Змістовий модуль 1Сторінка1/266
Дата конвертації19.04.2019
Розмір8,31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   266

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Навчальний елемент (НЕ) 1.1.

ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

План


 1. Предмет теорії фізичного виховання, його історія й основні поняття.

 2. Теорія та методика фізичного виховання в контексті інших наук.

 3. Єдність організму та навколишнього середовища. Здоровий спосіб життя як передумова фізичного виховання.

 4. Методи дослідження в теорії та методиці фізичного виховання.


1. Предмет теорії фізичного виховання, його історія й основні поняття

Згідно з енциклопедичним словником, теорія – це система основних ідей у тій чи іншій галузі знань; форма наукового знання, що дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві зв'язки дійсності. На відміну від теоретичних знань, які є сукупністю відомостей з певної теми, теорією є лише ті знання, які пояснюють дану галузь з певних, чітко визначених позицій.

В історичному аспекті першою з'явилася практика фізичного виховання. Усвідомивши потребу фізичного загартування своїх на­щадків у жорстких умовах боротьби за виживання, первісні лю­ди здійснювали його, керуючись власним досвідом. Необхід­ність передачі досвіду від покоління до покоління, його уза­га­ль­не­ння у вигляді систематично організованих знань зумовили по­я­ву теорії, яка відображає та виявляє її суть і способи застосування.

Як інтегративна наука, теорія фізичного виховання пройшла склад­ний і довгий шлях розвитку, перш ніж стала самостійною га­луззю наукових знань. Ще в дописемний період розвитку люд­сь­кої культури повсякденна діяльність поступово збагачувала зна­ння людини. Фахівці зі стародавньої культури стверджують, що первісна людина володіла достатньо широкими емпі­рич­ними знаннями, без яких боротьба за життя була б неможливою. Вона мала вже і способи передачі досвіду, що прискорювало розвиток культури. Про це свідчать пам'ятники матеріальної культури, які є археологічними документами передісторії науки.

Теорія фізичного виховання є складовою частиною педагог­і­ч­них наук. Вона вивчає фізичне виховання як феномен соціа­ль­но­го життя, його мету та завдання на різних етапах розвитку су­спі­льства, його зв’язки з іншими науками, способи, методи та фо­р­ми організації спортивної практики. Теорія фізичного вихо­ва­ння пояснює шляхи розвитку та передбачає тенденції еволю­ції фізичного виховання як суспільного явища, обґрунтовуючи свої педагогічні положення соціальними, психологічними та біологічними закономірностями.

Місце науки в системі знань визначається, насамперед, її предметом. Предметом теорії фізичного виховання є загальні закономірності функціонування та розвитку фізичного вихо­ва­н­ня. При цьому, в залежності від прийнятих вихідних засад, про­цес фізичного виховання може бути інтерпретований і зрозумі­лий по-різному. Згідно з прийнятими у даному підручнику заса­дами, цей процес трактується: з одного боку, – як невідкладне формування організму (якщо занедбати його в дитячі роки, то до­сягти позитивних зрушень пізніше, буде дуже складно), з ін­шо­го, – як розвиток особи в напрямку піклування про свій орга­нізм (тому що жоден рівень тренованості організму в молодості не забезпечує його фізичної підготовленості на все життя).

У системі дошкільної освіти теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку як наука про загальні закономірності фізичного виховання та розвитку особистості дитини сформувалася порівняно недавно. Будучи однією з галузей педагогіки, вона має єдиний зміст і предмет вивчення із загальною теорією та методикою фізичної культури.

Мета фізичного виховання дитини дошкільного віку – фізичний розвиток дитини, збереження та зміцнення її здоров’я, підготовка до життя, праці, захисту Вітчизни.

Специфікою даного предмета є вивчення закономірностей фізичного виховання та керування розвитком дитини від народження до семи років.

Теорія та методика фізичного виховання дошкільників вивчає мету, завдання, принципи, форми засоби та прийоми фізичного виховання дитини; показує зв'язок фізичного виховання з іншими науками, іншими видами виховання (моральним, вольовим, ін.); розкриває принципи та методи навчання фізичним вправам; приділяє увагу формуванню рухових навичок і розвитку фізичних якостей, різних форм планування різноманітних за формою занять; виявляє специфіку фізичного виховання дітей дошкільного віку.

З огляду на особливості кожного вікового періоду, теорія та методика фізичного виховання дошкільнят визначає мету, завдання, засоби, методи та форми організації педагогічного процесу, особливості керівництва ним у дошкільних освітніх установах. Вона озброює практику необхідними теоретичними основами, тим самим сприяючи її вдосконаленню.

У теорії фізичного виховання розглядаються такі основні поняття:


 • рухова активність;

 • фізичний розвиток;

 • фізична підготовленість;

 • фізичне вдосконалення;

 • фізична культура;

 • фізичне виховання;

 • фізична освіта;

 • фізичні вправи;

 • спорт.


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
sites -> Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
sites -> Передмова
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Методика виховної та спортивно-масової роботи
sites -> Міжнародна Асоціація україністів International association of Ukrainian studies
sites -> Українське
sites -> Наукова школа доктора педагогіних наук, професора н. В. Лисенко
sites -> Образ жінки у телерекламі: погляд психолога


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   266


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка