Засобами сприятливого розвивального середовища


ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХСторінка161/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   326
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  

Щербій А., 

студентка 4 курсу факультету початкової освіти 

Шкуренко О., 

кандидат педагогічних наук, викладач

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

м.Умань, Україна 

 

Анотація.

  Навчання  іноземних  мов  на  різних  етапах  сьогодні  набуває  особливого 

значення  у  контексті  процесів  розвитку  особистості,  глобалізації  та  інтеграції  України  в 

європейський освітній простір. У зв‘язку з оновленням нормативних документів, зокрема, з 

прийняттям  Державного  стандарту  загальної  початкової  освіти  виникає  потреба  перегляду 

підходів до викладання іноземних мов на всіх етапах навчання. 

Національна  доктрина  розвитку  освіти  серед  пріоритетних  напрямів  визначає 

запровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Проблема інновацій в освіті стала предметом наукових пошуків педагогів з усього світу 

(К. Ангеловські,  В. Андрєєв,  Х. Барнет,  Дж. Бассет,  М. Богуславський,  В. Взятишев, 

Д. Гамільтон,  Н. Грос,  Р. Едем,  М. Єльмандра,  У. Кінгстон,  Н. Лагервей,  М. Майлз, 

Е. Роджерс,  А. Хабер-  ман,  Р. Хейвлок,  Д. Чен  та  ін.).  Упровадження  інноваційних 

технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів розглядають 

науковці:  Л. Березівська,  К. Бондарева,  Л. Даниленко,  І. Дичківська,  Г. Лаврентьєва, 

А Підласий, С. Сисоєва та інші. Ключові слова:

 інновація, проектні технології, інтерактивні технології. 

Термін «інновація» (із пізньолатинської innovatio – оновлення, новизна, зміна) означає 

нововведення,  тобто  цілеспрямовані  зміни,  які  вносять  у  середовище  впровадження  нові 

стабільні  елементи  (нововведення),  що  викликають  перехід  системи  з  одного  стану  до 

іншого.  

Саме  застосування  інноваційних  технологій  на  уроках  дадуть  можливість  вчителю 

розкрити здібності та таланти школярів, навчити їх вчитися та розвивати їх потенціал.  

Саме  інноваційні  технології  «забезпечують  учням  вільний  доступ  до  різноманітної 

інформації,  набуття  навичок  вирішення  різноманітних  проблем  на  основі  їх  всебічного 

дослідження і аналізу, здобуття певних знань в різноманітних галузях»[3, с. 16-19].  

Згідно з новим Державним стандартом загальної початкової освіти вивчення іноземних 

мов  у  загальноосвітніх  закладах  України  розпочинається  з  1-го  класу,  вивчення  другої 

іноземної мови – з 5-го класу [2]. У зв‘язку з цим особливої актуальності набуває перегляд 

технологій  навчання,  які  б  сприяли  ефективності  процесу  оволодіння  іноземними  мовами 

молодшими  школярами.  Сьогодні  серед  інноваційних  технологій,  які  застосовуються  у 

початковій  школі,  виокремлюють:  проектні  технології,  технологію  мовного  портфоліо 

(Мовний портфель), інформаційні технології, інтерактивні технології. 

Проектні  технології  у  початковій  школі  –  це  різновид  роботи,  коли  учні  (інколи  за 

допомогою  вчителя)  створюють  зміст  своєї  іншомовної  навчальної  діяльності  у  формі 

обраного  проекту,  як  правило  з  кінцевим  продуктом:  колаж,  альбом,  комікс,  анкета  тощо. 

Типологія  проекта  зумовлюється  віковими  можливостями  молодших  школярів,  їх 

інтересами,  а  тематика  визначається  відповідно  до  особливостей  змісту  підручника  або 

навчально-методичного комплексу (НМК) [1]. Сутність технології Мовного портфелю (МП) 

(European Language Portfolio) для молодших школярів, що є пакетом документів, полягають у 

наданні  можливості  учневі  за  певними  встановленими  параметрами  самостійно  оцінювати 

свої досягнення в оволодінні іноземними мовами незалежно від методів і засобів навчання, 

закладених  у  підручнику,  чи  НМК,  за  яким  вона  навчається.  Зміст  МП  вміщує  в  собі:  1) 

завдання  для  учня;  2)  анкети  для  батьків,  заповнення  яких  можливе  після  ознайомлення  з 

роботами  учня;  3)  критерії  оцінювання  і  самооцінювання  робіт,  які  містяться  в  МП;  4) 

сторінка вчителя, яка заповнюється наприкінці початкового курсу, коли дитина переходить 

до  іншої  школи.  Таким  чином  МП  спрямований  на  усвідомлення  дитиною  своїх  успіхів, 

заохочення  до  вивчення  іноземних  мов,  формування  самооцінки  тощо.  Актуальність 

технології МП полягає в тому, що саме в початковій школі формуються вміння бачити мету і 

обирати необхідний спосіб її досягнення [1].  

Отже,  інноваційні  технології  навчання  іноземних  мов  сприяють  інтенсифікації, 

оптимізації  навчального  процесу,  а  також  сприяють  організації  самостійної  роботи  як 

молодших  школярів,  так  і  учнів  основної  і  старшої  школи.  Безперечно  проблема 

застосування  інноваційних  технологій  у  навчанні  іноземних  мов  потребує  подальшого 164 

 

розгляду. Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в аналізі зарубіжного досвіду застосування  інноваційних  технологій  у  навчанні  іноземних  мов,  а  також  детальнішому 

аналізі інноваційних технологій навчання іноземних мов у початковій школі.  

1. Коломінова О. О. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О. О. Коломінова, С. В. 

Роман // Іноземні мови: науково-методичний журнал. – 2010. – ғ 2. – С. 40–47. 

2. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Кабінет Міністрів України; Постанова, 

Стандарт,  План  […]  від  20.04.2011  ғ  462  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п. – Назва з екрану. 

3. Кремень В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. - К.: Грамота, 2003. – С. 16-19. 

4. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів : Методичний посібник для вчителів 

початкової школи /О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, О. А. Біда та ін.  — Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 

2011. — С. 5.  

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка