Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка187/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   183   184   185   186   187   188   189   190   ...   326
Висновки:

 отже, мовленнєві вміння вважаємо експресивним компонентом структури 

комунікативних  умінь старшого дошкільника, спрямований на вираження емоцій, передачу 

інформації, узгодження дій. Зауважимо, що в педагогіці, зокрема дошкільній, не розроблена 

єдина  концепція,  яка  характеризувала  б  означену  групу  вмінь.  Тому,  визначаючи  свою 

дослідницьку  позицію  щодо  розуміння  сутності  й  структури  комунікативних  умінь 

старших  дошкільників,  дотримуємося  думки  тих  дослідників,  які,  з  одного  боку, 

розглядають  комунікативні  вміння  в  контексті  взаємодії  та  єдності  трьох  основних 

процесів  комунікативної  діяльності  старшого  дошкільника,  а  саме:  інтелектуально-

мовленнєвого, який забезпечує обмін інформацією; інтерактивного, що регулює взаємодію 

учасників  спілкування;  перцептивного,  який  забезпечує  їхнє  взаємосприйняття, 

взаємооцінку і рефлексію у спілкуванні, а з іншого боку - поділяємо думку тих дослідників, 

які  відзначають  вплетеність  комунікативних  умінь  у  канву  різних  видів  діяльності 

старшого  дошкільника  (в  ігрову,  образотворчу,  мовленнєву,  музичну,  трудову)  і 

розглядають їх як акт реалізації трьох провідних функцій  – презентативної (повідомлення 

інформації),  інсентивної  (спонукання  співрозмовника  до  сприйняття  інформації)  та 

коректувальної (керування мовленнєвою поведінкою.  

 

1. 

Годлевська  Д.М.  Розвиток  рефлексії  та  креативності  у  процесі  підготовки  студентів  до  професійної 

комунікативної діяльності / Д.М. Годлевська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки.  – 

Черкаси : Черкаський національний університет, 2006. – Випуск 88. – С. 21–25. 

2.

 

Демидчик  Г.С.  Розвиток  комунікативно-мовленнєвих  умінь  молодших  школярів  засобами  службових частин мови / Г.С. Демидчик ..

 

Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія і методика навчання рідної мови /АПН 

України; Інститут педагогіки. – К., 2001. –159 с. 

3.

 Леонтьев  А.Н.  О  речевой  ситуации  и  принципе  речевого  действия  /  А.Н.Леонтьев  //  Русский  язык  за 

рубежом. – ғ2, 1968. – С. 86–91. 

4.

 

Маліновська  Н.В.  До  питання  про  розвиток  комунікативно-мовленнєвих  здібностей  дошкільників  / Н.В. Маліновська  //  Психол.-пед.  основи  гуманізації  навч.-вихов.  процесу  в  школі  та  вузі  :  зб.  наук.  пр.  / 

Міжнар. ун-т «РЕГІ» ім. С. Дем‘янчука [та ін.]. – Рівне, 2002. – Вип. 3. – С. 182–184. 

5.

 

Шадриков  В.Д.  Способности  человека/  В.Д.  Шадриков.  –  М.  :  Издательство  «Институт  практической психологи», Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – 288 с. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   183   184   185   186   187   188   189   190   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка