ЗареєстрованоСторінка1/9
Дата конвертації27.03.2019
Розмір0,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна

Харківської міської ради – начальник управління комунального майна та приватизації

___________ В.М.Солошкін

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради

____________О.І. Деменко

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

адміністрації Київського району Харківської міської ради

____________ О.В.Бугакова

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

"ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №166 “ВЕРТИКАЛЬ”

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Харків – 2011

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. 1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №166 “ВЕРТИКАЛЬ” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (далі Навчальний заклад) створено рішенням 33 сесії 5 скликання від 29.04.2009 р. № 105/09 з Харківського навчально-виховного комплексу № 166 „Вертикаль” Харківської міської ради Харківської області і є його правонаступником.

1. 2. Засновником Навчального закладу є Харківська міська рада (далі Засновник).

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

1. 3. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, має право відкривати рахунки в органах державного казначейства.

1. 4. Навчальний заклад заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. Навчальний заклад належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

1. 5. Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1. 6. Головними завданнями Навчального закладу є: • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1. 7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній заклад, іншими нормативно – правовими актами, цим Статутом.

1. 8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і діє у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1. 9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:


 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1. 10. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання.

За типом Навчальний заклад є спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов (англійської, французької, німецької).

В основній та старшій школах Навчального закладу запроваджене вивчення других іноземних мов (англійської, французької, німецької).

У Навчальному закладі функціонують 7-11 загальноосвітні класи до повного переходу до спеціалізованої школи.

1. 11. Навчальний заклад має право: • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

 • надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їхнього фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

 • надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись державними навчальними закладами;

 • створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис;

 • встановлювати форму для учнів.

1. 12. У Навчальному закладі можуть створюватися та функціонувати: кафедри, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, учителів, батьків.

1. 13. Медичне обслуговування учнів здійснюються Комунальним закладом охорони здоров’я «Харківська міська дитяча поліклініка №23».

1. 14. Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1. 15. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів та навчального плану визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1. 16. Повна назва Навчального закладу українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 166 «ВЕРТИКАЛЬ» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Скорочена назва українською мовою: КЗ «ХСШ № 166».

Повна назва навчального закладу російською мовою:

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 166 «ВЕРТИКАЛЬ» ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Скорочена назва російською мовою: КУ «ХСШ № 166».

Юридична адреса Навчального закладу:

61195 м. Харків, вул. Метробудівників, 17; тел.: 68-41-65.Каталог: dataset
dataset -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
dataset -> Про затвердження змін до Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням vі сесії Оріхівської міської ради від 23 листопада 2017 року №76
dataset -> Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06 лютого 2019 року №55 Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
dataset -> Ззатверджую
dataset -> Положення про методичну роботу в днз «Меденицький професійний ліцей» Загальні положення
dataset -> Сумська обласна державна адміністрація
dataset -> Електронна пошта держмитслужби україни
dataset -> Заступнику голови обласної
dataset -> Наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від. 03. 2016 №


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація
Автореферат
Анкета
Витяг
Диплом
Довідка
Додаток
Задача
Закон
Звіт
Картка