Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Реферат, доповідь, виступ, книгиСторінка26/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Реферат, доповідь, виступ, книги

Вже з першого року навчання у вузі студенти повинні вміти підготувати реферат, виступ на семінарі, доповідь на науково-практичній конференції.

Яких же вимог слід дотримуватись при їх підготовці та оформленні.Реферат (лат, геїегге - доповідати, повідомляти)ко-роткий виклад змісту одного або декількох документів з певної теми. При індивідуальній роботі з літературою ре­ферат є короткий збагачений запис ідей з декількох дже­рел. Часто реферат готують для того, щоб передати ці ідеї аудиторії.

Обсяг реферату залежить від обраної теми, змісту доку­ментів, їх наукової цінності або практичного значення.Найчастіше маємо справу з інформативними і розши­реними (зведеними) рефератами.

1}{формапиівнип реферат повністю розкриває зміст теми, містить основні фактичні і теоретичні повідомлен­ня. Він потребує глибокого вивчення першоджерел, доб­рої пам'яті, уміння пов'язувати теоретичні положення з сучасністю, робити глибокий аналіз та практичні вис­новки, нарешті вчить проводити дискусію.

В такому рефераті мають бути визначені: предмет дос­лідження і метод роботи; наведені основні результати; викладені дані про умови дослідження, сформульовані власні пропозиції автора щодо практичного значення змісту і уміння довести його до аудиторії слухачів. Рефе­рат може бути посібником для усного виступу з елемен­тами імпровізації.Інформаційні реферати можуть розмі щуватися у пер­винних документах (книгах, журналах, збірниках праць, звітах про науково-дослідну роботу) і у вторин­них документах (реферативних журналах і збірниках, інформаційних картках та ін.).

Розширений або зведений (оглядовий, багатоджерель-иий ) реферат містить відомості про певну кількість опуб­лікованих і неопублікованих документів з однієї теми, зміст яких викладено у вигляді однорідного тексту.

Алгоритм структури реферату:


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка