Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка150/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   326
Метою  статті  є 

визначити  зміст  і  особливості  використання  мультимедійних 

технологій у навчальному процесі початкової школи. 

Виклад  основного  матеріалу

.  На  сучасному  етапі  розвитку  інформаційного 

суспільства  мультимедійні  технології  є  не  просто  необхідними,  але  й  звичними  засобами 

(рекламні  монітори,  автомобільні  акустичні  та  навігаційні  системи,  домашні  кінотеатри  й 

кінопалаци).  Оволодіння  підростаючим  поколінням  навичками  вільного  користування 

засобами  мультимедіа  в  побуті,  починаючи  ще  з  раннього  дитинства,  стає  дедалі  звичним. 

Спостереження  за  сучасними  дітьми  доводять,  що  учні  початкової  школи  інтуїтивно 

розуміють  правила  користування  мультимедійними  технологіями  для  реалізації  власних 

цілей.  Легкість  у  використанні  обумовлена  сучасним  дружнім  інтерфейсом  мультимедіа: 

наявність  стандартних  позначок,  інтерактивної  системи  підказок,  «штучного  інтелекту» 

мультимедіа. Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору 

є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. 

У  науковій  літературі  визначено  сутність  понять  «технологія»,  «мультимедійна 

технологія».  Так,  технологія  –  це  комплекс,  що  складається  із  запланованих  результатів, 

засобів  оцінки  для  корекції  та  вибору  оптимальних  методів,  прийомів  навчання, 

оптимальних  для  даної  конкретної  ситуації,  набору  моделей  навчання,  які  розроблені 

вчителем на цій основі. У свою чергу мультимедійна технологія – це спеціальна інтерактивна 

технологія,  що  забезпечує  за  допомогою  технічних  і  програмних  засобів  роботу  з 

анімованою комп‘ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими 

зображеннями  і  рухомим  відео.  Мультимедійна  технологія  дозволяє  за  допомогою 

комп‘ютера  інтегрувати,  обробляти  і  водночас  відтворювати  різноманітні  типи  сигналів, 

різні  середовища,  засоби  і  способи  обміну  даними,  відомостями.  Якщо  структурувати 

інформацію,  з  якою  може  працювати  мультимедія,  то  можна  сказати,  що  мультимедія  – 

синтез трьох стихій: інформації цифрового характеру (тексти, графіка, анімація); аналогової 

інформації візуального зображення (відео, фотокартки, картини тощо); аналогової інформації 

звуку (мова, музика, інші звуки) [2, с. 7]. 

Головне  завдання  вчителя  початкових  класів  –  навчити  дитину  вчитися,  самостійно 

здобувати  знання.  Якщо  дитина  в  сім‘ї  користується  телевізором,  комп‘ютером,  а 

прийшовши  до  школи,  бачить  лише  вчителя,  нерухому  дошку  і  таблицю,  то  інтерес  до 

навчання зникне з перших же днів. Тому необхідно використовувати можливості комп‘ютера 

у  підготовці  та  проведенні  уроків  [3,  с. 45].  Використання  мультимедійних  технологій  у 

навчальному  процесі  початкової  школи  вимагає  врахування  низки  факторів,  серед  яких: 

особливості  психофізіологічного  розвитку  учнів  молодшого  шкільного  віку;  особливості 

навчально-пізнавальної 

діяльності 

молодших 

школярів; 

дидактичний 

потенціал 

мультимедійних  технологій,  орієнтованих  на  початкову  школу;  особливості  використання 

мультимедіа  у  навчанні;  вимоги  до  впровадження  мультимедіа  у  навчальному  процесі 

початкової  школи  (вимоги  до  влаштування  й  обладнання  комп‘ютерних  класів;  вимоги  до 
150 

 

організації  роботи  молодших  школярів  з  мультимедіа  продуктами;  ергономічні  вимоги  до мультимедіа продуктів; вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі) [1, 

с. 34]. 


Систематичне використання комп‘ютера на уроці сприяє підвищенню якісного рівня 

використання  наочності  на  уроці;  зростанню  продуктивності  уроку;  реалізації 

міжпредметних  зв‘язків;  логізації  й  структуруванню  навчального  матеріалу,  що  значно 

підвищує  рівень  знань  учнів;  зміні  ставлення  школярів  до  комп‘ютера  (вони  починають 

сприймати його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи 

в будь-якій галузі людської діяльності) [4, с. 20]. З огляду на це, доцільним є застосування у 

навчальному процесі початкової школи окремого виду мультимедіа додатку  – мультимедіа-

презентації.  Вона  являє  собою  спосіб  пред‘явлення  творчо  переробленого  вчителем, 

адаптованого для певного віку учнів мовної інформації у вигляді логічно завершеної добірки 

слайдів з певних тем. Мультимедійна презентація базується на використанні аудіовізуальних 

можливостей комп‘ютерних технологій [5, с. 24]. 

Зауважимо,  що  використовувати  мультимедійні  презентації  можна  на  уроці 

математики  під  час  усного  рахунку,  математичних  диктантів,  роботі  з  геометричним 

матеріалом,  тестуванні,  логічних  вправах  і  задачах  тощо;  на  уроках  української  мови  –  під 

час зорових диктантів, роботі  з деформованими текстами, словникових диктантів, вправ на 

увагу, при списуванні, складанні опису картин, зображень тощо; на уроках читання – під час 

різних  видів  словникової  роботи,  розгляді  картин,  зображень,  портретів  письменників, 

ребусів, кросвордів, тестуванні; на уроках «Я в світі» – під час навчально-пізнавальних ігор, 

розгляді малюнків, фото, схем, ілюстрацій, ребусів, кросвордів, тестуванні тощо; на уроках 

образотворчого мистецтва і трудового навчання – під час розгляду картин, малюнків, схем, 

обговоренні  технологічних  карт  тощо.  Зауважимо,  що  презентації  –  це  лише  інструмент 

(один  із  багатьох  інших  інструментів  вчителя  на  уроці),  а  тому  недоцільно  презентацію 

робити важливішою за урок, штучно «підганяти» весь урок під презентацію [5, с. 36]. 

Використання  мультимедіа-презентацій  дозволяє  вчителеві  зручно  й  ефективно 

візуалізувати  статичну  й  динамічну  інформацію,  самостійно  готувати  завдання,  підбирати 

навчальний  матеріал,  що  відповідає  змісту  конкретної  теми  будь-якої  базової  дисципліни. 

Наприклад, учитель може легко підготувати для молодших школярів навчальну презентацію 

на тему «Ми – мешканці Галактики». У традиційному навчанні підготовка зазначеного уроку 

викликає низку труднощів, які пов‘язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні 

елементи (обертання Землі навколо осі відносно інших планет, рідкісні явища (зорепад) або 

процеси,  які  недоступні  для  звичайного  сприймання  (сонячні  випромінювання,  астероїдне 

кільце  планети  Сатурн,  комета  Галлея  тощо).  У  даному  випадку,  засобом  унаочнення 

виступають  навчальні  відеофрагменти,  які  зручно  розмістити  і  відтворити  в  межах 

навчальної мультимедійної презентації [3, с. 68]. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка