Засобами сприятливого розвивального середовища


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГОСторінка152/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   148   149   150   151   152   153   154   155   ...   326
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

Сепик Н., І курс магістратури, педагогічний факультет

 

Бахмат Н., доктор педагогічних наук, доцент

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Анотація.

  У  статті  розкрито  важливість  диференціації  навчання  в  початковій  школі  як 

одного з  основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки; 

описано  доцільність  та  ефективність  застосування  диференційованого  підходу  до  формування 

мовленнєвих умінь і навичок на матеріалі мовлення молодших школярів; розкрито основні види 

диференціації, можливості її реалізації на уроках розвитку мовлення.

 

Ключові слова:

 диференціація, індивідуалізація, розвиток мовлення, молодші школярі. 

Модернізація  системи  шкільної  освіти  актуалізувала  інтерес  педагогічної  спільноти  до 

проблем  трансформації  змісту,  використання  варіативних  форм  організації  навчання,  розробки 

нового механізму психологічної підтримки  учнів тощо. З-поміж основних завдань  Національної 

стратегії розвитку  освіти в Україні на 2012–2021 роки для загальної  середньої освіти визначено 

такі: перебудова та оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на 

засадах дитиноцентризму, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу; створення умов для 

диференціації  навчання;  розвиток  та  підтримка  системи  роботи  з  обдарованими  дітьми  та 

учнівською молоддю тощо.  

Диференціація  навчання  у  початковій  школі  є  багатоаспектним,  складним  процесом,  що 

спрямований  на  розкриття  індивідуальності  молодшого  школяра,  розвиток  його  потенціалу 

(психологічний аспект) з одного боку, ефективне використання цього потенціалу для навчальної 

самореалізації  (педагогічний  аспект) –  з  другого.  Диференціація  є  вирішальним  чинником 

відродження  культурно-творчої  функції  першої  ланки  навчання,  гуманізації  і  демократизації 

освітнього процесу та передбачає максимальний розвиток дітей з різним рівнем здібностей.  

В умовах навчання в класі учнів з різним рівнем навчальних можливостей постає проблема 

оптимальної  організації  їхньої  навчально-пізнавальної  діяльності.  Розв‘язанню  цієї  проблеми 

сприяє здійснення диференційованого навчання. 

Необхідною  умовою  формування  соціально  активної  особистості  є  оволодіння  мовою  і 

мовленням,  а  мовлення  в  свою  чергу  є не  тільки формою  спілкування,  а й  формою передачі та 

набуття знань, формою навчання, тому в основу початкового курсу української мови покладено 

всебічний розвиток мовлення. Це одна з найактуальніших проблем шкільного навчання. У зв‘язку 

із  цим,  опишемо  доцільність  та  ефективність  застосування  диференційованого  підходу  до 

формування мовленнєвих умінь і навичок.  

Проблема вдосконалення зв‘язного мовлення учнів початкової школи за потреби в пошуку 

ефективних форм навчання та розвитку учнів привертає уваги педагогів, психологів та методистів. 

Про  це  свідчить  значна  кількість  періодичної  літератури,  навчальних  посібників,  наукових 

досліджень з цього питання.  

Недоліком сучасної школи залишаються недостатні вміння учнів вільно використовувати 

здобуті  знання  для  розв‘язання  практичних  завдань,  аналізу  нестандартних  ситуацій.  Зміст 

шкільної  освіти  переобтяжений  надмірним  фактологічним  матеріалом,  містить  відомості,  які  не 

мають  суттєвої  загальноосвітньої  цінності,  його  склад  і  структура  недостатньо  враховують 

необхідність диференціації навчання залежно від нахилів, здібностей, життєвих планів школярів 

[1].  

Крім  того,  за  останні  роки  значно  зросло  навчальне  навантаження  учнів,  зумовлене невідповідністю змісту освіти, навчальних технологій віковим психофізіологічним особливостям. 

Це  гальмує  різнобічний  розвиток  дітей,  негативно  впливає  на  стан  їхнього  здоров‘я,  мотивацію 

учіння.  

Важливість  розвитку  кожного  школяра  в  процесі  навчання  підкреслюється  і  у  основних 

завданнях загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ): „різнобічний розвиток індивідуальності 

дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтації, задоволення 

інтересів і потреб‖ [1, с. 4].  

Диференційований підхід знаходиться в основі розвивального навчання і посідає важливе 

місце  в  організації  формування  та  вдосконалення  комунікативних  умінь  і  навичок  школярів  та 

його  впровадження  до  визначення  змісту  освіти  має  бути  обов‘язковим  принципом 

функціонування початкової школи [5
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   148   149   150   151   152   153   154   155   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка