Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка285/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   281   282   283   284   285   286   287   288   ...   326
 «

Труднощі


 

навчання


»

  —  це  короткий  термін,  що  позначає,  що  в  дитини  є  проблеми  в 

навчанні  з  опанування  складними  навиками,  необхідними  для  навчання  тими  способами, 

якими навчається більшість дітей. 

На  початковому  етапі  пристосування  до  нового  шкільного  життя  всі  молодші  школярі 

переживають  труднощі  в  оволодінні  читанням,  письмом,  розумінні  текстів,  логічному 

мисленні.  Педагоги  та  батьки  найчастіше  вважають  причиною  неуспішності  в  навчанні 

нездатність,  погану  підготовленість,  небажання  дитини  навчатися.  Разом  з  тим  труднощі 

виникають як у відмінників, так і невстигаючих дітей. Отже, труднощі не завжди призводять 

до неуспішності. Значить, ці поняття не тотожні.  

Неуспішність завжди пов‘язана з певними проблемами в навчанні, що й обумовлюють появу 

труднощів. Деякі психологи вважають, що причиною цьому можуть бути декілька чинників: 

вікова незрілість дитини до навчаннянедосконала методика  навчання, що не враховує вікові та індивідуальні  особливості 

дитини; 

неувага  педагогів  та  батьків  до  дитячих  труднощів  через  незнання  природи  цих труднощів (не хоче, не старається, може коли хоче тощо). 

Разом  з  тим,  такі  поняття  як  «труднощі»,  «відставання»,  «неуспішність»  деякі  педагоги  та 

психологи  розглядають  як  синоніми.  Ю. Гільбух  пропонує  такі  типи  відхилень  у  навчанні 

[4]: 


загальне відставання у навчанні;  

специфічне відставання з мови;  специфічне відставання з математики;  

відхилення від індивідуального оптимуму навчальної діяльності. Під труднощами навчальної діяльності молодших школярів С. Костромина розуміє пропуски літер 

у  написанні  слів,  орфографічні  помилки,  не  зважаючи  на  хороше  знання  правил,  неуважність, 

труднощі  у переказуванні тексту, виконанні завдань, неохайне письмо у зошиті, непосидючість, 

труднощі у засвоєнні нових знань. 

Серед  причин  труднощів  навчання  письма  і  читання  науковці  виокремлюють  зовнішні 

(екологічні, соціально-економічні, соціокультурні), внутрішні та змішані причини труднощів 

навчання письма й читання [5]. 

До  типових  психофізіологічних  особливостей  шестиліток,  що  сприяють  виникненню 

труднощів, належать такі[3]: 

недостатня сформованість вищих нервових процесів: пам'яті, уваги, мисленнянестійка працездатність: дитина швидко втомлюється, втрачає увагу

несформованість  мозкових  ділянок,  що  впливає  на  механізми  довільної  регуляції складних видів діяльності,  несформованість мовлення, моторики, зорового й зорово-

просторового  сприйняття,  зорово-моторних  і  слухово-моторних  координацій, 

необхідних для читання й письма. 

Отже,  виникнення  труднощів  у  шестиліток  під  час  навчання  грамоти  пов‘язано  з  різними 

причинами — умовами життя та організацією навчання, віковими особливостями розвитку і 

станом здоров‘я дитини. 

Значна увага проблемі підготовки дітей до навчання грамоти приділяється за кордоном. До 

прикладу,  в  роботах  А.  Керна,  Я.  Йірасека,  С. Штребела  близько  80%  труднощів  у 

початковій  школі  пов'язано  з  письмом.  Це  обумовлено  тим,  що  графічні  вміння  за 

зауваженнями  М. Нечаєвої,  Н.  Салмінаої,  Л.  Обухова,  А. Турчина  є  складним  комплексом, 

сформованість  якого  ґрунтується  на  зорово-моторній  координації,  сприйнятті  положення  в 

просторі,  орієнтуванні  в  системі  координат.  Несформованість  окремих  складових  цього 
291 

 

просторово-графічного комплексу створює певні труднощі не тільки в початковій школі, але й на більш пізніх етапах навчання.  

О. Леонтьєв, Д. Ельконін, Л. Божович справедливо стверджують, що якщо дитина не готова 

до  соціальної  позиції  школяра,  то  навіть  за  наявності  інтелектуальної  готовності  до  школи 

вчитися їй буде важко. 

Л.  Виготський  наголошував,  що  важливо  ще  до  школи  почати  готувати  руку  дитини  до 

письма. Така підготовка передбачає вправляння, спрямованих на розвиток координації рухів 

рук. 

Офіційна статистика засвідчує, що в початковій школі майже 40% дітей мають труднощі навчання, що не минають самостійно. Серед шкільних труднощів особливе місце посідає 

процес  оволодіння  письмом  як  одним  з  найбільш  складних  видів  навчальної  діяльності 

молодших  школярів.  Спеціальні  дослідження  з‘ясували,  що  більш  ніж  70% 

першокласників назвали письмо предметом, що викликає найбільші труднощі. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   281   282   283   284   285   286   287   288   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка