Засобами сприятливого розвивального середовища


Виклад основного матеріалуСторінка254/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   250   251   252   253   254   255   256   257   ...   326
Виклад основного матеріалу. 

Сьогодні  вчителем  початкової  школи  покликаний  не  лише  виховувати,  навчати, 

розвивати людину, а й враховувати індивідуальні особливості кожного учня, визначати його 

можливості та потреби  Виходячи з цього, очевидним є  спеціальна, цілеспрямована робота з 

формування і розвитку у майбутніх педагогів початкової школи діагностичних умінь ще під 

час навчання у вищому навчальному заклад.  

Існує безліч понять до визначення «діагностичні уміння педагога». Наприклад, Г. Гац, 

тлумачить  діагностичні  вміння,  як  «спосіб  виконання  дій,  які  забезпечують  сукупність 

набутих знань та навичок у галузі діагностичної діяльності» [3, с. 18].  

С.  Мартиненко  відносить  до  діагностичних  умінь    ―вміння  аналізувати, 

класифікувати,  встановлювати  причинно-наслідкові  зв‘язки,  розпізнаючи  серед  них 

випадкові  та  помилкові;  моделювати  та  перетворювати  моделі  взаємодії,  визначати  мету  і 

розробляти  конкретні  завдання  діагностичного  вивчення,  підбирати  діагностичний 262 

 

інструментарій,  накопичувати  і  обробляти  діагностичну  інформацію,  здійснювати самодіагностику тощо‖ [4, с. 149]. 

 

І.  Новик  виокремлює    систему  діагностичних  умінь  вчителя  початкових  класів  на 

основі аналізу існуючих класифікацій. Детальніше розглянемо її на Рис.1. [5] 

 

І. Новик зазначає, що «подана система діагностичних умінь учителя початкової школи вимагає  пильної  уваги  до  їх  формування,  оскільки  саме  це  надає  навчальній  діяльності 

студента високу пізнавальну і професійну активність у діагностичній діяльності.»[5] 

М.  Єрофеєва  зазначає,  що  процес  формування  діагностичних  умінь  має  охоплювати 

три  аспекти,  а  саме:  формування  знань  теорії  педагогічної  діагностики;  засвоєння  знань 

технології проведення діагностичного дослідження; вироблення практичних дій [1, c. 45] 

Нами  встановлено,  що  до  шляхів  формування  та  розвитку  діагностичних  умінь 

майбутніх педагогів можна віднести: 

-вивчення  психолого-педагогічних  дисциплін,  де  студенти  отримують  відповідні 

знання,  вивчають  технологію  проведення  діагностичного  дослідження,  навчаються 

оформлювати його результати тощо

-практичні  та  лабораторні  заняття,  під  час  яких  студенти  розв‘язують  педагогічні 

задачі,  пов‘язані  з  діагностуванням  навчальних  досягнень  молодших  школярів  і  їх 

вихованості; 

-проведення  науково-дослідних  робіт, написання курсових,  де  студенти  мають  змогу 

застосувати свої знання; 

-проходження  педагогічної  практики,  під  час  якої  студенти  мають  змогу  виконувати 

завдання,  пов‘язані  з  діагностуванням  особистісного  розвитку  молодших  школярів, 

визначати  мету  і  завдання  навчально-виховного  процесу  з  урахуванням  вікових  та 

індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку; використовувати різні форми 

і  методи  педагогічної  діагностики;  на  основі  психолого-педагогічних  спостережень, 

тестувань, робити діагностичні висновки тощо. 

Так, необхідно змінити підхід  до методики проведення лекційних курсів із загальної 

педагогіки, дидактики початкової школи, теорії та методики виховання. Слід спрямувати їх  

спрямованих  на  формування  готовності  студентів  до  діагностичної  діяльності,  а  саме  

включити  в  структуру  лекцій  відповідний  змістовий  матеріал,  використовувати  в  процесі 

лекційного  викладання  факти  та  приклади  підтвердження  значущості  оволодіння  вчителем 

діагностичною  діяльністю;  поєднати  виклад  теоретичного  матеріалу  з  інтерактивними  та 

інформаційними  технологіями,  спрямованими  на  активізацію  навчально-пізнавальної 

діяльності.  Під  час  проведення  практичних  занять  також  необхідно  використовувати 

прийоми  активізації  пізнавальної  діяльності,  наприклад  залучення  студентів  до 

самодіагностики;  спостереження  за 

роботою  вчителя  із  здібними 

учнями; з тими, що мають проблеми 

у навчанні тощо. 

Так,  розвиток  діагностичних 

умінь 


у 

майбутніх 

учителів 

початкових  класів  -  системний  і 

тривалий  педагогічний  процес,  що 

здійснюється  шляхом  поетапного 

оволодіння студентами професійно-

педагогічними 

установками, 

мотивами, ставленнями, інтересами, 

знаннями,  уміннями  і  досвідом 

діагностичної  діяльності  в  процесі 

вивчення теоретичних і методичних 

дисциплін, 

елективних 

курсів, 


науково-дослідницької 

роботи, 


педагогічної  практики  в  системі 

професійно-педагогічної  підготовки 

у ВНЗ.  
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   250   251   252   253   254   255   256   257   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка