Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка248/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   244   245   246   247   248   249   250   251   ...   326
Ключові  слова:

  друковані,  гіпертекстові,  мультимедійні  навчальні  посібники, 

педагогічні програмні засоби. 

 

Для сучасного освітнього середовища характерна постійна модернізація змісту, форм, методів  і  засобів  навчання  та  виховання,  впровадження  новаторських  ідей,  інноваційних 

технологій,  в  основі  яких  лежить  використання  комп‘ютерної  техніки.  На  сучасному  етапі 

розвитку системи освіти і початкова школа зазнає суттєвих змін, головною причиною яких є 

інформатизація  освіти.  На  даний  час  вже  здійснено  комплекс  заходів,  які  спрямовані  на 

модернізацію шкільного навчання в умовах інформаційного суспільства – школи забезпечено 

комп‘ютерною і проекційною технікою, розроблено електронні засоби навчання, орієнтовані 
257 

 

на  молодших  школярів,  вчителям  забезпечена  спеціальна  підготовка  щодо  застосування інформаційних технологій у навчальному процесі тощо. 

Проблемам  розробки  та  застосування  засобів  навчання  на  основі  комп‘ютерної 

техніки та створення методичної підтримки їх використання присвячені дослідження вчених 

Н.Апатової,  В.Бикова,  А.Гуржія,  Ю.Дорошенка,  М.Жалдака,  Ю.Жука,  В.Лапінського, 

Ю.Машбиця,  В.Монахова,  Н.Морзе,  І.Підласого,  О.Співаковського  та  ін.  Питаннями 

інформатизації  початкової  ланки  освіти  займаються  С.Гунько,  О.Кивлюк,  А.Макаренко, 

Н.Олефіренко, Л.Пєтухова, В.Шакотько, О.Шиман та ін. 

Всю множину електронних інформаційних ресурсів, що використовуються в системі 

освіти,  в  сучасній  педагогічній  науці  і  освітній  практиці  означають  терміном  електронні 

освітні  ресурси  (як  синонім  використовується  також  термін  цифрові  освітні  ресурси) 

[1].Розмаїття,  потужність  і  різноплановість  електронних  ресурсів,  зорієнтованих  на 

використання  в  навчальному  процесі  початкової  школи,  створює  певні  проблеми  щодо 

здійснення  їх  раціонального  вибору  вчителем  як  інструмента  ефективної  допомоги  у 

вирішенні певних педагогічних завдань. 

Нині  сутність  поняття  «електронний  навчальний  посібник»  визначають  по-різному: 

від  файлів  електронних  версій  підручників  і  до  складних  електронних  комплексів,  які 

оновлюються  з  централізованого  джерела  й  інтерактивно  взаємодіють  з  учнем,  включаючи 

виставлення  оцінок,  завантаження  домашнього  завдання  та  додаткових  мультимедійних 

файлів. 

Багато навчальних посібників, які доступні на електронних носіях або в Інтернеті, не 

завжди просто осягнути. Пропонована Шиман О. І. [2] класифікація електронних навчальних 

посібників для використання в початковій школі, спрощує перші кроки майбутніх учителів 

початкової школи, практикуючих педагогів на шляху освоєння існуючих зразків і стимулює 

до  пошуку  нових  варіантів  і  можливостей.  Насамперед  слід  розібратися  з  їх  різновидами, 

форматами таких електронних документів, технологічними особливостями роботи з ними та 

методичною  доцільністю  їх  застосування  в  навчанні,  вихованні  і  розвитку  молодших 

школярів. 

До  першого  типу  (друковані  посібники)

  відносяться  будь-які  види  навчальної 

документації, починаючи з конспектів занять, демонстраційних, роздаткових, контролюючих 

матеріалів,  закінчуючи  всілякою  звітністю.  Сучасний  педагог  повинен  володіти  навичками 

роботи з апаратними засобами друкованих посібників (клавіатурою, принтером, сканером) та 

програмними додатками інтегрованого офісного пакету (MS Word, MS Publisher, MS Excel). 

Слід відмітити, що ці навички, крім роботи з лінійними текстовими даними, мають включати 

володіння  потужними  можливостями  цих  програм  зі  структурування  даних,  які  можуть 

містити  нестандартні  символи  і  позначення,  складне  розташування  тексту  в  сукупності  з 

різними елементи графічного та табличного оформлення. Крім звичного формату текстових 

документів (.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   244   245   246   247   248   249   250   251   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка