Застосування елементів дистанційного навчання при викладанніСторінка1/2
Дата конвертації02.01.2019
Розмір75 Kb.
  1   2

Застосування елементів дистанційного навчання при викладанні фахових дисциплін програмування

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в ХХІ столітті зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. В Україні суть модернізації означено в Концепції розвитку дистанційної освіти [1]. В результаті її реалізації можна очікувати: • появу нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін, розповсюдження знань;

 • розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для великої кількості молодих людей;

 • реалізацію системи безперервної освіти;

 • індивідуалізацію навчання при масовості освіти.

Для досягнення зазначених результатів необхідно розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено Національною програмою інформатизації [3]. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, експерименті тощо.

Тому першим кроком на шляху впровадження технологій дистанційного навчання є вивчення основ дистанційного навчання, визначення переваг та недоліків цього виду навчання.

Метою статті є познайомити із перевагами використання технологій дистанційного навчання та з досвідом їх застосування у підготовці техніків-програмістів у ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж».

Загальна інформація

Дистанційне навчання – це форма організації навчального процесу, що шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій може бути реалізована як в умовах географічної віддаленості студента та викладача, так і безпосередньо у коледжі, для формування самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми навчальної дисципліни.

Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні характерні риси:


 • гнучкість: студенти, що одержують знання, використовуючи дистанційне навчання, мають можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці, самостійно обирати темп роботи;

 • модульність: студенти мають можливість із набору незалежних навчальних курсів (модулів) формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам;

 • велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних, баз знань тощо), спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами;

 • економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване та уніфіковане представлення інформації, використання та розвиток комп’ютерного моделювання сприяють зниженню витрат на підготовку фахівців;

 • технологічність: використання в навчальному процесі новітніх досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір;

 • нова роль викладача: дистанційна освіта розширює та оновлює роль викладача, що повинен координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати навчальні курси, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.

Позитивним впливом дистанційного навчання на студента є підвищення його творчого та інтелектуального потенціалу шляхом самоорганізації, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, розвитку вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Якщо розглянути особливості дистанційного навчання з точки зору комунікації між викладачем і студентом, то можна визначити такі його характерні риси: • самоосвіта як основа дистанційного навчання, що передбачає самомотивацію студента щодо власного навчання, а також певний рівень самоорганізації особистості;

 • спілкування викладача та студента за принципом «один до одного», що відповідає за формою та змістом індивідуальній консультації;

 • спілкування та взаємодія «один до одного» не виключає взаємодії «одного до багатьох», оскільки викладач, відповідно до заздалегідь складеного графіка, працює відразу з групою студентів. Така форма взаємодії нагадує традиційне навчання в аудиторії;

 • взаємодія «багатьох до багатьох» передбачає одночасне спілкування групи студентів, які обмінюються між собою досвідом і враженнями.

Дистанційне навчання як освітня технологія може бути легко інтегрована у будь-яку форму навчання. Дистанційні технології призначені для «доставки» навчального матеріалу у будь-який час і будь-куди. Як правило, в програмах дистанційного навчання застосовується комбінація різних інструментів, кожен з яких забезпечує реалізацію конкретних навчальних цілей.

Для підготовки техніків-програмістів у Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький політехнічний коледж» застосовується змішане навчання.

Змішане навчання допускає збереження загальних принципів побудови традиційного навчального процесу. Ідея застосування елементів асинхронного й синхронного дистанційного навчання при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину навчальних дисциплін (або дисципліни) студенти освоюють у традиційних формах навчання, а іншу частину дисциплін (або дисципліни) – за технологіями дистанційного навчання. Співвідношення частин визначається готовністю викладача, а також бажанням і технічними можливостями студентів. Тому використання розроблених самим викладачем електронних навчальних посібників більш корисне і цікаве для студентів, саме це є основним фактором, що забезпечує ефективність застосування матеріалу.

Технології дистанційного навчання на спеціальності «Розробка програмного забезпечення» реалізуються використанням платформи дистанційного навчання Moodle (див. рис. 1), що дозволяє будь-якому студенту за допомогою Internet-комунікацій оволодіти навчальним матеріалом через забезпечення доступу до численних навчальних електронних ресурсів.Рисунок 1 – Сторінка спеціальності «Розробка програмного забезпечення»

Однією зі складових дидактичного забезпечення навчального процесу майбутніх техніків-програмістів є електронні навчальні курси з окремих дисциплін.

Електронний навчальний курс – це електронний освітній ресурс, що є комплексом навчально-методичних матеріалів в електронному вигляді та освітніх сервісів для організації індивідуального та групового навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

Кожний електронний навчальний курс спеціальності «Розробка програмного забезпечення» містить (див. рис. 2):


 • анотацію до дисципліни;

 • навчальні модулі, які складаються із:

 • структурованого за темами навчального матеріалу, адаптованого до самостійного вивчення;

 • завдання для практичних та лабораторних занять;

 • планів семінарських занять;

 • тем дискусій та опису порядку їх проведення;

 • матеріалів та завдань для самостійного опрацювання;

 • проектних завдань;

 • комп’ютерне тестування, яке включає самотестування, модульні та підсумковий тести;

 • глосарій (термінологічний словник);

 • перелік рекомендованої літератури.

Рисунок 2 – Сторінка навчальної дисципліни

Перевагами використання електронного навчання є:


 • вільний доступ студентів спеціальності до електронних ресурсів фахових дисциплін програмування;

 • механізм здачі студентом на перевірку практичних та лабораторних робіт та можливість коментувати та оцінити роботу викладачем;

 • постійний двосторонній зв’язок.

Негативні моменти застосування технологій дистанційного навчання:

 • студенти не завжди самодисципліновані, свідомі та самостійні, що знижує якість дистанційного навчання;

 • для постійного доступу до джерел інформації потрібна технічна оснащеність.

Разом з тим, із впровадженням у навчальний процес технології дистанційного навчання значно підвищилась його якість, навчальний процес став гнучкішим, підвищилась продуктивність самостійної роботи студентів.

Отже, перевага дистанційного навчання полягає в тому, що: • по-перше, ця технологія гнучка, її застосування орієнтовано на тих, хто готовий вчитися, створює студенту умови для засвоєння матеріалу протягом 24 годин на добу і 7 днів на тиждень;

 • по-друге, у дистанційному навчанні викладач – це помічник, наставник, що спрямовує студента у процесі навчання. Монолог викладача перетворюється на діалог двох колег, один із яких більш досвідчений;

 • по-третє, до дистанційного навчання входить колективна робота над різноманітними завданнями, проектами. Це дозволяє у подальшому брати участь у міжнародній кооперації;

 • по-четверте, процес здобуття знань у дистанційному навчанні – це самостійна робота. Навчатися складніше, але якість здобутих знань – вища.

За період 2014-2015 н.р. технології дистанційного навчання на базі Moodle у ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж» застосовувались, в основному, для підтримки традиційного навчання на денній формі навчання, зокрема для організації самостійної роботи студентів.


Каталог: doc -> files -> news
news -> Тема: Лірична драма І
news -> Урок з елементами інсценування Учитель української мови та літератури Івашиненко Н. А. м. Макіївка
news -> Основи здоров’я
news -> Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики, як засіб підвищення результативності навчання з досвіду роботи Кровіцької Л
news -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
news -> З досвіду роботи
news -> Початкова школа у 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно четвертокласники продовжують навчання і за новими предметами, такими як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика»
news -> Аудіювання автентичних музичних творів на уроках англійської мови в старших класах середньої школи
news -> Батьківські збори «Уроки спілкування»
news -> Тема: Державні символи України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка