Зміст передмова


Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в УкраїніСторінка16/30
Дата конвертації27.01.2020
Розмір4,9 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні : Указ Президента України від 20 березня 2008 року № 244/2008 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1013%2F2005.

 • Про забезпечення подальшого розвитку вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 25 вересня 2008 року № 857/2008 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.repetitor.ua/edunews/187.

 • Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України : Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 410/2011 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13414.html.

 • Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228 / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF.

 • Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад : постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074 / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1074-96-%EF.

 • Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) : постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65 / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=65-98-%EF.

 • Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1019 / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1019-2007-%EF.

 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=796-2010-%EF.

 • Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 886—р / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.2085.1&nobreak=1.

 • Про затвердження Типового договору про надання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами : наказ МОН України від 11 березня 2002 року № 183 / МОН України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0329-02.

 • Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти : Затверджено Наказом МОН України від 24 грудня 2003 року № 847 / МОН України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0075-04.

 • Про затвердження Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців : Наказ МОН України від 23 січня 2004 року № 48 / МОН України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/laws/MON_48_new.doc.

 • Про затвердження Програми проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації : Наказ МОН України від 23 січня 2004 року № 49 / МОН України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/laws/MON_49_new.doc.

 • Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України : Наказ МОН України від 3 серпня 2006 року № 592 / МОН України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06.

 • Кравчук В.М. Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні / В.М. Кравчук // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 52. — С. 431—436.

 • Особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в умовах кредитно-модульного навчання : Наказ МОН України від 20 жовтня 2004 року № 812 / МОН України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.mon.gov.ua/laws/MON_812.doc.

 • Савош Г.П. Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ / Г.П. Савош // Право і безпека. — 2009. — № 3. — С. 132—136.

 • Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» [Електр. ресурс]: http: // www.mon.gov.ua/main.phpguery=education/higher.

 • Долженков О.Ф. Ступенева вища освіта в Україні: окремі соціально-правові аспекти / О.Ф. Долженков, В.О. Меркулова // Південноукраїнський правничий часопис. — 2008. — № 3. — С. 265—268.

 • Юлдашев О.Х. Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне реформування у сфері освіти) / О.Х. Юлдашев // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 52. — С. 274—280.

 • Тимошенко М.О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект / М.О. Тимошенко // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 3. — С. 178—182.

 • Комиссарова Е.Г. Стратегия развития российского законодательства о высшей школе / Е.Г. Комиссарова // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2011. — № 1(15). — С. 112—118.

 • Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : Постанова Верховної Ради України від 4 червня 2004 року № 1755—ІV / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=18176.

 • Шаталова Л.М. Особливості фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів в Україні / Л.М. Шаталова // Держава і право. — 2010. — Вип. 50. — С. 466—472.

 • Огаренко Є.А. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання сфери вищої освіти в Україні / Є.А. Огаренко // Наше право. — 2009. — № 3. — С. 65—71.

 • Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх і наукових процесів : проект закону України / МОН // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/newstmp/06_03/2.

 • Черніченко Г.О. Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб роботодавців / Г.О. Черніченко, Л.В. Шаульська // Університетські наукові записки. — 2007. — № 3 (23). — С. 224—230.

 • Дяків О. Нормативно-правове забезпечення державної політики регулювання взаємозв’язку освіти та ринку праці / О. Дяків // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2010. — № 1. — С. 103—112.

 • Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании. Теоретические проблемы совершенствования / Г.А. Дорохова. — М.: Наука, 1985. — 160 с.

 • Шаповал Р.В. Правове регулювання освіти в Україні / Р.В. Шаповал // Форум права. — 2011. — № 1. — С. 1110—1115 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11srvovu.pdf.

 • Сапаргалиев Г.С. Отношения по воспитанию и обучению – предмет правового регулирования / Г.С. Сапаргалиев // Советское государство и право. — 1977. — № 8. — С. 119-128.

 • Барабанова С. Законодательство и образование: быть ли в России Кодексу об образовании? / С. Барабанова // Высшее образование в России. — 2008. — № 2. — С. 79—82.

 • Бандурка О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. — 2011. — № 9. — С. 7—15.

 • Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності / О. Зельдіна // Право України. — 2009. — № 5. — С. 67—72.

 • Демченко С. Чи потрібен Україні Господарський кодекс? / С. Демченко // Голос України. — 2008. — № 179. — 20 вер. — С. 7.

 • Мамутов В.К. Не распылять, а консолидировать / В.К. Мамутов // Закон и бизнес. — 2008. — 12—18 апр. — С. 11.

 • Стрижак А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментарі). — К.: Ін Юре, 2010. — 631 с.

 • Мамутов В.К. По поводу одной статьи Е.А. Суханова / В.К. Мамутов // Предпринимательское право. — 2011. — № 2. — С. 5—6.

 • Берлач А. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності / А. Берлач, Є. Фурманчук // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 3—5.

 • Щербина В.С. Суб’єкти господарського права : монографія / В.С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 264 с.

 • Мацелик Т. Суб’єкт права як наукова категорія / Т. Мацелик // Підприємництво, господарство і права. — 2010. — № 7. — С. 38—41.

 • Орешкина А.К. К вопросу формирования педагогической системы проектно-технологического типа / А.К. Орешкина // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 6. — С. 38—39.

 • Горбунов М.А. Юридические лица в римском праве / М.А. Горбунов // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 5. — С. 91—96.

 • Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 року № 1682—ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

 • Про захист прав споживачів : Закон України від 15 грудня 1993 року № 1023-ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2—ге вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 720 с.

 • Хозяйственный кодекс Украины : Комментарий / Под ред. Н.А. Саниахметовой. — Х.: ООО «Одиссей», 2004. — 896 с.

 • Про видавничу справу : Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

 • Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 24 червня 2004 року № 1875—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 47. — Ст. 514.

 • Про теплопостачання : Закон України від 2 червня 2005 року № 2633—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 28. — Ст. 373.

 • Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф. В.А. Алексунина. — 2—е изд. — М.: Дашков и К, 2002. — 614 с.

 • Осетинська Г.А. Проблеми визначення класифікаційних критеріїв відмежування зобов’язань з надання послуг та поділу їх на види / Г.А. Осетинська // Вісник господарського судочинства. — 2004. — № 2. — С. 251—256.

 • Кучма Р. Теоретичні аспекти функціонування вищої освіти в трансформаційний період / Р. Кучма // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 204—210.

 • Дубровка О.В. Особливості державного регулювання ринку послуг вищої освіти / О.В. Дубровка // Педагогіка і психологія. — 2004. — № 4. — С. 63—72.

 • Булатов Е.В. Структура хозяйственно-правового статуса высших учебных заведений частной формы собственности / Е.В. Булатов, И.Н. Остривный // Економіка та право. — 2010. — № 1. — С. 61—66.

 • Бахрах Д.Н. Административное право: учеб. для вузов / Д.Н. Бахрах. — М.: БЕК, 1996. — 368 с.

 • Мандрик С.І. Особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб’єктів адміністративного права / С.І. Мандрик // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2008. — Вип. 43. — С. 199—204.

 • Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 року № 1775—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

 • Лисов В. Довузовское профессиональное образование в России: нынешнее состояние и вопросы модернизации / В. Лисов // Российский экономический журнал. — 2008. — № 7—8. — С. 35—55.

 • Чорна В.Г. Організаційно-структурні формування в сфері позашкільної освіти України / В.Г. Чорна // Держава і право. — 2010. — Вип. 50. — С. 258—264.

 • Чорна В.Г. Адміністративно-правове регулювання позашкільної освіти в Україні / В.Г. Чорна // Право і суспільство. — 2010. — № 3. — С. 143—147.

 • Комаров В. Сучасні аспекти модернізації вищої юридичної освіти / За підсумками круглого столу «Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій» (17.11.2008 р., м. Харків) / В. Комаров // Право України. — 2009. — № 1. — С. 9—15.

 • Бесчастний В.М. Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні / В.М. Бесчастний // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 54—56.

 • Иванова Т.Б. Основные принципы профессиональной подготовки специалистов в условиях регионального представительства крупного вуза / Т.Б. Иванова // Вестник Московского университета МВД России. — 2009. — № 5. — С. 12—13.

 • Про організації роботодавців : Закон України від 24 травня 2001 року № 2436—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 171.

 • Боголіб Т.М. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США / Т.М. Боголіб // Фінанси України. — 2010. — № 2. — С. 70—82.

 • Якубовський Р.В. Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні / Р.В. Якубовський // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 138—142.

 • Нанба С.Б. Законодательные основы установления компетенции местных органов власти в Испании / С.Б. Нанба // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2009. — № 2 (17). — С. 108—113.

 • Домбровська С.М. До питання про деякі теоретичні положення реформування державного управління системою вищої освіти України / С.М. Домбровська // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2011. — № 1. — С. 31—34.

 • Монаєнко А.О. Особливості позабюджетної діяльності вищих навчальних закладів / А.О. Монаєнко // Наше право. — 2009. — № 4. (Ч. 1). — С. 116—119.

 • Федоренко В.Г. Фактор вищої освіти в інноваційній економіці Сінгапуру / В.Г. Федоренко, І.М. Грищенко, О.С. Вітковський // Економіка та держава. — 2009. — № 6. — С. 4—7.

 • Андрусишин Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні / Б. Андрусишин, А. Гуз // Аналітика. — 2007. — № 4 (58). — С. 88—95.

 • Боняк В.О. Проблемні питання правової підготовки школярів в аспекті конституційного права на освіту / В.О. Боняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 3. — С. 102—107.

 • Потапенко Н.А. Забезпечення правової освіти громадськими організаціями: теоретико-правовий аспект / Н.А. Потапенко // Держава і право: Зб. наук. праць. — 2009. — Випуск 45. — С. 97—102.

 • Сірополко С. Народна освіта на українських землях і в колоніях / С. Сірополко. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/cultur/cult06.htm.

 • Сворак С. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / С. Сворак. — К.: Правда Ярославичів, 1998. — 240 с.

 • Ликов В. Досвід Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації щодо психологічної оцінки професійно значущих особливостей кадрового резерву / В. Ликов, С. Мальована // Вісник державної служби. — 2006. — № 4. — С. 50—52.

 • Привалова Н. Підготовка вищих керівних кадрів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (на прикладі Одеської обласної школи резерву кадрів) / Н. Привалова // Вісник державної служби України. — 2006. — № 2. — С. 57—59.

 • Статут всеукраїнської молодіжної громадської організації «Демократична спілка студентів «Студентська платформа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.studplatforma.com.ua/statute.

 • Статут всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська студентська спілка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yss.com.ua/?idm=1208800694&idn=1222697845.

 • Статут всеукраїнської громадської організації «Громадська Рада освітян і науковців України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gronu.org.ua/statut.

 • Статут всеукраїнської асоціації громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helsinki.org.ua/index.php?id=1130864777.

 • Мельничук О.Ф. Роль громадських організацій у здійсненні захисту права людини на освіту / О.Ф. Мельничук // Адвокат. — 2011. — № 9 (132). — С. 13—16.

 • Кларк М. Вплив ранжирування у вищій освіті на доступ, вибір і можливості студентів / М. Кларк // Вища школа. — 2009. — № 11. — С. 112—125.

 • Хелланд А. Юридична освіта в Німеччині / А. Хелланд, М. Вендіш // Право України. — 2009. — № 1. — С. 22—28.

 • Сорина Г.В. Модернизационные процессы в управлении образованием / Г.В. Сорина // Вестник российского философского общества. — 2008. — № 2. — С. 54—55.

 • Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на вищу освіту в Україні в контексті Болонської угоди / В.О. Боняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2008. — № 2. — С. 68—72.

 • Монаєнко А. Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 9. — С. 72—75.

 • Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі офорони здоров’я / В. Пашков // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 4. — С. 14—17.

 • Острівний І.М. Моделювання організаційно-правових форм вищих навчальних закладів приватної форми власності / І.М. Острівний // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 398—404.

 • Шорникова Н.Ю. Повышение квалификации специалистов в кластерной системе непрерывного образования / Н.Ю. Шорникова // Вестник Московского университета МВД России. Педагогические и психологические науки. — 2010. — № 5. — С. 58—61.

 • Карпуленко М. Аналіз сучасного стану кредитування та надання допомоги студентам вищих навчальних закладів Польщі / М. Карпуленко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президенті України. — 2010. — Вип. 1. — С. 266—272.

 • Баєва О.В. Державно-громадське управління якістю вищої освіти: досвід США / О.В. Баєва // Держава та регіони. — Серія : Державне управління. — 2010. — № 2. — С. 5—9.

 • Куцурубова-Шевченко О.В. Правові умови створення та діяльності господарських об’єднань за участі вищих навчальних закладів / О.В. Куцурубова-Шевченко // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу : Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 90-річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.) / За загальн. редакц. О.В. Шаповалової. — Луганськ: Вид-во СНУ, 2010. — С. 207—210.

 • Правове регулювання створення та діяльності промислово-фінансових груп [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Деревянко Богдан Володимирович. ; Донецький юридичний ін-т МВС України. — Донецьк, 2004. — 227 с.

 • Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України від 15 травня 2003 року № 755—ІV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.

 • Про промислово-фінансові групи в Україні : Закон України від 21 листопада 1995 року № 437/95—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 23. — Ст. 88. (втратив чинність).

 • Про затвердження положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 781 / Кабінет Міністрів України // Зібрання постанов Уряду України. — 1996. — № 15. — Ст. 398. (втратила чинність).

 • Пашков В. Проблеми визначення учасників господарсько-договірних відносин у галузі охорони здоров’я / В. Пашков // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 5. — С. 34—38.

 • Козуб Т. В Минобразования подсчитали стоимость «качественного» диплома / Т. Козуб // Комсомольская правда (Украина). — 1 июня 2010. — С. 1.

 • Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В.С. Журавський. — К.: Ін Юре, 2003. — 415 с.

 • Курко М.Н. Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в Україні / М.Н. Курко // Право і безпека. — 2010. — № 2 (34). — С. 100—105.

 • Шаповал Р.В. Система органів державного управління у галузі освіти України / Р.В. Шаповал // Вісник ХНУВС. — 2011. — № 1 (52). — С. 211—221.

 • Курко М.Н. Проблеми ефективності вищої освіти в Україні / М.Н. Курко // Право і суспільство. — 2010. — № 4. — С. 120—123.

 • Чирич А. Современная роль университета и его реформа / А. Чирич // Університетські наукові записки. — 2007. — № 2 (22). — С. 438—447.

 • Козарь Т.П. Сучасна парадигма формування освітньої політики держави в Україні / Т.П. Козарь // Економіка та держава. — 2009. — № 7. — С. 110—112.

 • Великий В.І. Розвиток інституту ліцензування / В.І. Великий // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 4. — С. 172—179.

 • Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации в России). — Петроград : тип. В.Д. Смирнова, 1916. — 207 с.

 • Огаренко Є. Правове регулювання державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів в Україні / Є. Огаренко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 9. — С. 67—70.

 • Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. Издание шестое, перераб. и доп. — Х.: ООО «Одиссей», 2004. — 1056 с.

 • Жилинский С.Э. Правовая основа предпринимательской деятельности (предпринимательское право): Курс лекций. — М.: НОРМА—ИНФРА—М, 1998. — 662 c.

 • Карчевський К.А. Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання, поняття та ознаки / К.А. Карчевський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 44. — С. 180—188.

 • Рєпкіна Ю. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності / Ю. Рєпкіна // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 8. — С. 83—86.

 • Віхров О.П. Організаційно-господарські зобов’язання з ліцензування господарської діяльності / О.П. Віхров // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 158—161.

 • Миколаїв Ю. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка / Ю. Миколаїв // Віче. — 2011. — № 3 (288). — С. 28—29.

 • Філоненко С. Не числом, а якістю / С. Філоненко // Віче. — 2011. — № 5 (190). — С. 30.

 • Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 / Кабінет Міністрів України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=978-2001-%EF

 • Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Бекірова Ельвіна Ескендерівна ; Одеська національна юридична академія. — О., 2005. — 202 с.

 • Войно-Данчишина О.Л. Аттестация в ВУЗе: правовая регламентация / О.Л. Войно-Данчишина // Право і безпека. — 2010. — № 1(33). — С. 132—134.

 • Серьогін С.М. Шляхи удосконалення атестаційного процесу кадрів вищої школи / С.М. Серьогін // Кримський юридичний вісник. — Випуск 2(9) Ч. ІІ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Kyuv/2010_2_2/06.pdf.

 • Коломоєць Т.О. Атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в системі функцій державного управління в сфері юридичної науки: аналіз зарубіжного досвіду на прикладі країн пострадянського простору / Т.О. Коломоєць, О.Ю. Меліхова // Вісник Запорізького національного університету. — 2009. — № 2. — С. 55—62.

 • Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників : Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 / Міністерство освіти і науки України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ddpu.org.ua/?p=227.

 • Щербина В.С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання / В.С. Щербина // Вісник господарського судочинства. — 2008. — № 1. — С. 111—117.

 • Курко М.Н. Правові засади цільового використання фінансових ресурсів у сфері вищої освіти / М.Н. Курко // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 227—233 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10kmncvo.pdf.

 • Величко О. Орієнтація на споживача – реалізація принципу підвищення якості освітянських послуг / О. Величко, В. Вікторов, В. Охотський // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 108—112.

 • Кванина В.В. Договор на оказание возмездных услуг: учебное пособие. — Челябинск: Изд-во ЮурГУ, 2002. — 98 с.

 • Суханов Е.А. Осторожно: гражданско-правовые конструкции / Е.А. Суханов // Законодательство. — 2003. — № 9. — С. 60—65.

 • Коломоєць Н.В. Специфіка вищих навчальних закладів системи МВС України / Н.В. Коломоєць // Наше право. — 2010. — № 3. — С. 44—46.

 • Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 14 травня 2007 року № 150 / МВС України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0547-07.

 • Цехер Г. Если мы потребляем услугу, то надо знать / Г. Цехер // Услуги: права потребителя (тарифы, сроки, неустойки). — Екатеринбург, 1999. — С. 16—17.

 • Загородній С.А. Одностороннє розірвання договору про професійну підготовку особи у вищому навчальному закладі на вимогу виконавця / С.А. Загородній // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 44. — С. 221—229.

 • Мельничук О.Ф. Правові засоби та способи захисту суб’єктивного права на освіту / О.Ф. Мельничук // Адвокат. — 2011. — № 4 (127). — С. 23—27.

 • Волчанская Л.М. Динамика договора возмездного оказания образовательных услуг / Л.М. Волчанская // Юридическое образование и наука. — 2002. — № 2. — С. 21—24.

 • Малеина М.Н. Договор о подготовке специалиста с высшим профессиональным образованием / М.Н. Малеина // Государство и право. — 2004. — № 8. — С. 57—66.

 • Кванина В.В. Особенности прав и обязанностей сторон по договору на оказание возмездных образовательных услуг / В.В. Кванина // Право и образование. — 2005. — № 2. — С.75—82.

 • Уханов О.А. Я не заказывал отчисление из вуза! / О.А. Уханов // Право и образование. — 2002. — № 2. — С. 109—113.

 • Загородній С.А. Договір про професійну підготовку у вищому навчальному закладі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Текст] / Загородній Сергій Андрійович. — Х., 2007. — 188 с.

 • Монаєнко А. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні / А. Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 31—35.

 • Пономаренко Г.О. Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України / Г.О. Пономаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — Вип. 45. — С. 6—13.

 • Огаренко В.М. Державне управління системою професійно-технічної освіти / В.М. Огаренко // Право та державне управління. — 2010. — № 1. — С. 111—117.

 • Савчук В.А. Аналіз динаміки функціонування закладів освіти у Хмельницькій області // Економіка та держава. — 2009. — № 10. — С. 32—34.

 • Біденко Н. Розвиток загальної середньої освіти в Україні в період незалежності / Н. Біденко // Наукові записки. Серія: Історичні науки. — 2009. — Вип. 12. — С. 213—225. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_i/Ist/2009_12/statty/24.pdf.

 • Народна освіта і педагогічна наука в Український РСР (1917-1967). — К.: Радянська школа, 1967. — 483 с.

 • Курко М.Н. Особливості утворення навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації в Україні / М.Н. Курко // Право і суспільство. — 2010. — № 5. — С. 110—114.

 • Курко М.Н. Державне управління у галузі вищої освіти України / М.Н. Курко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 3. — С. 164—172.

 • Монаєнко А. Розвиток повноважень держави з визначення видатків на освіту та науку / А. Монаєнко // Право України. — 2008. — № 1. — С. 128—131.

 • Дзоз В. Освітня справа як складник гуманітарної політики держави / В. Дзоз // Вища освіта України. — 2004. — № 4. — С. 37—40.

 • Василюк А. Сучасні освітні системи : навч. посіб. / А. Василюк, Р. Пахоцінський, Н. Яковець. — Ніжин : Ред.-видавн. від НДПУ, 2002. — 139 с.

 • Скочиляс-Павлів О.В. Причини виникнення корупційних діянь у сфері освіти / О.В. Скочиляс-Павлів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2009. — № 2. — С. 1—9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_2/09sovuso.pdf.

 • Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С.М. Ніколаєнко. — К.: Знання, 2005. — 319 с.

 • Курко М.Н. Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти / М.Н. Курко // Право і безпека. — 2010. — № 1 (33). — С. 140—143.

 • Бюджетний кодекс України : Закон України від 8 липня 2010 року № 2456—VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50—51. — Ст. 572.

 • Зигало О.А. Особливості децентралізованої системи управління сферою освіти: досвід Франції / О.А. Зигало // Актуальні проблеми державного управління. – 2010. – № 2 (38). – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2010_2/doc/4/02.pdf.

 • Кулініч О.О. Порівняльний аналіз міжнародного досвіду реалізації права на вищу освіту / О.О. Кулініч // Вісник Запорізького національного університету. — 2010. — № 2. — С. 41—49.

 • Сафонова В.Є. Дієві аспекти підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на основі організації його маркетингової діяльності / В.Є. Сафонова // Університетські наукові записки. — 2009. — № 3 (31). — С. 373—378.

 • Кратт О.А. Градієнти соціально-економічного потенціалу вищої школи: формування та реалізація / О.А. Кратт, М.В. Артюхіна // Економіка та право. — 2008. — № 3. — С. 94—98.

 • Тацій В. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій / В. Тацій // Право України. — 2009. — № 1. — С. 4—8.

 • Білоус О. Прикарпатський осередок новітніх знань / О. Білоус // Віче. — 2010. — № 19 (280). — С. 24.

 • Гунчак В. Університет – кузня елітарних кадрів / В. Гунчак // Вища школа. — 2011. — № 7—8. — С. 7—18.

 • Петькун С. Європейська освіта: від ідеї – до самоствердження та визнання / С. Петькун // Віче. — 2011. — № 21. — С. 32—33.

 • Кутиркін А. Правове виховання дітей дошкільного віку / А. Кутиркін // Право України. — 2009. — № 4. — С. 164—169.

 • Сафонова В.Є. Теоретичне обґрунтування економічної ефективності вищої освіти / В.Є. Сафонова // Університетські наукові записки. — 2009. — № 2 (30). — С. 378—381.

 • Бабич-Вепрєва В.О. Урахування демографічних реалій при реалізації реформи у сфері освіти / В.О. Бабич-Вепрєва // Економіка та право. — 2011. — № 3 (31). — С. 55—58.

 • Ашихміна О.В. Договір управління комунальним майном / О.В. Ашихміна // Економіка та право. — 2011. — № 3 (31). — С. 268—172.

 • Нестеренко П.В. Вищі навчальні заклади як суб’єкти майнових правовідносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України. — Х., 2008. — 20 с.

 • Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3—4. — Ст. 27.

 • Беззубко Л.В. Державне управління та державне регулювання в системі вищої освіти України / Л.В. Беззубко, Л.С. Соколова // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2008. — № 3. — С. 9—13.

 • Шаповал Р.В. Правове регулювання діяльності органів громадського самоврядування в управлінні освітою України / Р.В. Шаповал // Наше право. — 2011. — № 1. Ч. 2. — С. 57—62.

 • Питер М. Устрій і завдання вищого навчального закладу / М. Питер // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2009. — Вип. 48. — С. 114—118.

 • Миськів Л.І. Адміністративно-правовий статус керівника вищого навчального закладу державної форми власності / Л.І. Миськів // Наше право. — 2011. — № 1. — Ч. 2. — С. 92—95.

 • Джонстоун Д.Б. Система высшего образования в США: структура, руководство, финансирование / Д.Б. Джонстоун // Университетское управление: практика и анализ. — 2003. — № 5—6 (28). — С. 92—102.

 • Деревянко Б.В. Щодо визначення напрямів розвитку сфери надання освітніх послуг / Б.В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2010. — № 3 (42). — С. 182—186.

 • Деревянко Б.В. Забезпечення прав власників майна приватних ВНЗ при їх реорганізації / Б.В. Деревянко // Форум права. — 2010. — № 4. — С. 286—291 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10dbvpir.pdf.

 • Деревянко Б.В. Науково-дослідні роботи як додаткові послуги навчальних закладів / Б.В. Деревянко // Юридичний вісник Причорномор’я. — 2011. — № 2 (2). — С. 120—130.

 • Деревянко Б.В. Щодо визначення шляхів оптимізації системи навчальних закладів на рівні окремих регіонів України / Б.В. Деревянко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2011. — № 6. — С. 258—266.

 • Деревянко Б.В. Щодо визначення критеріїв ефективності виконання науково-дослідних робіт як додаткових послуг навчальних закладів / Б.В. Деревянко // Економіко-правовий часопис. — 2011. — № 2. — С. 182—191.

 • Деревянко Б.В. Виготовлення інноваційного продукту як надання додаткових послуг у сфері освіти / Б.В. Деревянко // Університетські наукові записки. — 2011. — № 2 (38). — С. 177—182.

 • Деревянко Б.В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях (період Середньовіччя) / Б.В. Деревянко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2011. — № 4 (47). — С. 35—40.

 • Деревянко Б. В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях у ХVІІІ столітті / Б. В. Деревянко // Форум права. — 2011. — № 3. — С. 201—205 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11dbvzuc.pdf.

 • Деревянко Б.В. Формування правового статусу суб’єктів господарювання у сфері надання освітніх послуг до початку ХХ століття / Б.В. Деревянко, М.В. Савченко // Вісник Донецького національного університету, Сер. В: Економіка і право. — 2011. — Вип. 1, Т. 2. — С. 400—405.

 • Деревянко Б.В. Щодо правової природи освітніх послуг / Б.В. Деревянко // Наука і правоохорона. — 2011. — № 3. — С. 176—182.

 • Деревянко Б.В. Атестація науково-педагогічних працівників як засіб легітимації та непрямий засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів / Б.В. Деревянко // Економіка та право. — 2011. — № 3 (31). — С. 68—72.

 • Деревянко Б. В. Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на діяльність навчальних закладів / Б. В. Деревянко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 167—178 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11dbvdnz.pdf.

 • Деревянко Б.В. Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях (від 1920-х років до початку ХХІ століття) / Б.В. Деревянко // Вісник Донецького національного університету, Сер. В: Економіка і право. — 2011. — Вип. 2. — С. 232—239.

 • Деревянко Б.В. Надання освітніх послуг як вид господарської діяльності // Зб. наук. праць за результатами Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин в Україні» (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 року). — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. — С. 279—282.

 • Деревянко Б.В. Необхідність співпраці держави і приватного капіталу в освітній галузі / Б.В. Деревянко // Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу : Матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 90-річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.) / За загальн. редакц. О.В. Шаповалової. — Луганськ: Вид-во СНУ, 2010. — С. 170—172.

 • Деревянко Б.В. Суб’єкти господарського права та суб’єкти господарювання у сфері надання освітніх послуг / Б.В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: практика применения Хозяйственного кодекса Украины и направления развития правового регулирования хозяйственных отношений (к 7-й годовщине принятия Хозяйственного кодекса Украины): Матер. Четвертой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 23-30 марта 2010 года) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2010. — С. 66—70.

 • Деревянко Б.В. Питання забезпечення економічного суверенітету вітчизняних суб’єктів господарювання у сфері надання освітніх послуг / Б.В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: правовое обеспечение экономического суверенитета Украины в условиях углубления международной интеграции: Матер. Шестой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 21-30 сентября 2010 года) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2010. — С. 83—86.

 • Деревянко Б.В. Щодо оптимальної організаційно-правової форми утворення великих навчальних комплексів / Б.В. Деревянко // Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практич. конф. (28 жовтня 2010 р., м. Київ) / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. — Випуск 2. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. — С. 256—257.

 • Деревянко Б.В. Питання забезпечення прав виконавця за договором про надання освітніх послуг / Б.В. Деревянко // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : Зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України» (м. Донецьк, 26 листопада 2010 р.) : У 2-х част. — Част. Перша. — Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2010. — С. 10—13.

 • Деревянко Б.В. Щодо вдосконалення системи навчальних закладів Донецького регіону на основі зарубіжного досвіду / Б.В. Деревянко // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы хозяйствования : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. / [НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол.: Богачев С.В. (отв. ред. и др.)]. — Донецк : Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. — С. 66—68.

 • Деревянко Б.В. Выполнение научно-исследовательских работ высшими учебными заведениями как фактор достижения частных и публичных интересов / Б.В. Деревянко // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. «Наука и ее роль в современном мире». — Т. 1. — Караганды: «Болашак-Баспа», 2011. — С. 154—157.

 • Деревянко Б.В. Щодо захисту права власності при реорганізації невеликих ВНЗ / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності : зб. наук. праць / за ред. В.В. Галунька. — Херсон-Тернопіль : ХЮІ ХНУВС, ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. — С. 11—13.

 • Деревянко Б.В. Правові питання атестації науково-педагогічних працівників / Б.В. Деревянко // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : Зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України». Частина перша (м. Донецьк, 25 листопада 2011 р.) / Ред. кол. М.Л. Шелухін, Б.В. Деревянко, В.В. Родіна. — Донецьк: Видавничий дім «Кальміус», 2011. — С. 20—23.

 • Деревянко Б.В. Інноваційна складова діяльності навчальних закладів / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 червня 2011 р., м. Одеса) / уклад. Р.Є. Еннан, Г.О. Ульянова; Національний університет «Одеська юридична академія». — Одеса, 2011. — С. 18—20.


  Каталог: bitstream -> 123456789 -> 6649
  123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
  123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
  123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
  123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
  123456789 -> Загальна характеристика роботи
  123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
  123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
  123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка