Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка107/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   326
Соціокультурний  компонент.

  Здійснення  програми  патріотичного  виховання 

починається  у  школі    І  ступеня,  тому  вчитель  повинен  бути  високодуховною  особистістю, 

зразком моральності, власним прикладом впливати на школярів, оскільки виховати патріота 

може  лише  справжній  патріот  своєї  Вітчизни.  Доведено,  що  провідна  роль  у  створенні 

освітнього середовища належить педагогові, від його готовності до такої діяльності залежить 

ефективність освітнього середовища як фактора розвитку особистості школяра. Встановлено, 

що  освітнє  середовище  разом  зі  зміною  соціального  оточення  теж  динамічно 
114 

 

трансформується, тому педагоги спроможні змінювати його адекватно до нових вимог лише за умови власного професійного зростання. 

Основними формами патріотичного виховання школярів є: 

1)

 інформаційно-масові (дискусії, 

диспути, 

конференції, філософський 

стіл, відкрита  кафедра,  інтелектуальні  аукціони,  ринги,  вікторини,  вечори,  подорожі  до 

джерел рідної культури, історії держави і права, жива газета, створення книг, альманахів); 

2)

 діяльнісно-практичні (творчі  групи,  осередки,  екскурсії,  свята,  театр-експромт, 

ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади); 

3)

 

інтегративні (шкільні клуби, фестивалі, асамблеї, гуртки); 4)

 

діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); 5)

 

індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо); 6)

 

наочні (шкільні  музеї,  кімнати,  зали,  галереї,  виставки  дитячої  творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо). 

Оскільки  у  молодшому  віці  у  дітей  домінує  образне  мислення,  то  найбільш 

характерними  є  такі  форми  діяльності:ситуаційно-рольова  гра,  сюжетно-рольова  гра,  гра-

драматизація,  інсценування,  гра-бесіда,  гра-мандрівка,  екскурсія,  ігрова  вправа,  колективне 

творче  панно,  бесіда,  тематичний  зошит,  ранок,  свято,  усний  журнал,  групова  справа, 

оформлення  альбому,  уявна  подорож,  конкурси,  ігри,  школа  ввічливості,  демонстрація, 

розповідь,  моделювання,  вікторина,  екскурсія,  виставка  малюнків,  операція-рейд,  виставка-

ярмарок,  перекличка  повідомлень,  добродійна  акція,  хвилини  з  мистецтвом,  година 

спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, 

ляльковий  театр,  ведення  літопису  класного  колективу,  веселі  старти,  естафети,  догляд  за 

рослинами і тваринами. 

Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним 

методам,  що  ґрунтуються  на  демократичному  стилі  взаємодії,  спрямовані  на  самостійний 

пошук  істини  і  сприяють  формуванню  критичного  мислення,  ініціативи  й  творчості.  До 

таких  методів  належать:  соціально-проектна  діяльність,  ситуаційно-рольові  ігри,  ігри-

драматизації,  створення  проблемних  ситуацій,  ситуацій  успіху,  аналіз  конфліктів,  моделей, 

стилів поведінки, прийняття рішень, демократичний діалог, методики колективних творчих 

справ, традицій, символіки, ритуалів, засобів народної педагогіки.  

Крім  названих  застосовують  також  традиційні  методи:  бесіди,  диспути,  лекції, 

семінари,  різні  форми  роботи  з  книгою,  періодичною  пресою.  А  також  регулярно 

проводяться  бесіди – «Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор 

і  гімн»,  «Наша  вітчизна  Україна»,  «Державна  символіка  Батьківщини»,  «Твої  права  і 

обов‘язки», «Рід, родина, рідня». 

Застосування  наведених  форм  і  методів  патріотичного  виховання  покликане 

формувати в особистості когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти, що передбачають 

вироблення  вмінь  міркувати,  аналізувати,  ставити  питання,  шукати  власні  відповіді, 

критично розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, 

набувати  вмінь  та  навичок  адаптації  до  нових  суспільних  відносин,  адекватної  орієнтації, 

захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо. 

Процес  патріотичного  виховання  здійснюється  в  навчальній,  позакласній  і 

позашкільній діяльності, дитячих та юнацьких об‘єднаннях та в сім'ї. В навчанні патріотичне  

виховання    значною    мірою    зумовлюється    змістовими  характеристиками  освітніх  

предметів, які  сприяють  оволодінню  системою  знань  про людину і суспільство. 

Матеріально  технічний  компонент. 

Для  здійснення  національно-патріотичного 

виховання належним чином повинна бути обладнана класна кімната. А саме:  

1. У класі має бути достатня кількість стільців та столів, щоб усім дітям було зручно 

сидіти. 

2.  Класна  кімната  має  бути  облаштована  таким  чином,  щоб  учитель  міг  одночасно 

бачити всіх учнів, які працюють у групах або всім класом. 

3.  Матеріали  та  дитячі  роботи  з  патріотичного  виховання  мають  розміщуватися  на 

рівні, зручному для дітей. 

4.  У  класі  має  бути 

народознавчий  куточок

Народні  прикмети,  звичаї,  традиції  та основні  обряди  свят  діти  краще  засвоюють,  якщо  у  класі  є  народознавчий  куточок.  Так, 

веселий  ланцюжок  зимових  свят  відкриваємо  разом  з  учнями  святом  Різдва.  Суттєва 

особливість  проведення  свята  Різдва  –  активність  учнів  у  його  підготовці  та  проведенні. 

Заздалегідь  учні  разом  з  бабусями,  дідусями,  батьками  приносять  12  пісних  страв. 

Найважливіші  серед  них  обрядові  –  кутя,  узвар.  Потім  ми  з  дітьми  готують  свято:  вчать 

колядки, майструють атрибутику (зірку, дзвіночки, ліхтарі), костюми чорта, ведмедя, кози та 
115 

 

інших  героїв,  щоб  показати  вертеп.  Це  одне  з  найяскравіших  явищ,  яке  дітям  надовго запам‘ятовується. 

5.  На  стінах  кімнати  мають  бути  розміщені  наочні  матеріали,  присвячені  темам 

національно патріотичного виховання. А саме слова гімну, прапор, тризуб.

 

6.  Матеріали  мають  бути  логічно  згруповані  й  розміщені  у  відповідних  місцях кімнати, а також підписані. 

7. Меблі та обладнання в класі мають бути розташовані таким чином, щоб дітям були 

зручно і безпечно пересуватись. 

8. Не повинно бути довгих прямих доріжок через увесь клас, де діти могли б бігати. 

9.  Облаштування  кімнати  має  дозволяти  працювати  з  усім  класом  одночасно,  у 

невеликих групах та індивідуально. 

10. У класі має бути зручний м‘який куточок для читання та спокійного обговорення 

тем,  які  стосуються  виховання  патріотизму.  Там  можна  поставити  канапу,  м‘які  стільці, 

покласти подушки. 

Висновки.

 

Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійснюється 

у  процесі  навчально-пізнавальної  діяльності  як  провідної  шляхом  внесення  ціннісних 

складових в освітнє середовище школи , відведення належного місця "спільно-взаємодіючій 

діяльності" як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-

учень", "учень-учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; 

створення умов для творчої самореалізації кожної особистості. 

Як  бачимо,  початкова  школа  має  значні  резерви  для  розвитку  патріотизму  молодших 

школярів.  Моральні  цінності,  що  закладені  у  дитинстві,  залишаються  на  все  життя,  тому 

завдання  вчителів  початкової  школи  –  сформувати  патріота  своєї  батьківщини  усіма 

можливими засобами. Патріотизм повинен стати провідною виховною ідеєю сучасної школи, 

що реалізується в урочній та позаурочній діяльності.  

 

1.

 Будник  О.  Професійна  підготовка  майбутніх  учителів  початкових  класів  до  соціально-педагогічної 

діяльності: теорія і практика: моногр. / О. Б. Будник. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. – 484 с. 

2.

 

Вишняк  М.  Патріотичне  виховання  за  допомогою  української  мови  та  літератури  /  Вишняк  М.  //  Рідна школа. – 2001. - ғ9. 

3.

 Киричок  В.  Патріотичне  виховання  молодших  школярів  у  позаурочній  діяльності  /  В.А.  Киричок  // 

Класний керівник. – 2011. – ғ 9/10. – С. 47 

4.

 

Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія / метод. посібник / Мартинюк І.В. – К. : ІСДО, 1995. 

5.

 Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. 

– К. : Освіта, 2013. – 392 с. 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка