  Суменков  І.І.,  Геруша  С.В. 

працевлаштовані, 

перший 

отримав 


одноразову 

грошову 


допомогу 

при 


працевлаштуванні  у  розмірі  6  прожиткових  мінімумів  у  квітні  місяці,  двоє  останніх 

отримають  такі  виплати  у  липні  цього  року  через  те,  що  завершують  навчання  27 

червня. 

Значна увага дирекції, педагогічних працівників була привернута до збереження 

контингенту учнів, зміцненню дисципліни учнів, співпраця на цей рахунок з батьками, 

органами  місцевого  самоврядування,  міліцією  яка  в  цілому  позитивно  впливала  на 

стан навчально-виробничого та виховного процесу. Однак слід критично визнати, що 

ті заходи які вживалися були недостатніми, адже протягом навчального року з різних 

причин  довелося  відрахувати  18  осіб.  В  порівнянні  з  минулим  роком  цифра 

подвоїлась. 

9 – переведені за їх бажанням в інші навчальні заклади і продовжили навчання;  

6 – за невиконання робочих планів і програм; 

3 – у зв’язку з виїздом за межі України. 

Найбільші втрати контингенту мали місце в групах № 1  (офіціант,   бармен) – 5   

майстер   виробничого  навчання  Лигирда К.П., класний керівник Добош Н.Ю., № 14 

(столяр) – 5 майстер виробничого навчання Негря Ф.П., класний керівник Бокоч Л.М.,    

№  8  (офіціант,  бармен)  –  3  майстер  виробничого  навчання  Погоріляк  О.І.,  класний 

керівник Гарагонич Т.В. 

 Звичайно, що основним і визначальним результатом нашої діяльності є навчальні 

досягнення  наших  учнів.  Але  перед  тим,  як  вдатися  до  такого  аналізу  спочатку 
коротенько про кадрове забезпечення. В цілому, не помилюся, якщо скажу, що склад 

викладачів  та  майстрів  виробничого  навчання,  а  це  50  чоловік  має  високий  рівень 

професіоналізму  та  досвіду.  Про  це  свідчать  кваліфікаційні  категорії  та  педагогічні 

звання: 

спеціаліст «вищої категорії» –11; 

спеціаліст першої категорії – 5; 

спеціаліст другої категорії – 4; 

педагогічне звання «викладач методист» – 4; 

педагогічне звання «старший викладач» – 4; 

майстер виробничого навчання І категорії – 4; 

майстер виробничого навчання ІІ категорії – 1. 

В  поточному  році  проатестовано  17  чоловік  або  36,4  відсотки  від  загальної 

кількості  педагогічних  працівників  з  них    9  проатестовані  атестаційною  комісією  І 

рівня і 8 атестаційною комісією ІІІ рівня. Про результати атестації ви поінформовані і 

можливо варто лише додати основні рішення. 

-  вищу  кваліфікаційну  категорію  та  педагогічне  звання  «викладач-методист» 

підтвердили 3 чоловіки (Цимбалісттий В.М., Цимбаліста М.М., Чайка Б.М.); 

-  вищу  кваліфікаційну  категорію  та  педагогічне  звання  «старший  викладач» 

підтвердили 2 чоловік (Копчалюк М.А., Геревич О.В.); 

- вищу кваліфікаційну категорію підтвердив 1 чоловік (Дерен Л.Г.); 

- вищу кваліфікаційну категорію присвоєно 1 чоловіку (Павлюк К.І.);  

-  першу  кваліфікаційну  категорію  підтвердили  2  чоловік  (Лазаренко  О.П.  за 

посадами викладача і вихователя); 

-  першу  кваліфікаційну  категорію  присвоєно  2  чоловікам  (Кричфалушію  М.І., 

Бокоч К.М.); 

- посадовий оклад у розмірі 12 тарифного розряду та педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання І категорії» підтвердив 1 чоловік (Чонка Ю.В.); 

- посадовий оклад у розмірі 12 тарифного розряду підтвердили 4 чоловіка (Чайка 

С.П., Рошка Г.В., Гутій В.В., Томишинець І.В.); 

- посадовий оклад у розмірі 11 тарифного розряду підтвердив 1 чоловік (Овечкіна 

Н.А.). У  зв’язку  з  тривалою  втратою  працездатності  2  педагогічним  працівниками 

(Леденй Н.П. і Данч Т.І.) чергова атестація була перенесена на 1 рік. 

В  минулому  навчальному  році  курси  підвищення  кваліфікації  пройшли  13 

чоловік, у тому числі: 

-викладачі – 7 чоловік (14,5%); 

- психолог – 1 чоловік (2%); 

-  майстри  виробничого    навчання  –  5  чоловік  (10%),  з  них  І  етап  освоїли  4 

чоловіки, ІІ етап – 1 чоловік. 

Інноваційні педагогічні та виробничі технології протягом року вивчали 23 (46,9% 

від  загальної  кількості)  педагогічних  працівників,  у  тому  числі  10  чоловік  –  за 

освітньою програмою Intel

®

 «Навчання для майбутнього». А тепер про навчальні досягнення учнів, які у порівнянні із попереднім роком є 

дещо  нижчими.  За  підсумками  року  на  високий  рівень  навчались  із  спеціальних 

дисциплін  –  5  учнів,  із  загальноосвітніх  –  1  учень  (у  2012  році  таких  було  17),  на 

достатній із спецдисциплін – 60, із загальноосвітніх – 36 ( у 2012 році таких було 100). 

Та й випускників з дипломами із відзнакою зменшилось із 6 у 2012 році до 2 у цьому 

році і представлені тільки однією професією –  електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування. 

Звичайно  і  тут  можна  знайти  об’єктивні  причини  перед  усім  через  підвищення 

вимог  до  претендентів  на  такі  дипломи,  але  ми  повинні  бути  самокритичними  і 

визнати,  що  впродовж  багатьох  років  ми  не  маємо  своїх  учнів  в  числі  абсолютних 

переможців  в  обласних  олімпіадах  і  конкурсах  професійної  майстерності.  В  цьому 

році  маємо  ІІІ  місце  на  обласній  олімпіаді  з  електротехніки  Степа  Марія.  З  цього 

можна  зробити  висновок  про  те,  що  ми  з  вами,  викладачі  і  майстри,  не  навчилися 

належним чином працювати з кращими учнями, готувати їх до цих змагань відразу як 

виявили  їхні  потенційні  можливості  з  перших  днів  перебування  їх  у  нашому 

навчальному закладі. 

Дещо  кращі  здобутки  мають  наші  учні,  які  беруть  участь  у  підготовці 

дослідницьких  робіт  в  рамках  Малої  академії  наук  –  3  другі  місця  із  історії, 

української мови та літератури і валеології. В цьому році у зовнішньому незалежному 

оцінюванні взяли участь 37 наших випускників, це на 5 більше ніж у минулому році.  
Позитивним  у  роботі  наших  викладачів  і  майстрів  виробничого  навчання  є 

проведення уроків з використанням інноваційних технологій.  

Однак  беручи  до  уваги  той  факт,  що  динаміка  навчальних  досягнень  учнів 

рухається  дещо  в  зворотному  напрямку  викладання  загальноосвітніх  дисциплін 

потребує  якісних  змін,  які  б  позитивно  впливали  на  якість  знань,  умінь  і  навичок 

наших  вихованців.  І  це  треба  доводити  наполегливою  працею  педагогів  і  учнів 

шляхом  урізноманітнення  типів  і  методів  проведення  уроків,  максимальна  їх 

професійна  спрямованість  з  використанням  наявних  у  нас  технічних  та  електронних 

засобів навчання. 

Шановні  колеги.  Основним  нашим  завданням  було  і  залишається  підготовка 

кваліфікованих  робітників  і  тут  на  першому  плані  рівень  організації  навчально-

виробничого процесу. 

За  результатами  контролю  ІІ  семестру  292  учні  з  329  (87,2%)  з  виробничого 

навчання,  87  учнів  (26%)  з  предметів  професійно-теоретичної  підготовки  мають 

високі  і  достатні  рівні  підготовки.  Для  порівняння  в  минулому  навчальному  році  ці  

показники  складали  444  з  490  (90,6%)  та  132  (26,9%).  Як  бачимо  показники 

погіршились. 

Найкращих  показників  досягла  група  №  17  (майстри  виробничого  навчання 

Григоренко  Г.П.,  Бокоч  Л.М.)  з  29  учнів  на  високому  і  достатньому  рівні  з 

виробничого навчання 28 учнів (96,5%), з спецдисциплін 7 (24,1%). 

На середньому рівні результати: 

-    слюсарів  з  ремонту  автомобілів  (майстри  виробничого  навчання  Чайка  С.П., 

Рошка Г.В., Гаврилець І.І., викладач Чайка С.П.) де відповідні показники 54 з 60 (90%) 

і 9 з 60 (15%); 

-  електромонтажників  силових  мереж  і  електроустаткування  (майстер 

виробничого навчання Коциба С.М., викладач Цимбаліста М.В.) 26 з 29 (89,7%)  і 11 з 

29 (38%); 

- офіціант, бармен (майстри виробничого навчання Лигирда К.П., Овечкіна Н.А., 

викладач Григоренко Г.П.) 67 з 79 (88,1%)  і 11 (14,5%); 

-  столярів  (майстри  виробничого  навчання  Негря  Ф.П.,  Чонка  Ю.В.,  викладач 

Павлюк К.І) 46 з 53 (86,6%) і 6 з 53 (11,3%); 
секретар  керівника  (організації,  підприємства,  установи),  оператори комп’ютерного  набору  (майстри  виробничого  навчання  Рак  Н.В.,  Губанова  Л.Л., 

Копотюк І.Г, викладачі спецдисциплін Кость Н.С., Добош Н.Ю.) 7 з 88 (80,7%)  і 43 з 

88 (48,9%). 

Одною з причин зниження результатів є низька базова освіта учнів І курсу. Для 

прикладу  не  пригадую,  щоб  з  виробничого  навчання  в  операторів  комп’ютерного 

набору 10 учнів  з 30 (33,3%) мали середній рівень і в групі офіціант, барменів лише 4 

з  27  (14,9%)  з  спецдисциплін  мають  достатній  рівень.  Вважаю,  що  вони  пов’язані  з 

відсутністю  мотивації  до  навчання  та  низькою  дисципліною  учнів  цих  груп  і  тут 

недопрацьовують майстри виробничого навчання Копотюк І.Г, Погоріляк О.І., класні 

керівники Кость Н.С., Гарагонич Т.В. 

Взагалі  оцінюючи  роботу  майстрів  виробничого  навчання  з  усього  комплексу 

питань, а саме майстри є ключовими особами в підготовці кваліфікованих робітників, 

слід  відмітити  Чайку  С.П.,  Губанову  Л.Л.,  Чонку  Ю.В.,  Лазура  В.Ф.,  Рак  Н.В.,  за  їх 

послідовність,  системність,  педагогічний  хист,  які  в  кінцевому  порядку  дають 

непогану успішність, дисципліну учнів очолюваних ними груп. На жаль є протилежні 

результати  в  групах,  які  очолюють  майстри  виробничого  навчання  Лигирда  К.П., 

Погоріляк  О.І.,  Томишинець  І.В.,  Коциба  М.С.,  що  проявляються  в  поганому 

відвідуванню  занять,  порушенням  правил  внутрішнього  розпорядку  і  як  наслідок  – 

низькій успішності названих груп. 

Більшої  вимогливості  і  результативності  в  роботі  чекаю  і  від  заступника 

директора  з  навчально-виробничої  роботи  Петраша  В.І.  старшого  майстра  Мізерак 

О.М. 


Особлива  увага  дирекції  та  всього  колективу  спрямувалась  на  зміцнення, 

підтримання в належному стані матеріально-технічної бази, створення безпечних умов 

праці  та  навчання,  належного  температурного  режиму.  Зроблено  чимало,  для  цього 

використовувались всі наявні можливості.  

У поточному навчальному році на зміцненя матеріально-технічної бази професій 

використано 61,077 грн., а саме: 

-

 

для  секретарів  керівника  (  організації,  підприємства,  установи  ),  операторів комп’ютерного набору придбано оргтехніки на суму 25169 грн. ; 


-

 для  офіціант,  барменів  виділено  13525  грн.  для  оновлення  столів,  стільців, 

кухонного інвентарю ; 

-

 

для столярів придбано інструменту на суму на 4640 грн. ; -

 

для електромонтажників силових мереж та електроустаткування виділено 1770 грн. на придбання інструменту ; 

-

 для кухарів закуплено інвентаря на 4627 грн. ; 

-

 для слюсарів з ремонту автомобілів виділено для придбання інструментів 4974 

грн. 


Для філії і для її кабінету інформатики придбано оргтехніку на суму 8142 грн.  

 Постійна  увага  приділялась  заходам  з  охорони  праці.  Вчасно  проведено  вимір 

опору  заземлення  та  опору  ізоляції  в  навчально-виробничих  приміщеннях  ліцею. 

Службою  з  охорони  праці  на  належному  рівні  проводяться  інструктажі  з  охорони 

праці та пожежної безпеки, проведено навчання та перевірку з знань з питань охорони 

праці для працівників які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. Відповідно до 

Положення про періодичний медичний огляд проведено медичний огляд працівників 

зайнятих  на  роботах  з  підвищеною  небезпекою,  поповнено  аптечки  медичної 

допомоги в кабінетах та виробничих майстернях ліцею. Перед початком навчального 

року службою з охорони праці було перевірено готовність навчальних приміщень до 

роботи  з  видачею  відповідного  акту  готовності,  постійно  працюємо  по  усуненню 

виявлених  недоліків  у  роботі  та  експлуатації  обладнань  та  виробничих  приміщень 

ліцею.  В  кожній  майстерні  оформлено  кутки  з  охорони  праці  та  пожежної  безпеки, 

навчальний  корпус  та  приміщення  гуртожитку  по  вул.  Вайди,  №  3  повністю 

облаштований 

засобами 

протипожежного 

оповіщення. 

Розробляються 

та 


впроваджуються  нові  інструктажі  з  охорони  праці  та  пожежної  безпеки,  ведеться 

постійна робота щодо покращення умов праці для працівників ліцею. 

Традиційними  впродовж  останніх  років  стало  проведення  Тижнів  професій  на 

яких  учні  демонструють  здобуті  професійні  навики  під  час  проведення  олімпіад, 

конкурсів  фахової  майстерності,  вікторин,  представляють  для  огляду  експонати, 

виготовлені гуртками технічної творчості, учнями груп. 

Дещо  покращилась  у  цьому  році  навчально-виробнича  діяльність.  Надходження 

від нього складали у 2012 році 2117 грн., а за 5 місяців 2013 року 3070 грн. 
В розрізі груп надходження складають: 

- група № 17 – 1378 грн. (29,6% виконання); 

-

 група № 10 – 541 грн. (100% виконання); 

-

 група № 4 – 518 грн. (44,9% виконання); 

-

 група № 11 – 480 грн. (51,7% виконання); 

-

 група № 7  – 238 грн. (33% виконання ); 

-

 група № 19 – 256 грн. (25,2% виконання); 

-

 група № 9 – 316 грн. (23,8% виконання); 

-

 група № 1 – 240 грн. (21% виконання); 

-

 група № 12 – 267 грн. (7,9% виконання); 

-

 група № 13 – 94 грн. (7,7% виконання); 

-

 група № 15 – 54 грн. (4,5% виконання); 

-

 група № 14 – 124 грн. (2,5% виконання); 

-

 група № 16 – 54  грн. (3,6% виконання); 

-

 група № 3 – 0  грн. (0% виконання). 

  Коментарі  майже  зайві.  До  речі  планові  показники    навчально-виробничої 

діяльності  для  груп  доводились  диференційовано,  враховуючи  перелік  платних 

послуг, які може надати та чи інша професія.  

Особливо хочеться відмітити роботу  майстрів групи кухарів  Григоренко Г.П.  та 

Бокоч  В.М.  які  працювали  краще  і  ефективніше  за  всіх.  І  як  результат  виробнича 

діяльність і освітні послуги по навчанню безробітних, а склали біля 35 тис. грн. 

Кілька  слів  про  працевлаштування  випускників,  так  як  воно  є  підтвердженням 

якісної підготовки робітничих кадрів протягом навчального періоду. Маємо відносно 

непогані  показники  в  двох  групах,  які  вже  завершили  навчання.  Зокрема, 

працевлаштовано  50  випускників  з  59,  що  становить  84,7%.  Слюсарі  з  ремонту 

автомобілів визначилися з першим робочим місцем 26 з 30 (86,7%), кухарі  – 24 з 29 

(82,8%).  

З чотирьох навчальних груп, які завершують навчання завтра працевлаштовано 8 

випускників  із108,  1  –  з  професії  секретар  керівника  (організації,  підприємства, 

установи), оператори комп’ютерного набору, 6 – офіціант, бармен, 1– столяр.  
Робота  педагогічної  ради  здійснювалась  у  відповідності  з  річним  планом,  яким 

передбачано розгляд питань, що сприяють активізації кожного педагога, підвищенню 

якості  навчально-виховного  процесу,  творчій  співпраці  викладачів,  майстрів 

виробничого навчання та учнів. 

Протягом  навчального  року  проведено  14  засідань  педагогічної  ради.  Велика 

увага приділялась питанням вивчення стану викладання предметів загальноосвітньої і 

професійно-теоретичної підготовки, виробничого навчання, їх відповідності вимогам 

державних  стандартів.  Зокрема,  вивчався  стан  і  результативність  підготовки  учнів  з 

професії  офіціант,  бармен;  форми  і  методи  національно-патріотичного  виховання 

учнів в гуртожитку; стан викладання та застосування інтерактивних методів вивчення 

іноземної  мови;  формування  економічної  культури  кваліфікованого  робітника  на 

уроках економіки та інші. 

На  кожний  семестр  складався  графік  внутрішнього  контролю  навчального 

процесу,  в  якому  визначались  терміни  вивчення  стану  викладання  предметів, 

професійно-практичної  підготовки  учнів.  Згідно  цього  графіка  здійснювалось 

відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання директором, заступниками 

директора,  старшим  майстром,  методистами,  надавалась  необхідна  конкретна 

допомога педагогічним працівникам. 

На  базі  ліцею  проведені  3  засідання  обласних  методичних  секцій:  директорів 

ПТНЗ, з професій електромонтажник силових мереж та електроустаткування, секретар 

керівника  (організації,  підприємства,  установи).  Учасники  секцій    відвідали  уроки 

теоретичного  та  виробничого  навчання,  оглянули  матеріальну  базу  навчальних 

кабінетів і виробничих майстерень, обговорили проблеми якості навчання – основного 

чинника формування професійного і конкурентоспроможного робітника та поділились 

досвідом роботи з окремих питань. 

В  ході  проведення  педагогічних  читань  «Розвиток  творчої  активності  учнів  на 

уроках  теоретичного  та  виробничого  навчання»  розглядались  питання  використання 

інформаційно-комунікаційних  технологій,  зокрема,  програми  Intel

®

    «Навчання  для майбутнього»  для  організації  самостійної  проектно-дослідницької  діяльності  учнів, 

застосування  мультимедійних  презентацій  на  уроках  виробничого  навчання, 
10 

інноваційних  підходів  при  викладанні  предметів  як  засобу  розвитку  творчої 

активності учнів. 

Особлива  увага  приділялась  консультуванню  педагогічних  працівників  з  питань 

організації  навчально-виховного  процесу  у  відповідності  з  вимогами  Державних 

стандартів  профтехосвіти,  оформленню  комплексів  методичного  забезпечення 

предметів та професій. 

Інструктивно-методичні наради проводились систематично з різних питань стану 

навчально-виховного    процесу  у  тому  числі  з  інформування  надходження  нової 

методичної  і навчальної літератури для педагогів та учнів. 

Протягом року в ліцеї працювало 7 методичних комісій:  

 

професії  секретар  керівника  (організації,  підприємства,  установи),  оператор комп’ютерного набору (голова Губанова Людмила Леонтіївна; 

 

професії слюсар з ремонту автомобілів (голова Чайка Станіслав Петрович);  

професій громадського харчування (голова Григоренко Ганна Петрівна); 

 

столярно-електромонтажних  професій  (голова  Цимбалістий  Володимир Михайлович); 

 

природничо-математичного циклу (голова Геревич Ольга Василівна);  

гуманітарного  циклу  і  суспільних  дисциплін  (голова  Копчалюк  Марта 

Андріївна); 

 

класних керівників (голова Кричфалушій Михайло Іванович). На засіданнях метод комісій розглядались наступні питання:  

 

надання  конкретної  методичної  допомоги  молодим  викладачам  і  майстрам виробничого  навчання  в  оформленні  навчально-плануючої  і  навчально-методичної 

документації; 

 

розвиток педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників, їх компетентності,  створення  умов  для  професійного  вдосконалення  через  проведення 

відкритих уроків і позаурочних заходів; 

 

інформаційне  забезпечення  педагогічних  працівників  з  проблем  освіти, педагогіки,  психології,  інформування  їх    про  досягнення  науки  і  техніки, 

перспективний педагогічний і виробничий досвід; 
11 

 

створення  комплексно-методичного  забезпечення  предметів  та  професій, розробка методичних посібників і рекомендацій. 

За  підсумками  поточного  року  підготовлена  збірка  кращих  методичних 

напрацювань  педагогічних  працівників  ліцею,  куди  ввійшли  роботи  викладачів 

Цимбалістого  В.  М.,  Цимбалістої  М.  В.,  Геревич  О.  В.,  Копчалюк  М.  А.,  майстра 

виробничого навчання Губанової Л. Л. та інших. 

Вважаю,  що  в  наступному  році  головним  у  здійсненні  методичної  роботи  має 

бути  підвищення  професійної  компетентності  педагогічних  працівників  з 

використанням  таких  інноваційних  форм  методичної  роботи,  як  майстер-класи, 

семінари-тренінги, школи позитивної мотивації тощо. 

 У роботі методичних комісій необхідно змінювати одноманітні форми роботи на 

засіданнях,  де  переважає  теоретичне  вивчення  питань,  недостатньо  практичних 

заходів,    не  є  конкретними    прийняті  рішення.  Продовжимо  і  надалі  практикувати 

звітування голів методичних комісій на засіданнях педагогічної ради.  

Вимогою сьогодення є укладання творчого портфоліо педагога – колекції кращих 

конспектів  уроків,  сценаріїв,  позаурочних  заходів,  цікавих  педагогічних  знахідок  та 

систематизація досягнень викладачів, майстрів виробничого навчання і їх вихованців. 

Розпочата робота зі створення  банку педагогічних технологій, що використовуються 

педагогами  ліцею.  Методичну  роботу  в  навчальному  закладі  необхідно  

підпорядкувати  реалізації    конкретного  етапу  єдиної  методичної  проблеми.  Питання 

реалізації окремих етапів  роботи над єдиною методичною проблемою заслуховувати 

на  педагогічних  радах.  Необхідно  також  активніше  залучати  педагогів  до  участі  в 

конкурсах  професійної  майстерності:  відбіркових  турах  Всеукраїнського  конкурсу 

«Учитель  року»  та  «Класний  керівник  року»,  конкурсах  педагогічної  творчості,  

місячниках та тижнях педагогічної майстерності тощо.   

Слід  продовжити  роботу  щодо  поповнення  науково-методичного  забезпечення 

ліцею  необхідними    методичними  посібниками,  довідниками,  фаховими  журналами, 

іншими  матеріалами    та  технічними  засобами  навчання,    сприяти  виробленню  у 

педагогів  умінь  і  навичок  самостійної  самоосвітньої  роботи,  роботи  над 

індивідуальною  методичною  проблемною  темою  з  метою  постійного  підвищення 

своєї кваліфікації  та вдосконалення педагогічної майстерності. Головам методичних 
12 

комісій  при  плануванні  роботи  необхідно  виходити  з  потреб  і  запитів  педагогічних 

працівників, для їх вивчення, зокрема, проводити діагностичне опитування, виносити 

на  засідання  актуальні  питання  сучасної  освіти,  методики  викладання  предметів,  що 

дало б можливість урізноманітнювати форми проведення засідань, більше проводити 

відкритих  уроків,    моделювання  педагогічних  ситуацій,  ділових  ігор,  тренінгів; 

активніше залучати педагогів до випуску методичних посібників з досвіду роботи.  

Про виховну роботу. 

Головним  у  виховній  роботі  є  виховання  в  учнів  культури  поведінки, 

дисциплінованості,  національної  і  загальнолюдської  моралі,  патріотизму,  виховання, 

ведення здорового способу життя. 

Цей процес здійснюється через: 

-

 

виховні  години,  які  проводились  в  кожній  групі  згідно  планів  класних керівників та майстрів виробничого навчання; 

-

 позаурочні  масові  заходи,  зустрічі,  екскурсії,  заняття  в  гуртках  технічної 

творчості, спортивних секціях; 

-

 

індивідуальна робота з учнями; -

 

робота  з  батьками, діти яких порушують  дисципліну  мають  багато пропусків без поважних причин; 

-

 проведення тематичних ранкових лінійок; 

Протягом року проведено конкурс стінних газет: 

-

 

до дня працівника освіти; -

 

до дня Святого Валентина; -

 

до дня Збройних сил України; -

 

новорічні газети; -

 

до міжнародного жіночого дня 8 березня. Протягом  навчального  року  працювали  11  гуртків  технічної  творчості  в  яких 

займалось  175  учнів,  серед  них  слід  виділити  хорошу  роботу  гуртка  «Патріот» 

керівник Копчалюк М.А., «Файл» - Губанова Л.Л., «Комп’ютерний дизайн» - Мізерак 

О.М., «Економічні перетворення» - Савула К.М. та технічне конструювання» - Чайка 

С.П. 13 

В  лютому  місяці  в  ліцеї  було  проведено  фестиваль-конкурс  «Воскресни, 

писанко!»  на  якому  було  представлено  дітьми  400  робіт,  переможцями  стали  учні 

групи  №  4,  9,  де  класні  керівники  Бейреш  В.С.,  Немеш  Г.В.  майстри  виробничого 

навчання  Рак  Н.В.,  Овечкіна  Н.А.  На  обласному  огляді  наше  «писанкове  дерево» 

зайняло ІІ місце серед ПТНЗ області. 

В цьому році відбулася презентація навчального закладу на тему: «Вільний вибір 

професії  –  один  із  елементів  соціальної  справедливості»,  де  були  запрошені 

випускники шкіл району, керівництво РДА, центру зайнятості, підприємці. 

Проводились  зустрічі  з  ветеранами  Великої  Вітчизняної  війни,  медичними 

працівниками та працівниками правоохоронних органів. 

В  ліцеї  створено  раду  профілактики  правопорушень  завдання  якої  формування 

правових знань в учнів, проведення індивідуальної роботи з учнями та батьками. Рада 

постійно  співпрацює  з  кримінальною  міліцією  у  справах  неповнолітніх.  Протягом 

року  звертались  про  їх  допомогу,  а  саме  вплинути  на  батьків,  діти  які  погано 

відвідують заняття. 

В  рамках  Всеукраїнської  громадської  компанії  «Зробимо  Україну  чистою» 

працівники  та  учні  ліцею  взяли  активну  участь  в  суботнику.  Під  час  якого  було 

впорядковано  прилеглі  території,  прибрано  тротуари,  надвірні  споруди,  висаджено 

кущі  та  дерева,  а  також  була  надана  значна  допомога  Тячівській  міській  раді  по 

благоустрою  міста  де  особливо  відзначились  групи  №  9,  8  майстри  виробничого 

навчання Овечкіна Н.А. та Погоріляк О.І. 

Згідно  з  календарного  плану  спортивно-масових  заходів  проводились  спортивні 

змагання з: волейболу, міні-футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, амреслінгу 

та шахмат.    

Зазначені вище добрі справи та проведені заходи позитивно впливають на рівень 

загальної  дисципліни  учнів.  Про  це  свідчить  і  той  факт,  що  ми  не  маємо  ні  одного 

учня на обліку в кримінальній міліції. 

Як я зазначив на самому початку фінансовий стан навчального закладу є стійким і 

все  фінансування  захищених  статей  видатків  проводиться  у  визначені  строки  та  у 

повному  обсязі.  Гірше  або  дуже  важко  із  великим  запізненням  здійснюється  оплата 

платежів  у  відділення  державного  казначейства,  але  попри  все  ми  намагаємося  в 
14 

повній  мірі  виконати  всі  роботи  по  підготовці  матеріально-технічної  бази  до  нового 

2013-2014 навчального року. 

Що стосується реконструкції даху, то в 2012 році із виділених 600 тис. освоєно 

472014 грн.  

На 2013 рік виділено 399500 грн. Однак роботи в цьому році виконавець ще не 

розпочав посилаючись на різні причини.  

Позитивним  доробко  у  формуванні  спеціального  фонду  є  основне  його  джерело 

надходження  50%  заробітної  плати  учнів  за  час  проходження  виробничої  практики. 

До  організації  якісної  виробничої  практики  прикута  увага  і  дирекції,  і  педагогів  і 

учнів,  і  роботодавців.  З  цього  приводу  проведено  кілька  виробничих  нарад,  видано 

накази  в  яких  розподілено  відповідальність  за  повноту  виконання  договірних 

зобов’язань  на  цей  рахунок.  І  треба  сказати,  що  в  цих  питаннях  ми  знаходимо 

підтримку  і  добру  співпрацю  із  роботодавцями  та  органами  місцевого 

самоврядування,  які  потрошку  починають  розуміти  і  наші  проблеми  пов’язані  з 

майбутнім як навчального закладу так і трудової діяльності наших випускників. 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка