Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Тема 5: Курсова, дипломна, магістерськаСторінка16/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29
Тема 5: Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист

  • Загальні положення.

  • Курсова (дипломна) робота. Загальна характери­стика, послідовність, виконання та оформлення.

  • Етапи наукового дослідження, оформлення та захист дипломної роботи.

  • Магістерськароботаяккволіфікаційнедослідження.

Загальні положення

Як показує досвід, широкий вибір форм організації на­уково-дослідної роботи студентів має велике значення для створення у вищому навчальному закладі атмосфери твор­чості, а залучення студентів до наукових досліджень сприяє активізації їх розумової діяльності, самовдоскона­ленню і самореалізації.

Вивчення курсу «Основи наукових досліджень», мето­дології наукової праці дає можливість студентам впевне­но включатись у виконання простих форм дослідження від підготовки виступу на семінарському занятті, рефератів_з конкретної дисципліни до виконання курсових (диплом­них) робіт та наукових статей, публікацій.

Виконання конкретної науково-дослідної роботи проводиться в декілька етапів. На першому етапі формуються тема її і мета, рекомендуються літературні джерела, здійснюється загальне ознайомлення з літературними джерелами, складається короткий план-проспект досліджен­ня і загальний календарний план виконання роботи. Це найпростіша форма науково-дослідної роботи студента. Вона, як правило, передує більш поглибленій науковій роботі, але на перших курсах носить самостійний характер. Ця форма завершується підготовленими літературними рефератами з тем певних дисциплін і передбачає поглиблення, систематизацію та закріплення теоретичних знань студентів, набуття ними навичок самостійної обробки, узагальнення та короткого систематизованого викладу матеріалу.

Робота з наявною літературою та іншими джерелами інформації є первинним науковим пошуком. Тому, починаючи наукову розробку, студент зобов'язаний ознайомитись зі станом інформації з даного питання, врахувати і максимально використати матеріали дослідлсень, проведених раніше.

У процесі підготовки наукової роботи, реферату, виступу студент складає список використаної літератури з теми дослідження, збирає відгуки і рецензії на статті, науково-дослідні роботи однокурсників, які раніше працюва­ли над цим питанням.

Студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Туризм», «Готельне господарство» в процесі навчання виконують 2-3 курсові роботи, а по закінченню — дипломну роботу, мета яких — закріпити елементи науково-дослідної роботи студента, отримати додаткову інформацію з дисципліни на стадії первинного наукового пошу­ку і показати на випуску свою готовність вирішувати теоретичні і практичні завдання зі своєї спеціальності.

Елементи наукового пошуку, які містяться в курсових роботах з обраного напряму дослідження, мають знайти своє відбиття і продовження в реальній дипломній магі­стерській роботі.

Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка