Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільстваСторінка19/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29
Ілюстрації
Ілюструють дипломні роботи, виходячи з певного загаль­ного задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов'я­заних із другорядними деталями тексту і запобігти невип­равданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюст­рації. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією звичайно має три основні еле­менти:найменування графічного сюжету позначається ско­роченим словом «Рис»; порядковий помер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами; тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного.

Основними видами ілюстративного матеріалу її дип­ломній роботі є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. Не шфтооформлюнати по­силання па ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді ви­разу у круглих дужках «(рис. 3.1)» або звороту типу: «...як це видно з рис. 3.1», або «...як це показано на рис. 3.1».

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільму­вання). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пас­тою чорного кольору на білому непрозорому папері. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформляти­ся у вигляді таблиць.Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» розміщують в правому верхньому куті з зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складати­ся з номера розділуі порядкового номера таблиці, між яки­ми ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таб­лиця першого розділу).

Приклад побудови таблиці Таблиця (номер)

головка


Заголовок граф


Підзаголовки граф


Боковик

Графи (колонки)

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сто­рінку) слово «таблиця» і її номер вказують один раз спра­ва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продоаженнятаблиці» і вказують її номер.

За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризу­ються), розміщують у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок) - у про­графці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику- всіх даних цього рядка. Заголовок кож­ної графи в головці таблиці має бути якомога коротким.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є само­стійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці вклю­чати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без пово­роту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годин­никовою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таб­лиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину над іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таб­лиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її заголовок, а в дру­гому випадку - бойовик.Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, скла­дається з одного слова, його можна замінити лапками:якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Теж», а далі- лапками. Стави­ти лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо циф­рові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не пода­ють, то в ньому ставлять прочерк.

Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка