Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка61/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   326
Аналіз  публікацій

.  Проблему  позашкільної  освіти  досліджували  В. П. Волкова, 

А. С. Нісімчук,  С.  Г.  Мельничук,  І. В. Божко,  В. В. Ягупов,  Л. П. Петренко,  П. І. Орлик, 

Т. І. Сущенко, Б. С. Кобзарь. 

Форми позакласної роботи розглядали В. М. Галузинський, М. Б. Євтух, О. О. Любар, 

В. О. Сухомлинський. Мета  статті  – 

дослідити  досвід  використання  практичних  методів  навчання  в 

початковій школі. 

Виклад  основного  матеріалу.

    Позакласна  діяльність  сприяє  розвитку  незалежного 

мислення,  розробці  прийомів  співтворчості  та  інтелектуальної  напруги,  передбачає 

експериментування  дітей,  ігри,  гнучке  й  гармонійне  поєднання  індивідуальної,  групової  та 

колективної  діяльності, самостійної  та педагогічно скерованої.  Позакласна робота має бути 

цікавою  для  учнів,  задовольняти  їхні  інтереси  й  запити.  Вона  сприяє  вирішенню  основних 

завдань школи. 

Український педагог М. Фіцула визначив позакласну роботу як різноманітну освітню і 

виховна  роботу,  спрямовану  на  задоволення  інтересів  і  запитів  дітей,  організовану  в 

позаурочний час педагогічним колективом школи [2, 557]. 

Форми  позакласної  роботи  –  це  зовнішні  прояви  узгодженої  діяльності  педагога  та 

дітей на шляху досягнення виховної чи навчальної мети.  

Аналіз досвіду вчителів початкових класів, дав змогу зрозуміти, що позакласна робота 

використовується  як  процес  формування  та  збагачення  знань  і  вмінь,  які  необхідні  учневі. 

Зокрема,  вчитель  початкових  класів,  спеціаліст  вищої  категорії  Бондар  Тетяна  Миколаївна 

проводить  позакласні  заняття  як  загального  спрямування,  так  і  спеціального.  Ніяких 

спеціальних  умов  вчитель  в  своїй  роботі  не  організовує,  але  змістовно  обирає  тему 

позакласного  заходу,  взаємодіє  з  учнями  та  їх  батьками.  В  залежності  від  класу  вчитель 

проводить різні види діяльності.  

В першому класі  проводиться свято  «Букваря» на якому діти прощаються з книгою, 

захід  наповнений  цікавими  завданнями,  під  час  яких  діти  застосовують  знання  і  навички 

отриманні під час навчального процесу. В 4 класі вчитель пропонує конспект етичної бесіди 

на  тему  «Народ  мій  є!  Народ  мій  завжди  буде»,  в  якому  виховує  любов  до  Батьківщини, 

повагу до інших націй проживаючих на території нашої держави, до історії народу, формує 

позитивне  уявлення  про  світ  і  країну  в  якій  ми  живемо.  Для  3 класу  проводить  «Урок 

доброти» для закріплення та поглиблення знань учнів про ввічливість, культуру поведінки. 

Виховує  почуття  колективізму,  згуртованості,  вміння  працювати  в  команді.  Вчитель 

проводить  захопливі  тренінги  не  лише  для  дітей  також  і  для  батьків,  в  яких  знайомить 

батьків з непростою та клопіткою роботою дітей під час навчання. З допомогою практичних 

робіт  батьки  стикаються  з  такими  ж  проблемами  як  і  діти.  Цей  вид  позакласної  роботи 

допомагає налагодити відносини між батьками і дітьми, краще зрозуміти проблеми дітей під 

час навчання. 

Спеціаліст вищої категорії С. В. Русінова говорить: «Позакласна робота з математики 

складає  невід‘ємну  частину  навчально-виховного  процесу  навчання  математики,  складного 
66 

 

процесу впливу на свідомість та поведінку молодших школярів, поглиблення та розширення їхніх знань та навичок таких факторів, як зміст самого навчального предмету – математики, 

всієї діяльності вчителя у поєднання з різнобічною діяльністю учнів» [3] 

Вона  виділяє  принципи  та  положення  що  реалізують  певні  комплекси  навчально-

виховних  заходів,  в  яких  враховує  індивідуальні  особливості  дитини,  рівень  підготовки  та 

здібності. 

В  своїй роботі  розповідає про організацію гуртків в молодших класах, що в процесі 

своєї  роботи  він  допомагає  розширити  світогляд  учнів  в  різних  областях  елементарної 

математики. Розказує про те в який час найкраще створювати гуртки з таким спрямуванням, 

про  форми  роботи,  методи  проведення  занять.  Водить  цікавий  математичний  матеріал  в 

екскурсії, вікторини, олімпіади. 

Позакласна  робота  характеризується  наявністю  в  ній  легкого та  розумного  гумору  у 

змісті  математичних  завдань,  у  їхньому  оформленні,  у  несподіваній  розв‘язці  під  час 

виконання  цих  завдань.  Гумор  повинне  бути  доступним  розумінню  дітей.  Цей  легкий, 

бадьорий  настрій  зберігається  в  пам‘яті  дітей  і  створює  ще  один  стимул  для  занять 

математикою. 

Аналіз досвіду вчителів початкових класів, дав змогу зрозуміти, що позакласна робота 

використовується  на  позакласних  заняттях  з  мови,  математики,  природознавства,  та  інших 

предметів  як  процес  формування  та  збагачення  знань  і  вмінь,  які  необхідні  учневі.  Крім 

простого  уроку  в  школах  використовують  позаурочні  форми  організації  навчання,  які 

застосовуються  для  розширення  інтелектуальних  можливостей  вихованців,  задовольнити 

пізнавальні  інтереси  та  схильності.  Одним  з  головних  шляхів  ефективності  проведення 

позакласних  заходів  є  застосування  різноманітних  форм  позакласної  роботи  вчителем. 

Дотримання  основних  принципів  позакласного  навчання:  індивідуалізації,  добровільності, 

співтворчості, емоційної привабливості між особистих стосунків та ін. 

Успіх виховної роботи в позакласних заходах залежить від правильного планування і 

розумної  організації  управлінської  діяльності  керівника,  вміле  керування  дитячим 

колективом,  підвищення  професійної  кваліфікації  вчителя,  постійний  пошук  ефективних 

шляхів вирішення педагогічних задач, творчий підхід до організації занять. 

 

1.

 Мельничук С. Г.Педагогіка.(Теорія виховання). Навчальний посібник./  С. Г. Мельничук . – К.:Вид.дім 

«Слово» 2012. – С. 288. 

2.

 

Фіцула М. М. Педагогіка. Навчальний посібник./ М. М. Фіцула – К.: Академвидав, 2007. – С. 550–560. 3.

 

Русінова С. В  Позакласна  робота  [Електронний  ресурс] / С. В.Русінова. –  Режим  доступу  до  статті: http://zzchschool78.blogspot.com/p/blog-page_18.html. ‒ Назва з екрану. 

4.

 Бондар Т. М.  Позакласна  робота.[Електронний  ресурс]./   Т. М.Бондар  ‒  Режим  доступу  до  статті: 

http://myblogrom.blogspot.com/p/blog-page_64.html. ‒ Назва з екрану. 

5. 

Волкова В. П. Педагогіка. / В. П. Волкова. // Альма-матер. ‒ 2007. ‒ С. 618. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка