Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка184/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   ...   326
Моральне  виховання

-  одна  з  форм  відтворення,  успадкування  моральності  у 

суспільстві;  цілеспрямований  і  систематичний  вплив  на  свідомість,  почуття  і  поведінку 

вихованців  з  метою  формування  у  них  моральних  якостей,  відповідних  вимогам  суспільної 

моралі. 

Метою  морального  виховання  є  формування  моральності,  духовності,  доброті, 

милосердя,  турботи,  порядності,  чесності  та  загольнолюдських  цінностей:  патріотизму, 

свободи волі, добра і зла, самовиховання, доброчесності, совісті, надії. 

Моральне  виховання  передбачає  різноманітні  впливи  на  думки,  почуття,  соціальну 

практику індивіда, його самовдосконалення. Цей процес поєднує в собі такі особливості: 

— цілеспрямованість (полягає в чіткій окресленості мети педагогічних впливів); 

—  багатофакторність  (передбачає  врахування  усіх  чинників,  які  відіграють  суттєву  роль  у 

процесі виховання); 

— віддаленість у часі результатів роботи (виховання є тривалим процесом, результати якого 

не можуть бути досягнутими одразу); 184 

 

— неперервність (полягає в систематичності взаємовпливів вихователя і вихованця); — визначальна роль педагога (педагог має бути моральним взірцем для дитини); 

—  цілісність  (передбачає  внутрішню  єдність  усіх  виховних  засобів  і  впливів  щодо 

формування моральної культури людини)[ 3]. 

Засоби морального виховання можуть бути різноманітними, а саме: 

1.

 

Художні засоби. В цю групу можна віднести фольклор, образотворче та музичне мистецтво, кіно тощо. Ця група засобів дозволяє емоційно забарвити діяльність та формувати 

моральні почуття в усіх вікових групах. 

2.

 

Природа як засіб морального виховання використовуються не часто, але саме їй належить  одна  з  провідних  ролей  у  формуванні  гуманних  почуттів,  бажанні  опікуватися 

слабшими та нужденними. 

3.

 

Також до засобів морального виховання відносять власну діяльність дитини. При виконанні  будь-якої  роботи  в  дітей  формується  наполегливість,  бажання  досягати  мети, 

дружелюбність, впевненість у власних силах тощо. 

4.

 

Моральні почуття може формувати і атмосфера в якій живе дитина. Середовище формує  доброзичливість,  любов,  гуманність,або  навпаки    злість,  егоїзм,  жорстокість  до 

всього. 


5.

 

Праця є ефективним засобом виховання у дітей працелюбності, відповідальності,  цілеспрямованості,  організованості,  почуття  колективізму  тощо.  Трудова 

діяльність  позитивно  впливає  на  формування  творчих  здібностей,  почуття  гідності  через 

усвідомлення  важливості  своєї  діяльності.  Трудовий  процес  переважно  є  колективним, 

передбачає різноманітні  взаємозв´язки дитини, в яких вона усвідомлює значення колективної 

роботи  та  дружби,  взаємодопомоги,  відповідальності  за  доручену  справу,  дотримання 

моральних норм. 

6.

 

Гра,  як  провідна  діяльність  дітей  дошкільного  віку  є  універсальнимзасобом виховання моральних почуттів дітей усіх вікових груп. Гра відповідає потребам та інтересам 

дітей, сприяє вияву їхньої самостійності, ініціативи, творчості, імпровізації, перевірці себе. 

Існує  багато  класифікацій  ігор  дітей  дошкільного  віку.  Розглянемо  найпоширеніші  з 

них. 


О.  Усова,  досліджуючи  ігри  дошкільників  довела,  що  вони  змінюються  з  віком,  а  їх 

розвиток відбувається за такими напрямами: 

1)  змінюється  вид  гри  (ігри–  дії–  будівельні–  конструкторські  ігри–    рольові– 

сюжетно-рольові– Творчі); 

2)  використання  дітьми  ролі  (спочатку  одна  нескладна  роль,  поступово  їх  кількість 

збільшується) 

На  етапі  сучасного  розвитку  теорії  та  практики  педагогіки  дошкілля  поширеною  є 

класифікація  Д.  Ельконіна.  Він  класифікує  сюжетно-рольові  ігри  за  такими  критеріями:  1) 

ігри  з  сюжетом  на  побутові  теми;  2)  ігри  з  виробничим  сюжетом;  3)  ігри  з  суспільно-

політичним сюжетом. 

Учений окремо виділяє ігри з правилами і  виводить такі  їх групи:  1) наслідувально-

процесуальні;  2)  ігри  драматизації;  3)  сюжетні  ігри  з  нескладними  правилами;  4)  ігри  з 

правилами без сюжету; 5) спортивні ігри[4]. 

 У  процесі  гри  дошкільник  без  прямих    впливів  з  боку  вихователя  засвоює  норми 

людських відносин, моральні цінності. Діти самі обирають тему гри, розгортають її сюжет на 

основі  доступного  досвіду,  знань,  умінь.  Гра  показує  дитині,  що  слід  рахуватися  з  іншими 

(вона не відбудеться , якщо діти не можуть узгодити свої дії), розвиває моральні почуття та 

показує рівень їх сформованості на момент ігрової діяльності. 

Тому гра у педагогічному процесі дитячого садка використовується як засіб не тільки 

формування  певних  знань,  а  й  для  виховання  моральних  уявлень  і  почуттів,  розвитку 

самостійності, ініціативи, відповідальності, дружелюбності тощо. 

Моральне виховання– складний, систематичний процес, що формується тривалий час 

та потребує ретельної  уваги, контролю та оцінки з боку дорослого. Формування моральних 

якостей,  почуттів,  знань    передбачає  задіяння  різноманітних  засобів  для  досягнення 

максимально продуктивного результату серед яких одне з провідних місць займає гра. Вона 

пронизує  всі  види  діяльності  дітей  дошкільного  віку  та  впливає  на  формування  моральної 

свідомості  та  поведінки.  Саме  у  грі  дитина  реалізує  свою  потребу  у  спілкуванні  з 

однолітками, що формує колективістські якості. Проте вихователь повинен керувати ігровою 

діяльність,  контролювати  її  процес  та  постійно  діагностувати  розвиненість  моральних 

почуттів, якостей дітей. 

 185 

 

1.  Лохвицька  Л.  Моральне  виховання:  нові  чи  старі  проблеми?  Л.  Лохвицька//Дошкільне  виховання.  -  2014.  - ғ7. - С12-16. 

2. Батрак А. Духовно– моральне виховання учнів/ А. Батрак // Зауч. - 2014. - ғ1. - С.18-21. 

3.  Дошкільна  педагогіка:  навч.  посіб.для  студентів  вищих  навчальних  закладів/  Т.  Поніманська.  -  К.: 

Академвидав, 2006. - 456 c. 

4. Педагогіка українського дошкілля: навч. посіб.для студентів вищих навчальних закладів/ Лисенко Н.В., 

Кирста Н.Р.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 360 c. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка