Засобами сприятливого розвивального середовища


ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВСторінка191/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   326
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Бондаренко О., 

студентка 4 курсу педагогічного факультету

Ватаманюк Г., 

кандидат педагогічних наук,

 

старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти

 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Анотація.

  У  статті  розкрито  сутність  понять  «готовність  до  навчання  в  школі», 

«соціально-психологічна 

готовність», 

«соціальна 

компетентність», 

«мовленнєва 

компетентність», «комунікативна компетентність», «комунікативна готовність до навчання в  

школі»  та  їх  змістові  компоненти;  розглянуто  дефініції  дитячої  гри  як  засобу  соціалізації 

дитини;  описано  методи  комунікативної  підготовки  дошкільників  до  навчання  в  школі 

(наочні, словесні, організаційні, контрольно-стимулювальні). 

Ключові  слова:

 

дошкільники,  комунікативна  готовність,  навчання  в  школі, 

спілкування, взаємодія, діяльність, гра. 

Проблема готовності старших дошкільників до навчання в школі є однією з найбільш 

актуальних на сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної думки в Україні.  Це 

пояснюється тим, що успiшний розвиток особистостi, ефективнiсть навчання багато в чому 

залежить вiд того, наскiльки правильно дорослими враховується рiвень пiдготовки дитини до 

школи,  змістовими  аспектами  якої  є  формування  позитивного  ставлення  до  майбутнього 

навчання, готовності прийняти нову соціальну позицію школяра, опанування елементарних 

комунікативних навичок, умінь соціальної поведінки. Нове оточення потребує нових правил 

спілкування.  Невміння  швидко  адаптуватися  до  незнайомих  людей  веде  до  усамітнення 

дитини, внаслідок чого вона повільно адаптується до шкільного навчання, втрачає інтерес до 

нових  видів  діяльності,  уникає  соціальних  контактів  з  дорослими  й  однолітками, 

погіршується її  психофізіологічний стан, низькою стає продуктивність в начальній, творчій, 

самостійній діяльності.

 

Проблема  підготовки  дітей  до  школи  започаткована  у  працях  психологів-класиків 

Л. Виготського,  О. Запорожця,  Г. Костюка,  О. Леонтьєва,  В. Котирло  та  ін.,  широко 

відображена  в  наукових  дослідженнях  Л. Артемової,  В. Кузя,  Л. Калмикової,  О. Проскури, 

О. Савченко,  Т. Назаренко  та  ін.  Проблему  формування  комунікативних  умінь  дошкільників 

досліджували:    психологи  (О. Кононко,  В. Котирло,  М. Лісіна,  Т. Піроженко  та  ін.);  педагоги 

(В. Захарченко,  А. Гончаренко,  Є. Тихєєва,  та  ін);  лінгвісти  (В. Бабич,  Ф. Бацевич); 

лінгводидакти  (А. Богуш,  Н. Гавриш,  К. Крутій,  Н. Луцан,  М. Пентилюк  О. Трифонова  та  ін.). 

Специфіку формування комунікативних умінь дошкільників в ігровій діяльності розкрито у 193 

 

працях  А. Богуш,  Н. Луцан  (мовленнєві  ігри),  Г. Ватаманюк  (музичні  ігри),  Ю. Приходько (сюжетно-рольові ігри). 

Мета  статті

  полягає  у  розкритті  сутності  поняття  «комунікативна  готовність 

дитини до навчання в школі»; виявленні її структурних і змістових компонентів; визначенні 

ролі гри в формуванні досвіду комунікативної поведінки як передумови успішного навчання 

в школі.  

Готовність  до  навчання  в  школі  є  інтегративною  характеристикою  психічного 

розвитку  дитини,  яка  охоплює  iнтелектуальний,  особистiсний,  вольовий  та  соцiально-

психологiчний компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов та вимог школи. 

Сутність соціально-психологічної складової полягає в готовності дитини до прийняття нової 

соціальної  ролі  –  школяра,  що  виражається  в  серйозному  ставленні  до  школи,  навчальної 

дiяльностi,  вчителя,  вмінні  спілкуватися  з  іншими  дітьми.  До  структури  соціально-

психологічної    готовності  дитини  до  навчання  в  школі  входять  комунікативна,  соціальна  і 

мовленнєва компетентності. Соціальна компетентність – це знання норм і правил поведінки, 

прийнятих у певному соціально-культурному середовищі, ставленні до нього; реалізація цих 

знань  на  практиці.  Взаємодія  з  іншими  людьми  є  своєрідним  видом  входження  дитини  в 

людський  соціум,  що  вимагає  уміння  узгоджувати  свої  інтереси,  бажання,  дії  з  іншими 

членами  суспільства.  Мовленнєву  компетентність  розглядаємо  як  такий  рівень  мовного 

розвитку,  який  дозволяє  людині  в  різних  життєвих  ситуаціях  вільно  використовувати  свої 

знання  про  мову,  дотримуючись  загальної  культури  мовлення.  Мовленнєва  компетентність 

передбачає  сформованість  фонетичної,  лексичної,  граматичної,  діалогічної  та  монологічної 

компетенцій.  Соціальну  і  мовленнєву  компетенції  можна  розглядати  як  елементи 

комунікативної, яка включає в себе ще знання й розуміння невербальної мови спілкування, 

уміння  орієнтуватися  в  ситуації  спілкування,  стримуватися  та  ініціювати  його,  вступати  в 

контакт  з  однолітками  й  дорослими.  Відтак  соціально-комунікативна  компетенція 

дошкільника  –  це  обізнаність  із  різними  соціальними  ролями  людей  (знайомі,  чужі,  діти, 

дорослі,  жінки,  чоловіки,  дівчатка,  хлопчики,  молоді,  літні  тощо);  з  елементарними 

соціальними  та  морально-етичними  нормами  міжособистісних  взаємин;  уміння 

дотримуватись  їх  під  час  спілкування;  здатність  взаємодіяти  з  людьми,  які  оточують 

(узгоджувати  свої  дії,  поведінку  з  іншими;  усвідомлювати  своє  місце  в  соціальному 

середовищі); позитивно сприймати себе. Це вміння співпереживати, співчувати, допомагати 

іншим,  обирати  відповідні  способи  [1,  с. 18].  Комунікативна,  соціальна  і  мовленнєва 

компетентності  формуються  у  процесі  соціалізації  й  виховання  дитини  і  до  закінчення 

дошкільного  дитинства  мають  певний  рівень  розвитку  соціально-психологічної  готовності 

дитини до шкільного навчання. Відтак 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка