Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка38/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   326
Мета статті – 

висвітлити 

особливості інтеграції математичної і природничої освіти у 

змісті початкової освіти в Новій українській школі. 

Виклад  основного  матеріалу. 

Відповідно  до  світових  стандартів  освіти  розробка 

державних  стандартів  природничо-математичної  освіти  в  Україні  має  базуватись  на 

філософському  підході  до  інтеграції  різнорідних  знань,  поглядів  на  людину  і  суспільство, 

гуманізації  та  гуманітаризації  освіти.  Цього  вимагає  і  завдання  формування  планетарного 

мислення  сучасної  людини.  У  сучасному  педагогічному  процесі  значного  розвитку  набула 

ідея міжпредметної інтеграції.  Інтегрований  урок  – це спеціально організований  урок, мета 

якого може бути досягнута лише при об‘єднанні  знань з різних предметів, спрямованих на 

розгляд  і  вирішення  будь-якої  прикладної  проблеми,  що  дозволяє  домогтися  цілісного, 

синтезованого сприйняття учнями досліджуваного питання, яке має спрямованість [8]. 

Аналіз  чинних  програм  для  чотирирічної  початкової  школи  та  вивчення  досвіду 

вчителів  свідчить  про  широкі  можливості  для  інтеграції  навчального  матеріалу  з  окремих 

предметів. Такі нестандартні уроки дають можливість учителеві разом із учнями опанувати 

значний за обсягом навчальний матеріал, домогтися формування міцних, усвідомлених між 

предметних зв‘язків, уникнути дублювання у вивченні низки питань.  

Традиційної методики проведення інтегрованих уроків ще немає. Але вчитель завжди 

усвідомлює  головне  дидактичне  завдання  уроку:  чи  то  повторення  навчального  матеріалу, 

його закріплення, чи то набуття умінь і навичок, засвоєння нових понять, закономірностей, 

або  ж  прагне  до  реалізації  декількох  дидактичних  завдань,  що  має  місце  в  комбінованому 

уроці.   

На  інтегрованих  уроках  діти  працюють  легко,  із  цікавістю  засвоюють  широкий 

матеріал.  Важливим  є  те,  що  придбанні  знання  і  навички  застосовуються  школярами  в  їх 

практичній  діяльності  не  тільки  в  стандартних  ситуаціях,  а  й  дають  вихід  для  прояву 

творчості та інтелектуальних здібностей. 

Інтегровані  уроки  розвивають  мислення  і  мовлення  школярів,  їхню  увагу,  пам'ять, 

спостережливість,  кмітливість,  ініціативу,  самостійність,  наполегливість,  працьовитість, 

чуйне,  уважне  ставлення  один  до  одного  та  багато  інших  позитивних  якостей  особистості

які  так  важливо  закладати  якомога  швидше.

 

Інтегрований    урок  об‘єднує  блоки  знань    із  різних   навчальних   предметів,    тем  навколо   однієї  проблеми  з  метою  інформаційного   та  

емоційного  збагачення  сприймання,  мислення,  почуттів  учня,  що  дає  змогу пізнавати  

певне    явище    різнобічно,    досягати    цілісності    знань.      Такий    урок    спрямований    на  

розкриття    загальних    закономірностей,    законів,    ідей,    теорій,    відображених    у    різних  

науках  і  відповідних   їм   навчальних  предметах. 

Мета інтегрованих уроків у початковій школі: 

 

створення  передумов для   різнобічного  розгляду певного  об‘єкта, поняття,  явища;  

формування  системного  мислення 

збудження  уваги;  

формування  позитивно  емоційного  ставлення до  пізнання;  

формування    творчих  пізнавальних  здібностей учнів;  

формування в  учнів  цілісного  світогляду про навколишній  світ,  активізація їхньої  пізнавальної  діяльності ;  

 підвищення   якості  засвоєння  сприйнятого  матеріалу;   

 створення  творчої  атмосфери  в  колективі  учнів;  

 виявлення  здібностей  учнів  та  їх  особливостей;  

 формування    навичок    самостійної    роботи    школярів  з  додатковою  довідковою  

літературою, таблицями  між  предметних зв‘язків, опорними  схемами;  

 

підвищення  інтересу  учнів  до  матеріалу,  що  вивчається;    

ефективна  реалізація  розвивально-виховної  функції  навчання;  

формування особистості, здатної розв‘язувати складні життєві  проблеми. 
39 

 

Відмінність інтегрованого  уроку   від  традиційного  саме  в  тому,  що: предметом  вивчення на  такому  уроці  виступають  багатопланові  об‘єкти,  інформація  про  суть  яких  

міститься   в  різних  начальних  дисциплінах; на уроках   застосовується   широка  палітра  

використання    між  предметних    зв‘язків    при    різнобічному    розгляді    однопланових  

об‘єктів; інтегрованим урокам відповідає  своєрідна  структура,  методи,  прийоми  і засоби,  

які  сприяють  його  організації  та реалізації  поставлених   цілей. 

Інтегровані  уроки  цікаві  тим,  що  вони  дають  можливість  творити  учителеві  та  

учням.    Усі  без  винятку  етапи  уроку  повинні  бути  пов‘язані  між  собою,  розповідати   

одну  і  ту  саму  історію,  повсякчас  ускладнюючи   завдання.  Але  при  цьому  всі  завдання  

мають  бути  різного  характеру,  від  простішого  до  складнішого. І  при  цьому   дітям   їх  

не  складно,  а   цікаво   їх  виконувати. 

Підготовка  до  інтегрованих  уроків  забирає   багато  часу.  До  нього  повинні  бути  

готові  учні,  а,  насамперед,  вчитель. Урок  не  повинен  бути  перенасиченим,  містити  в  

собі  багато  різної  інформації.  З  такого  уроку  діти  винесуть  мало  користі.  А  от  коли  

все    ґрунтується    навколо    однієї    певної      теми,  то    результативність    буде    високою.  

Молодші    школярі    найкраще    сприймають    матеріал,    який    подається    в    ігровій    формі,  

тому  доцільно  використовувати  ігрові  ситуації, творчі,  а  можливо  навіть  фантастичні,  

історії.  Навчальні  ігри  можна  проводити  на  будь  -  якому  етапі  уроку.  Як  правило,  під  

час      навчальної    гри   навіть    сором‘язливі,  невпевнені    у    собі    діти    стають    активними.   

Якщо  після  уроку  у  дітей  світяться  радістю  очі,  сяють  посмішки  -  урок  досяг  своєї  

мети.    Дуже    важливо,    щоб    учень    лишив    згадку    про    такий    урок.    Тому    доцільно  

організувати  урок  так,  щоб  в  кінці  учні  виготовили  маленький „ витвір  мистецтва ―.  Це  

може  бути  малюнок,  аплікація,  об‘ємний  виріб   із  певного  матеріалу,  тощо. 

Доцільніше    використовувати    інтеграцію  на    уроках  узагальнення,    на    яких  

навчальний  матеріал   реалізується  навколо  фундаментальних  знань  разом  із  матеріалом  

практичної  спрямованості. 

До  інтеграції   з  різних  предметів   є   конкретні  вимоги : наукові   знання   повинні   

висвітлювати  багатогранність проблеми, що  вивчається,  її    цілісність   і   взаємозв‘язок; 

відбір та  інтеграція знань повинна здійснюватися на теоретичному   рівні   та  підкорятися  

меті  реалізації  навчально-пізнавальної,  соціально  культурної  функцій   основ  інтеграції   

знань. 


Особливості інтеграції математичної і природничої освіти:  

 навчання  повинне  бути  побудоване  таким  чином,  щоб  формувати  в  учнів  здатність 

відтворювати раніше засвоєні знання для кращого запам‘ятовування нового матеріалу

 

систематичний  розвиток  педагогічно  доцільних  взаємодій  між  розділами  навчальних предметів  природознавства  й  математики  –  одне  з  необхідних  умов  розвитку  пізнання 

учня наукового змісту, а через нього – до розуміння самої об‘єктивної дійсності; 

 

сприйняття природничих і математичних понять носить схожу природу й доповнює один одного; 

 виходячи із проаналізованих передових робіт учителів багато хто з них використовують, 

і досить успішно, даний тип інтеграції; 

 

освітні  програми  по  природознавству  і  математиці  дозволяють  повною  мірою використати даний тип інтеграції в навчальному процесі початкової школи; 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка