Засобами сприятливого розвивального середовища


Кандидат педагогічних наук, провідний науковийСторінка110/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   326
 

Кандидат педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник Інституту педагогіки 

НАПН  України  Л. Бондар  говорила,  що  готуючись  до  роботи  з  дітьми  початкових  класів, 

Василь  Олександрович  прагнув  визначити,  що  вони  повинні  запам‘ятати  і  зберігати  в 

пам‘яті,  що  вміти.  «Найважливіше  завдання  початкової  школи,  –  стверджував 

В. О. Сухомлинський,  –  дати  учням  певне  коло  міцних  знань  і  вмінь.  Уміння  вчитися 

включає  в  себе  ряд  умінь,  пов‘язаних  з  оволодінням  знаннями:  вміти  читати,  писати, 

спостерігати  явища  навколишнього  світу,  думати,  висловлювати  свою  думку.  Ці  вміння  є, 

образно кажучи, інструментами, без яких неможливо оволодіти знаннями» ―[1, c. 42-46]. 

Особливо важливим засобом формування розумових якостей, як наголошував педагог, 

є  праця.  Він  писав,  що  праця  вважається  могутнім  джерелом  розумово  розвитку.  Коли 

людина починає спілкуватися з природою, то вона не просто набуває ці знання, а здобуває їх; 

напруження фізичних сил зливається з напруженням сил розумових. Ніде думка не набуває 

такої яскравої форми пошуку, ніде немає такої глибокої потреби в думанні, як у праці...‖[4]. 

Провідним видом діяльності дітей є гра, коли дитина починає занурюватися у гру, то 

перед  нею  починають  розкриватися  чарівний  навкололишній  світ  і  творчі  здібності  його 

особистості. Пізнавальна частина „уроків мислення‖ серед природи обов‘язково чергувалася 

з  грою.  Їх  метою  було  ознайомлення  дітей  з  навколишнім  світом,  з  різними  явищами 

природи.  Як  відомо,  в  молодшому  шкільному  віці  переважає  образне  мислення. 

В. О. Сухомлинський  закликав  батьків  і  вчителів  молодших  класів  „уводити  дітей  в 

обстановку,  де  яскраві  образи  і  причинно-наслідкові  зв‘язки  між  явищами,  де  діти 

захоплюються, переживають почуття подиву перед красою і водночас мислять, аналізують‖ 

[5, с. 521].  

Розумові  сили  розвиваються,  коли  учень  зустрічає  труднощі  і  самостійно  їх  долає. 

Доцільно залишати щось недоговорене, таємниче, щоб дитині хотілося повернутися до того, 

що вона дізналася і відшукати відповідь  на своє запитання. Після пояснення необхідно дати 

час  осмислити  матеріал,  подумати,  зосередитися.  Осмислення  може  виражатися  і  різних 

формах роботи: читанні, складанні плану, виконання схем, малюнків. 
117 

 

Український педагог Н. Калініченко стверждує, що ідеї В. Сухомлинського в наш час є  дуже  актуальними,  особливо  про  вдосконалення  навчально-виховного  процесу  в 

початковій  школі,  де  триває  оновлення  змісту  навчання,  відбувається  переорієнтація  на 

розвиток  здібностей  і обдарувань  дітей,  їхніх  пізнавальних інтересів,  підвищення  загальної 

культури  кожного  учня,  формування  творчої  активної  особистості.  На  думку  педагога-

новатора, роки перебування в початкових класах мають стати для дитини «школою радісного 

здивування» [3]. Висновки.

 

Отже,  розумове  виховання  посідає  важливе  місце  в  спадщині  Василя 

Олександровича  Сухомлинського.  Видатний  педагог  рекомендував  учителям  навчати  учня 

вмінню аналізувати свої думки, а також вивчати мисленнєву діяльність учня, щоб правильно 

керувати нею.  

1.

 Бондар Л. С. В. О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів /  

Людмила Семенівна Бондар // Рідна школа. – 2014. – ғ 7. – С. 42 – 46. 

2.

 

Залізняк А . М .Стаття Педагогічні ідеї Сухомлинського щодо розвитку мови дітей [Електорний ресурс]. – Режим доступу до статті : dspace.udpu.org.ua:8080/.../Залізняк%20Стаття%20Педаг… 

3.

 Калініченко Н. Василь Сухомлинський та проблема розумового виховання школярів / Н. Калініченко // 

Рідна школа. – 2013. – ғ 8–9. – С. 16 –19. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

4.

 

Нор К. Ф. В. О. Сухомлинський про розумовий розвиток учнів молодшого шкільного віку / К. Ф. Нор // Рідна школа. – 2009. – ғ5. – С. 9–12. 

5.

 Сухомлинський В. О. Вибрані  твори  /  Василь  Олександрович  Сухомлинський.   Вибрані  твори :  в  5-и 

томах. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 3. – 670 с. 

6.

 

Цимбал-Слатвінська С.  Розумове виховання як основа розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О.  Сухомлинського  (за  матеріалами  часопису  «советская  педагогика»)  /  Світлана  Цимбал-Слатвінська. 

[Електроний ресурс]. –Режим доступу до статті: library.udpu.org.ua/library...pedagog.../visnuk_32.pdf 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка