Заступник директора Департаменту начальник управління комунального


УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУСкачати 187,5 Kb.
Сторінка15/26
Дата конвертації27.03.2020
Розмір187,5 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Школі є:

 • учні;

 • директор, заступники директора;

 • педагогічні працівники (викладачі, концертмейстери);

 • бібліотекарі, психологи, інші спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні Школи мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної початкової мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

 • добровільний вибір Школи та навчання певним видам мистецтв;

 • навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчальною базою Школи;

 • участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах тощо;

 • повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

 • вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутрішньошкільного переведення та переведення до іншого навчального закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюються за наказом директора Школи.

4.4. Учні Школи зобов’язані:

 • систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено вимогами державних стандартів позашкільної початкової спеціалізованої мистецької освіти;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • дотримуватися вимог законодавства, морально-етичних норм, бути дисциплінованими, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Школи;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • дотримуватися вимог Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Школи.

4.5. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки у позашкільному навчальному закладі.

Педагогічним працівником Школи може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

4.6. Педагогічні працівники Школи мають право на: • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

 • самостійний вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою здобуття відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування;

 • підвищення педагогічної та професійної кваліфікації, перепідготовку;

 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

 • внесення керівництву Школи пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

 • подання на розгляд керівництву Школи та педагогічної ради пропозицій про моральне стимулювання і матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку, що діють у Школі;

 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

 • отримання у повному обсязі, відповідно до державних гарантій окремих положень і норм, виплат, передбачених законодавством України;

 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7. Педагогічні працівники Школи зобов’язані:

 • виконувати педагогічну роботу в обсязі і на умовах, визначених законодавством України, нормативними документами, трудовим та Колективним договорами;

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів та програм у повному обсязі з дотриманням вимог державних стандартів позашкільної початкової спеціалізованої мистецької освіти;

 • надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, обдарувань учнів;

 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів;

 • нести повну відповідальність за якість навчання, рівень знань та виховання учнів, відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженим критеріям оцінювання;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог, проводити батьківські збори класу;

 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 • берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій і звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • сприяти зростанню іміджу Школи;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

 • брати активну участь у культурно-просвітницькій діяльності Школи, проводити роботу із залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, характеристики, відомості про успішність учнів класу, звіти тощо);

 • дотримуватися вимог Статуту Школи, виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила з охорони праці та пожежної безпеки;

 • виконувати посадові обов’язки відповідно до посадових інструкцій;

 • брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, циклових комісій відділів, нарад, зборів, інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу та підвищенням кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності;

 • контролювати своєчасне надходження батьківської плати за навчання;

 • за рішенням адміністрації виходити на заміну відсутнього педагогічного працівника;

 • виконувати накази та усні розпорядження керівників Школи, органів державного управління, до сфери управління яких належить Школа;
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка