Засобами сприятливого розвивального середовища


СПІВ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УСторінка26/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   326
СПІВ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ПРОЦЕСІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Данчук С., 

студентка 1 курсу магістратури педагогічного факультету. 

Барило С., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і 

технологій початкової освіти 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника » 

 

Анотація

.    У  статті  розкриваються  особливості  виховання  музичної  культури 

особистості  засобами  співу  в  процесі  позашкільної  музичної  діяльності.  Розглядаються 

питання  застосування  особистісно-орієнтованого  підходу  до  кожного  учня,  як  важливої 

педагогічної  умови,  форми  і  методи  виховання  музичної  культури  особистості  молодшого 

школяра. Описується досвід роботи вокальної школи Лани Данчук. 

Ключові  слова:

  музична  культура,  молодші  школярі,  позаурочна  та  позашкільна 

робота, музичне мистецтво, спів. 

Для  виховання  музичної  культури  учнів  молодшого  шкільного  віку  необхідно 

створити  в  школі  та  позашкільних  закладах  атмосферу  доброзичливості,  зацікавлення  до 

успіхів  і  досягнень  дітей.  Створення  таких  взаємовідносин  між  вчителем  та  учнями, 

залежить  від  ряду  чинників:    інтересу  школярів  до  музичного  мистецтва,  професійної 

компетенції самого вчителя, його культури,  уміння цікаво й творчо проводити заняття.  

У  процесі  взаємодії  вчителя  та  учнів  формується  відчуття  духовної  єдності, 

розкриваються нові риси, задатки, здібності; розвиваються творча уява, фантазія, мислення; 

активізується  музична  діяльність,  перетворюючись  на  співтворчість  обох  сторін.  У  такий 

спосіб спілкування набуває творчого характеру. Воно успішно розвивається в тому випадку, 

якщо  вчитель  і  учні  діють  зацікавлено  на  ґрунті  спільної  музичної  діяльності,  взаємно 

збагачуючи досвід і стимулюючи подальший розвиток один одного. 

Вважаємо, що важливою умовою виховання музичної культури  молодших школярів 

засобами співу є, насамперед, створення атмосфери художньо-творчого спілкування. 

Виховуючи  музичну  культуру  дитини  молодшого  шкільного  віку,  вчитель  має 

допомогти  їй  зорієнтуватися  в  світі  музики,  вибрати  справді  високохудожні  твори,  що 

сприятимуть  розвитку  і  збагаченню  культури  почуттів  учнів,  розвитку  їх  музичного  та 

естетичного смаків.  

Слід зазначити, що позашкільна робота з музичного виховання передбачає звернення до 

різних видів мистецтва, насичення їх художньою інформацією, що дозволяє учням збагнути, 

що  музика,  дійсно  є  частиною  життя.  Щоб  зрозуміти  музику,  недостатньо  лише  слухати  й 

аналізувати  окремі  музичні  твори,  які  вчитель  використовує  у  своїй  роботі.  Доцільно 

допомогти  дітям  усвідомити,  що  музика  надзвичайно  впливає  на  особистість,  збагачує 

духовно, виховує культуру.  

Ми вважаємо, що саме розвиток музичної культури можна здійснювати за допомогою 

співу, який допомагає  дитині  виявити свої інтереси, смаки, творчі здібності. 

Загальновідомо, що голос людини − природний інструмент, яким вона володіє з ранніх 

років.  За  допомогою  цього  інструменту  можна  багато  чого  висловити,  про  що  розповісти. 

Якщо  вчити  людину  співати  з  дитинства,  її  голос  набуває  гнучкості  і  сили,  які  дорослому 

даються  важче.  Також  у  процесі  співу  розвиваються  музичні  здібності:  тембровий  і 

динамічний  слух,  музичне  та  образне  мислення,  музична  пам'ять  тощо.  Спів  усуває  деякі 

дефекти  мови,  розвиває  артикуляцію,  дикцію    міміку  людини,  а  також  через  спів  людина 

розкриває свої артистичні здібності, й безумовно впливає на виховання музичної культури. 

Як показує історія, у розвинених країнах світу діти повинні неодмінно вчитися співу Вміння 

співати  і  грати  на  музичних  інструментах  вважалося  хорошим  тоном,  показником 

розвинутою культури. 

Уроки  вокалу  для  дітей  –  це  не  лише  музичний  розвиток  дитини,  але  й  розвиток 

гнучкості  та  рухливості  іі  мислення!  Не  залежно  від  того,  яку  професію  обере  дитина  у 

майбутньому,  впевнене  володіння  своїм  голосом,  чисте  інтонування  та  широкий  кругозір 

допоможуть їй впевнено і комфортно почуватися у будь-якому соціальному середовищі. 

Вокал  −  найдревніше  музичне  мистецтво.  Вокал  є  мистецтвом  тому,  що  співак 

повинен  не  лише  точно  повторити  мелодію,  написану  композитором,  але  й  за  допомогою 

голосу передати усі іі відтінки, характер і настрій, не кожна людина здатна на це. 

Діяльність  по  розвитку  музичної  культури  була  розпочата  у  вокальній  школі  Лани 

Данчук,заснованій  у  2015  році  в  місті  Тисмениця.  З  того  часу  в  ній  навчаються  20  дітей 

шкільного  віку,  серед  них  8  дітей  молодшого  шкільного  віку.    Репертуар  підбирається 

індивідуально.  Вихованці  виконують  пісні  Наталії  Май,  Лесі  Соболевської,  Володимира 30 

 

Івасюка,  Аннички  Гнатишак,  Миколи  Мозгового,  Ірини  Федишин,  Володимира  Куртяка, Ніколо  Петраш,  Руслана  Квінти,  Ірини  Зінковської…,  cower  –  версії  відомих  виконавців, 

пісні  «під  ключ»  у  RMS-studio  (Руслан  Мартинюк,  м.  Коломия).  Я  намагаюся  допомогти 

дитині  оволодіти  голосом,  розвинути  музичний  слух,  навчитися  передавати  настрій  і  всі 

відтінки мелодії, а також виховувати музичну культуру. 

Навчання вокалу у вокальній школі Лани Данчук проходить за напрямком естрадний 

вокал, який  є 

найпопулярніший на сьогодні, і дозволяє сформувати індивідуальну манеру і 

характер виконання. Навчання цьому виду чудово підходить тим школярам, хто бачить своє 

майбутнє на естраді, а також для любителів вільного співу. 

Навчання  школі  включає:  основи  вокального  мистецтва;  міцне  співоче  дихання; 

збільшення  діапазону  голосу;  правильну  подачу  звуку;  точне  інтонування;  артистичність, 

музичну культуру виконання; роботу з мікрофоном. 

Вокальна школа Лани Данчук від початку своєї діяльності провела чимало заходів, а 

саме: новорічний концерт  «Красуня зима»; концерт для дітей-сиріт (Угорники); концерт до 

Дня матері; брали участь у фестивалі-конкурсі «Карпатські соловейки» у 2016 та 2017 році; 

реалізовано  проект  «День  захисту  дітей»  у  2016  та  2017  році  на  якому  була  присутня 

делегація із Польщі; перебування з концертною програмою у Польщі (м. Істебна) у 2016 та 

2017 році; брали  участь  у благодійному концерті-марафоні  в м.  Івано-Франківськ;  участь  у 

концерті до Дня Незалежності України в м.Тисмениця; проекті «Музичний подіум» у 2016 та 

2017  році;  у  телевізійному  проекті  «Пісня  Прикарпаття  2016»  тощо.  Також  був  відзнятий 

відео  кліп  на  колядку  «Добрий  вечір  тобі,  пане  господарю»;  відео  кліп  учениці  вокальної 

школи  Задунайчук  Уляни  на  пісню  «Вишиванка»  слова  та  музику  Р.  Мартинюка,  створено 

квартет «Цьомчики» в склад якого входять 2 дівчинки та 2 хлопця (10-12 років). 

Виступи,  концерти  вокальної  школи  Лани  Данчук  сприяють  популяризації  пісні,  розвитку 

музично-творчих здібностей дітей, вихованню музичної культури. 

Отже,  вчитель  має  у  своєму  розпорядженні  багато  засобів  і прийомів,  за  допомогою 

яких  він  може  розвивати  в  своїх  вихованців  емоційну  чутливість  на  музику,  впливати  на 

виховання музичної культури. Перш за все, він повинен сформувати інтерес у дітей до пісні, 

вокалу, навчити учнів співати без крику, без напруження голосових зв'язок, формуючи в них 

правильне  дихання,  співацьку  дикцію,  правильну  вимову  голосних  і  приголосних  звуків, 

злитність звучання, точне інтонування, тобто вокально-хорові навички. Без їх опанування  у 

школярів важко виховати культуру співу, а також  музичну культуру загалом. 

 

1. Печерська Е. П. Уроки музики в початковій школі / Е. П. Печерська. – К.: Либідь, 2001. – С. 22-26. 2. Єрохіна  А. М. Принципи побудови творчих занять з музики в початкових класах. Збірник наукових праць. 

Педагогічні науки. Вип. 20. Частина 1. − Херсон: Айлант, 2001. − С.124-132. 

3.  Лобова  О.  В.  Виховний  компонент  музичної  освіти  школярів:  діалектика  національного  та 

загальнокультурного  /  О.  В.  Лобова  //  Теоретичні  питання  культури,  освіти  та  виховання  :  Збірник  наукових 

праць / За заг. редакцією Євтуха М. Б. – Вип. 32. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 138-141.  
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка