Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка44/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   326
Висновок.

 

Отже, у структурі особистості молодшого школяра  вагоме місце посідають 

інтелектуально-творчі вміння. Їх розвиток  – це  складний, плановий і систематичний процес. 

Проведений  нами  аналіз  науково-методичної,  педагогічної  та  психологічної  літератури  дає 

можливість  стверджувати,  що  сьогодні  накопичений  певний  досвід    формування 

інтелектуальних  і  творчих  умінь  учнів.  Аналіз  педагогічних  досліджень  останніх  років, 

свідчить про значний інтерес учених до цієї проблеми. 

 

1. Козігора М. А. Формування інтелектуальних вмінь і навичок у процесі навчання молодших школярів / М. А. Козігора // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / В. М. Мадзігон (гол. ред.) та ін.  – 

Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016. – Вип. 1 (16). – с. 74-79. 

2.    Башманівський  О.  Л.  Формування  інтелектуальних  умінь  старшокласників  у  процесі  навчання  предметів 

мовно-літературного циклу: Монографія /О. Л. Башманівський. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 

193 с. 

3. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за 

ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид. допов. і переробл. –К.: Вища шк., 2004. – 422 с. 

4.  Левківський  М.  В.    Історія  педагогіки:  навч.  метод.  посібник.  Вид.  4–те  /  М.  В.  Левківський.  –  К.:  Центр 

учбової літератури, 2011. – 190 с. 

5. Сухомлинський В. О. Вибранi твори у 5-ти томах. / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1986. – Т. 

1. – 686 с. 

6. Коновальчук М. Розвиток творчості молодших школярів : Cистема літературних завдань.  — К. : Шкільний 

світ, 2010. — 120 с.  

7.  Мазуровська О. В. Розвиток творчого мислення учнів:  Методичний посібник / О. В Мазуровська. - Вінниця : 

ММК, 2016. – 38 с. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка