Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка117/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   326
1. Сприяння навчанню і творчості учнів

 

(керівництво діяльністю учнів, їх мотивація і 

підтримка  в  інформаційному  середовищі).  Учителі  підтримують  творче  і  винахідницьке 

мислення  учнів,  підтримують  учнів  у  розв‘язанні  важливих  життєвих  проблем  із 

застосуванням  цифрових  технологій  і  ресурсів,  спонукають  учнів  до  аналізу  та  рефлексії 

власного досвіду, керують учнями в колективній співпраці.  2.  Дизайн  і  розробка  цифрового  навчання  й  оцінювання

(проектування  навчального 

процесу  і  середовища  в  епоху  інформаційних  технологій  —  педагогічний  дизайн).  Учителі 

проектують  і  формують  навчальне  середовище,  обирають  оптимальні  методи  і  засоби, 

розробляють  навчальні  завдання  з  урахуванням  індивідуальних потреб  учнів,  застосовують 

різні  технології,  які  дозволяють  учням  активно  прагнути  досягти  власні  освітні  цілі, 

самостійно  управляти  власним  навчанням  та  оцінювати  свої  результати,  уміють 

використовувати різні стилі  і стратегії навчання, форми оцінювання відповідно до змісту й 

освітніх і технологічних стандартів.  

3.  Модель  роботи  і  навчання  в  цифрову  епоху

 

(проектування  середовища  в  епоху 

інформаційних технологій). Учителі застосовують оптимальні методи і засоби для навчання, 

спілкуються і співпрацюють з колегами, батьками, учнями з використанням інформаційних 

технологій, підтримують ефективне використання існуючих і нових цифрових інструментів 

для  пошуку,  аналізу,  оцінки  та  використання  інформаційних  ресурсів  у  дослідженнях  і 

навчанні.  

4.  Підтримка  громадянської  свідомості  в  цифрових  середовищах

(цифрове 

громадянство). Учителі вміють безпечно використовувати ІКТ на основі правових і етичних 

норм, обирають засоби для спілкування і спільної роботи, співпрацюють у різних проектах, 

які реалізуються в полікультурних середовищах.  

5.  Професійний  розвиток  учителя.

 

Учитель  бере  участь  у  професійних  мережевих 

спільнотах, у розвитку школи, дослідницькій діяльності, фіксує й аналізує свій професійний 

розвиток.  Сучасні  учні  прагнуть  і  готові  навчатися,  але  за  допомогою  нових  методів  і 

технологій  навчання.  За  словами  КенаРобінсона  «…  справжня  задача  вчителя  —  не 

викладати предмет, а навчати учнів. Фасілітаторство та консультування  — це рушійні сили 

здорової  освітньої  системи»  .  І  поєднання  інформаційно-комунікаційних  і  педагогічних 

технологій,  активне  використання  мережевих  технологій  організувати  продуктивну 

співпрацю і спілкування учнів на заняттях. 

Таким  чином,  ефективність  освітнього  процесу  в  умовах  інформатизації  системи 

залежить від ІКТ-компетентності педагога, яка включає не тільки використання технологій у 

навчальному процесі, а й розробку навчально- методичних матеріалів, створення особливої 

взаємодії освітнього призначення. 

Питання  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  на  уроках  праці 

досліджувалися  такими  науковцями  –  Жаболенко  М.В.,  Кобернік  О.М.,  і  педагогами  – 

Куліченко Н.М., Булгакова Н.Н., Радул В.В. та інші. 

Впровадження  інноваційних  моделей  навчального  процесу  передбачає  вміння 

вчителів  користуватися  засобами  новітніх  інформаційних  технологій.  Структурна  побудова 

заняття  з  використанням  ІКТ  змінює  саму  суть  навчального  процесу,  занурюючи  його  в 

спілкування,  де  ролі  вчителя  й  учня  врівноважені:  обидва  працюють  для  того,  щоб 

навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут 

є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями.

 

Як відомо, інформація ефективніше засвоюється в різноманітному та зручному для її сприймання вигляді. Щоб познайомити учнів із певним стилем мистецтва чи зразками робіт 

художників доцільно використовувати наочність. Так діти довідаються більше, зможуть самі 

роздивитись,  оцінити  та  осмислити  побачене,  ніж  коли  учитель  буде  розказувати  конспект 

уроку і на словах пояснювати та передавати дітям своє враження.  

У  розв‘язанні  завдань  естетичного  виховання  велику  користь  приносять  сучасні 

технічні  й  мультимедійні  засоби,  ІКТ,  мережеві  сервіси.  Вони  також  здійснюють  значний 

уплив  на  емоційну  сферу  молодшого  школяра,  завдяки  чому  підвищується  пізнавальна 

діяльність та активізація навчальної діяльності учнів. 

Застосування  інформаційно-комунікаційних  технологій  на  уроках  праці    забезпечує 

для вчителя такі можливості: 

 концентрація уваги учнів;  здійснення більш швидкого та якісного викладання матеріалу; 

 розвиток творчої уяви учнів; 
125 

  підвищення мотивації учнів

 розкриття, збереження та розвиток індивідуальних та творчих здібностей дітей;  залучення до діяльності всіх видів пам‘яті – зорової, слухової, моторної, 

асоціативної; 

 формування пізнавальних можливостей формування прагнення до самовдосконалення та саморозвитку учнів; 

 здійснення всіх видів діяльності: пояснення, закріплення, перевірка тощо демонстрація творів мистецтва; 

 економія часу на уроці для подачі матеріалу використання аудіо, відео, мультимедіа матеріалів; 

 постійне оновлення змісту, форм і методів навчання створення сприятливої атмосфери для спілкування та отримання знань на уроках. 

Уроки  трудового  навчання  у  початковій  школі  спрямовані  не  лише  на  розвиток 

здібностей  та  набуття  навичок,  а  й  на  пізнання  навколишнього  світу.  Серед  завдань  таких 

уроків є: формування уявлень про навколишній світ, предмети праці та побуту; формування 

здатності  використовувати  набуті  навички  та  вміння;  розвиток  творчого  потенціалу 

особистості;  збагачення  емоційно-естетичного  досвіду;  виховання  різнопланових  інтересів, 

смаків.  Саме  на  вирішення  цих  завдань  спрямовані  в  початковій  школі  уроки  із 

застосуванням комп‘ютерних технологій. 

Застосування ІКТ у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню 

учнями навчального матеріалу з трудового навчання. 

До  школи  приходить  нове  покоління  дітей,  які  живуть  у  інформаційному, 

динамічному, емоційно-напруженому середовищі. Інформаційні технології стають потужним 

багатофункціональним  засобом  навчання.  Їх  використання  привчає  учня  жити  в 

інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. ІКТ  - 

це  не  мета,  а  засіб  навчання.  Комп'ютеризація  повинна  стосуватися  лише  тієї  частини 

навчального процесу, де вона справді необхідна.

 

 

1. 

National  Educational  Technology  Standards  (NETS)  forTeachers  2012  [Електронний  ресурс]  //  Сайт TheInternationalSocietyforTechnologyinEducation. 

— 

Режим доступу 

http://www.iste.org/standards/nets_for_teachers. — Назва з екрана. 2. Булгакова Н.Н. Интеграцияинформатики в учебнуюсредуначальнойшколы / Н.Н. Булгакова // Информатика, 

и образование.: 2014. - ғ1. 

3.  Використанняінформаційно-комунікативних  технологій  на  уроках  в  початковій  школі.  Метод.  посібн.  – 

Перещепине, 2013. – с. 61

 

4.  Жаболенко  М.В.  Инновации  в  областииспользованияинформационно-комуникационныхтехнологий  в учебномпроцессе/ М.В. Жаболенко, Н.О. Жаданова //Стратегія інноваційного розвитку системи вищої освіти в 

Україні:  матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  /  гол.  ред.  С.В.  Смерічевська.  -  Донецьк: 

Кальміус, 2007р. 

6. Радул В.В. Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування/ В.В. Радул / К.-Вища шк., 2008. - 

204 с. 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка