Засобами сприятливого розвивального середовища


ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВИХ ТАБЛИЦЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇСторінка9/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   326
ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВИХ ТАБЛИЦЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

Бєлова О., 

1 курс магістратура, педагогічний факультет 

Гнатенко О., 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Анотація.

  У  статті  розглянуто  проблему  активізації  пізнавальної  активності 

молодших школярів, описано можливості та переваги застосування пошукових таблиць, які 

сприятимуть  підвищенню  ефективності  уроків  математики  та  англійської  мови.  З‘ясовано, 

що використання пошукових таблиць на уроках математики та англійської мови сприятиме 

розвитку  пізнавальної  активності  учнів  початкової  школи  і,  як  наслідок,  підвищуватиме 

якість знань. 

 

Ключові  слова:

  пізнавальна  активність,  урок,  початкова  школа,  пошукові 

таблиці. 
 

 У  сучасних  умовах  розвитку  України,  перебудова  системи  освіти  –  життєво 

необхідний  процес.  Школа  перебуває  на  етапі  переходу  до  нового  розуміння  завдань, 

проблем, використання нових методів і підходів у навчанні. Однією з актуальних проблем на 

сучасному  етапі  розвитку  педагогічної  теорії  та  практики  є  активізація  пізнавальної 

активності  учнів,  адже  від  неї  залежить  ефективність  навчання:  свідоме  і  міцне  здобуття 

знань,  перетворення  знань  у  переконання,  розвиток  інтересу  до  навчальної  діяльності, 

самостійність думки та практичних дій учнів 

Для школи нашого часу важливим є не лише зміст навчання, а й процес його передачі, 

результативність.  Сьогодні  освіта  має  вирішувати  дві  головні  функції:  готувати  кадри  для 

суспільства і людину до життя у ньому. Завдання учителя – організувати навчання так, щоб у 

ньому всі учні брали активну участь, отримували знання, самостійно й активно моделювали 

ситуації та розв‘язували певні задачі. 

Мета статті  – розкрити можливості  застосування пошукових таблиць для  активізації 

пізнавальної активності учнів. 

Вивчення  психолого-педагогічної  літератури  дає  змогу  стверджувати,  що  різні 

аспекти  активізації  пізнавальної  активності  молодших  школярів  виступають  предметом 

посиленої уваги науковців.  

Педагогічний  аспект  проблеми  досліджували  І. Лернер,  Ю. Бабанський,    С. 

Лупаренко,  Г.  Щукіна  та  ін.  Основні  положення  сучасної  теорії  розвитку  пізнавального 

інтересу як вагомого мотиву учіння молодших школярів відображено у працях О. Савченко. 

Пізнавальна  активність  –  це  риса  особистості,  що  виявляється  у  її  ставленні  до 

пізнавальної діяльності та передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, 

спрямованої  на  засвоєнням  індивідом  соціального  досвіду,  накопичених  людством  знань  і 

способів діяльності, а також проявляється як пізнавальна діяльність [2] . 

Пізнавальну  активність  можна  вважати  підготовчою  сходинкою  самостійності.  Вона 

пов‘язана з ініціативою, пошуком різних шляхів вирішення навчально-пізнавальних завдань 

без  участі  дорослих  та  допомоги  інших.  Від  розвитку  самостійності  залежить  активність 

дитини в майбутньому, її вміння вирішувати складні життєві ситуації. 

Вияви  пізнавальної  активності  та  самостійності  різноманітні,  їх  важко  обмежити. 

Вони виражаються: у цілеспрямованості пізнавальних дій; у характері знань, умінь, способів 

діяльності,  мобільності  їх  використання,  змісті  питань,  звернених  до  вчителя;у  бажанні 

розширити і поглибити пізнавальну діяльність через широке     

коло знайомства з довідковою, науковою літературою. 

Сучасний  урок  –  це  перш  за  все  урок,  на  якому  створено  реальні  умови  для 

інтелектуального,  соціального,  морального  становлення,  що  дозволяє  досягнути  високих 

результатів за визначеними метою та завданнями. 

Засоби  для  активізації  пізнавальної  активності:  створення  проблемних  ситуацій, 

застосування  інтерактивних  методів,  колективна  форма  роботи,  пізнавальні  ігри, 

нестандартні  уроки,  робота  над  проектами,  математичні  конкурси,  КВК,  змагання, 

застосування ІКТ тощо. 

На  уроках  математики  та  англійської  мови  для  розвитку  пізнавальної  активності 

учнів,  вважаємо  за  доцільне  працювати  з  пошуковими  таблицями,  які  пропоновано 

використовувати  на  уроках  літературного  читання  –  вони  є  засобом  формування  умінь 

шукати  слова,  словосполучень  за  вказаними  координатами.  Слова  вписані  в  таблицю  під 

відповідним  номером  на  визначеному  кольоровому  тлі  (по  горизонталі),  під  предметним 

малюнком чи геометричною фігурою (по вертикалі). Змістовим наповненням таблиці можуть 

бути слова, малюнки тощо [4]. 

З  метою  виховання  патріотизму  у  молодших  школярів,  шанобливого  ставлення  до 

інших країн і народів, пропонуємо завдання, аналогічні таким:  

 знайдіть координати столиці України англійською та українською мовою; 

 столиця якої країни розташована на блакитному полі під квадратом; 

 які координати має назва цієї країни англійською та українською мовами. 

 

  

 

  

The USA 


France 

Ukraine 


Poland 

 

Польща США 

Франція 


Україна 

 

Warsaw Washington 

Paris 


Kiev 

 

Варшава Париж 

Вашингтон 

Київ 10 

 

 На  уроках  англійської  мови  такі  таблиці  можна  застосовувати  у  процесі 

вивчення нової лексики, наприклад: 

 

назвіть англійською кольори, що є у таблиці;  

прочитайте  та  перекладіть,  який  день  тижня  розташований  на  блакитному  полі  під овалом; 

 знайдіть координати наступного (попереднього) дня тижня; 

 яка пора року розташована на зеленому полі під квадратом, знайдіть координати назви 

цієї пори року українською

 

назвіть пору року, розташовану праворуч.  

 

  

 

 Вівторок 

Winter 


Thursday 

Четвер 


 

Зима 


Sunday 

Понеділок 

Days 

 

Субота Friday 

Літо 


Wednesday 

 

Saturday Осінь 

Monday 


Весна 

 

Tuesday Середа 

Spring 


Autumn 

 

 Summer 

Неділя 


Season 

П‘ятниця 

Аналогічні таблиці можна сформувати для вивчення назв місяців, іншої лексики. 

Використання  пошукових  таблиць  на  уроках  математики  та  англійської  мови 

сприятиме розвитку пізнавальної активності учнів і, як наслідок, підвищуватиме якість знань 

учнів. 


 

1.  Концепція  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  [Електронний  ресурс].  –  2015.  –  Режим 

доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/. 

2.  Лупаренко  С.  Є.  Специфіка  розвитку  пізнавальної  активності  учнів  молодшого  шкільного  віку  /  С.  Є. 

Лупаренко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2009. – ғ54. – С. 

 82–286. 

3. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті // Вища школа: інформаційний вісник. – 2002. 

– ғ7. – С. 6–7. 

4.  Посталовський  І.  З.  Тренувальні  таблиці  для  автоматизації  навиків  усного  рахунку  /  І.  З.  Посталовський  // 

Педагогічні технології ХХІ століття. – 2000. – ғ 9. – 52 с. 

5. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2009. – 560 с.  

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка