Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка294/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   ...   326
Мета статті

 — охарактеризувати особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з 

регіональними відмінностями української народної іграшки на заняттях з народознавства. 

Серед явищ матеріальної і духовної культури народу на особливу  увагу заслуговують 

народні іграшки. Вони не лише урізноманітнюють ігрову діяльність дитини, а й розширюють 

її  світогляд,  розвивають  притаманні  національній  господарській  та  побутовій  культурі 

навички.  Народна  іграшка    —  це  галузь  українського  народного  мистецтва,  що  об‘єднує 

вироби з кераміки, дерева, лози, соломи, паперу та ін. Вона є одночасно предметом народної 

гри,  засобом  виховання  та  розвитку  дитини,  об‘єктом  творчості,  реліктом  автентичної 

культури, художнім витвором, національним сувеніром [3, c. 22].  

Іграшки  кожної  місцевості  позначені  рисами  певної  своєрідності,  яка  залежить  від 

ландшафтно-кліматичних, географічних  умов, роду занять більшості населення, історичних 

факторів  і  обрядових  традицій  та  переважання  певного  природного  матеріалу.  Так,  у  

Західній  і  в  Північній  Україні  набули  поширення  дерев‘яні  і  сирні  іграшки,  в  Центральній 

Україні  —  іграшки  з  глини,  у  Східній  і  Південній  Україні  переважали  іграшки  дерев‘яні  і 

рослинні. Керамічні іграшки відзначаються статичністю із переважною різнорідністю форм,  

дерев‘яні  -  навпаки,  динамічністю.  Існують  також  місцеві  декоративні  й  колористичні 

уподобання, схильності до певних орнаментальних форм і мотивів [6, c. 17].  

Народні  іграшки  знаходяться  в  тісному  взаємозв'язку  з  матеріальним  життям 

суспільства, з розвитком його духовної культури, а також відображають еволюцію поглядів 

на  виховання.  Вони  впливають  на  розвиток  пізнавальної  та  емоційної  сфер  особистості 

дитини,  сприяють  активізації  творчо-продуктивної  діяльності  і  формуванню  самостійності 

[7, c. 5].  

Українській народній іграшці  відведено важливе місце  у виховному процесі  сучасних 

дошкільних  закладів.  У  дошкільників  формується  відповідне  ставлення  до  української 

народної  іграшки  як  одного  із  найдавніших  видів  декоративно-прикладного  мистецтва,  що 

має  усталені  образи,  традиції  оздоблення,  народжені  з  вірувань  та  звичаїв  українського 

народу.  Базовий  компонент    дошкільної    освіти  та  програми  виховання  і  навчання  дітей 

дошкільного  віку  розкривають  зміст  і  напрямки    ознайомлення  з  регіональними 

відмінностями  української  народної  іграшки  на  заняттях  з  народознавства  у  сучасному 

дошкільному навчальному закладі. 

Процес  ознайомлення  дітей  дошкільного  віку  з  регіональними  відмінностями 

української  народної  іграшки  на  заняттях  з  народознавства  може  складатися  з  трьох 

органічно пов‘язаних між собою етапів. 

Перший  етап (підготовчий)  передбачає ознайомлення  дошкільників  молодших  груп  

із  витворами  українського народного  мистецтва,  віруваннями  та  звичаями  українського  

народу, пов‘язаних  з  народною  іграшкою,  стимулювання  бажання займатися художньою 

творчістю з наслідуванням кращих традицій народних майстрів України [8, с. 37]. 

Другий    етап  (практично-діяльнісний)    створює    умови    для  цілеспрямованого  

формування    творчої    активності    дошкільників,    вивчення  традиційних    прийомів  

виготовлення  українських  народних  іграшок  з  урахуванням  їх  етнічних  особливостей.  

На  цьому    етапі    здійснюється    взаємозв‘язок    методів    і    прийомів    репродуктивного    та  

пошукового    характеру:    художні  розповіді    про    життя  народних  майстрів  та  їхні  творчі 297 

 

здобутки; спілкування з майстрами народної  іграшки,  відвідування  їх  творчих  майстерень;  навчання    традиційним  прийомам  виготовлення  українських  народних  іграшок;  створення 

таблиць щодо основних елементів розпису, тощо [2, c. 4]. 

Третій    етап  (творчий)    націлений    на    безпосередній    прояв    творчої  активності 

дошкільників на основі вивчення мистецтва української народної іграшки.  Він  спонукає  до  

вибору    відповідних    варіантів    у    ході    творчого  процесу,    забезпечення    максимальної    

самостійності  дітей  у  втіленні художнього задуму [5, c. 8].  

Відтак,  дошкільників  поступово  залучають  до  ознайомлення  з  українською  народною 

іграшкою, наголошуючи на її регіональних відмінностях у різних містах України. Зрозуміло, 

що розмаїття української традиційної іграшки насамперед пов'язане з її багатою сюжетною й 

тематичною  номенклатурою,  а  також  із  широкою  формально-образною  варіативністю  та 

численністю  орнаментальних  і  колористичних  градацій.  Вони  несуть  в  собі  художню 

культуру народної творчості,  є засобом передачі культурного досвіду народу від покоління 

до  покоління.  Тому  іграшки  здавна  і  до  сьогодні  використовуються  з  метою  естетичного, 

морального, розумового, фізичного виховання дітей.  

Отже,  етноіграшка  є  специфічним  витвором.  Вона  має  пізнавальну  цінність  для  дитини, 

відображає явища реального світу в доступних їй формах. Сьогодні народна іграшка повинна 

не тільки нести пізнавальну інформацію, а й бути естетичною, втілювати оригінальну ідею. 

Використання її в дошкільних навчальних закладах і в сімейному колі має важливе значення: 

збагачує  та  урізноманітнює  ігрову  діяльність  дітей;  розширює  сферу  пізнання  світу,  своєї 

місцевості  і  усього народу; розвиває традиційні  для  національної,  господарської,  побутової 

культури навички.  

 

1. Базовий 

компонент 

 

дошкільної  

освіти 


[Електронний 

ресурс]. 

– 

Режим 


доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/. 

2.  Васильєва Н. С. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку / Н. С. Васильєва // 

Дошкільний навчальний заклад. – 2016. – ғ 3. – С. 2-12. 

3. Герус Л. Українська народна іграшка / Л. Герус. – К.: Водограй, 2011. – 586 с. 

4. Кільова Г. Народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку / Г. Кільова // Дошкільне виховання. – 

2017. – ғ 1. – С. 12-14. 

5. Коваль Я. Формування творчої активності  дитини засобами народної іграшки / Я.Коваль // Палітра педагога. 

– 2015. – ғ5. – С. 8. 

6. Литвак І. Іграшка народного майстра / І. Литвак // Берегиня. – 2014. – ғ2. – С. 17-18. 

7. Омельяненко Н. Народна іграшка в життєдіяльності дошкільнят / Н. Омельяненко // Палітра педагога. – 2010. 

– ғ 4. – С. 3-10. 

8. Примаченко О. Дітям про українську народну іграшки / О. Примаченко // Дитячий садок. – 2009. – ғ 5. – С. 

35-39. 

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   290   291   292   293   294   295   296   297   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка