Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільстваСторінка20/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29
Формули
При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це сто­сується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремле­них від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають само­стійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів тре­ба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі .Значення кожного символу і чис­лового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно зали­шити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х), ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дулсках біля правого берега сторінки без крапки від формули до її номера.

Додатки


Додатки оформлюють як продовження дипломної ро­боти на наступних її сторінках або у вигляді окремої час­тини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дипломної роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток » і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є,Є,Ї,О,Ч, Ь, на­приклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позна­чається як додаток Л.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дипломної роботи дру­кують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття дипломної роботи:


Зброшурована у твердій палітурі дипломна робота по­дається студентом завідувачу випускаючої кафедри, який приймає остаточне рішення щодо її допуску до захисту в Державній комісії з захисту дипломних робіт, про що робить відповідну позначку (ставить підпис біля висновку коміси з попереднього захисту).

Після одержання допуску до захисту студент отримує на випускаючій кафедрі направлення на зовнішнє рецен­зування.

Зовнішні іі рецензент - провідний спеціаліст галузі або науковець - ретельно о,шаіншлюоться з дипломною робо­тою та складає рецензію.

До внутрішньої сторінки обкладинки дипломної робо­ти студент приклеює конверт, у якому розміщує зовніш­ню рецензію.

При наявності листа-замовлення з підприємства сту­дент має отримати також відгук на дипломну роботу від підприємства-замовника. Цей відгук та лист замовника треба також покласти в конверт.


Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка