Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка230/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   ...   326
Висновки. 

Узагальнюючи вищесказане, можна визначити, що ціннісне ставлення до 

власного здоров‘я – це категорія, на формування якої істотний вплив має мотивація дитини 

на  здорове  існування,  створення  в  її  уявленні  образу  здоров‘я,  внутрішньої  готовності  до 

дотримання  здорового  способу  життя.  Враховуючи  специфіку  життєвого  досвіду  старших 

дошкільників,  належну  увагу  необхідно  надавати  забезпеченню  їх  знаннями  про  основи 

здоров‘я, себе самого, які найкращим чином сприймаються і закріплюються в різних видах 

дитячої  діяльності:  ігровій,  комунікативній,  предметно-практичній.  Діяльність  дітей  має 

цілеспрямовано  пропонуватися,  мотивуватися  дорослими.  Для  коригування  діяльності 

вихованців необхідно ставити орієнтир на вплив наслідків їхніх дій на емоційний стан інших 

людей.  У  нашому  випадку  діти  мають  знати,  що  недотримання  ними  правил  здорового 235 

 

існування  веде  до  хвороби,  що  викликає  власний негативний  стан,  а  також  стурбованість  і переживання рідних людей. На думку О. Запорожця, така емоційна корекція поведінки, що 

визначає внутрішню детермінацію діяльності мотивом, ґрунтується на узгодженні загальної 

спрямованості поведінки з важливим для дитини змістом її діяльності.  

 

1. 

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 380 с. 

2.

 

Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М.: АПН РСФСР, 1960. – 486 с. 3.

 

Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. – М.: Мысль, 1988. – 253 с. 4.

 

Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. – М.: Мысль, 1970. – 183 с. 5.

 

Батькам про валеологію: Посіб. для батьків старшокласників /  Т. Бойченко, Н. Колотій, А. Царенко та ін. – К.: Прем‘єр-медіа, 2000. – 152 с. 

6.

 Бех І.Д. Образ „Я‖ як мета формування і розвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 1998. – ғ 2. – С. 

30–40. 


7.

 

Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Ред. Л.И. Фельдштейн. – М.: Ин-т практ. психол., 1995. – 352 с. 

8.

 Дичківська І.М., Поніманська Т.І. Це я можу сам. Вправи у соціальній поведінці: Навч. метод. посіб. – Рівне: 

РДГУ, 2001. – 57 с. 

9.

 

Інтегративний українознавчий курс ―Здоров‘я‖ (валеологія) // Освіта. – 1996. – 24 лип. (ғ 39). – С. 3. 10.

 

Маневцова  Л.В.  Организация  элементарной  поисковой  деятельности  детей  как  средства  формирования познавательной активности  // Дошкольное воспитание. – 1973. – ғ 4. – С. 23–26. 

11.


 

Маршицька В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку: 

Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 /  Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2003. – 186 с. 

12.


 

Неверович Я.З. Участие эмоций и мотивов в формировании детской личности // Эмоциональное развитие 

дошкольника / Под ред.   А.Д. Кошелевой. – М.: Просвещение, 1985. – С. 29–43. 

13.


 

Ніколова О. Дітям про вік людей // Дошкільне виховання. – 2002. –   ғ  9. – С. 15. 

14.

 

Петленко В.П. Валеология Человека: Здоровье – Любовь – Красота. – СПб.: Петрос, 1996. – Т.І.: Валеология и мудрость здоровья, 1996. – 254 с. 

15.


 

Поташнюк Р.З. Соціально-екологічна сутність здоров‘я. – Луцьк: Надстир‘я, 1995. – 92 с. 

16.

 

Психологоический  словарь  /  Под  ред.  В.П.  Зинченко,  Б.Г.  Мещерякова.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.: Педагогика-Пресс, 1998. – 440 с. 

17.


 

Радіозвернення Президента України Віктора Ющенка // Уряд. кур‘єр. – 2005. – 15 листоп. (ғ 217). – С.2. 

18.

 

Сайко  В.Д.  Ценностные  ориентации  детей  при  переходе  в  младший  школьный  и  подростковый  возраст  // Вопросы психологии. – 1986. –  ғ 2. – С. 67–74. 

19.


 

Сарапулова Є. Фізіологічно доцільний режим дня // Дошкільне виховання. – 2001. – ғ 5. – С. 13–15.  
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка