Засобами сприятливого розвивального середовища


    LEKCJE HISTORII W KINIE JAKO SPOSÓB NA AKTUALIZACJĘСторінка306/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   302   303   304   305   306   307   308   309   ...   326
 


306 

 

LEKCJE HISTORII W KINIE JAKO SPOSÓB NA AKTUALIZACJĘ WIELOKULTUROWEJ PRZESTRZENI UCZNIA 

Pletenicka S.,

 Studentka I roku II stopnia 

Przykarpatski Nacjonalny Uniwersytet 

im. Wasyla Stefanyka 

 

 

Anotacja.  Artykuł  analizuje  warianty  korzystania  z  kina  dokumentalnego  w  celu  edukacji 

wielokulturowej  uczniów  z  polskimi  korzeniami,  opisuje  treść  filmów  cyklu  edukacyjnego 

„Historia  w  ożywionych  obrazach‖  oraz  celowość  ich  wykorzystania  w  procesie  wychowania 

młodzieży. 

 

Słowa  kluczowe:

  wychowanie,  rozwój  osobistości,  wielukulturowe  wychowanie,  lekcje 

historii w kinie. 

Zachowanie  tożsamości  społeczno-kulturalnej  mniejszości  narodowej  jest  podstawą 

wielokulturowej  edukacji  studentów.  Zainteresowanie  młodszego  pokolenia  w  historii  ich  narodu 

nietradycyjnymi środkami jest celem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-

Frankiwsku. 

Wśród wydarzeń Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem‖, które 6 lat 

organizowuje Konsulat RP we Lwowie jest lekcja historii w kinie. 

W  „Lekcji  historii  w kinie‖  brali  udział  uczniowie  i  nauczyciele  ogólnokształcących  szkół 

średnich ғ 3, 24 oraz studenci z polonistyki, turystyki pedagogiki, stosunków międzynarodowych 

Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku, poznawając historię Polski. 

W  tym  2017  roku  zaprezentowano  filmy  z  cyklu  „Historia  w  ożywionych  obrazach‖  Jana 

Matejki:  „Stańczyk na balu  u królowej  Bony,  gdy  wieść przychodzi  o utracie Smoleńska‖, „Unia 

Lubelska‖,  „Jan  Sobieski  pod  Wiedniem‖,  „Carowie  Szujscy  na  Sejmie  Warszawskim‖.  Są  to 

dziesięciominutowe  projekcje  filmowe,  które  w  interesujący  sposób  przestawiają  kluczowe 

momenty historii Polski. 

Oprócz  filmów  dokumentalnych  krótkometrażowych  uczniowie  obejrzeli  film  fabularny  – 

„Wyklęty‖  –  o niezłomnych  żołnierzach  polskiego  powojennego  podziemia  niepodległościowego 

i antykomunistycznego. 

W programę wykładu historii Polski były przeprowadzone zajęcia, przybliżające w ciekawy 

sposób  historię  Polski  najmłodszym  uczniom  i  starszej  młodzieży.  Współorganizatorem  „Lekcji 

historii...‖ jest Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. 

Warsztaty  mają  na  celu  zaciekawienie  dzieci  i  młodzieży  do  tego,  aby  same  chciały 

odkrywać i poznawać historię, żeby złapały bakcyla historycznego i nie bały się czytać, uczyć na 

temat historii Polski.  

Cykl  edukacyjny  „Historia  w  ożywionych  obrazach‖  jest  próbą  przedstawienia  klczowych 

momentów  historii  Polski  w  formie  filmowo  „ożywionych‖  obrazów  klasyki  polskieg  malarstwa 

historycznego.  Tematem  obrau  jest  utrata  ważnej  twierdzy  na  wschodzie  Rzeczypospolitej  – 

Smoleńska, zdobytego przez wojska Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w 1514 roku. 

Cykl edukacyjny „Historia w ożywionych obrazach‖. Obraz  z 1892 roku przedstawia mało 

znany  z  historii  Polski  akt  hołdu  cara  Wasyla  IV  Szujskiego,  który  wraz  z  braćmi  pokłonił  się 

polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie po klęsce wojsk rosyjskich w bitwie pod Kłuszynem z 4 

lipca 1610 roku. Było to zdarzenie bez precedensu, wielki triumf Rzeczpospolitej, która odzyskała 

ważną strategicznie, utraconą w 1514 roku twierdzę Smoleńsk. 

Cykl edukacyjny „Historia w ożywionych obrazach‖. We wrześniu 1683 połaczone wojska 

polskie  i  cesarskie  pod  wodzą  króla  Jana  III  Sobieskiego  odniosły  wspaniałe  zwycięstwo  nad 

tureckimi wojskami dowodzonymi przez wezyra Kara Mustafę. Król Jan III Sobieski  postanowił o 

tym fakcie powiadomic papeża Innocentego XI. 

 

Cykl edukacyjny „Historia w ożywionych obrazach‖. Jan Matejko namalował obraz  „Unia Lubelska‖  z  okazji  trzechsetnej  rocznicy  podpisania  tego  aktu.  Porozumienie  pomiędzy  Polską  a 

Litwą, w którego wyniku powstała Rzecz pospolita Obojga Narodów , zawarte zostało 1 lipca 1569 

roku. 


1   ...   302   303   304   305   306   307   308   309   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка