Зміст передмоваСторінка30/30
Дата конвертації27.01.2020
Розмір4,9 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Голова Верховної Ради

України В. ЛИТВИН
Наукове видання

Деревянко Богдан Володимирович


НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ:

ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ

Монографія

Підписано до друку 14.12.2011 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк лазерний. Умов. друк. арк. 18,37. Обл.-вид. арк. 18,42.

Наклад 300 прим. Вид. № 160. Зам. № 112.

Ціна договірна.

Донецький юридичний інститут МВС України

83054, м. Донецьк, вул. Засядька, 13. Тел. (062) 257-45-58Видавничий дім «Кальміус»

м. Донецьк, вул. Разєнкова, 4

Тел.: (062) 387-49-71


1 В Угоді крім іншого вказувалося, що «Гімназії, колегії, школи і друкарні, скільки їх буде потрібно, буде вільно відкривати без утруднень і вільні науки відправляти, і книги друкувати усякі із релігійною конверсійністю, без ущербку, однак, королівського маєстату і без насмішок на короля, його милість» [73].

1 З 1805 по 1863 роки у російських університетах було захищено 625 дисертацій, у т.ч. докторських – 160, з яких 30% складали по праву; з 1864 по 1916 роки захищено 2266 (з них 880 докторських) дисертацій (юридичні науки склали 25%). За зведеними університетськими даними кількість захистів з права виглядало наступним чином: Московський – 180; Петербурзький – 152, Київський – 98, Дерптський – 75, Харківський – 66, Казанський – 57, Новоросійський – 22, Варшавський – 4 [84, с. 23].

1 Гумбольдт, Вільгельм фон (Humboldt, Wilhelm von) німецький філософ, філолог, мистецтвознавець, правознавець і державний діяч. З 1801 по 1019 роки займав різні посади на державній службі у Пруссії, у т.ч. посаду повноважного посла у Ватикані, Відні, Лондоні, Празі, Парижі, а потім і міністра у справах віросповідання та освіти. Посідаючи цю посаду, Гумбольдт провів реформу вищої і середньої освіти у Пруссії. У 1809 році заснував Берлінський університет, що носить ім’я братів Гумбольдтів.

У Російській імперії, а потім у СРСР і, нарешті, у РФ та Україні діяла і діє так звана Гумбольдтівська система освіти у вищій школі. Цю просту і прозору систему побудовано на принципах завідомої вирішеності більшості проблем, пов’язаних зі змістом навчання, підготовленістю викладацького складу, методикою викладання, забезпеченням навчального процесу інформаційними джерелами, строків та організації навчання [87, с. 101].1 Наприклад, Запорізький машинобудівний інститут у серпні 1941 року було евакуйовано у Барнаул Алтайського краю, де у 1943 році відбувся перший у воєнний період випуск студентів. А у березні 1944 року інститут повернувся до Запоріжжя [81, с. 60].

1 Необхідно уточнити, що існує кілька проектів нової редакції Закону «Про вищу освіту». Проте вони багато у чому схожі між собою, оскільки, очевидно, намагаються виправити одні й ті самі неділіки та дозволити українській системі освіти інтегруватися до європейського освітнього простору. Для зручності будемо орієнтуватися на один із цих проектів, який обговорювався у МОНмолодьспорт та Верховній раді України – проект закону «Про вищу освіту» № 7486-1, внесений народними депутатами України О. Єфремовим, О. Зарубінським, С. Ківаловим, О. Логвиненком, М. Луцьким, К. Самойлик, І. Шаровим (законопроект МОНмолодьспорт), який для зручності винесено у додаток до роботи.

1 Ми б ще додали господарників.

1 Під педагогічною системою можна розуміти такий складний об’єкт, як освітня установа того чи іншого типу, через те, що вона складається із багатьох пов’язаних між собою елементів, які упорядковані відносинами і характеризуються наявністю адміністративної, педагогічної, виробничої, господарської та інших компонент [198, с. 39].

1 у даному випадку не зрозуміло, чому саме споживачі зі статусом юридичної особи, коли у названій нормі Закону України «Про природні монополії» вказано і фізичних осіб.

1 як бачимо, поділ на групи є умовним, оскільки організації ціллю діяльності можуть мати як національне відродження, так і підвищення правової та іншої грамотності населення.

1 у нашому випадку ринок освітніх та інших послуг у сфері освіти.

1 На відміну від акредитації за даними Е.Е. Бекірової більш за все скарг (апеляцій) на дії органів ліцензування надходить від суб’єктів господарської діяльності з питань оформлення, видачі та анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, на роздрібну торгівлю тютюновими та алкогольними виробами, на право надання послуг з охорони державної, колективної, приватної власності та охорони громадян, на посередництво у працевлаштуванні за кордоном, на право провадження освітньої діяльності та ін. (виділення наше – Б.Д.) [274, с. 87].

1 До затвердження цього Типового положення Є.А. Огаренко пропонував поняття «атестація педагогічних працівників» як визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та від стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, відповідний посадовий оклад. Принципами атестації вбачав принципи демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти, самовдосконалення, морального і матеріального заохочення. Умовою атестації педагогічного працівника вчений визначав наявність фахової освіти та володіння ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його професійних обов’язків згідно з Конституцією України [265, с. 68].

1 на рахунку спеціального фонду обліковуються кошти, отримані від надання основних і додаткових платних послуг.

1 Мережа загальноосвітніх НЗ недержавної форми власності до 2001 року, порівнюючи з 1996 роком, збільшилася на 50% [298, с. 218].

1 правом призначення і звільнення вчителів було наділено винятково директорів народних училищ Спеціальною комісією «із питань про облаштування управління училищами в колишніх болгарських та німецьких колоніях», утвореною ще у 1881 році. Крім цього, процес духовно-етичного виховання учнів зберігався за духівництвом [78, с. 46].

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 6649
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка