Звіт Директора чесниківського нвк федуняк Галини Петрівни за 2016-2017 н рСкачати 41,07 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2019
Розмір41,07 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3
Звіт

Директора чесниківського НВК

Федуняк Галини Петрівни за 2016-2017 н р

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював над проблемою: «Формування соціально активної особистості через створення умов гармонійного розвитку, саморозвитку, самореалізації школяра та виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору і професійного самовизначення». В основу вирішення даної проблеми було покладено виконання статей Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», постанови Верховної Ради України «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», Програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», Державної програми «Обдарована молодь», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Концепції «Щаслива родина» на 2012-2021 роки, Програми «Основні орієнтири виховання учнів  1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,від 16.06.2015 № 641, Декларації прав дитини, Конвенції  про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України «Про подальший розвиток міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні», Державної програми «Вчитель», Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Комплексної програми інформатизації та комп’ютеризації, Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Комплексної цільової програми «Фізичне виховання – здоров’я нації», Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, Державних стандартів норм і правил влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008 – 01, Статуту школи, нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

В школі розроблено систему виховання учнівської молоді, мета якої – створення цілісної системи виховної роботи з класним і загальношкільним колективом учнів, у здійсненні індивідуального підходу до кожного школяра.

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, Національною програмою патріотичного виховання та іншими нормативно-правовими документами, протягом 2016/2017 навчального року виховна робота була спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641.

Головна мета виховної роботи у 2016/2017 навчальному роціформування громадянина — патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

На   кінець  2016/2017  навчального   року   в  школі навчалося 65 учнів в 9-1класах. ;  • участь учителів у науково-методичній роботі;

  • участь вчителів в інноваційній діяльності;

  • роботу  з обдарованими учнями;

  • навчальну практику та навчальні екскурсії учнів;

  • профорієнтаційну роботу;

  • позакласну роботу;

  • проектну діяльність;

У , змаганнях тощо.

Робота колективу була спрямована на виконання завдань, запланованих на 2016/2017 н.р.

Підвищення рівня навчальних досягнень учнів – першочергове завдання роботи педагогічного колективу. На вирішення його була спрямована методична робота вчителів, контроль з боку адміністрації щодо підготовки до уроків, якості їх проведення, створення умов для підвищення мотивації навчання, підтримки обдарованої молоді тощо.  За результатами річного оцінювання учнів  в цілому по школі, з урахуванням усіх класів, спостерігається  стабільність у рівні успішності учнів: відсоток учнів 2-9 класів, які мають бали  7-12, знаходиться приблизно на рівні  минулих навчальних років.

   Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано у контексті методичної теми району та школи залежно від рівня педагогічної майстерності та інтересів вчителя.

   Протягом навчального року була організована безперервна робота з удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» пройшли 2 вчителів закладу. Запроваджувались індивідуальні форми методичної роботи: самоосвіта, наставництво, індивідуальна методична допомога.

    У 2017 році атестувалися41 педагогічниж працівник.и Результати атестації свідчать про зростання рівня фахової майстерності працівників закладу.

     Відповідно до графіку протягом навчального року проводились предметні тижні. За підсумками проведення предметних тижнів члени методичних об’єднань оформили матеріали відкритих уроків та позакласних заходів  до методичного кабінету школи. Рівень проведених відкритих уроків та позакласних заходів - високий та достатній.

   Протягом 2016/2017 навчального року продовжено діяльність щодо підвищення рівня в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями членами педагогічного колективу. З цією метою на навчальний рік сплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу  для індивідуальних занять вчителів.

     Значна увага приділялась роботі з обдарованими учнями.

У виховній роботі педагоги школи працювали над темою: «Формування соціально активної особистості через створення умов гармонійного розвитку, саморозвитку, самореалізації школяра та виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору і професійного самовизначення».Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є:

- національно-патріотичне виховання;

- робота з обдарованими учнями;

- розвиток творчої особистості;

- формування навичок здорового способу життя;

- робота з профілактики дитячого травматизму;

- робота з попередження правопорушень.

Реалізація завдань виховної роботи у 2016/2017 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:


- години спілкування (години класного керівника);

- технологія колективного творчого виховання;

- проектна технологія;

- технологія саморозвитку.

   В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

З метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, плану роботи навчального закладу на 2016/2017 навчальний рік, з метою проведення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2016/2017 навчального року виховна робота була спрямована на:

- духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

- ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

- підвищення рівня інформованості учнів (вихованців) з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/ СНІДу;

- профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства;

- попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;

- подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

    Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках:

- громадянське виховання, 

- робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, 

- соціальний захист дітей, 

- формування навичок здорового способу життя, 

- робота з батьками, робота з дітьми девіантної поведінки,

- робота з профілактики дитячого травматизму, 

- робота з попередження правопорушень.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорі: про аналіз організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей; про результати працевлаштування випускників 9 класу; про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та дітей пільгових категорій; про результати проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту дітей пільгових категорій, про результати проведення запланованих місячників, про стан відвідування учнями школи.; про результати рейдів “Урок”; про виконання Закону України “Про освіту”; про організацію харчування учнів; про виконання заходів щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму учнів; про аналіз охоплення учнів гуртковою роботою; про підсумки роботи школи щодо профілактики правопорушень серед підлітків; про аналіз дитячого травматизму; про аналіз відвідування, рівня захворюваності учнів та попередження росту простудних захворювань; про стан роботи з дітьми пільгових категорій; про удосконалення профорієнтаційної роботи з учнями.

    Потягом навчального року були заплановані та успішно проведені місячники:


з/п
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка