Засобами сприятливого розвивального середовища


відкриті  заняття  для  батьків,  Дні  відкритих  дверейСторінка95/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   326
 

відкриті  заняття  для  батьків,  Дні  відкритих  дверей; 

залучення 

батьків до організації і проведення гурткових і факультативних занять; батьківські школи за 

інтересами; піклувальні ради [2, 6]. 

Аналіз  педагогічних  фактів,  одержаних  у  ході  вивчення  досліджуваної  проблеми, 

дозволив виділити умовно три групи батьків, які відповідають трьом рівням сформованості 

педагогічної  культури:  високому,  середньому  і  низькому,  їх  характеристика  включає  такі 

показники:  наявність  і  якість  психолого-педагогічних  знань,  їх  глибина,  повнота  і 

осмисленість;  ступінь  сформованості  вмінь  та  навичок;  ціннісне  ставлення  до  дітей 

молодшого шкільного віку; стабільність зацікавленості до питань виховання в цілому.  

Перший рівень – високий – характерний для молодих батьків з достатньо повними і 

глибокими психолого-педагогічними знаннями. Вони систематично займаються вихованням 

дітей, орієнтуючись на їх вік та індивідуальні особливості; постійно прагнуть до поповнення 

своїх  знань;  творчо  реалізують  їх  у  процесі  сімейного  спілкування  та  виховання.  Для  цієї 

групи батьків характерними є висока відповідальність за виховання дітей, активна життєва 

позиція.  

Другий рівень – середній – характеризується відсутністю системи знань з педагогіки і 

психології,  нечіткістю  уявлень  про  методи  і  прийоми  сімейного  виховання,  інтуїтивними 

підходами  до  розв‘язування  питань,  що  стосуються  організації  життя  дитини.  Вихованням 

дітей такі  батьки займаються несистематично, підмінюють його доглядом, часто не вміють 

використовувати в практиці свої знання.  

Третій  рівень  –  низький  –  властивий  молодим  батькам  з  повною  або  частковою 

відсутністю  знань з  питань  сімейного  виховання  і  пасивним  ставленням  до  своїх  виховних 

функцій,  поведінки  дітей.  У  таких  сім‘ях  частіше  спостерігаються  типові  помилки  у 

вихованні  дітей:  відсутні  єдині  вимоги,  наявні  грубощі  та  авторитарний  стиль  виховання, 

застосування фізичних покарань, невимогливість батьків до дітей і до себе [2, 5]. 

Висновок.

  Моральне  виховання  дітей  молодшого  шкільного  віку  потребує  тісної 

співпраці батьків і школи на основі демократичної, рівноправної взаємодії, використовуючи 

різні методи та форми роботи. Отже, моральне виховання дітей молодшого шкільного віку – 

це процес цілеспрямованого формування особистості дитини. Знання основних особливостей 

морального  розвитку  дітей  допомагає  вірно  організувати  процес  морального  виховання, 

спрямувати його на досягнення цієї мети. 

 

1.  Башинська  Т.  Способи  організації  взаємодії  вчителя  й  учнів  у  навчально-виховному  процесі  початкової школи / Т. Башинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 3. – С. 

49-55. 


2. Виноградова Т. Взаємодія батьків та педагогів – необхідна умова для виховання нового покоління // Завуч. – 

2007. – ғ8. – С. 4 – 6. 

3. Мачуська І. М. Форми взаємодії школи і сім‘ї у вихованні в учнів підліткового віку культури спілкування / І. 

М.  Мачуська  //  Теоретико-  методичні  проблеми  виховання  дітей  та  учнівської  молоді  :  зб.  наук.  пр.  /  Ін-  т 

проблем виховання АПН України. – К.–Житомир, 2004. – Кн. І. – С. 271– 276.  

4.  Назаренко  Л.  Сутність  та  особливості  моделі  родинно-шкільного  виховного

 

простору  /  Л.  Назаренко  // Виховна робота у школі. – 2005. – ғ 3 (4). – С. 2 – 13 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка