Засобами сприятливого розвивального середовища


Виклад  основного  матеріалуСторінка228/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   ...   326
Виклад  основного  матеріалу. 

Концептуальна  ідея  нашого  дослідження  полягає  у 

визнанні  того,  що  ціннісне  ставлення  до  власного  здоров‘я  в  дітей  старшого  дошкільного 233 

 

віку  є  складним  новоутворенням.  Воно  характеризується  наявністю  в  дошкільників необхідних  знань  про  основи  здоров‘я,  мотивації  щодо  його  збереження,  усвідомлення 

цінності здоров‘я, навичок здорового способу життя. 

Для  розкриття  сутності  поняття  ―ціннісне  ставлення‖,  визначення    його  структурних 

компонентів  проведено  аналіз  дефініцій:  „цінність‖  і  „ставлення‖  з  опорою  на  „теорію 

цінностей‖  (Б.  Ананьєв,  С.  Анисимов,  Л.  Архангельський)  [4;  5;  6;  7;  15]  та  ін.  і  „теорію 

ставлень‖  (О.  Лазурський,        В.  М‘ясищев)  та  ін.  Розглянуто  поняття,  що  мають  з  ними 

безпосередній  змістовий  зв‘язок:  „особистісна  цінність‖,  „ціннісна  орієнтація‖,  а  також 

дефініцію  „формування‖.  Формування  соціальної  якості  (до  якої  відноситься  і  ціннісне 

ставлення до власного здоров‘я) – один із видів розвитку, зміна якісного стану особистості, яка 

залежить головним чином від зовнішніх впливів  . 

Отже, категорія ―ціннісне ставлення― є складним новоутворенням, яке ґрунтується на 

взаємозв‘язку таких дефініцій, як цінність, особистісна цінність, ціннісні орієнтації. 

Визначенню сутності категорії „цінність‖, осмисленню і розкриттю впливу ціннісних 

новоутворень  на  розвиток  особистості,  її  життєдіяльність  і  поведінку  присвячено 

дослідження  таких  відомих  сучасних  філософів  і  психологів:    Б.  Ананьєва,  І.  Беха,  А. 

Здравомислова, О. Леонтьєва,  С. Рубінштейна, Н. Чавчавадзе та ін. [4; 26; 113]. 

Процес формування цінностей розкриває у своїх дослідженнях А. Здравомислов, який 

висвітлює  його  у  взаємозв‘язку  з  поняттями  „потреби‖  та  „інтереси‖.  У  результаті 

експериментальної  діяльності  вчений  виявив,  що  в  духовній  сфері  „стимули  та  причини 

діяльності людини отримують подальший розвиток: потреби, перетворені в інтереси, у свою 

чергу, „перетворюються‖ в цінності‖  .  Виходячи з цього положення, можна стверджувати, 

що, формуючи в дітей старшого дошкільного віку розуміння здоров‘я як цінності, педагоги 

мають створити умови для активізації їхньої природної потреби  – бути здоровими, а також 

для виникнення інтересу до засобів підтримання здоров‘я.  

Ціннісні  стимули  мають  важливе  значення  в  різних  сферах  життєдіяльності  та  в 

задоволенні індивідуальних потреб особистості. Загальноприйнятим у суспільній практиці є 

поділ цінностей на дві групи: матеріальні, що пов‘язані з практичними потребами, і духовні, 

вищі  потреби  особистості,  а  саме:  наукові,  соціально-політичні,  естетичні,  моральні  тощо.          

М. Боришевський  до духовних цінностей відносить і валеологічні. Актуальною для нашого 

дослідження  є  думка  автора,  що  детермінація  валеологічних  цінностей  виявляється  у 

відповідальному  ставленні  особистості  до  власного  здоров‘я    .  Лише  та  людина  може 

повністю  реалізувати  фізичні  та  психічні  можливості  організму,  яка  з  дитинства  набуває 

навичок  здорового  способу  життя.  Турбота  про  власне  здоров‘я  стає  не  тільки  особистою 

справою  індивіда,  а  й  проявом  відповідальності  перед  суспільством,  державою.  У  свою 

чергу, Н. Бердяєв, С. Бубнова категорію „здоров‘я‖ відносять до матеріальних цінностей . У 

зв‘язку  з  наявністю  різних  поглядів  на  здоров‘я  як  цінність  доречно  навести  класифікацію 

цінностей,  запропоновану  З.  Плохій: 

особистісні  цінності 

(цінності,  що  стосуються 

особистого  життя); 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка