Заняття 15. 1: Організація та методика проведення вогневих тренувань. Вид заняттяСторінка4/11
Дата конвертації26.03.2020
Розмір124 Kb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
I. Вступна частина - 10 хвилин.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу);

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї;

3. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.ІІ. Основна частина – 65 хвилин

Перше навчальне питання. Призначення та зміст вогневих тренувань. Організація проведення вогневих тренувань. Вимоги «Курсу стрільб» до проведення.

Вогнева підготовка є однією із найважливіших складових частин польової виучки військовослужбовця, військового підрозділу.

Основними завданнями вогневої підготовки є навчання особового складу вмілому застосуванню штатної зброї і максимального використання його бойових можливостей для ураження противника з найменшим витраченням часу та боєприпасів у різноманітних умовах сучасного бою, прищеплення підлеглим впевненості у своїй зброї, виховання активності і самостійності в рішенні вогневих задач. Офіцери, прапорщики і сержанти повинні вміти чітко керувати вогнем своїх підрозділів в усіх видах бою.

На вогневих тренуваннях відпрацьовуються, удосконалюються і і доводяться до автоматизму навички у діях з озброєнням (у прийомах стрільби), у розвідці цілей спостереженням, визначені відстані до них і подачі цілевказівок, у практичному застосуванні правил стрільби, метанні ручних гранат і управлінні вогнем підрозділів, а також виконуються завдання необхідні для успішного рішення різноманітних вогневих задач в бою.

Систематичне і якісне проведення вогневих тренувань забезпечує досягнення високих результатів у вогневій підготовці. Вогневі тренування повинні проводитись цілеспрямовано. На кожне тренування повинна ставитись певна мета, на досягнення якої спрямована уся організація і зміст заняття. Тренування по змісту повинні бути пов’язані між собою, але кожне наступне тренування, разом з вивченням нових питань, повинно забезпечувати нарощування і удосконалення знань, вмінь і навичок, які набуті раніше. Коли будуть послідовно відпрацьовані всі способи ведення вогню, проводяться комплексні тренування, у ході яких навчаємі тренуються у веденні вогню усіма способами, у тому числі і в протигазі, по нерухомим цілям, що з’являються і рухаються вдень та вночі.

При цьому удосконалюються умови рішення вогневих задач, скорочується час на стрільбу, збільшується дальність до цілей і швидкості їх руху, а навички навчаємих у діях при озброєнні ( у прийомах стрільби ), у розвідці цілей спостереженням, визначені дальностей до них і цілевказівок у практичному застосуванні правил стрільби у киданні ручних гранат доводяться до автоматизму.

Виходячи з призначення вогневих тренувань основними задачами є:

- удосконалення знання матеріальної частини озброєння;

- тренування в діях при озброєнні та доведення їх до автоматизму;

- виконання вправ навчальних стрільб з ускладненням вогневих задач;

- тренування у рішенні вогневих задач з застосуванням правил стрільби;

- підготовка навчаємих до виконання вправ навчальних;

- тренування командирів в управлінні вогнем.

Вогневі тренування тренування забезпечуються бойовою технікою із розрахунку три бойові машини на один взвод .В резерві на навчальному місці планується бойова техніка для відпрацювання дій при озброєнні з розрахунку одна бойова машина на штатне відділення. При виконанні вправ стрільб із групової зброї на навчальні місця крім бойової також планується навчальна зброя для виконання прийомів і дій при озброєнні.

На вогневе тренування особовий склад прибуває у екіпіровці, яка включає: польову форму одягу ( по сезону) з польовим спорядженням, сумку з магазинами, подсумок з гранатами, чохол з флягою,чохол з малою піхотною лопатою. Для офіцерів: польова форма одягу з польовим спорядженням. Всі ті, хто навчаються повинні мати засоби індивідуального захисту (бронежилет та шолом сталевий), крім штатних екіпажів бойових машин.

Крім штатного забезпечення начальних місць вогневого містечка на заняттях застосовуються навчальна зброя та боєприпаси, прицільні станки ПС-54 командирські ящики та інші прилади для навчання стрільбі.

Керівником вогневого тренування є командир роти, а в військово-навчальних закладах – викладач. Вони головну увагу приділяють організації тренування у своїх підрозділах і звичайно проводять заняття на основному навчальному місці – місці для виконання навчальних вправ. При цьому робота планується так, щоб мати можливість здійснювати контроль за ходом заняття на других навчальних місцях і надавати підлеглим необхідну методичну допомогу. З особовим складом відділень, як правило, проводять заняття командири відділень. В навчальних підрозділах з метою прищеплення методичних навиків у проведенні занять на навчальних місцях залучають (курсантів) студентів.

Вогневіі тренування організуються і проводяться у масштабі роти – повзводно, а у взводах – по відділенням. При необхідності спеціалісти роти (гранатометники, кулеметники, снайпери, навідники-оператори) можуть виділятись в окремі групи. В навчальних підрозділах вогневе тренування може проводитись у складі роти або 1-2 взводів.

Вогневе тренування проводяться на навчальних місцях. При цьому обов’язковими (постійними) навчальними місцями для кожного тренування повинні бути місця для виконання вправ по навчанню управлінню вогнем (крім навчальних підрозділів). Решта навчальних місць не є постійними та можуть змінюватись від заняття до заняття у залежності від змісту і мети вогневого тренування, а також від обладнання стрілецького вогневого містечка.

Вогневе тренування повинно проводитися 1-2 рази на тиждень, протяжністю 2- 4 години. На протязі тижня, у який проводиться стрільба або тактичне навчання з бойовою стрільбою, планується одне тренування. Не менше 30% тренування необхідно проводити вночі. Всі навчаємі повинні вміти виконувати вправи навчальних стрільб у протигазах.
Друге навчальне питання. Методика проведення вогневих тренувань. Методичні рекомендації, щодо дій на навчальних місцях. Матеріальне забезпечення вогневих тренувань та стрільб.

Заняття організується та проводиться у масштабі роти, а в навчальних підрозділах і військово-навчальних закладах - у масштабі взводу. Заняття в роті організуються повзводно, а у взводі - по відділеннях. Така організація занять дозволяє кожному командирові вчити своїх підлеглих здійснювати принцип навчання, індивідуальний підхід до тих, кого навчають. Заняття по вогневій підготовці необхідно організовувати так, щоб максимальну частину часу використовувалася на практичні дії.

Планування вогневої підготовки здійснюється штабом частини з встановленням термінів відпрацювання вправ начальних стрільб і проведення бойових стрільб і тактичних навчань з бойовою стрільбою. Стрільби повинні плануватись і проводитись рівномірно на протязі всього періоду навчання. Кожній стрільбі повинно передувати проведення 4-5 вогневих тренувань і вивчення певних питань з матеріальної частини озброєння, основ і правил стрільби. При цьому повинна бути дотримана послідовність у вивченні розділів і тем.

Для проведення вогневих тренувань штабом частини на кожен період навчання розробляються підготовчі вправи, що забезпечують підготовку особового складу до виконання запланованих стрільб та встановлюються терміни їх відпрацювання.

Вогневе тренування проводяться у стрілецькому вогневому містечку(тиру), якщо не зайнято стрільбою – на військовому стрільбищі. Мішене поле стрілецького вогневого містечка повинно дозволяти створювати різноманітну повчальну обстановку під час виконання підготовчих вправ по навчанню розвідці цілей спостереженням, визначенню дальностей і цілевказівок, по навчанню стрільбі і управлінню вогнем підрозділів, а також при рішенні задач з практичного застосування правил стрільби.
Для цього необхідно мати обладнанні навчальні місця:

- для навчання стрільбі у пішому порядку;

- для навчання стрільбі з БТР;

- для вивчення теорії і правил стрільби, правил вивірки зброї;

- для вивчення матеріальної частини зброї;

- для навчання рішенню задач з практичного застосування правил стрільби;

- для тренування в одноманітності прицілювання;

- для навчання розвідці цілей спостереженням, визначення дальності та подачи цілевказівок;

- для навчання метання ручних гранат;

- для навчання стрільбі по повітряним цілям;

- для навчання стрільбі з вертольоту;

- для навчання управлінню вогнем підрозділів;

- для навчання підготовці боєприпасів до стрільби.

Підготовка навчальних місць і засобів матеріального забезпечення заняття полягає у визначенні об’ємності навчальних місць і кількості необхідних заходів щодо їхнього дообладнання, у перевірці наявності та справності навчально-тренувальних засобів, наочних і навчальних посібників, що будуть використовуватися на занятті і в підготовці їх до роботи.

Підготовка тих, які навчаються до заняття здійснюється під керівництвом сержантів або офіцерів роти в годинни самопідготовки, які плануються в ротному розкладі занять. Ця підготовка включає вивчення або повторення навчального матеріалу, необхідного для успішного засвоєння теми майбутнього заняття. Вивчаються умови вправ, повторюються правила стрільби, випускається наочна агітація, популяризується досвід відмінників навчання. Для попередження нещасних випадків на заняттях по вогневій підготовці при поводжені зі зброєю та боєприпасами з усім особовим складом вивчаються вимоги заходів безпеки. Корисним для особового складу в період підготовки до заняття може стати перегляд кінофільмів по навчальній темі, тренування на навчально-тренувальних засобах.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка