Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається


Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту В. П. КоржСторінка2/2
Дата конвертації28.12.2018
Розмір49,5 Kb.
ТипЗакон
1   2
Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту В. П. Корж

Міністр освіти і науки України С. М. Ніколаєнко

Міністр охорони здоров'я України Ю. В. Поляченко

 

Затверджено 


Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 02.02.2007 № 302/80/49

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 р. за № 186/13453

 

Порядок

вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання


 

 1. Цей Порядок поширюється на заклади й установи, що підпорядковуються Міністерству освіти і науки України (дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), Міністерству охорони здоров'я України (будинки дитини), Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту (притулки для неповнолітніх, центри соціально-психологічної реабілітації) (далі – заклади), обласним, районним, міським управлінням (відділам) освіти, охорони здоров'я, службам у справах неповнолітніх, та керівникам закладів, які безпосередньо здійснюють передання дітей.

  Для цілей цього Порядку до сімейних форм виховання відноситься виховання у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях. 2. Порядок вибуття дітей здійснюється за наслідками прийнятих рішень відповідно до:

  • постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 року № 1377 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення" (у разі вибуття дитини у сім'ю усиновлювачів);

  • Cімейного та Цивільного кодексів України (у разі встановлення опіки, піклування над дитиною);

  • постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (у разі вибуття дитини у дитячий будинок сімейного типу);

  • постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (у разі вибуття дитини у прийомну сім'ю).

 3. Для отримання дитини усиновлювачі, опікун, піклувальник, батьки-вихователі, прийомні батьки звертаються до адміністрації відповідного закладу з письмовою заявою (додатки 1, 2 до Порядку).
  До заяви додаються:

  • копія рішення суду про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

  • копія рішення суду про встановлення опіки, піклування над дитиною або копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті, сільської, селищної ради про встановлення опіки, піклування над дитиною (для опікунів, піклувальників);

  • рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради про створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування до нього дітей або про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу (для батьків-вихователів);

  • рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради про утворення прийомної сім'ї з улаштуванням дитини або про влаштування дитини до прийомної сім'ї (для прийомних батьків);

  • ксерокопія паспорта кожного з усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків, при цьому надається для ознайомлення оригінал паспорта.

 4. Адміністрація закладів, крім документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, повинна забезпечити збереження таких документів:

  • копія свідоцтва про народження дитини (до всиновлення);

  • копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого комітету міської, районної у місті ради (рішення відповідного органу опіки та піклування) про влаштування дитини до закладу;

  • копія направлення усиновлювачам, батькам-вихователям, прийомним батькам для знайомства та встановлення контакту з дитиною;

  • копія довідки (атестат) про освіту або висновку про рівень розвитку та рекомендації відповідної психолого-медико-педагогічної консультації щодо особливостей розвитку та форми навчання дитини;

  • докладна виписка з історії розвитку дитини (форма 112-о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 № 302 
   ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");

  • копії документів, які свідчать про правовий статус (зміну правового статусу) дитини (згода батьків на усиновлення, акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину тощо);

  • копії документів, які підтверджують наявність або відсутність майна в дитини (за наявності);

  • копія довідки керівника дитячого закладу про факт особистого знайомства кандидата в усиновлювачі з дитиною та встановлення контакту між ними та згоди дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити (для усиновлювачів);

  • копія довідки про встановлення контакту між дитиною та опікуном, піклувальником, батьками-вихователями, прийомними батьками та згоду дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, яка підписується службовою особою закладу, у якому перебуває дитина, працівником служби у справах неповнолітніх у присутності опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, прийомних батьків;

  • копія пенсійної книжки на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення аліментів.

Зазначені в пункті 3 документи додаються до особової справи дитини і зберігаються адміністрацією відповідного закладу з додержанням чинного законодавства.

Оригінали документів передаються усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам. 1. У разі виявлення в наданих документах розбіжностей щодо прізвища, імені, по батькові дитини, місця проживання тощо адміністрація відповідного дитячого закладу зобов'язана призупинити передання дитини до усунення (виправлення) цих розбіжностей.

 2. Вибуття дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах неповнолітніх за місцем розташування закладу.

  У разі влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю вибуття дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах неповнолітніх та працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем створення такої сім'ї.

  За фактом вибуття дитини адміністрацією закладу у присутності всиновлювачів, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів, прийомних батьків складається акт у чотирьох примірниках про передання дитини в сім'ю (додатки 3, 4 до Порядку). Один примірник акта залишається в закладі, другий примірник передається службі у справах неповнолітніх, третій - центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, четвертий – усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям та прийомним батькам.


 3. Протягом семи робочих днів з дня підписання акта про вибуття дитини служба у справах неповнолітніх за місцем розташування закладу надсилає повідомлення про входження дитини до сім'ї усиновлювачів, опікуна, піклувальника, до дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї та акт до служби у справах неповнолітніх за місцем перебування її на первинному обліку.

  На підставі акта про вибуття дитини у сім'ю усиновлювача служба у справах неповнолітніх за місцем перебування її на первинному обліку знімає її з обліку.  На підставі акта про вибуття дитини у сім'ю опікуна, піклувальника, до дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї служба у справах неповнолітніх за місцем перебування її на первинному обліку робить відмітку про місце її перебування.

 4. Служба у справах неповнолітніх уносить відомості про дітей, влаштованих у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, до журналу обліку дітей, переданих до сімейних форм виховання (додаток 5 до Порядку).

 

Директор Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Л.С.Волинець

 Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України П.Б.Полянський

 Директор департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Міністерства охорони здоров'я Р.О.Моісеєнко

 • Додаток 1. Заява про передання дитини до сім'ї.

 • Додаток 2. Заява про передання всиновленої дитини. • Додаток 3. Акт про вибуття дитини у сім'ю. • Додаток 4. Акт про вибуття дитини у сім'ю усиновлювачів. • Додаток 5. Журнал обліку дітей, переданих до сімейних форм виховання.
Каталог: uploads -> editor
editor -> В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план
editor -> Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «зош і-ііі ст., природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради
editor -> «Бережи здоров'я змолоду!»
editor -> Різновид інтерактивних методів навчання на уроках
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання
editor -> Strreplроботи районного методичного об`єднання вихователів груп дошкільного віку днз та нвк на 2013/2014 навчальний рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка