Засобами сприятливого розвивального середовища


ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХСторінка92/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   326
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

Степанюк Т., 

IV курс факультет педагогіки та психології 

Баранюк І.Г., 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Центрально-український державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна 

 

Анотація. 

У  статті  розглянута  актуальна  проблема  взаємодії  батьків  і  школи 

спрямована  на  моральне  виховання  молодших  школярів.  Зроблений  аналіз  педагогічної 

літератури  та  розкрито  різноманітні  підходи  до  організації  спільної  діяльності  батьків  і 

педагогів, спрямованих на виховання особистості.  Виокремлено аспекти взаємодії батьків і 

вчителів,  які  є  актуальними  у  сучасному  освітньо-  виховному  процесі  та  моральному 

вихованні  молодших  школярів.  Обґрунтовано  педагогічні  умови  взаємодії  сім‘ї  і  школи,  за 

організації  і  дотримання  яких  виховання  моральності    учнів  у  взаємодії  сім‘ї  і  школи  буде 

ефективним.  

Ключові слова

: школа, сім‘я, взаємодія, моральне виховання, моральні якості, форми 

взаємодії.

 

Постановка  проблеми

.  Проблема  морального  виховання  набуває  дедалі  більшої 

гостроти  як  глобальна.  Вона  однаково  хвилює  громадськість,  педагогів,  батьків. 

Ефективність  процесу  морального  виховання  значною  мірою  залежить  від  узгодження 

зусиль  усіх  виховних  інститутів  і,  насамперед,  школи  та  сім'ї.  Зміст  освіти  нині  не  завжди 

будується  з  урахуванням  наукових  досягнень  та  принципів  гуманізму.  Це  веде  до 

переосмислення ролі  взаємодії школи та сім'ї  в моральному вихованні  учнів.  Із зростанням 

вимог суспільства до особистості, до підвищення її моральної культури виникла необхідність 

широких  досліджень  розвитку  та  функціонування  морального  виховання.  Це  особливо 

важливо, коли йдеться про молодший шкільний вік, коли закладаються основи особистості.  Аналіз  актуальних  досліджень.

  Проблема  морального  виховання  привертала  й 

привертає  увагу  багатьох  вчених:  психологів,  педагогів  та  методистів.  Зокрема,  розробкою 

питань  морального  виховання  займалися  такі  провідні  вчені:  Г. Ващенко,  Г. Сковорода, 

А. Маслоу, К. Роджерс, В. Андрущенко, І. Бех, Г. Васянович, К. Журба, І. Зязюн, О. Будник, 96 

 

О. Докукіна,  Т. Кравченко,  та  ін.  Питання  взаємодії  школи  та  сім‘ї  досліджували  такі науковці: Ю. Гайдученко, Н. Максимова, О. Попович, Л. Руденко, Т. Рудим та ін. 

Мета  статті:

  розкрити  особливості  співпраці  школи  і  батьків  у  моральному 

вихованні молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу.

  Родинне виховання  –  це перевірений століттями досвід 

національного виховання дітей  у сім'ї.  Воно є потужним джерелом  формування світогляду, 

національного духу, високої моральності, глибоких людських почуттів. Виховна роль родини 

зростає,  але  є  певні  причини,  що  заважають  правильному  родинному  вихованню: 

несприятливі  житлові  умови,  невисока  культура  побуту,  забобони,  помилковий  погляд 

батьків на родинне виховання, як стихійний процес. Але саме в родині виховується характер, 

формуються переконання (і вони найбільш міцні, діючі) [1, 50]. 

Науковці  виділяють  такі 

умови

  успішного  сімейного  виховання:  єдність  вимог  та 

інтересів з боку батька і матері, як єдиного і дружнього колективу, що дотримується норм і 

правил  співжиття;  наявність  у  батьків  почуття  відповідальності  за  виховання  дітей;  повна 

сім`я;  атмосфера  взаємного  довір`я,  доброзичливості;  використання  порад  педагогів, 

психологів  щодо  сімейного  виховання  (тобто  співпраця  зі  школою).  Засобами  сімейного 

виховання  виступають:  вплив  атмосфери  сімейного  життя,  її  трудового  укладу,  культури 

взаємовідносин; використання трудових традицій сім`ї; організація життя та дозвілля дитини 

в сім`ї (режим, обов`язки, вимоги ) [4, 3]. 

В  науковій  педагогічній  літературі  виділяють принципи

  взаємовідносин  педагогів  і 

сім`ї,  серед  яких:  створення  комфортних  умов  для  розвитку  особистості  кожної  дитини; 

етико-педагогічна єдність учителя і батьків; співпраця на основі толерантності; педагогічний 

такт  і  терплячість  у  спілкуванні  з  батьками;  розмова  з  батьками  з  позитивних  позицій; 

висловлювання  батькам  побажань-рекомендацій  з  урахуванням  їх  індивідуальних 

особливостей [4, 4]. 

Вітчизняний науковець Мачуська І. М.  визначає такі основні завдання роботи школи 

з  сім’єю: 

пропаганда  педагогічних  знань  з  метою  підвищення  педагогічної  грамотності 

батьків;  організація  заходів,  спрямованих  на  оволодіння  батьками  системою  умінь, 

необхідних  для  організації  діяльності  дитини  вдома;  гуманізація  змісту  та  форм  роботи  з 

сім`єю і взаємовідносин педагогів і батьків [3, 273]. 

Сім`я  і  школа  повинні  створити  найбільш  сприятливі  умови  для  засвоєння  дитиною 

досвіду  поведінки  людини,  накопиченого  усією  історією,  яка  передує  людству,  а  це  може 

відбутися лише в прямому та тривалому погодженні, співпраці дітей, батьків та школи [4, 5]. 

Видатний  український  педагог  В. Сухомлинський  вважав,  що  найважливішою 

роботою  кожної  сім‘ї  є  творення  майбутньої  людини.  Однією  із  серйозних  причин,  що  в 

багатьох  сім‘ях  заважають  правильному  вихованню  дітей,  педагог  вважав  недостатнє 

оволодіння  батьками  педагогічними  знаннями.  Успішне  співробітництво  з  педагогами,  на 

його  думку,  сприяє  підвищенню  рівня  культури  батьків  і  матерів,  формуванню 

відповідальності  за  виховання  дітей.  У  зв‘язку  з  цим  В.  Сухомлинський  стверджував  на 

необхідності навчання батьків так здійснювати виховний процес, як рекомендує педагогіка, 

прищепити хоча б мінімум знань та умінь з питання виховання і розвитку дітей [1,52]. 

Важливе значення у взаємодії школи і сім‘ї відіграють форми. Серед них виділяють: 

індивідуальні, колективні та групові форми роботи. До  індивідуальних  відносять: 

бесіда  з  батьками;  консультації  з  окремих  питань; 

відвідування  сім'ї  вихованця;
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка