Засобами сприятливого розвивального середовища


Виклад  основних  результатів  дослідженняСторінка297/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   293   294   295   296   297   298   299   300   ...   326
 Виклад  основних  результатів  дослідження

.  Аналіз  науково-методичної  літератури 

свідчить,  що  здоров'я  є  складним  багатоплановим  поняттям  воно  розглядається    з  позиції 

взаємозв'язку  його  фізичних,  психічних,  соціальних  аспектів  у  тісній  взаємодії  з 

навколишнім  середовищем.  Настанова  на  здоров'я  і  здоровий  спосіб  життя  формується  в 

результаті  цілеспрямованого  педагогічного  впливу.  Серед  факторів  які  впливають  на 

здоров'я    особистості  молодших  школярів,  посідають  значне  місце  (50-55%).  Педагоги  та 

психологи (І.Бех, М.Гончаренко, В.Петленко) відзначають, що індивідуальний спосіб життя, 

від якого в майбутньому значною мірою залежить здоров'я людини, починає формуватися в 

дитинстві.  Саме  завдяки  розвитку  самосвідомості,  прагненню  до  самостійності, 

самовиховання  молодший  шкільний  вік  є  сприятливим  для  виховання  правил  здорового 

способу життя [3, c. 6]. 

Аналіз  наукової  літератури  з  проблеми  дослідження  дав  змогу  уточнити  сутність, 

структуру здорового способу життя молодших підлітків.      

Здоров‘я  людини  не  можна  розглядати  як  щось  незалежне,  автономне.  Вона  є 

результатом  впливу  природних,  антропогенних  та  соціальних  факторів.  Доведено,  що 

приблизно  50%  здоров‘я  людини  визначає  спосіб  життя.  Негативним  є  шкідливі  звички, 

неправильне  харчування,  несприятливі  умови  праці,  моральне  і  психічне  навантаження, 

малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови [2, с.112]. 

Здоровий спосіб життя стосовно молодших школярів ‒ це така форма організації їхньої 

життєдіяльності,  що  сприяє  збереженню,  зміцненню,  формуванню  здоров'я,  в  основі  якої 

лежить  валеологічний  світогляд  особи.  Компонентами  здорового  способу  життя  молодших 

підлітків  є:  гармонійний  розвиток  фізичних  і  духовних  сил;  загартування  організму; 

оптимальна  рухова  активність,  фізична  культура  і  спорт;  збалансоване  харчування;  творча 

діяльність;  активний  і  пасивний  відпочинок;  повноцінний  сон;  дотримання  режиму  дня 

згідно з біологічними ритмами та індивідуальними особливостями; психологічна підготовка 

як  основа  попередження  стресів  і  розумової  перевтоми;  дотримання  правил  гігієни; 

особистісна  поведінка,  спрямована  на  попередження  шкідливих  звичок.  Слід  підкреслити, 

що до цього часу не розв'язано суперечність, яка має місце в науці й практиці між життєво 

важливою  потребою  у  формуванні  здорового  способу  життя  і  відсутністю  цілісної  теорії 

здоров'я  і технології здорового способу життя [3, c. 7]. 

Для  збереження  і  відновлення  здоров'я  недостатньо  пасивного  чекання,  коли  природа 

організму,  раніше  чи  пізніше  зробить  свою  справу.  Людині  самій  необхідно  робити 

визначену  роботу  в  даному  напрямку.  Але,  на  жаль,  більшості  людей  цінність  здоров'я 

усвідомлюється тільки тоді, коли виникає серйозна погроза для здоров'я, воно в значній мірі 

втрачено,  унаслідок чого виникає мотивація  вилікувати хворобу, повернути здоров'я. А від 

позитивної мотивації до удосконалювання здоров'я в здорових людей явно недостатньо.  

Дуже багато людей таким чином і поведінкою не те, що сприяють здоров'ю, а руйнують 

його. 

Науковці відзначають, що здоровий спосіб життя 

‒ це не просто все те, що благотворно 

впливає на здоров'я людей. У даному випадку мова йдеться про всі компоненти різних видів 

діяльності, спрямованих на охорону і поліпшення здоров'я. Автор вказує на те, що поняття 

здорового  способу  життя  не  зводиться  до  окремих  форм  медико-соціальної  активності 

(викорінюванню шкідливих звичок, проходженню гігієнічним нормам і правилам, санітарній 

освіті, звертанню чи за лікуванням, порадою в медичні установи, дотриманню режиму праці, 299 

 

відпочинку,  харчування  і  багато  іншим,  хоча  усі  вони  відбивають  ті  чи  інші  сторони здорового способу життя. 

Здоровий  спосіб  життя  ‒  це  насамперед  діяльність,  активність  особистості,  групи 

людей, суспільства, що використовують матеріальні і духовні умови і можливості в інтересах 

здоров'я, гармонійного фізичного і духовного розвитку людини.  

На  основі  визначення поняття    сутності  здоров'я  й  здорового  способу  життя,  вікових, 

анатомо-фізіологічних та психологічних особливостей дитини науковці визначають критерії 

та показники рівня сформованості  у неї  здорового способу життя:  

когнітивний

цілісне розуміння дитиною сутності та компонентів здоров'я і здорового 

способу життя; усвідомлення  нею впливу соціальних та біологічних факторів на стан свого 

здоров'я та життєдіяльності молодших школярівемоційно-мотиваційний:

 

усвідомлення  дитиною  важливості  здоров'я  і  необхідності 

дотримання  здорового  способу  життя  для  всебічного  гармонійного  розвитку  й 

самореалізації;  чітке  уявлення  про  місце  здоров'я  в  ієрархії  загальнолюдських  та 

особистісних цінностей; наявність потреб, бажання та інтересу до вивчення питань здоров'я і 

дотримання здорового способу життя;  

діяльнісний:

  активність  в  оволодінні  вміннями  й  навичками  здорового  способу  життя; 

самостійність  при  виконанні  оздоровчих  занять  у  режимі  дня;  володіння  прийомами 

самоконтролю, самооцінки здоров'я і методами саморегуляції; уміння приймати оптимальні 

рішення щодо збереження і зміцнення здоров‘я у різноманітних життєвих ситуаціях [Жаб,c. 

8-9]. 


Таким  чином,  у  поняття  здорового  способу  життя  входить  відсутність  шкідливих 

звичок;  дотримання    режиму  праці  і  відпочинку;  раціональна  система  харчування;  рухова 

активність;  система  відносин  до  себе,  до  іншої  людини,  до  життя  в  цілому,  а  також 

свідомість буття, життєві цілі і цінності. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   293   294   295   296   297   298   299   300   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка