Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка249/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   245   246   247   248   249   250   251   252   ...   326
doc

) останнім часом широке розповсюдження отримав формат .pdf

, який надає 

зручні умови для організації електронного документообігу, і в першу чергу призначений для 

подання  в  електронному  виді  поліграфічної  продукції  для  розміщення  її  у  мережі  Інтернет 

або для передачі на друк. У цьому форматі на сьогодні оформлюється все більше навчальних 

посібників.  Для  читання  посібників  у  форматі  .pdf

  офіційно  використовується  програма AdobeReader

,  але  пропонуються  альтернативні  варіанти  програмної  підтримки.  Програми, 

призначені  для  перегляду,  зазвичай  поширюються  безкоштовно.  Для  більш  успішної 

конкуренції  виробники  додають  деякі  можливості  редагування pdf

-формату  або  надають 

одночасну підтримку декількох форматів (.

djvu

, .


tiff

). Також існують плагіни для популярних 

Інтернет-браузерів – 

Internet Explorer, Chrome, Opera, Firefox

 та ін. У випадку використання 

плагіну 

pdf

-документ відкривається безпосередньо у вікні браузера. 

Наступний  вид  електронних  навчальних  посібників  – 

гіпертекстові

,  для  яких 

характерна  така  форма  організації  навчального  матеріалу,  де  його  частини  подані  не  в 

лінійній послідовності, а у вигляді деякої системи з різними зв‘язками між її компонентами. 

Гіпертекстовий файл містить символи і команди для браузерів, тобто гіпертекстову розмітку. 

Загальновідомим  і  яскраво  вираженим  прикладом  сучасного  гіпертексту  є  веб-сторінки, 

підготовлені за допомогою 

HTML

 (

hyper text markup language

 – 

мови розмітки гіпертексту

). 


Відповідно, в комп‘ютерній термінології під гіпертекстом розуміється текст, сформований за 

допомогою  мови  розмітки,  що  потенційно  містить  у  собі  гіперпосилання.  Гіперпосилання 

дозволяють переходити від вихідного (одного) тексту до безлічі інших текстів, розміщених у 

web-мережі. На сьогодні доступна велика кількість навчальних посібників в гіпертекстовому 

форматі,  з  якими  можна  працювати  і  на  автономному  комп‘ютері,  і  online.  Потреба 

організації  гіпертекстових  зв‘язків  в  навчальних  посібниках  виникає  у  фахівців  початкової 
258 

 

освіти вже на етапі створення в середовищі текстового процесора електронного методичного забезпечення,  яке  повинно  містити  конспекти  занять  і  набори  дидактичних  матеріалів  до 

них.  Усі  демонстраційні,  роздаткові,  контролюючі  матеріали  бажано  оформити  у  вигляді 

окремих  файлів  з  обов‘язковим  посиланням  на  них  в  тексті  конспекту.  В  подальшому 

здійснюється  поєднання  розрізнених  файлів  у  єдиний  електронний  посібник  з 

гіпертекстовою  структурою  (з перетворенням  відповідних  посилань  у  електронні 

гіперпосилання). 

Найбільш  популярний  в  освітніх  закладах,  особливо  в  початковій  ланці,  різновид 

електронних  навчальних  посібників  – мультимедійні

,  які  на  сьогодні  в  основному 

представлені в форматах презентацій (

.ppt, .pps

), флеш-об‘єктів (.swf

), відеофрагментів (.avi

). 


У електронних  тлумачниках  «мультимедіа»  визначається  у  різний  спосіб:  як  взаємодія 

візуальних і аудіо ефектів під керуванням інтерактивного інтерфейсу; дані, які включають в 

себе  різні  форми  природної  для  людини  інформації  (звук  і  відео);  одночасне  використання 

різних форм представлення інформації та її обробка в єдиному об‘єкті-контейнері. Найбільш 

перспективними  для  освітнього  використання  є  інтерактивні  мультимедійні  посібники  з 

гнучкою  навігаційною  структурою,  що  надає  можливість  безпосередньої  взаємодії 

користувача з програмним ресурсом. Перелік видів мультимедійних посібників навчального 

призначення може бути дуже великим: слайд-шоу, мультимедіа-доповідь; електронний звіт, 

електронний журнал; віртуальний тур, відеоподорож; flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри, 

розміщені,  як в Інтернеті  (on-line), так і  на різних носіях (offline));  мультимедіа-тренажери, 

контролюючі  мультимедіа-системи;  довідники,  енциклопедії,  лінгвістичні  мультимедіа-

системи  і  т. п.Для  підготовки  мультимедійних  посібників  педагог  може  скористатися  як 

добре  відомим  програмним  засобом  –  MS PowerPoint,  так  і  спеціалізованими  редакторами: 

MacromediaFlash,  Picasa,  PhotodexProShow  та  ін.  Достатньо  знань  деяких  особливостей 

інтерфейсу  офісного  додатку  MS PowerPoint,  щоб  наочно  демонструвати  навчальний 

матеріал, що відповідає змісту конкретної теми, зручно й ефективно візуалізувати статичну 

та динамічну навчальну інформацію, самостійно готувати інтерактивні завдання. 

Останній з видів електронних навчальних посібників – це ППЗ (педагогічні програмні 

засоби

). Багато з їх представників останнього покоління вийшли з жорстких границь єдиного 

виконавчого  модуля  та  можуть  містити  і  текстові  файли,  об‘єднані  в  папки  чи  пов‘язані 

гіперзв‘язками,  і  мультимедійні  Flash-об‘єкти,  і  окремі  завантажувальні  тематичні  модулі. 

Очевидно  для  педагогів,  що  добре  розібралися  з  використанням  трьох  попередньо 

охарактеризованих видів посібників, зорієнтуватися в файловій структурі таких ППЗ буде не 

складно. 

Отже  реформування  початкової  освіти  в  напрямку  інформатизації  потребує 

забезпечення  та  впровадження  в  процес  навчання  та  виховання  всіх  видів  електронних 

навчальних  посібників  та  підготовку  педагогів,  що  володіють  на  належному  рівні 

програмними  засобами  ІКТ.  У  подальшому  особлива  увага  буде  приділена  дослідженню 

комплексу  вимог  до  електронних  засобів  навчання,  адже  використання  електронних 

навчальних  посібників  у  початковій  школі  має  свою  специфіку,  зумовлену  психолого-

фізіологічними  особливостями  дітей  молодшого  шкільного  віку  та  особливостями 

педагогічного процесу у початковій школі.  

 

1.

 Биков В.Ю., Лапінський В.В. Методологічні та методичні основи створення і використання електронних 

засобів навчального призначення // Комп‘ютер у школі та сім‘ї. – 2012. – ғ2. – С. 3-6. 

2.

 

Шиман О.І.  Використання  сучасних  інформаційних  технологій.  Навчально-методичний  посібник  [2-ге вид., допов. і переробл.] / О.І. Шиман. – Запоріжжя, «Просвіта», 2012. – 238 с. 

 


1   ...   245   246   247   248   249   250   251   252   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка