Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка229/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   ...   326
цінності  сімейного  життя

  (цінності,    що  регулюють  родинне  життя); громадянські цінності 

(цінності, на основі яких вибудовується сфера суспільно-громадських 

стосунків); 

національні  цінності 

(цінності,  що  характеризують  особливості  життя  певної 

національності  та  державного  устрою); 

асолютно  вічні  цінності

  (цінності,  що  акумулюють 

досвід усього людства і є еталоном його буття). 

Враховуючи  подану  класифікацію,  можна  визначити,  що здоров‘я  –  це  цінність,  яка 

правомірно  належить  до  всіх  ціннісних  категорій  і  є  актуальною  в  різноманітних  сферах 

людського життя. 

Таким чином, відповідно до даного визначення можна припустити, що дитина,  у  якої 

буде  сформоване  сприйняття  власного  здоров‘я  як  особистісної  цінності,  намагатиметься 

свідомо  коригувати  свою  поведінку  щодо  здорового  існування.  Результат  буде  досягнуто  за 

умови  побудови  педагогічного  процесу  з  урахуванням  завдань,  спрямованих  на  формування 

ціннісного  ставлення  до  власного  здоров‘я  в  дітей  старшого  дошкільного  віку  згідно  з 

вимогами сучасної науки. На думку І. Беха, виховна тактика щодо рівня розвитку особистісних 

цінностей  має  полягати  в  забезпеченні  їх  прояву  як  ставлення,  що  не  має  чітко  окреслених 

меж.  При  цьому  шлях  формування  особистісних  цінностей,  який  може  бути  успішно 

методично інструментований науково обґрунтованою виховною технологією, має полягати  у 

сходженні  від  конкретного  до  загального  [26,  с.  14].  Тобто  першочерговим  завданням 

дошкільної  освіти  має  бути  формування  в  дітей  старшого  дошкільного  віку  усвідомлення 

цінності власного

  (курсив  наш)  здоров‘я  з  тим,  щоб  у  подальшому  підвести  їх  до  розуміння 

цінності здоров‘я тих, хто їх оточує, а також цінності здоров‘я для суспільства.  234 

 

Проблему  гармонійного  співіснування  особистості  з  об‘єктами  навколишньої дійсності  вивчали  О.  Лазурський,  В.  М‘ясищев  та  ін    Уперше  проблема  психологічних 

ставлень  була  розглянута  О.  Лазурським.  Він  наголошував  на  тому,  що  ―індивідуальність 

людини  визначається  не  лише  своєрідністю  її  внутрішніх  психічних  функцій  на  зразок 

особливостей пам‘яті, уяви, уваги тощо, але й великою мірою її ставленням до оточуючих її 

явищ [144, с. 2]‖. 

Подальше вивчення категорії ―ставлення‖ проводив В. М‘ясищев, який створив одну з 

авторитетних у вітчизняній психології теорій – теорію ставлень, що ґрунтується на наукових 

здобутках  О.  Лазурського.  За  В.  М‘ясищевим  ―психологічні  ставлення  в  сформованому 

вигляді  –  це  цілісна  система  індивідуальних,  вибіркових  свідомих  зв‘язків  особистості  з 

різними  сторонами  об‘єктивної  дійсності‖.  Розвиваючи  свою  думку,  автор  зазначає: 

―Ставлення  окремих  людей  визначені  узагальненими  ставленнями,  які  виражаються  і 

відображаються в окремих вчинках і всій діяльності людини ‖. Він підкреслював, що система 

об‘єктивних  соціальних  ставлень,  у  яку  включена  кожна  людина,  формує  її  суб‘єктивне 

ставлення  до  дійсності.  І  ця  система  ставлень  людини  до  навколишнього  світу,  самої  себе  – 

найбільш специфічна характеристика особистості.  

Це  положення  дає  підставу  вважати,  що  на  формування  ціннісного  ставлення  до 

власного  здоров‘я  в  дітей  старшого  дошкільного  віку  особливий  вплив  мають  соціальні 

чинники. Перш за все – це ставлення суспільства до здоров‘я як до цінності.  Таке ставлення 

дитина  сприймає  через  поведінку  дорослих,  що  її  оточують,  а  також  розкриття 

здоров‘язберігаючої тематики в літературних творах, народних та сімейних традиціях тощо. 

Адже,  за  визначенням  О.  Запорожця,  „соціальне  середовище  –  це  не  просто  необхідна 

зовнішня умова (поряд з повітрям, теплом). Це справжнє джерело розвитку, оскільки саме в 

ньому  ―записана‖  програма  того,  які  психічні  здібності  мають  у  дитини  виникнути,  і 

визначені  конкретні  засоби  для  ―переводу‖  цих  здібностей  із  соціальної  форми  в 

процесуальну індивідуальну [11, с. 88]‖.  

Таким чином, у процесі проведення дослідження з формування ціннісного ставлення 

до  власного  здоров‘я  в  дітей  старшого  дошкільного  віку  необхідно  брати  до  уваги 

взаємозв‘язок  і  взаємовплив  таких  дефініцій,  як  цінність,  особистісна  цінність,  ціннісні 

орієнтації.  На  основі  аналізу  літературних  джерел  визначено,  що  певні  об‘єкти  чи  явища 

дійсності  у  процесі  діяльності  або  виховання  особистості  починають  виступати  в  якості 

цінностей, які в результаті засвоєння їх людиною можуть перейти в категорію особистісних 

цінностей. У свою чергу, наявність особистісних цінностей забезпечує вибіркове ставлення 

людини  до  дійсності,  що  виявляється  у  формі  ціннісних  орієнтацій,  які  сприяють 

визначенню мотивації поведінки і в комплексі з іншими складовими  готують підґрунтя для 

виникнення ціннісного ставлення.  

Виходячи з вищезазначеного, передбачаємо, що, формуючись, ціннісні новоутворення 

будуть стимулювати особистісне зростання дитини і сприяти розвитку її ставлення до певної 

цінності на більш свідомому і високому рівні. 

Проаналізувавши наукову літературу, ми дійшли висновку, що умовою для формування 

ціннісного  ставлення  є  здобуття  особистістю  знань  з  певної  галузі,  емоційне  усвідомлення 

мотивів важливості  цієї цінності і вміння регулювати поведінкову реакцію. Тобто „ціннісне 

ставлення‖  є  складним  новоутворенням  особистості,  у  якому  в  органічній  єдності 

взаємодіють інтелектуальні, емоційні, мотиваційні і вольові процеси, що відіграють важливу 

роль  у  формуванні  ціннісного  ставлення.  Це  відповідає  таким  структурним  компонентам 

ціннісного ставлення:  когнітивно-інтелектуальному; емоційно-мотиваційному; поведінково-

діяльнісному.  

Важливим  для  нашого  дослідження  є  зміст  зазначених  компонентів,  оскільки 

методика,  як  одна  зі  складових  педагогічних  умов  формування  ціннісного  ставлення  до 

власного здоров‘я в дітей старшого дошкільного віку, буде розроблена з їх урахуванням. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   225   226   227   228   229   230   231   232   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка