Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка119/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   326
 

 

Сучасний світ все більше стає залежним від інформаційних технологій. Україна  – не 

виняток.  Ми  в  усіх  галузях  життя,  зокрема  в  освіті,  переходимо  від  індустріального 

суспільства, коли діти навчались для певної цілі – щоб набрати "багаж" знань на все життя, 

щоб  в  майбутньому  вступити  у  ВНЗ  і  отримати  професію,  тощо,  до  інформаційного 

суспільства, під час якого діти навчаються щоб самореалізуватись в житті, дізнаватись кожен 
126 

 

день щось нове. Освіта в інформаційному суспільстві спрямована, в першу чергу на інтереси дітей,  їхні  таланти  та  здібності.  Цілями  освіти  є  спрямованість  навчання  на  оволодіння 

основами людської культури, компетенціями, які потрібні для інтеграції в суспільство, та на 

безперервності  навчання  протягом  усього  життя.  Реалізувати  ці  завдання  в  галузі  освіти, 

допомагає  впровадження  в  навчально-виховний  процес  нових  технологій,  серед  них  – 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в початкових класах[1]. 

Сучасному  вчителю,  в  умовах  інформаційного  суспільства,  ІКТ  допомагають 

вирішувати ряд питань, які раніше потребували значних затрат часу і сил, як наприклад такі: 

-

 Готуватися  до  уроків  (писати  конспекти,  створювати  наочний  матеріал,  шукати  різні 

завдання  для  дітей  та  інше),  виховних  заходів,  виховних  годин,  екскурсій,  батьківських 

зборів, виступів на засіданні методичного об‘єднання тощо; 

-

 Оформлювати офіційну документацію; 

-

 Обмінюватись  досвідом  з  колегами  не  тільки  на  районному  та  обласному  рівні,  як  було 

дотепер, а й з учителями всієї України; 

-

 

Спілкуватися  з  батьками  та  в  оперативному  режимі  отримувати  інформацію  про навчальну діяльність учнів, тощо. 

Для  власне  навчального  процесу  засоби  ІКТ  використовують,  щоб  зацікавити    дітей 

навчальним  матеріалом,  підвищити  унаочненість  уроку,  забезпечити  пошук  інформації  з 

різних  джерел,  індивідуалізувати  навчання  для  максимальної  кількості  дітей  (залежно  від 

можливості  сприймання  і  здібностей  дітей)  та  для  більш  повного  та  якісного 

запам‘ятовування  і  засвоєння  нових  знань,  умінь  та  навичок.  Активне  використання  ІКТ 

також сприяє підвищенню компетенції дітей у сфері комунікації: вміння висловлювати свої 

думки  на  папері,  логічно  та  алгоритмічно  думати,  виконувати  різноманітні  завдання 

відповідно  до  плану,  збирати  потрібну  інформацію  з  різних  джерел,  швидко  і  точно 

приймати рішення, відкривати щось нове для себе.  

Основою  усіх  засобів  ІКТ  є  комп‘ютер,  без  цього  приладу  сучасний  світ  просто  не 

уявляє  майбутнього.  Освітня  галузь  також  прагне  постійно  розвиватися,  тому  комп‘ютерні 

технології ми тепер можемо зустріти практично в кожному навчальному закладі. Щоб краще 

зрозуміти механізм роботи комп‘ютера, розглянемо дидактичні  можливості  комп‘ютерів як 

нового засобу навчання. 

Персональний комп‘ютер – новий технічний засіб навчання. Він володіє властивістю, 

окрім  методичних  завдань,  реалізованих  за  допомогою  традиційних  технічних  засобів 

навчання,  виконувати  зовсім  нові  завдання.  Багато  спеціалістів,  аналізуючи  дидактичні 

можливості комп‘ютера, порівнюють його значення для системи освіти з тим переворотом у 

людській культурі, який здійснило в свій час книгодрукування. Комп‘ютер розглядається як 

більш потужний новий засіб презентації інформації та спілкування[4, с. 31]. 

У педагогічній практиці використовується не тільки комп‘ютер, а й інші різні засоби 

ІКТ.  Наприклад,  мультимедійні  проектори  (за  допомогою  яких  на  уроці  можна  показувати 

мультимедійні  презентації),  комп‘ютерні  програми,  написані  спеціально  для  роботи  на 

уроках в початкових класах ("Сходинки до інформатики" тощо), комп‘ютерні програми, які 

можна  використовувати  для  підготовки  та  проведення  уроків  в  початкових  класах 

(PowerPoint,  Microsoft  Word,  програми  для  створення  тестів  та  інші),  принтери,  сканери, 

ксерокси  (використовуються,  наприклад,  для  створення  наочності),  ітерактивні  дошки  (із 

сенсорними  панелями,  за  допомогою  яких  діти  виконують  різні  завдання),  планшети  для 

навчання (з допомогою яких діти звільняються від необхідності носити до школи і назад по 

4-5  книг  щодня,  тепер  можливо  всі  ці  книги  і  не  тільки  вмістити  в  одному  планшеті  чи 

електронній книзі) і інші засоби ІКТ. Далі коротко поговоримо про кожний із цих засобів. 

Сучасні  електронні  мультимедійні  проектори  у  закладах  освіти  з‘явилися  не  так 

давно,  ще  20  років  назад  українські  вчителі  про  такі  технології  тільки  читали  в  іноземних 

журналах.  Хоч  прототипом  для  електронних  проекторів  є  діафільми  і  діапозитиви, 

мультимедійний проектор все ж таки має більше функцій і можливостей. На теперішній день 

напевно  не  існує  вчителя,  який  не  проводив  урок  з  використанням  мультимедійної 

презентації.  Давайте  розберемо  визначення  мультимедійного  проектора,  а  також  принцип 

створення презентацій. 

Мультимедійний  проектор  –  це  сучасний  проекційний  апарат,  призначений  для 

демонстрування на екрані із звуковим супроводом відеоінформації, записаної на: жорсткому 

комп‘ютерному  диску  (вінчестері);  оптичних  дисках;  відеомагнітній  стрічці;  флеш-дисках 

(флеш-носіях);  дискетах,  а  також  відеоінформації  безпосередньо  з:  комп‘ютера,  телевізора, 

відеокамери, відеомагнітофона, інтерактивної дошки, цифрового фотоапарата, DVD-плеєра, 

мобільного телефону [4, с. 70]. 127 

 

Найбільш  поширеним  способом  використання  мультимедійного  проектора  в педагогічній практиці є показ мультимедійної презентації. Під мультимедіа-презентацією ми 

розуміємо логічно пов‘язану послідовність слайдів, об‘єднану однією тематикою і загальним 

принципом оформлення. З її допомогою вчитель може не тільки продемонструвати матеріал 

з теми, яка вивчається, а й розвивати у школярів логічне та алгоритмічне мислення, оскільки 

всі презентації будуються за єдиною логічною схемою. [2]. 

Використовувати презентації можна на усіх етапах уроку. Наприклад, для оголошення 

теми  уроку,  для  перевірки  домашнього  завдання,  для  ознайомлення  з  новим  матеріалом, 

систематизації та узагальненні знань учнів тощо. З допомогою мультимедії можна проводити 

різні  завдання  для  закріплення  вивченого,  навіть  контрольну  роботу  можливо  провести  з 

допомогою  мультимедійної  презентації  (тестові  завдання  та  завдання  творчого  характеру 

набираються на слайді). 

На  слайдах  може  бути  друкований  текст,  який  діти  мають  занотувати,  або 

запам‘ятати.  Важливо,  щоб  текст  було  набрано  достатньо  великим  шрифтом  і  він 

контрастував  з  фоном  даного  слайда  так,  щоб  учні  з  будь-якої  точки  класу  бачили  текст. 

Навіть якщо текст добре видно, вчитель має додатково прочитати його вголос, тому що деякі 

діти можуть не побачити, або не зрозуміти те, що надруковано. 

В презентацію можна вставляти різноманітні картинки, фотографії, географічні карти 

і плани, схеми, діаграми тощо. Тут важливо зауважити те, що діти будуть краще сприймати 

матеріал,  якщо  картинки  і  фотографії  будуть  якісні  і  в  міру  яскраві,  занадто  барвисті 

зображення  відволікатимуть  дітей,  а  чорно-білі  фотографії  дітям  будуть  не  цікаві.  Бажано, 

щоб  кожне  нове  зображення  було  підписане,  так  дітям  буде  легше  запам‘ятати  те,  що 

зображено і допоможе в подальшому зорієнтуватися в матеріалі. 

Крім  мультимедійних  презентацій  за  допомогою  проектора  на  уроках  можна  також 

показувати  наукові  фільми  або  мультфільми,  окремі  фотографії  тощо.  Сучасні  електронні 

мультимедійні проектори в даний час просто необхідно мати в кожній школі, тому що вони 

набагато полегшують роботу вчителів на уроці і допомагають звільнити час для додаткових, 

цікавих, завдань для дітей. 

Під  час  підготовки  та  проведення  уроків  вчитель  може  використовувати  різні 

програми,  в  яких  він  складає  конспекти,  створює  роздатковий  матеріал,  ілюстративну 

наочність  (Microsoft  Word  та  інші  редактори  для  тексту  та  зображень)  ,  вище  згадані 

мультимедійні презентації (PowerPoint), розробляє тести (наприклад програма MyTestEditor), 

також  є  спеціальні  комп‘ютерні  ігри,  які  використовують  на  різних  уроках  ("Сходинки  до 

інформатики").  Важливо,  щоб  кожен  учитель  умів  користуватися  і  орієнтуватися  у  цих 

програмах,  адже  користування  даними  програмами  полегшать  роботу  і  зменшать  час,  який 

витрачається для приготування до уроку. 

Окремо  слід  виділити  інтерактивні  SMART-технології  (інтерактивні  дошки). 

Інтерактивна дошка (ІД) – це периферійний пристрій комп‘ютера, виконує роль додаткового 

комп‘ютерного монітора.  ІД відрізняється від звичайного монітора поверхнею, яка чутлива 

до дотику та має великі розміри – для зручності в роботі з аудиторією. [4, с. 77]. Для учнів 

початкових класів ця технологія є дуже цікавою, тому що діти на уроці з використанням ІД 

можуть самі працювати з нею. Робота з цим навчальним устаткуванням і широкі можливості 

для досліджень розвивають дискусію в класі і роблять уроки динамічними. Необхідний лише 

дотик,  щоб  вибрати  значок,  відкрити  веб-сайт  або  пересунути  зображення,  учням  досить 

торкнутися поверхні дошки – палець працює, як миша[3]. 

Впровадження  SMART-технологій  в  навчальний  процес  допоможе  урізноманітнити 

форми  роботи  на  уроці,  довше  утримувати  увагу  учнів  на  одному  об‘єкті,  адже  все  нове 

цікаве дітям, зацікавити дітей вчити матеріал по темі та практично закріплювати свої знання 

біля інтерактивної дошки. 

Ще  один  приклад  застосування  ІКТ  в  шкільній  практиці  –  це  так  звані  навчальні 

планшети, з допомогою яких учні користуються усіма книгами шкільної програми, шукають 

інформацію  в  мережі  інтернет,  виконують  різноманітні  завдання,  і  при  цьому  носять  до 

школи  замість  4-5  підручників  щодня  тільки  один  планшет.  Введення  такої  новітньої 

технології  допомогло  б  зменшити  навантаження  на  спину  дітей,  урізноманітнити  види 

роботи на уроці, а учителеві полегшило б роботу з перевірки і оцінювання знань учнів. Адже 

завдання,  які  учні  виконують  в  класі  чи  вдома,  з  допомогою  навчального  планшета, 

надсилаються учителеві на комп‘ютер, і учитель може перевірити завдання в будь-який час. 

Навчальний планшет – дуже вдала інновація, тільки жаль, що не всі батьки можуть купити 

планшети для своїх дітей, а держава на даний час забезпечила тільки декілька шкіл у великих 

містах  цією  технологією.  Альтернативою  паперових  книг  в  останні  роки  стала  електронна 128 

 

книга, в базу даних якої можна занести всі підручники шкільної програми і використовувати її  як  звичайний  підручник.  Плюсом  в  цій  технології  є  те,  що  електронна  книга  майже  не 

шкодить зору дітей, а також, на відміну від яскравого монітора планшета, книга не відволікає 

учнів від уроку. 

Важливою складовою ІКТ є мережа Інтернет, за допомогою якої як вчителі, так і учні, 

мають можливість черпати матеріал і знання при підготовці до уроків, шукати цікаві факти 

по  темах,  які  вивчаються,  займатися  самоосвітою.  Діти  мають  можливість  спілкуватися  з 

однолітками  не  виходячи  з  дому,  вчителі  можуть  ділитися  досвідом  з  колегами,  та  багато 

інших  можливостей  для  навчання  відкриваються  перед  світом  завдяки  всесвітній  мережі 

Інтернет.  Використовуючи  мережу  Інтернет,  учні  початкових  класів  можуть  натрапити  на 

різні вірусні сайти, сайти з некоректною, нецензурною інформацією (фото, відео чи текстом), 

та  інші  не  рекомендовані  для  перегляду  дітьми  веб-сторінки.  Щоб  такого  не  траплялося, 

батькам  потрібно  слідкувати  за  діяльністю  дітей  у  мережі,  за  потреби  можна  встановити 

спеціальну  програму  з  функцією  "батьківський  контроль".  Ця  програма  не  допускає 

відкриття  підозрілих  сайтів,  файлів,  а  також  сторінок,  на  які  заборонили  заходити  батьки, 

таку програму можна  встановити не тільки на комп‘ютер, а й на телефон, планшет та інші 

електронні пристрої, якими користується дитина. 

Говорячи про ІКТ в початковій школі,варто звернути  увагу і  на гігієнічні  вимоги до 

роботи з цими новітніми технологіями. Багато вчителів початкових класів і  батьків, в яких 

діти ходять в 1-4 класи, негативно ставляться до сучасних технологій саме через негативний 

вплив на здоров‘я дітей. Я погоджуюся, що  неправильно організована робота з засобами ІКТ 

призводить до порушень стану здоров‘я учнів, а саме: 

-

 Опорно-рухового  апарату,  серцево-судинної  та  дихальної  системи.  Це  проблеми  з 

поставою, ранній розвиток остеохондрозу, погіршення кровопостачання до нижніх кінцівок 

та  органів  малого  тазу,збільшення  навантаження  на  серцевий  м‘яз,  погіршення 

кровопостачання  до  головного  мозку,  зменшення  екскурсії  грудної  клітки  (дихання  стає 

поверхневим,  неглибоким).  Усе  це  пов‘язано  з  необхідністю  довгий  час  сидіти  у  одному 

положенні,  така  проблема  виникає  під  час  роботи  дітей  за  комп‘ютером.  Вирішується  це 

питання  частою  зміною  діяльності  дітей,  наприклад,  потрібно  періодично  проводити 

фізкультхвилинки і хвилини релаксації. 

-

 

Органи зору, 

нервової 

системи. 

Довготривала 

фіксація 

погляду 


викликає 

перенавантаження  зорового  аналізатора  –  так  званий  "комп‘ютерний  синдром",  який 

призводить до погіршення зору, а психоемоційне напруження і довготривале навантаження 

одних і тих самих центрів головного мозку призводить до виснаження центральної нервової 

системи.  Щоб  не  виникало  таких  проблем,  вчитель  повинен  слідкувати  за  станом  дітей  і 

змінювати види діяльності, наприклад на уроці з використанням мультимедійної презентації, 

дітям  не  потрібно  цілий  урок  дивитись  на  неї,  треба  чергувати  роботу  з  мультимедією 

читанням  підручника,  розгляданням  таблиць,  роботою  в  зошиті  та  іншими  видами 

діяльності, які використовуються на уроках. 

-

 Швидка  стомлюваність  дітей,  зниження  імунітету.  Цих  проблем  не  виникатиме,  якщо 

вчитель, як і в попередніх пунктах, буде вчасно звертати увагу на стан дітей, на їхні скарги, 

прохання та зауваження, а також, як відомо, діти стомлюються від монотонної, однотипної 

роботи, тому вчителю потрібно планувати роботу на уроці так, щоб дітям не набридала та чи 

інша вправа. 

-

 Комп‘ютерна  залежність,  зниження  відчуття  розмежування  віртуального  і  реального, 

стреси, які виникають під час роботи з комп‘ютером. Це психологічні процеси, і виникають 

вони переважно при роботі за комп‘ютером дітей вдома, тому що в школі діти перебувають 

під наглядом вчителів і за комп‘ютерами працюють з тими програмами, сайтами, які вибрали 

і  перевірили  педагоги.  Вдома  ж  діти  не  перебувають  під  таким  контролем  і  можуть  довго 

грати в комп‘ютерні ігри, що призводить до вище згаданих проблем. Найкращим варіантом 

було  б  попередження  даних  проблем,  проведення  бесід,  виховних  годин  з  учнями  на  тему 

"Шкідливість  комп‘ютерних  ігор"  та  ін.  Якщо  така  проблема  все  ж  з‘являється,  потрібно 

звертатися до спеціаліста, тобто до психолога, так як це проблема на рівні роботи нервової 

системи. [5]. 

Проаналізувавши  проблеми  які  з‘являються  в  результаті  роботи  із  засобами  ІКТ, 

можемо  зробити  висновок,  що  під  час  неправильно  організованої  роботи  та  без  належного 

контролю  з  боку  вчителя  дані  порушення  фізичного  чи  психічного  здоров‘я  у  дітей 

обов‘язково  з‘являться.  Але  якщо  вчитель  буде  уважно  слідкувати  за  станом  дітей, 

організовувати  роботу  на  уроці  відповідно  до  рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки 129 

 

України та поступово удосконалювати методи роботи із засобами ІКТ, то він зможе звести такі проблеми зі здоров‘ям, як ми вище згадали, у дітей до мінімуму. 

Отже,  з  упевненістю  можна  сказати,  що  засоби  ІКТ  є  необхідними  і  навіть 

обов‘язковими  для  використання  у  процесі  навчання  дітей  в  початкових  класах,  тому  що 

запам‘ятовування  починається  зі  створення  цілісного  образу  в  уяві  дитини.  А  це  майже 

неможливо  зробити,  якщо  не  використовувати  засоби  навчання,  які  діють  на  органи  чуття 

дитини (зір, слух, дотик, тощо).  

1.

 Свищ  Н.М.  Використання  ІКТ  у  практиці  роботи  початкової  школи[Текст]:  методичний  посібник/  Н.М. 

Свищ, О.В. Бойко. - Олександрія: НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», 2014. – 48с. 

2.

 

Хомич,С.  Використання  мультимедійних  засобів  у  навчально-виховному  процесі  початкової школи/С.Хомич//Початкова школа.-2010.- ғ11(497).С.41-43 

3.

 Хоружа,Л.  Інтерактивні  SMART-технології  у  початковій  школі  /Л.Хоружа,  Т.Носенко//Початкова  школа.-

2007.- ғ8(458).- С – 11-14 

4.

 

Шестобуз  О.С.  Сучасні  інформаційні  технології:  навч.-метод.  посібник  /  О.С.Шестобуз.  –  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 212с. 

5.

 Ястребов,М.  Реалізація  здоров‘язбережувальних  технологій  в  компютерно  орієнтованому  середовищі/М. 

Ястребов//Початкова школа.-2013. -ғ11(533).- С. 28-30 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка